handdator

Visa fullständig version : Bandagar i smc regiCB_Tobbe
2014-06-29, 15:43
Under sommaren kommer det att arrangeras bandagar ihop med smc kurser. Det var saker som var fullständigt otänkbart för 2 månader sedan enligt galne dansken. T.ex skall en steg 6 utbildning på knutstorp förvandlas till bandagar med blandat gat och racehojar, licens eller körkort var kravet för att få deltaga. Inga försäkringar skulle gälla.
På gelleråsen skall det arrangeras några bandagar tillsammans med ava mc. Där skulle inte ''kursförsäkringen'' gälla.

Det är inga problem för kompetenta smc funktionärer /instruktörer att driva det på ett högklassigt sätt.Men det väcker frågetecken kring värdet av en svemolicens när steg 6 förvandlas till bandagar.

Det är onekligen ett frågetecken att smc bidrar till en '' prova på bandag '' som deras (ava mc) ena dag skulle vara. Den dagen borde istället vara ett samarbete mellan ava och smc, där smc ''bygger in'' steg 1 i produkten och ger deltagarna ett kursintyg som berättigar deltagarna att anmäla sig till steg 2 på normala smc villkor. Det skapar vinster för alla. Smc school får fler deltagare till sina framtida sporthojskurser steg 2 -.. Deltagarna slipper att crasha på sin första bankörning p.g.a okunskap. Ava mc får nöjda kunder. Det kan vara ett framtida sätt att locka nya medlemmar och även finna en samarbetsform med mc handlarna.

Ricken
2014-06-29, 20:08
Ursäkta om min läsförståelse sviktar.

Men tycker du att det är bra eller dåligt?

CB_Tobbe
2014-06-29, 23:54
Ursäkta om min läsförståelse sviktar.

Men tycker du att det är bra eller dåligt? Jag skall vara tydlig..

Det som är konstigt, är hur man sprider information kring en för smc viktig principfråga. Det handlar om att man i princip har acepterat ett tänk som som var otänkbart för några månader sedan. Där man kör en variant där varken trafikförsäkring eller licensförsäkring gäller. När sveriges ledande mc organisation ändrar sig i viktiga frågor måste det kommuiceras på ett tydligt sätt på hemsidan och inte via någon tråd på sh av en lokal tl eller motsvarande.

Det viktigt att smc redovisar sin ståndpunkt kring denna fråga eftersom en stor organisations synsätt på en fråga peverkar andra klubbar och företag i branschen. Det påverkar hur indelningen skall göras på klubbarrangerade och företagsarrangerade bandagar. Skall man dela in deltgarna i en / två gatgrupp och en ''licensgrupp'' ELLER skall man helt gå på fart och förarskicklighet vid indelningen. Den sistnämnda varianten har stora säkerhetsmässiga och trivselmässiga fördelar för deltagarna. Men kan ha försäkringsmässiga nackdelar.

Det bör finnas en tydlig polyci på hemsidan vad som gäller när företag ''samarbetar'' med smc instruktörer som företaget skall hänvisa till.

HkanB
2014-06-30, 06:51
Under sommaren kommer det att arrangeras bandagar ihop med smc kurser. Det var saker som var fullständigt otänkbart för 2 månader sedan enligt galne dansken. T.ex skall en steg 6 utbildning på knutstorp förvandlas till en bandag med blandat gat och racehojar, licens eller körkort var kravet för att få deltaga. Inga försäkringar skulle gälla.
På gelleråsen skall det arrangeras några bandagar tillsammans med ava mc. Där skulle inte ''kursförsäkringen'' gälla.

Det är inga problem för kompetenta smc funktionärer /instruktörer att driva det på ett högklassigt sätt.Men det väcker frågetecken kring värdet av en svemolicens när steg 6 förvandlas till bandagar.

Det är onekligen ett frågetecken att smc bidrar till en '' prova på bandag '' som deras ena dag skulle vara. Den dagen borde istället vara ett samarbete mellan ava och smc, där smc ''bygger in'' steg 1 i produkten och ger deltagarna ett kursintyg som berättigar deltagarna att anmäla sig till steg 2 på normala smc villkor. Det skapar vinster för alla. Smc school får fler deltagare till sina framtida sporthojskurser steg 2 -.. Deltagarna slipper att crasha på sin första bankörning p.g.a okunskap. Ava mc får nöjda kunder. Det kan vara ett framtida sätt att locka nya medlemmar och även finna en samarbetsform med mc handlarna.

