handdator

Visa fullständig version : Försäkringsbolagen ändrar regler för SMC-bankörning?Sidor : 1 [2]

Avarage
2014-04-08, 04:54
Tror du verkligen att det är personer som lever på det. Dom lägger typ 5 procent på det


Tror du verkligen att det räcker med 5% insats för att på allvar börja konkurrera med SMC:s verksamhet? I så fall har du underskattat omfattningen inför varje säsong & kurs!Vi har ju redan idag sett att bandagsarr. har börjat anordna korta sprintrace och provstarter för dom snabbare grupperna i bästa hyr gocart stil. Det lockar förstås vissa grupper att betala mer bandagen utan att man behöver investera så mycket.

Det finns alltid en marknad för pay and play verksamhet. Man slipper alla jobbiga svemolicenser och fixar en sma licens på 20 minuter via webben istället.

Du svarar fortfarande inte på mina frågor, varför?

HkanB
2014-04-08, 07:47
Tror du verkligen att det räcker med 5% insats för att på allvar börja konkurrera med SMC:s verksamhet? I så fall har du underskattat omfattningen inför varje säsong & kurs!Du svarar fortfarande inte på mina frågor, varför?

Svarar han på någons frågor, egentligen?
Jag är uppriktigt, verkligen förundrad över sättet att kommunicera.

Oroväckande ofta är jag inte själv så tydlig och klar och på spåret som jag nog borde vara.
Men just i den här tråden så är det någon annan som står för slirandet....

CB_Tobbe
2014-04-10, 13:44
Tror du verkligen att det räcker med 5% insats för att på allvar börja konkurrera med SMC:s verksamhet? I så fall har du underskattat omfattningen inför varje säsong & kurs!

Du har gjort frågan till en resurs/lönsamhetsfråga.

Huvudproblemet är istället när/om hans kursupplägg skulle ifrågasättas av fb. Det är då problem kan uppstå i relationen mellan fb och smc. Detta eftersom ärendet sannolikt blir ett fall för konkuransverket. Då har vi ändå inte kört en enda meter...

Avarage
2014-04-11, 05:19
Du har gjort frågan till en resurs/lönsamhetsfråga.

Huvudproblemet är istället när/om hans kursupplägg skulle ifrågasättas av fb. Det är då problem kan uppstå i relationen mellan fb och smc. Detta eftersom ärendet sannolikt blir ett fall för konkuransverket. Då har vi ändå inte kört en enda meter...

Inte alls, innan någon ens driver frågan så långt att de bemödar sig att skriva kursplan måste det finnas ett motiv/drivkraft som är tillräckligt stark för att ens vilja lägga tid på det. Att som SMC konkurrera på ideella grunder är uteslutet då det är mycket enklare att ansluta sig till den skara (oss) som redan finns. Således måste det finnas annan drivkraft. Den absolut vanligast förekommande är då pengar.

Verkligeten CB-Tobbe är att det finns inte tillräckligt med pengar (i Sverige) för att livnära sig på sådan verksamhet och därmed faller hela frågan. Dvs. det är en icke-fråga då den aldrig kommer relaiseras och därmed aldrig ifrågasättas (behöva ifrågasättas) av fb.

Åter igen undviker du att svara på mina frågor. Vill du ha fortsatt dialog får du allt bemöda dig med att svara på dem. Om inte är denna dialogen slut här och nu!

roffe_s
2014-04-11, 06:51
...Huvudproblemet är istället när/om hans kursupplägg skulle ifrågasättas av fb. Det är då problem kan uppstå i relationen mellan fb och smc. Detta eftersom ärendet sannolikt blir ett fall för konkuransverket. Då har vi ändå inte kört en enda meter... Tobbe, det finns inget problem vare sig med konkurrenslagstiftning eller konkurrensverk i de mycket mycket hypotetiska resonemang Du tecknar. Konkurrensverket har en rätt bra hemsida, studera gärna den för detaljer:
http://www.kkv.se/t/Page____6608.aspx#left_menu

Några punkter att observera:
1 - Trafikövningar och dess försäkringar omfattas inte av LOU.
2 - Det finns ett förbud mot bl a olaga prissamarbete som även gäller FB. Alla förhandlingar kring pris, villkor etc måste i slutändan skötas med bolagen var för sig
3 - Varje FB har sina egna modeller för sin affär. Det handlar om kursinnehåll. Det handlar om resursers kompetens. Det handlar även om organisationens rutiner, hur väl den fångar upp och identifierar problemområden och hur snabbt den utarbetar och genomför åtgärder. Kort sagt - hur kontrollerad verksamhet som bedrivs.
4 - Allt under pkt 3 är företagshemlighet, d v s FBs bedömningar och värderingar är inte offentligt för konkurrenter att ta ta del av.
5 - Därför kommer inte SMC att kunna ta del av FBs värdering av något AB Trafikutbildningar. Inte heller det omvända kommer att ske.
6 - Skulle KV, mot all förmodan, intressera sig kommer dom att hitta två separata affärer med helt fristående riskvärderingar. Hos varje bolag.

