Search results

  1. B

    Smällar i avgasrör Yamaha ?

    Hej jag är ingen expert, men logiskt sett så är ju någon avgasventil öppen när cylindern tänder, så antingen står ventilspelet fel eller tändningen.
Top