Syster-Tysks funderingar.

En liten fjärt-blog i blogrymden, om allt som rör hojar och de som åker på dem.

Syster-Tysk har inga blogginlägg att visa.