Därmed kan Du nog släppa Din oro för konkurrensverk. SMC är en medlemsorganisation som välkomnar välutbildade medlemmar oavsett arrangör. Därför finns inget motsatsförhållande.

SMC har inget intresse av gråzonen kring bandagar och trackdays, SMC har redan valt väg genom att knyta steg 5 och 6 till SVEMO. Jag ser idag inget som skulle förändra det ställningstagandet? Däremot deltar en icke ringa del av medlemmarna på den typen av arrangemang, och som en service till dessa kan SMC bidra och medverka till att tydliggöra villkoren kring den typen av verksamhet.

Jag har dock svårt att se SMC ta täten i ytterligare aktiviteter kring bandagarnas väl och ve. I vart fall så länge arrangemangen ligger utanför TFL resp Svemos reglemente.

Mina 2p, ha en fin sommar :)

HkanB
2014-04-11, 07:50
Tobbe, det finns inget problem vare sig med konkurrenslagstiftning eller konkurrensverk i de mycket mycket hypotetiska resonemang Du tecknar. Konkurrensverket har en rätt bra hemsida, studera gärna den för detaljer:
http://www.kkv.se/t/Page____6608.aspx#left_menu

En hel del bortklippt...

Mina 2p, ha en fin sommar :)

De bästa 2p i den här tråden, nåja den sista hälften av tråden i alla fall. :tummenupp
Kort koncist och välunderbyggt på ett sådant sätt att man nog kan ana en viss vana.:wink:

CB_Tobbe
2014-04-11, 09:08
Du glömde en viktig punkt i ditt resonamg och det är dominerade ställning. På en marknad som inte har ett lagstagdat monopol, där finns alltid intresse att titta på om avtalsvillkor och bedömningar är korrekta. Särskilt om en ''uppstickare'' kräver det eftersom han känner sig felaktigt behandlad.

Förövrigt finns redan frågetecken kring steg 4 och /eller snabb grupp. Där har vissa fb tagit bort trafikförsäkringen medan andra har tagit bort vagnskadetäckningen.
Om fler bolag inför begränsningar, då blir verksamheten ''dödsdömd'' i sin nuvarande form i aktuella grupper och steg.

I det läget återstår bara att lägga ner grupperna eller flytta dom till svemo eller sma försäkrade lösningar. En lämplig variant är att skapa en snabb grupp 1 -4 som kör en form av premiumvariant på licens kurs. I den kursen finns även bkk kursinnehåll inbakat.

Då kan lugn och medel grupp fortsätta med fullt försäkringsskydd som idag (forhoppningsvis).
Då känner även fb tydligare att dom bara stöttar ren trafiksäkerhetsutbildning.

Med en sådan modell kan även tl flytta en deltagare från steg 1 medel till steg 1 eller 2 snabb /race grupp efter samtal deltagaren. Det gäller deltagare som kör på gränsen och vill fortsätta med det. Alternativet blir antingen flytt eller att förändra sitt körsätt mot större marginaler. Då blir det lättare att jobba mot nollvisionen i dom ''vägförsäkrade'' grupperna.

roffe_s
2014-04-11, 09:19
Du glömde en viktig punkt i ditt resonamg och det är dominerade ställning...
Nope, den glömdes inte bort i och med att SMC är prisledande (resurstäthet) och ser till att utbildningarna går ihop, så långt som det är möjligt. Därmed finns inget hinder enligt kriterierna för "missbruk av dominerande ställning" som Du hittar här (http://www.kkv.se/t/Page____362.aspx), det föreligger vare sig oskäliga priser (som underprissättning), begränsning av produktion och marknad, diskriminering, kopplingsförbehåll eller immateriella blockeringar etc.