Vore det inte bättre att dryfta frågan med de som ev. kan göra något åt det om det nu skulle behövas göras något åt det. Vilket jag faktiskt inte kan lista ut av det du skrivit. Du formulerar dig på ett så kryptiskt sätt att oraklet i Delfi -som hon beskrivs-framstår som ett under av tydlighet och klarhet.

I stället för att komma med antydningar, skriv tydligt när var och hur så att det går att ev. ta ställning till saken ifråga. Tyvärr så gör du som du brukar göra, antydningar om att du vet något eller förstått något som ingen annan gjort....och du vill som förut inte berätta riktigt allt...nu heller.

Ska det vara så väldigt svårt att får ur sig: Tid, plats, arrangemang och därför är det och ev. frågeställningar som är relevant.... det borde det väl inte vara?

Efter att läst, igen, ditt inlägg så är det AVA MC det rör sig om? Specifikt eller i allmänhet? Ta upp det med kansliet i Borlänge. Det brukar finnas en dansk herre där som inte är svårpratad eller varför inte ta det med Patrik som är om jag inte fått det om bakfoten, utbildningsansvarig. Ingen fattar några beslut här i forumet,eller?

HkanB
2014-06-30, 07:01
Jag skall vara tydlig..

Det som är konstigt, är hur man sprider information kring en för smc viktig principfråga. Det handlar om att man i princip har acepterat ett tänk som som var otänkbart för några månader sedan. Där man kör en variant där varken trafikförsäkring eller licensförsäkring gäller. När sveriges ledande mc organisation ändrar sig i viktiga frågor måste det kommuiceras på ett tydligt sätt på hemsidan och inte via någon tråd på sh av en lokal tl eller motsvarande.

Det viktigt att smc redovisar sin ståndpunkt kring denna fråga eftersom en stor organisations synsätt på en fråga peverkar andra klubbar och företag i branschen. Det påverkar hur indelningen skall göras på klubbarrangerade och företagsarrangerade bandagar. Skall man dela in deltgarna i en / två gatgrupp och en ''licensgrupp'' ELLER skall man helt gå på fart och förarskicklighet vid indelningen. Den sistnämnda varianten har stora säkerhetsmässiga och trivselmässiga fördelar för deltagarna. Men kan ha försäkringsmässiga nackdelar.

Det bör finnas en tydlig polyci på hemsidan vad som gäller när företag ''samarbetar'' med smc instruktörer som företaget skall hänvisa till.

Det verkar vara en viss höna och ägg problematik här. Dessutom så får vi bara lite mer av gobiten till livs...
Såvitt jag kan förstå så verkar det vara en eller flera "bandagsarrangörer" som anlitar några SMC-instruktörer och har den dåliga? smaken att tala om det i sin marknadsföring? Vad är i så fall problemet? Skall man inte heller få tala om var sjukvårdspersonalen är utbildad eller har för kvalifikationer?

Fast, det är bara mina gissningar...för jag beklagar faktumet att jag tyvärr inte förstår särskilt mycket av det du skriver! De enskilda orden, visst, en och annan mening, ibland, men helheten? Du verkar ha utvecklat någon sorts alldeles egen variant på kanslisvenska som för de insatta är ett under av tydlighet och klarhet? För mig och vad det verkar en del andra så blir det bara...svårbegripligt. Det är väldigt synd, då det någonstans rimligen finns något som vill och kanske måste ut...givet det engagemang du visar oss i dina hjärtefrågor.

CB_Tobbe
2014-07-01, 09:26
Det verkar vara en viss höna och ägg problematik här. Dessutom så får vi bara lite mer av gobiten till livs...
Såvitt jag kan förstå så verkar det vara en eller flera "bandagsarrangörer" som anlitar några SMC-instruktörer och har den dåliga? smaken att tala om det i sin marknadsföring? Vad är i så fall problemet? Skall man inte heller få tala om var sjukvårdspersonalen är utbildad eller har för kvalifikationer?
.
Inget av dom fallen jag beskriver gällde enstaka smc instruktörer som agerar föråkare på någon bandag. Det gäller när smc är arrangör eller med arrangör. Då tycker jag att det krävs en större tydlighet från smc centralt att informera om sin ståndpunkt i frågan kring bandagar. Ett tydligt ställningstagande i frågan visar även vägen för mindre arrangörer i frågan kring försäkring och gruppindelning m.m. T.ex om det är ok köra med racehoj på alla bandagar, då är det troligtvis många som väljer att skaffa en begagnad racehoj.

