handdator

Visa fullständig version : Olycksutvecklingen på 2-hjulig MC 2015smcrobot
2016-01-22, 15:04
2014 var ett rekordår sett till dödsolyckor på motorcykel. 29 dödade på tvåhjulig MC var den lägsta siffran någonsin. 2015 blev tyvärr ett år då trenden vändes. *Vid årets slut uppgick antalet omkomna till 43 personer på tvåhjulig MC. * En förklaring till den rekordlåga siffran 2014 var att antalet dödade utan körkort var ovanligt få, bara fyra personer vilket motsvarar 14 procent. Under 2015...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Olycksutvecklingen-pa-2-hjulig-MC-2015/