Risk för att lyfta en gammal tråd, men SMC kör Norges tak och rutten finns här: https://www.myrouteapp.com/en/info/route/648620

En viss modifikation krävs beroende på var man bor i Sverige...