Peter1980
2014-07-01, 14:34
Jag har 1 fråga.

1. Vad är diskussionsämnet?

CB_Tobbe
2014-07-01, 19:31
Jag har 1 fråga.

1. Vad är diskussionsämnet?

1 Proffsig kommuniktionsstrategi i en viktig principfråga saknas från smc's ledning.

Galne Dansken
2014-07-01, 22:38
Från mobilen i Brussels: jag har aldrig hört om detta?
Vänligen lägg upp länkar, på dessa "SMC Arrangerade Bandager"

roffe_s
2014-07-02, 06:36
Tror kanske att det är denna kurs som avses - en steg 6 på Knutstorp som skulle göras om till bandag?: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?271195-SMC-Sport-Licenstr%E4ning-7-8-7

Möjligen även samarbetet med AVA MC, där en (eller två?) grupper kör kurs, resten blir AVAs bandagar?: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?271183-SMC-School-SMC-Sport(licenstr%E4ning)-och-AVA-MC(bandag)-p%E5-Geller%E5sen-31-7-3-8

Finns det fler exempel? Sportdagarna ser jag ingen anledning att kommentera här, då jag inte vet vem som i slutändan står som arrangör för den eventuella "bandagen" - anmälan till steg 6 ligger fortfarande öppen. Jag har en känsla av att Knutstorp ännu inte föredragits för Sports styrelse. EDIT - Nu verkar anmälan borttagen, endast Steg 1-4 är öppen - EoEdit

När det gäller AVA ser jag personligen inget formellt hinder mot samarbete med andra arrangörer i syfte av att anordna fulla arrangemang till så låg kostnad som möjligt, så länge SMC-grupperna följer Råd och riktlinjer även när det gäller säkerhet och organisation samt håller isär sina deltagare från AVAs. Så länge trafiksäkerheten är målet för vår verksamhet är syftet tacknämligt. TS missuppfattar förmodligen skrivelsen längst ned i den länkade trådens första inlägg - normala försäkringsvillkor gäller för SMC:s utbildningsgrupp, däremot INTE för deltagarna i AVAs bandagsgrupper...

Peter1980
2014-07-02, 09:05
När det gäller AVA ser jag personligen inget formellt hinder mot samarbete med andra arrangörer i syfte av att anordna fulla arrangemang till så låg kostnad som möjligt, så länge SMC-grupperna följer Råd och riktlinjer även när det gäller säkerhet och organisation samt håller isär sina deltagare från AVAs. Så länge trafiksäkerheten är målet för vår verksamhet är syftet tacknämligt. TS missuppfattar förmodligen skrivelsen längst ned i den länkade trådens första inlägg - normala försäkringsvillkor gäller för SMC:s utbildningsgrupp, däremot INTE för deltagarna i AVAs bandagsgrupper...

Håller med dig där.

Har jobbat vid nåt tillfälle där STR hade hyrt 1 pass varje timme och School körde övriga (2) pass varje timme. Lite samma sak.
School-passen kördes som vanliga kurser enligt R&R, STR gjorde "vad de ville". Dock utan Schools försäkringsskydd.

Backlunds dagar har väl samma upplägg.. "vanlig" kurs (med försäkring) i 2 grupper, och "bandag" (utan försäkring) i 1 eller 2 grupper. Funkar bra.
Ser inte problemet, ser snarare en fördel att SMC är med och visar upp sin verksamhet.

HkanB
2014-07-02, 10:08
Trevligt med två tydliga utbrott av sunt förnuft mitt i denna lite lätt märkliga tråd. Tack för det!

Patrik Ericsson
2014-07-02, 10:13
Hej
SMC arrangerar inga bandagar. SMC instruktörer kan vara med och hjälpa till på vissa bandagar. Detta skall dock aldrig genomföras med instruktörsväst på för då har det gått fel någonstans.

När det gäller de två dagar som vi snackar om här är det enbart för att få ekonomin att gå ihop.
1 Knutstorp, Här arrangeras en steg 6 som drar väldigt få deltagare. Den görs om så den säljs ut som en bandag till annan arrangör. Sen att de få deltagare som anmält sig (tror det var 3) får själv välja vad de vill göra.

