Det blev helt enket för dyrt att fortsätta med träffen.
Skogsbolaget höjde hyran av Öretorp så att det blev omöjligt att få det att gå ihop. Senast vi anordnade träffen 2004 var hyran uppe i...