Search results

  1. Sanna H

    Olika motorcykelkonstruktioner olika säkra?

    I kvällens Rapport var det ett kort inslag om en undersökning kring räckesolyckor med motorcykel, och hur motorcykelns konstruktion kan påverka vilka skador som föraren åsamkas. Som exempel togs att BMW:s boxermodeller skyddar förarens ben vid en räckeskollision i och med de utstickande...
Top