Storleken (av t ex kursutbudet) i sig utgör inte heller något hinder, det nämns särskilt både på sidan och i lagtexten. Däremot skulle jag kanske ha nämnt det faktum att SMC som ideell medlemsorganisation och med sina medlemmars bästa för ögonen medför att den första frågan rätten eller verket skulle ställa sig är om och i vilken mån lagen ö h t är tillämplig (se 1 kap 5§ (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080579.HTM));)

Villkoren för steg, hastighetsgrupp etc är en fråga som School hanterar via sina förhandlingar med FB. Idag accepterar de flesta att steg 1-4 är trafik inom ramen för TFL och erbjuder fullt skydd, steg 5-6 SVEMO. Beroende på framtida utveckling kan viss förskjutning ske mellan vilka delar och vilka steg som ska ingå i steg 5-6, det är däremot en helt fristående fråga och har intet med konkurrens att göra. Men något behov av ytterligare steg eller varianter ser ingen idag, där TFL upphör tar Svemospåret fullt ut vid.

Konsekvensen nämnde jag i stycket om att SMC välkomnar alla som ökar utbudet av utbildningar för våra medlemmar. SMC ser alltså gärna en etablering av AB Trafikutbildningar. Alternativt kan gärna arrangörer/klubbar som på något sätt vill samarbeta med SMC ta upp en separat diskussion. Men det är helt uteslutet att arrangera en utbildning på storbana inom TFL och med försäkringsskydd utanför Råd och Riktlinjer, så mycket står nog helt klart.

CB_Tobbe
2014-04-11, 10:26
Jag skulle vara mycket försiktig med att diskutera begrepp som underprissättning i det här fallet. Detta eftersom smc instruktörerna arbetar ideelt. Med sådana villkor kan knappast en seriös företagare konkurera.
Blandar man in dessa begrepp blir frågan mycket mer komplicerad. Då handlar den istället om idrottsföreningar kontra kommersiell verksamhet.

Denna har delvis avhandlats i domen kring sbf. Där sbf hävdade att idrotten bör ha en specialställning. Där gick marknadsdomstolen på en annan linje och behandlade det enligt reglerna för kommersiell verksamhet.

roffe_s
2014-04-11, 10:39
Jag skulle vara mycket försiktig med ord som underprissättning i det här fallet. Detta eftersom smc instruktörerna arbetar ideelt. Med sådana villkor kan knappast en seriös företagare konkurera...Ja just det! Komplicerad var ordet sa Bill. Du försöker alltså, av okända skäl som Du hitintills inte redovisar, driva ett hypotetiskt resonemang i oerhört komplicerade frågor till sin spets. Det kommer inte att fungera utan att sluta i ett antal lösa trådändar.

Jag antar att det är denna dom (http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avg%C3%B6randen/Dom2012-16.pdf) Du refererar till? Jag hittar inte mycket i den som är tillämpbart på den frågeställning vi diskuterar, avgörandet gäller ju klausuler där licensinnehavare och funktioner omfattades av hinder för deltagande i andra aktiviteter, hinder som i och med domen undanröjdes? De formella invändningarna som marknadspotential, alternativ, idealism, undantag etc skulle ju alla komma att prövas utifrån helt ny argumentation. Dessutom skulle med all sannolikhet SMC inte utgöra kärandesida med bevisbörda...;)

SMC är inte en idrottsförening. SMC kör idrotten i steg 5-6 i en separat Sportförening. Det finns en uppsjö domar kring när en ideell förening blir en juridisk person och som dessutom ska agera kommersiellt för att konkurrenslagen ska gälla. Precis som allt annat i den juridiska världen spretar de domarna. När det uttalade syftet handlar om trafiksäkerhet, till syvende och sist.

Men då är vi vid vägs ände. Frågan blir i vart fall inte aktuell förrän:
1 - AB Trafikutbildningar har bildats.
2 - AB Trafikutbildningar har skapat en organisation och systematik för att erbjuda samma tjänst som SMC
3 - AB Trafikutbildningar har förhandlat med FB om att dess verksamhet sker inom ramen för TFL
4 - AB Trafikutbildningar har prissatt sin utbildning och skapat en statistisk säkerställd grund, statistik och historik för sin verksamhet
5 - AB Trafikutbildningar lackar ur på grund av taskig lönsamhet och vänder sig om för att leta en syndabock. Skulle måltavlan bli SMC är ju den verksamheten knappast obekant redan vid tiden för pkt 1...

Låt oss återkomma till frågan då, okey? Avslutningsvis konstaterar jag att jag inte kommer att sova särskilt dåligt om natten i denna fråga, i alla fall inte av de skäl Du anför. Men Du ska ha tack för att Du väckt frågeställningen:)

Nu är plånboken tom på småmynt...

HkanB
2014-04-11, 10:58
Jag skulle vara mycket försiktig med att diskutera begrepp som underprissättning i det här fallet. Detta eftersom smc instruktörerna arbetar ideelt. Med sådana villkor kan knappast en seriös företagare konkurera.
Blandar man in dessa begrepp blir frågan mycket mer komplicerad. Då handlar den istället om idrottsföreningar kontra kommersiell verksamhet.