2 AVA MC köper in sig på en körning som genomförs av SMC Stockholm. Jag vet att AVA skrivit ut att instruktörer från smc är på plats vilket påpekats och jag kan inte gå in och ändra på deras sida.

korta svar men SMC arrangerar inga bandagar MEN vi försöker få ekonomin att gå ihop så vi kan samköra med andra arrangörer.

CB_Tobbe
2014-07-02, 16:57
Det är ju inget fel på kreativiteten när det gäller att kringgå sin egen polyci. Jag förstår mycket väl att bandagar kan behövas för att förstärka kassan när kurserna lockar för få deltagare.

Men samtidigt har tl och hans ''medarbetare'' ansvaret för genomförande och operativa beslut under dagen oavsett vem som säljer bandagen till deltagarna. Så länge dagen rullar på utan allvarliga ''olyckor'' fungerar förstås dessa kreativa lösningar. Men om den ''riktiga masscrashen'' skulle vara framme med flera svårt skadade deltagare som har kört på varandra då går kanske ''rejsputte AB '' upp i rök och smc står med hela problemet.

Min åsikt är att om det skall köras bandag vid kurstillfällena då görs det av smc eller smc sport eventuellt i samarbete med någon mc-handlare. Men arrangemanget skall helt ligga i händerna på smc(sport) och då skall naturligtvis den interna polycin vara anpassad för att tillåta bandagar.

roffe_s
2014-07-02, 19:25
Det är ju inget fel på kreativiteten när det gäller att kringgå sin egen polyci. Jag förstår mycket väl att bandagar kan behövas för att förstärka kassan när kurserna lockar för få deltagare.

Men samtidigt har tl och hans ''medarbetare'' ansvaret för genomförande och operativa beslut under dagen oavsett vem som säljer bandagen till deltagarna... Fel. Om Du avser Knutstorp framgår det klart och tydligt av Patriks svar att arrangemanget inte längre är SMCs och att redan anmälda deltagare underrättats. Därmed har inte längre SMC med saken att göra, helt enligt policyn.

Är det AVA Du avser är det säkerställt av kansliet att kurs steg 1-4 kan hållas separat och under kontrollerade former oavsett om en av grupperna kör licens (Sport) eller under annan arrangör (Backlund, AVA m fl). Det är i enlighet med vår policy, det skapar medlemsnytta (kostnadeffektiv utbildning) och ökar inte riskerna. Good enough for me.

...Min åsikt är att om det skall köras bandag vid kurstillfällena då görs det av smc eller smc sport eventuellt i samarbete med någon mc-handlare. Men arrangemanget skall helt ligga i händerna på smc(sport) och då skall naturligtvis den interna polycin vara anpassad för att tillåta bandagar. Din åsikt är noterad. Personligen delar jag den inte - medlemsnytta är utbildning steg 1-4 eller SMC Sport. Att sälja ut eller dela dagen med annan arrangör är okey om deltagarantalet inte är högt nog för att tillåta eget arrangemang - helt enligt policyn och under förutsättningar att våra samarbetspartners typ FB finner det okey. Det möjliggör fler utbildningstillfällen vilket skapar medlemsnytta.

Ditt alternativ är förvisso tänkvärt, men fortfarande är framför allt personskyddet för bandagsåkarna för svagt och rättsläget för osäkert för att SMC ska finna det lämpligt att arrangera. Utbildning och säkerhet drivs inom School. De som vill åka fort åker under Svemos flagg i steg 5/6. För att erbjuda bästa medlemsservice kan däremot samarrangemang ske, det reducerar kostnaden och utökar tillgängliga datum. Att förbjuda det utifrån någon underlig formell grund verkar onödigt, byråkratiskt och helt enkelt inte särskilt smart.

Mina 2p

CB_Tobbe
2014-07-02, 21:35
Ett förtydligande om knutstorp. Där utgick steg 6 , men steg 1-4 skall bedrivas enligt plan.

En fråga man bör ställa.. Varför kan inte smc fylla sina kurstillfällen samtidigt som folk väljer bandagsarrangörern på samma datum.

roffe_s
2014-07-03, 06:14
...En fråga man bör ställa.. Varför kan inte smc fylla sina kurstillfällen samtidigt som folk väljer bandagsarrangörern på samma datum.Javisst. Och det är en helt annan fråga. Som kan ha att göra med att alla inte vill gå kurs, en del vill panga. Utan att besvära sig med licens. :)

SGM
2014-07-03, 07:29
Angående att bandagar fylls, och vi får jaga deltagare till kurserna.

