handdator

Visa fullständig version : Tydligt nej till ägaransvar från ministernsmcrobot
2015-11-03, 10:33
I slutet av september försäkrade Anna Johansson (s) att Trafikverkets 30-punktslista var ett förutsättningslöst diskussionsunderlag och inte förslag till faktiska åtgärder. Men sedan Trafikverket beviljat medel till ett innovationsprojekt som ska utreda om det går att fånga motorcyklister i ATK ställdes en ny fråga till ministern av Sten Bergheden (m). Han undrade om regeringen vill ändra...

Läs mer: http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Tydligt-nej-till-agaransvar-fran-ministern/