Denna har delvis avhandlats i domen kring sbf. Där sbf hävdade att idrotten bör ha en specialställning. Där gick marknadsdomstolen på en annan linje och behandlade det enligt reglerna för kommersiell verksamhet.

Jag skall nog inte visa den här tråden för de som arrangerar hockeyskolan hemma.:confused:
Ledare och instruktörer jobbar nämligen ideellt och vem kan konkurrera med det?:wink:

Domen rörande SBF, är det den som handlar om "rätten att arrangera tävlingar" och relaterade licens och auktorisationsfrågor?
Skulle du kunna plocka fram ett diarenummer och instans eller ev. en direkt länk till något läsbart officiellt om fallet i fråga?
Det är lite lätt svårt att förhålla sig till det du skriver utan att ha tillgång till samma referenser.

En grej som du verkar att kreativt ignorera är -"Den dag du går kursen har vi kravet på att du är medlem i SMC (http://www.svmc.se/school/Avancerade_kurser/)"- att samtliga deltagare på SMC-storbanekurser är SMC-medlemmar! Jag har iofs inte det största förtroendet för vårt rättsväsende men att det skulle vara problematiskt i någon dimension att en förening till självkostnadspris utbildar sina egna medlemmar med egna resurser? Hur skulle det kunna vara ett potentiellt juridiskt problem?:confused:

CB_Tobbe
2014-04-11, 12:00
Jag skulle inte jämföra med hockey skolan eftersom ni jobbar i en idrottsverksamhet organserad under svenska hockeyförbundet (riksidrottsförbundet).

Samtidigt finns ingen civil person som får hålla på med trafikskoleverksamhet utan att vara statligt auktoriserad. Hade däremot verksamheten bedrivits som en idrottsverksamhet, då hade ai kallats idrottsledare/tränare istället.
Det hade fungerat fint om hela smc school var en svemo klubb. För inom riksidrottsförbundet stöds både motionsidrott och tävlingsidrott.

CB_Tobbe
2014-04-11, 12:09
Problemet med sbf målet är att marknadsdomstolen tog upp ärendet, det visar att domstolen ansåg att ärendet låg inom dess ''kompetensområde'' som den är satt jobba med.

Hade man istället ansett ärendet var en idrottslig fråga, då hade man vägrat att behandla ärendet.

HkanB
2014-04-11, 12:17
Jag skulle jämföra inte jämföra med hockey skolan eftersom ni jobbar i en idrottsverksamhet organserad under svenska hockeyförbundet (riksidrottsförbundet).

Samtidigt finns ingen civil person som får hålla på med trafikskoleverksamhet utan att vara statligt auktoriserad. Hade däremot verksamheten bedrivits som en idrottsverksamhet, då hade ai kallats idrottsledare/tränare istället.
Det hade fungerat fint om hela smc school var en svemo klubb. För inom riksidrottsförbundet stöds både motionsidrott och tävlingsidrott.

Suck...Trafikskoleverksamhet...när tog någon sin sitt körkort på Gelleråsen sist, eller Sviestad för den delen heller.
Nu kan man väl blanda ihop "koddar och morötter" men det SMC sysslar med är väl ändå inte trafiskoleverksamhet? Alla har ju redan rätt behörighet när de rullar ut på banan.

Kalhygge eller föryngringsyta, instruktör eller tränare eller varför inte Sensei? F-n tänk om man hade träna för för ett svart bälte i trafiksäkerhet!
Eller märken som i scouterna; kurvmärke, bromsmärke o.s.v.

Nåja, det jag fortfarande inte begriper är varför du har så svårt att svara på direkta frågor samt kanske mest väsentligt...vad i hela fridens namn du egentligen är ute efter! Skall det vara så svårt att konkretisera det så att t.o.m t.ex. jag begriper vad du vill, egentligen?

Nu skall jag ta samma bananskal ut ur den här diskussionen och sätta mig på läktaren och förundras.

HkanB
2014-04-11, 12:19
Problemet med sbf målet är att marknadsdomstolen tog upp ärendet, det visar att domstolen ansåg att ärendet låg inom dess ''kompetensområde'' som den är satt jobba med.

Hade man istället ansett ärendet var en idrottslig fråga, då hade man vägrat att behandla ärendet.

Referenser och/eller länkar, snälla? Behövs inte...jag har hittat både Konkurrensverkets beslut och domen i Marknadsdomstolen.