Det är väl just där det måste göras skillnad?

Kurs <-> bandag.

Alla vill inte gå kurs, eller har kanske gått såpass mycket hos oss, att de känner sig redo att ge sig ut på egen hand (jag har själv haft många gamla bekantingar under mina år som destruktör).
Vrider man på det myntet lite så är det väl BRA om vi slussar ut folk som i alla fall är medvetna om begränsningar och diverse problem/utmaningar INNAN de pangar bana.

Positiv utveckling!

Utmaningen blir väl för oss att få in ett flöde av nya hungriga deltagare som vill lära sig lite grunder? :)

Och det är väl här det söks nya lösningar just nu - är det ett problem?
Dela en dag med Backlund t.ex, två gatgrupper / kurs och en racegrupp / licens.

Så länge de inte befinner sig på banan samtidigt, är det då ett problem?

/J

CB_Tobbe
2014-07-03, 12:36
Det kanske är läge att ge smc sport friare tyglar så att dom kan arrangera licenskurser efter sportgrensreglerna. Det gör det möjligt att bättre fylla på med svemosanktionerad verksamhet istället för bandagar.

Att Knutstorp har svårt att hitta steg 6 deltagare är tyvärr helt naturligt när ingen arrangör i sydsverige idag kräver utlöst licens för att träna (förutom några kvällar på falkenberg). Då finns det knappast någon anledning att betala för något som ändå inte gäller hos ''raceputte ab''

En vanligt förekommande ''lösning'' i sydsverige är att något ''racputte ab'' arrangerer bandagar med flera race. Där finns inget licenskrav men dessa arrangemang utnyttjar i flera fall dom lokala motorklubbarans funktionärsorgansition som en form ''bemanningsbolag''

Dessa arrangörer delar in sina deltagare efter deras hastighet isället för ''gata - licens''.

Patrik Ericsson
2014-07-03, 13:21
Jag tror att vi rett ut skillnaden mellan kurs i School och SMC Sport.

Vet ni vad det fina med SMC sport är? jo det blir det vi gör det till. Dock tror jag inte att vi ska gå vägen att anordna bandagar bara för att anpassa oss efter marknaden. Vi ska däremot få fler att lösa sin licens och efterfråga fler dagar. SMC Sport är bara i början av sitt liv och vi har all möjlighet att växa.
Bara vi fått upp volymen som vill gå steg 6 så kommer vi helt att gå över på hastighetsindelning.

roffe_s
2014-07-03, 13:32
Det kanske är läge att ge smc sport friare tyglar så att dom kan arrangera licenskurser efter sportgrensreglerna. Det gör det möjligt att bättre fylla på med svemosanktionerad verksamhet istället för bandagar. Den friheten och de lösa tyglarna har Sport idag. Så mycket steg 5 (licens) och steg 6 (träning) som de orkar med OCH som ekonomin medger.


Att Knutstorp har svårt att hitta steg 6 deltagare är tyvärr helt naturligt när ingen arrangör i sydsverige idag kräver utlöst licens för att träna (förutom några kvällar på falkenberg). Då finns det knappast någon anledning att betala för något som ändå inte gäller hos ''raceputte ab''

En vanligt förekommande ''lösning'' i sydsverige är att något ''racputte ab'' arrangerer bandagar med flera race. Där finns inget licenskrav men dessa arrangemang utnyttjar i flera fall dom lokala motorklubbarans funktionärsorgansition som en form ''bemanningsbolag''

Dessa arrangörer delar in sina deltagare efter deras hastighet isället för ''gata - licens''.Mjo, har noterat det och det är ett problem. Framför allt för den enskilde förare som blir inblandad i en svårare olycka. Så - hur får man SVEMO-spåret (inkl Sport) att bli mer intressant bland danska/svenska frifräsare? Ska SMC köra ett helt eget spår rakt in i den skånska myllan, med egna dagar, egen organisation och egna resurser? Samarbeta med stora etablerade föreningar (t ex SSEMSE)? Lägga en strategisk plan innefattande School - Sport - klubbar?

Jag vet inte. Och tror inte det kan lösas på något annat plan än det lokala/regionala. Kloka människor må tänka kloka tankar, tala kloka ord och komma överens om kloka beslut.

CB_Tobbe
2014-07-03, 23:44
Den friheten och de lösa tyglarna har Sport idag. Så mycket steg 5 (licens) och steg 6 (träning) som de orkar med OCH som ekonomin medger.

