handdator

Visa fullständig version : Mycket gemensamt med australiska MC-olyckorsmcrobot
2015-11-20, 13:03
Syftet med studien var dels att undersöka sambandet mellan förare, motorcykel, väg och andra faktorer samt motorcyklistens inblandning i allvarliga olyckor, dels att titta på hur hela systemet (förare, fordon och olycksplats) påverkade vilka skador som uppstod hos svårt skadade motorcyklister. 102 allvarliga olyckor (därav tio dödade) jämfördes med en kontrollgrupp av 99 motorcyklister. En...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Mycket-gemensamt-med-australiska-MC-olyckor/