Nu är det väl så att Marknadsdomstolen är nästa "naturliga" instans efter Konkurrensverket och inte någon hovrätt någonstans?! Domstolen kunde väl lika gärna oavsett vad den anser om jurisdiktion eller inte låtit bli att ta upp det bara för att då i princip fastställa Konkurrensverkets utslag utan ytterligare prövning.

Dags att läsa...inklusive ett och annat trist förarbete....tillbaka upp på läktaren.

CB_Tobbe
2014-04-13, 19:09
Målet är att påverka kursutformningen i en hållbar och en i samhället acceptabel riktning. Lika viktigt är att kursdeltagare känner att dom får ut något av kursena.

Då är det naturligt att dela grupperna i långsam, medel och sport (f.d. snabb). Där kör långsam och medel som vanligt steg 1 -3 med fullt försäkringsskydd. Sport kör steg 1-3 som en del av en premium licens kurs där steg 4 är slutet på licensnkursen (steg 5 utgår). I sport gruppen gäller ingen trafikförsäkring. Sportgruppens deltagare kör sin steg 4 som en del av steg 6.

Fördelen med en sådan lösning är att alla deltagare får en snar lik utbildning oavsett hastighetsgrupp i steg 1-3. I sportvarianten är inriktningen mer raceinriktad utbilning med t.ex friare omkörningar och instruktörer som visar både väganpassad kurvtagning och ''race kurvtagning''. Deltagarana tillåts även att ta lite större "'risker"" så länge det inte blir allvarlig personfara.
Eftersom utbildningen likartad möjliggörs byten mellan t.ex mellan och sport.

I Lugn och medelgruppen där fortsätter arbetet mot nollvisionen mot alla typer av skador på hojar och förare.

I sportgruppen arbetar man mot nollvision vad gäller allvarliga personskador. Däremot acepterar man att enstaka vurpor sker. I och med att deltagarna kan komma med racepreppad hoj, då blir eventella reparationer betydligt billigare.

Ytterligare en fördel är att vi slipper att se racepreppade hojar med fasttejpad regplåt i försäkrade grupper.

Jag tror att med sådan lösning visar smc för fb och andra beslutfattare utanför mc värlen. Att smc står för att ge stöd till den ''laglydiga motorcyckel föraren''

Den andra gruppen kommer ändå tvingas in i den oförsäkrade världen på motorbanor efter nuvarande steg 4.
Oavsett hur bra dom snabba mc förarna kör, så kommer inte beteendet att acepteras på vanliga vägar av icke mc-förare.

HkanB
2014-04-13, 19:31
Målet är att påverka kursutformningen i en hållbar och en i samhället acceptabel riktning. Lika viktigt är att kursdeltagare känner att dom får ut något av kursena.

Då är det naturligt att dela grupperna i långsam, medel och sport (f.d. snabb). Där kör långsam och medel som vanligt steg 1 -3 med fullt försäkringsskydd. Sport kör steg 1-3 som en del av en premium licens kurs där steg 4 är slutet på licensnkursen (steg 5 utgår). I sport gruppen gäller ingen trafikförsäkring. Sportgruppens deltagare kör sin steg 4 som en del av steg 6.

Fördelen med en sådan lösning är att alla deltagare får en snar lik utbildning oavsett hastighetsgrupp i steg 1-3. I sportvarianten är inriktningen mer raceinriktad utbilning med t.ex friare omkörningar och instruktörer som visar både väganpassad kurvtagning och ''race kurvtagning''. Deltagarana tillåts även att ta lite större "'risker"" så länge det inte blir allvarlig personfara.
Eftersom utbildningen likartad möjliggörs byten mellan t.ex mellan och sport.

I Lugn och medelgruppen där fortsätter arbetet mot nollvisionen mot alla typer av skador på hojar och förare.

I sportgruppen arbetar man mot nollvision vad gäller allvarliga personskador. Däremot acepterar man att enstaka vurpor sker. I och med att deltagarna kan komma med racepreppad hoj, då blir eventella reparationer betydligt billigare.

Ytterligare en fördel är att vi slipper att se racepreppade hojar med fasttejpad regplåt i försäkrade grupper.

Jag tror att med sådan lösning visar smc för fb och andra beslutfattare utanför mc värlen. Att smc står för att ge stöd till den ''laglydiga motorcyckel föraren''

Den andra gruppen kommer ändå tvingas in i den oförsäkrade världen på motorbanor efter nuvarande steg 4.
Oavsett hur bra dom snabba mc förarna kör, så kommer inte beteendet att acepteras på vanliga vägar av icke mc-förare.