.

Den friheten har inte smc sport idag eftersom deltagarna skall ha deltagit i smc kurs 1-4 för att få deltaga i licenskursen. Hos t.ex kmk eller lms kan man deltaga direkt utan tidigare kurser eller mc körkort. T.ex kunde den till bandag förvandlade steg 6 kunna ha varit en licenskurs istället.

roffe_s
2014-07-04, 05:10
Den friheten har inte smc sport idag eftersom deltagarna skall ha deltagit i smc kurs 1-4 för att få deltaga i licenskursen. Hos t.ex kmk eller lms kan man deltaga direkt utan tidigare kurser eller mc körkort. T.ex kunde den till bandag förvandlade steg 6 kunna ha varit en licenskurs istället.Men är Du tillbaka där igen nu? Snälla, släpp den idén och gå vidare, Sport har själva valt bort den lösningen! Din inställning är noterad men väger tydligen inte tungt nog i f t argumentet att behålla kravet för steg 5 (licenskursen)

För att klara steg 5-licenskursen effektivt och snabbt har Sport valt att deltagarna ska ha förkunskap från steg 1-4, det ger deltagare med ett gemensamt språk och nivå på kunnandet inför teorisnacket i steg 6. Sport har valt att hålla steg 6 (träning) öppet för alla deltagare, även från andra klubbar, då det är i den miljön steg 6 förväntas prestera. Sport kör så många steg 5 som man mäktar med, däremot är inte resurserna oändliga...

CB_Tobbe
2014-07-04, 11:24
Men är Du tillbaka där igen nu? Snälla, släpp den ideen och gå vidare, Sport har själva valt bort den lösningen!
För att klara steg 5-licenskursen effektivt och snabbt har Sport valt att deltagarna ska ha förkunskap från steg 1-4, det ger deltagare med ett gemensamt språk och nivå på kunnandet inför teorisnacket i steg 6. Sport har valt att hålla steg 6 (träning) uppe för alla deltagare, även från andra klubbar. Sport kör så många steg 5 som man mäktar med, däremot är inte resurserna oändliga...
Jag håller inte med om resurserna eftersom smc sport har lockat funktionärer med att skriva att smc-sport har för avsikt att arrangera rr-sm 2015.

En viktig punkt i sammanhanget är att vi pratar om en klubbgemensam svemo licens och inte en smc-licens. Hade det varit en smc licens då hade det varit naturligt att ställa egna krav. Men när man jobbar med svemolicens skall istället svemo gemensamma krav gälla på t.ex förkunskaper. Det är bara genom tydliga regler som svemo har en chans att inte marginaliseras inom svensk rr.

Fortsätter dagens utvecklingen. Då blir utvecklingen omöjlig att vända eftersom bolagen växer sig allt starkare och därmed även sätter branshstandarden.

roffe_s
2014-07-04, 12:28
Jag håller inte med om resurserna eftersom smc sport har lockat funktionärer med att skriva att smc-sport har för avsikt att arrangera rr-sm 2015... Då kommer vi inte längre här, Du har knappast personligen pratat med de aktuella resurserna? Det har nog ledningen för SMC Sport full koll på. Jag har full respekt och fullt förtroende för deras förmåga att fatta kloka val.


...En viktig punkt i sammanhanget är att vi pratar om en klubbgemensam svemo licens och inte en smc-licens. Hade det varit en smc licens då hade det varit naturligt att ställa egna krav. Men när man jobbar med svemolicens skall istället svemo gemensamma krav gälla på t.ex förkunskaper. Det är bara genom tydliga regler som svemo har en chans att inte marginaliseras inom svensk rr.

Fortsätter dagens utvecklingen. Då blir utvecklingen omöjlig att vända eftersom bolagen växer sig allt starkare och därmed även sätter branshstandarden.Nu pekar licensutveckligen i o f s på en kraftigt tillväxt tack vare SMC Sport. Och var har Du fått det ifrån - en klubb är fri att LÄGGA TILL vilka krav man så vill till de grundkrav som SVEMO ställer upp? Att DRA IFRÅN går däremot icke. Vill ledningen för en klubb lägga till att deras förare ska köra i pippigula kycklingkostymer över den enligt SVEMO reglementsenliga utrustningen kan de göra så. Om än just det exemplet knappast skulle gynna deltagarantalet.

