Search results

  1. K-Man

    Utbildningsbevis för instruktörer?

    Om detta är instruktörsforumet vill jag återigen ta upp frågan om utbildningsbevis för instruktörer. Jag gick i våras Sporthojsinstruktörskursen men varken utbildningsbevis eller utvärdering av kursen har kommit. Jag har lagt fram förslag om små tygmärken, ca 3x10cm märkta Sporthojsinstruktör...
Top