Jösses. ..att du "orkar". En så omständlig lösning...som letar efter ett problem.
"En i samhället acceptabel riktning"? Har samhället några synpunkter?

Vad jag kan förstå så känner deltagarna att de får ut något av kurserna redan idag, som det är. Jag har själv varit en av dem och jag är allt annat än missnöjd. På vilket sätt dina föreslagna förändringar skulle påverka graden av utbyte är väl inte lätt att sia om men det är svårt att höja graden av nöjdhet och utbyte genom att som jag subjektivt uppfattar det, försämra.

Vad har vanliga vägar och acceptansen där eller inte för vissa beteenden med kursverksamhet att göra! Hela kursverksamheten är redan idag ...
Nej nu ger jag upp...var är mitt bananskal när jag behöver det. Mot läktaren!

Juh@
2014-04-13, 20:54
Mot läktaren!

Har också valt läktaren, tycker tråden spårat ur, inga svar, bara nya utvecklingar och invecklingar som knappt har något med trådämnet att göra.

CB_Tobbe
2014-04-13, 21:40
Jösses. ..att du "orkar". En så omständlig lösning...som letar efter ett problem.
"En i samhället acceptabel riktning"? Har samhället några synpunkter?

Vad jag kan förstå så känner deltagarna att de får ut något av kurserna redan idag, som det är. Jag har själv varit en av dem och jag är allt annat än missnöjd. På vilket sätt dina föreslagna förändringar skulle påverka graden av utbyte är väl inte lätt att sia om men det är svårt att höja graden av nöjdhet och utbyte genom att som jag subjektivt uppfattar det, försämra.

Vad har vanliga vägar och acceptansen där eller inte för vissa beteenden med kursverksamhet att göra! Hela kursverksamheten är redan idag ...
Nej nu ger jag upp...var är mitt bananskal när jag behöver det. Mot läktaren!


Jag påstår nog att 90 procent är vinnare på något sätt.

70 procent av deltagarana berörs inte eftersom dom tillhör lugn eller medelgrupp. Den enda fördelen är att dom får behålla full försäkringstäckning som idag.

Dom övriga 30 procenten är mestadels vinnare. Majoriteten i gruppen får möjlighet till en något friare körstil än idag. Deltagarna kan även komma med en gammal racehoj som ej är trafikgodkänd i sverige. Trots att hojen inte är godkänd för väg är den ofta säkrare vid snabb bankörning eftersom den har oljeuppsamlare och najade säkerhetskomponeter m.m.

Det gör att dom inte behöver köpa en supersporthoj som dom ändå inte har råd helförsäkra på sig själva om dom är unga storstadsbor.

Förlorarana är snabba deltagare som tycker det bekvämt att köra en form av fullförsäkrad bandag med coach. Den gruppen knappast fb särskilt intresserad av.

Problemet med sporthojscrasher är att många delar får små skönhetsfläckar som gör att fb tvingas byta dom med hjälp av en dyr mc mekaniker. Detta medför höga försäkringspremier. Medan den oförsäkrade rejshojen där lagar/byter man endast grejor som har totalhavererat.
Jobbet görs ofta av ägaren eller någon kompis.

Många bandagsarrangörer kör idag racegrupper där oförsäkrade hojar tillåts. Det gör att behovet av att ha en trafikgodkänd hoj minskar för en deltagare med bandagsambitioner.

Avarage
2014-04-14, 05:09
Målet är att påverka kursutformningen i en hållbar och en i samhället acceptabel riktning. Lika viktigt är att kursdeltagare känner att dom får ut något av kursena.

Då är det naturligt att dela grupperna i långsam, medel och sport (f.d. snabb). Där kör långsam och medel som vanligt steg 1 -3 med fullt försäkringsskydd. Sport kör steg 1-3 som en del av en premium licens kurs där steg 4 är slutet på licensnkursen (steg 5 utgår). I sport gruppen gäller ingen trafikförsäkring. Sportgruppens deltagare kör sin steg 4 som en del av steg 6.

Fördelen med en sådan lösning är att alla deltagare får en snar lik utbildning oavsett hastighetsgrupp i steg 1-3. I sportvarianten är inriktningen mer raceinriktad utbilning med t.ex friare omkörningar och instruktörer som visar både väganpassad kurvtagning och ''race kurvtagning''. Deltagarana tillåts även att ta lite större "'risker"" så länge det inte blir allvarlig personfara.
Eftersom utbildningen likartad möjliggörs byten mellan t.ex mellan och sport.

I Lugn och medelgruppen där fortsätter arbetet mot nollvisionen mot alla typer av skador på hojar och förare.

