handdator

Visa fullständig version : Har du möjlighet att ta dej till stockholm i morgon lunch?!Kortstubina
2007-05-29, 16:30
Nu behöver vi visa att vi står bakom dessa namnunderskrifter.

Under onsdag eftermiddag 30 maj kommer riksdagen att fatta beslut om den nya trafikförsäkringsskatten. Det betyder med största sannolikhet att alla fordonsägare kommer att få betala 32 % skatt på trafikförsäkringspremierna från 1 juli 2007.
Men som de flesta av oss vet kommer de stora höjningen 1/1-09. Det är då det kan bli upp mot 200-300% ytteligare påslag förutom dessa 32%

läs mer på http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=2599

Galne Dansken kommer klockan 12,45
snälla hjälp till och slut upp, ni som kan! Det gäller våran framtid!

Zopilote
2007-05-30, 13:47
Saxat från Sporthoj.com

"Beslut om trafikförsäkring dröjer

Riksdagen kommer inte att under onsdagen kunna fatta beslut om en skatt på trafikförsäkringen. Socialdemokraterna kommer att begära en återremiss till civilutskottet, erfar TT.

Under behandlingen i skatteutskottet begärde socialdemokraterna att civilutskottet skulle få möjlighet att yttra sig över frågan. Enligt oppositionen innebär skatten en förändring av själva försäkringsprincipen, vilket berör civilutskottets ansvarsområde. Men den borgerliga majoriteten i civilutskottet sade nej med hänvisning till att det bara är en skattefråga.

I ett brev till talmannen beklagar sig socialdemokraterna över detta beteende, som man ser som ett försvårande av minoritetens möjligheter att agera i riksdagen. Nu kommer socialdemokraterna i stället att begära i kammaren att ärendet återremitteras till civilutskottet. För det krävs en tredjedel av kammarens ledamöter, vilket partiet har.

Enligt regeringens förslag ska en ny skatt på trafikförsäkringen införas den 1 juli i år. Syftet sägs vara att täcka kostnaderna för uppkomna trafikskador och är ett led i en total omläggning av trafikförsäkringen. Ett annat syfte är att få in pengar till regeringens skattesänkningar. Socialdemokraterna är emot förslaget, som man anser är början på en privatisering av trafikförsäkringen.

Källa: TT"

Kanske leder till ett uppskov iallafall?

JoS
2007-05-30, 20:52
Saxat från Sporthoj.com

"Beslut om trafikförsäkring dröjer

Kanske leder till ett uppskov iallafall?
Vi får hoppas på det! :p

Bajen-Sam
2007-05-30, 21:31
Jag var där på lunchen , lite hojar, kanske kom det fler efter jag lämnat.

http://www.nogg.se/upload/5267/34971/Photo_5267_434390.JPG


Jesper Christensen alias Galne Dansken Generalsekreterare SMC var där, här hans hoj.

http://www.nogg.se/upload/5267/34971/Photo_5267_434400.JPG