Det fina i kråksången är att SMC, tack vare sitt krav på förkunskap, kan genomföra en snabb licensutbildning och snabbt får ut deltagarna i Steg 6-miljö. Det kan jag begripa.

I övrigt - I rest my case:)

CB_Tobbe
2014-07-04, 13:48
En fråga kring licensökningen.

Är det inte ett krav för ai och aspiranter att ha genomfört alla steg i utbildningskedjan. Alltså ''försågs'' dom automatiskt med licens vilket många inte hade tidigare??

På steg 6 kan personer som kör på 1 m 50 s på gelleråsen vara välkommen medans en kör 1 m 20 s inte är det p.g.a avsaknad av licens.. Den långsamma personen är dessutom ovan med udda spårval. Har själv sett det flera gånger som funktionär och det har ibland slutat mindre bra.

Peter1980
2014-07-04, 13:58
På steg 6 kan personer som kör på 1 m 50 s på gelleråsen vara välkommen medans en kör 1 m 20 s inte är det p.g.a avsaknad av licens.. Den långsamma personen är dessutom ovan med udda spårval. Har själv sett det flera gånger som funktionär och det har ibland slutat mindre bra.


Vad är skillnaden mot en "vanlig" licensträning? Har du licensen får du köra licensträning, har du den inte får du inte.

Flera insatta personer (inte jag) har redan gett redogjort Sports val och syn på saker du undrat, men det känns som att du ignorerar dessa svar och sen kommer med en helt ny fråga som inte har något med den tidigare att göra. Vågar man fråga vart du vill komma med diskussionen?

No offense, men jag kan inte låta bli att känna att det hela tiden finns en baktanke med dina "diskussioner" som du inte riktigt vill delge.. egna arrangemang/ekonomi som hotas av Sports verksamhet?

roffe_s
2014-07-04, 15:41
En fråga kring licensökningen.

Är det inte ett krav för ai och aspiranter att ha genomfört alla steg i utbildningskedjan. Alltså ''försågs'' dom automatiskt med licens vilket många inte hade tidigare??

På steg 6 kan personer som kör på 1 m 50 s på gelleråsen vara välkommen medans en kör 1 m 20 s inte är det p.g.a avsaknad av licens.. Den långsamma personen är dessutom ovan med udda spårval. Har själv sett det flera gånger som funktionär och det har ibland slutat mindre bra.Elementärt! Innan Du blir uttagen som AI ska Du gå stegen 1-4. Därefter blir Du aspirant, under den tiden pröjsar Du själv resor, uppehälle, soppa och däck för att gå bredvid en AI. Därefter följer examination och Du kan nu utbilda själv i steg 1-4. Vill Du sedan gå steg 5 anmäler Dig till steg 5. De enda som får instruera i steg 5-6 är instruktörer med egen tävlingsbakgrund (och därmed redan är licensinnehavare). Så Din slutsats är fel.

Alltså har även instruktörer och aspiranter gått steg 1-4. Ingen mannamån, lika för alla:) Och visst har vi olika fart i kroppen bland deltagarna i steg 6, precis som alla andra klubbar - fart är nämligen mig veterligt inte något krav hos någon förening? SMCs krav på steg 1-4 innebär egentligen bara att Du måste ha ett körkort för att gå steg 1-4 för att gå steg 5, det är den enda skillnaden gentemot de traditionella klubbarna (utan körkortskrav). Och det är väl helt okey för en motorcykelorganisation med sin primära verksamhet just på landsväg, bland landsvägsåkare? Uppsidan har Du ju redan fattat - gemensamt tänk och gemensamt språk, vilket underlättar fortsatt utveckling?

Frid:)

CB_Tobbe
2014-07-04, 16:33
Nu är det är inte bara körkort som är skillnaden utan utbildningslängden smc varianten innehåller sammanlagt 5 dagar med praktik medans den andra varianten innehåller 1 dag praktik.

roffe_s
2014-07-04, 19:09
Nu är det är inte bara körkort som är skillnaden utan utbildningslängden smc varianten innehåller sammanlagt 5 dagar med praktik medans den andra varianten innehåller 1 dag praktik.Nej. Det är bättre än så. Det är dagar med både teori och praktik som skiljer. Och som är en förutsättning för det gemensamma språket och den gemensamma bakgrunden som är ett stöd för fortsatt utveckling i steg 5 och 6. Så där, då har vi resonerat oss genom en cirkel och är tillbaka i utgångspunkten igen.

Ett varv till?