I sportgruppen arbetar man mot nollvision vad gäller allvarliga personskador. Däremot acepterar man att enstaka vurpor sker. I och med att deltagarna kan komma med racepreppad hoj, då blir eventella reparationer betydligt billigare.

Ytterligare en fördel är att vi slipper att se racepreppade hojar med fasttejpad regplåt i försäkrade grupper.

Jag tror att med sådan lösning visar smc för fb och andra beslutfattare utanför mc värlen. Att smc står för att ge stöd till den ''laglydiga motorcyckel föraren''

Den andra gruppen kommer ändå tvingas in i den oförsäkrade världen på motorbanor efter nuvarande steg 4.
Oavsett hur bra dom snabba mc förarna kör, så kommer inte beteendet att acepteras på vanliga vägar av icke mc-förare.

Äntligen är vi konkreta och jag förstår vad du vill. Du vill...
1.) ... ta bort benämningen "Snabb grupp"
2.) ... minska antalet hastighetsgrupper från 4 till 3
3.) ... införa fullt försäkringsteckning i grupperna "långsam" & "medel" oavsett vad fb. anser.
4.) ... förändra innehållet i steg 1-4 för de som kör i "snabb grupp"
5.) ... begränsa omkörningar i större grad än idag i grupperna "långsam" och "medel"
6.) ... tillåta större risktagning än idag i "snabb grupp"
7.) ... förbjuda vurpor i grupperna "långsam" och "medel"

Sedan är jag oklar över om du menar att du inte heller vill tillåta "racepreppade" hojar i grupperna "långsam" och "medel"????

Och syftet med det hela skall vara att få acceptans från fb. + samhället i övrigt och deltagarna skall känna att de få ut mer av kurserna (än idag).

Punkt (pkt) #1 ovan kanske någon idag stör sig på men förmodligen bara innan kursdagen startar och de i verkligheten ser hur det fungerar. De glömmer nog väldigt snabbt att vi inte kallade gruppen "grupp 1", "grupp Q" eller "Stefans grupp".

Pkt #2 & 6 = ökar riskerna OCH antalet vurpor jämfört med idag vilket motarbetar det vi och Fb. vill.

Pkt. #3 styr inte vi eller du över utan fb. så vi får helt enkelt acceptera de beslut fb. fattar. Vad och hur vi gör påverkar dock vårt resultat som i sin tur är beslutsgrundande för fb.

Pkt. #4 Hur kan detta göra att grupperna "mellan" och "snabb" får en mer likartad utbildning än vad de redan har? Och hur skall fb. veta vad vi utbildar i (trafiksäkerhet eller mot tävling) om vi mixar innehållet mer än idag?

Pkt. #5 Känner deltagarna att de får ut mer av en utbildningsdag om vi begränsar dem mer än idag?

Pkt. #7 Och hur skall detta gå till? Vad gör vi med dem som vurpar, utesluter dem ur SMC:s kurser den dagen, hela nästa vecka, på livstid? Om du med denna punkt menar att vi skall jobba mot nollvision gällande vurpor på kurser så gör vi redan det. Har du förslag på andra åtgärder som ryms inom dagens verksamhet är du mer än välkommen att presentera dessa förslag.

I en del av dina förslag ovan är frågan om du inte bör ta en dialog med några olika fb. och höra med dem hur de tänker i frågan. De kanske tänker helt annorlunda än vad jag tror. I så fall kanske något/några av dina förslag bör införas. ELLER så tycker de att vi redan har ett hyfsat renodlat kursprogram och att vi jobbar på ett tillfredsställande sätt vad gäller olyckor på kurser. Då de stora drakarna återinfört gällande försäkringsskydd (i större omfattning än under 2013), vilket måste tyda på att de (fb.) anser att vi förbättrat oss, finns ingen anledning att ändra inriktning på arbetet med att minska olyckorna på kursdagar. snarare tvärt om jobba vidare och utveckla den inriktning vi slagit in på.

Just my 5 cent´s
// Niklas

CB_Tobbe
2014-04-14, 09:30
Jag förtydligar gärna några punkter

Pkt 1. Där är svaret entydigt ja. Eftersom den byter namn till sportgruppen.

Pkt 2

Pkt 3 Målet är att jobba för att fb tillåta fullt försäkrningsskydd i lugn och medel grupp. Alltstå även ''nya'' steg 4.

Pkt 4 Att behålla kursstegen så att samma huvudmoment körs på t.ex steg 2 oavsett fartgrupp i steg 1-3. Steg 4 i nuvarande form blir som sagt överflödig eftersom deltagaren får sin coachning i steg 6.

