Sveriges MotorCyklister ser allvarligt på hur den politiska majoriteten i Stockholm struntar i vad berörda remissinstanser och vad den politiska oppositionen anser om viktiga samhällsfrågor. Nästa vecka ska frågan om ny parkeringsstrategi tas upp i Stockholms kommunfullmäktige. Idag skickar SMC ut nedanstående debattinlägg till nyhetsmedia i landet. Det är inte okynne att kräva ordentliga...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Det-a...-utredningar-/