wbr

  1. Svängar med historia

    Testar detta med blogg, samtidigt som jag "kastar in en brandfackla", så få vi se om det händer något...?

    Jag paddlar kajak då och då. Ett par gånger har jag deltagit i paddlingar med historieinformation, det har varit mycket intressant. Någon eller några som känner till historen vid eller runt en plats, paddlar med i en grupp och på vissa ställen stannar man upp och får sig till livs fakta om händelser som inträffat på platsen.

    Kan detta vara något för oss ...