Pkt 5 om det finns begränsningar på omkörning i t.ex kurvor, då behåller man dom i t.ex lugn grupp. Det gör att den gruppen känner en tryggare tillvaro särskilt om det deras första bankörning.

Medans sportgruppens deltagare har mindre krav på ''komfortzon'' vid omkörningar. Dom har redan kört i den miljön på landsväg och bandagar.

Pkt 6 och 7 grundar jag delvis på Jespers vision om nollvision. Att jobba för att ingen skall vurpa på kurserna. Då ifrågasätter jag om den skall drivas lika hårt på sportgruppen som övriga grupperna. Eftersom dom deltagarna förhoppningsvis är medvetna om att deras snabba körsätt på banor kommer att medföra en o annan vurpa. Något annat vore naivt att tro.

Avarage
2014-04-14, 11:19
Pkt 1. Där är svaret entydigt ja. Eftersom den byter namn till sportgruppen.


Namnbyte tillför inte något värde i utbildningen, som jag ser det. Och dagens deltagare ger inrte uttryck, som vi får till oss, att dagens benämningar är ett problem. Och om det inte är något problem behöver man inte heller göra det till ett.Pkt 2


Här är jag förvånad över att du anser att tre hastighetsgrupper rent säkerhetsmässigt skulle vara bättre än 4. Ju jämnare hastigheten är ute på banorna OCH i trafiken desto säkrare är det. Så hr hålle rjag inte med dig. Behåll 4 fartgrupper där så är möjligt för det blir säkrare!Pkt 3 Målet är att jobba för att fb tillåta fullt försäkrningsskydd i lugn och medel grupp. Alltstå även ''nya'' steg 4.


Detta skiljer isg inget åt jämfört med idag. Vi HAR redan detta som mål!Pkt 4 Att behålla kursstegen så att samma huvudmoment körs på t.ex steg 2 oavsett fartgrupp i steg 1-3. Steg 4 i nuvarande form blir som sagt överflödig eftersom deltagaren får sin coachning i steg 6.


Men här skrev du att du vill att innehållet i utbildningsstegen 1-3 skall skilja swig i "snabb grupp" vilket gör att det blir svårare att flytta deltagare mellan gruppen "mellan" till "snabb". Samtidigt pratar du mot dig själv när du skrev att syftet var att det skulle bli lättare att flytta deltagare mellan dessa grupper. Om man har OLIKA kursinnehåll blir det SVÅRARE att flytta deltagrae mitt under utbildning inte lättare!Pkt 5 om det finns begränsningar på omkörning i t.ex kurvor, då behåller man dom i t.ex lugn grupp. Det gör att den gruppen känner en tryggare tillvaro särskilt om det deras första bankörning.


Idag anpassar vi begränsningarna efter grupperna/deltagarna vi har. I feedbacken vi får är det oerhört sällan vi får negativ feedback rörande avsaknad av begränsningar. Inte heller detta tycks idag vara ett problem!Pkt 6 och 7 grundar jag delvis på Jespers vision om nollvision. Att jobba för att ingen skall vurpa på kurserna. Då ifrågasätter jag om den skall drivas lika hårt på sportgruppen som övriga grupperna. Eftersom dom deltagarna förhoppningsvis är medvetna om att deras snabba körsätt på banor kommer att medföra en o annan vurpa. Något annat vore naivt att tro.

I steg 6, idag, tillåts mindre marginaler så det önskemålet från dig är redan uppfyllt. Fast i ditt förslag kallas gruppen "snabb" och utbildningsstegen kallas steg 4. Fast i realiteten är det samma sak. Samma deltagare som har samma målsättning och som vi tillåter kör på samma sätt samt avsaknad av gällande försäkring. Same same helt enkelt!

Ang. pkt #7 får du gärna svara på frågorna hur detta skulle gå till osv. osv. (se mitt förra inlägg)!

CB_Tobbe
2014-04-14, 21:26
Pkt 1 namnbyte

Namnbytet från snabb till sport är jätteviktigt , eftersom det markerar att det är en icke trafikförsäkrad grupp. Det innebär att det kan förekomma oreggade hojar och att det kan förekomma personer utan rätt körkort t.ex en 20 åring med ett a2 kort på en rejspreppad gsxr 600 (120 hk). I dom fallen blir det inte möjligt att flytta till medelgrupp. Även vid en uppflyttning så måste deltagaren vara medveten om att hela försäkringsskyddet förändras.

Avarage
2014-04-14, 21:36
Pkt 1 namnbyte

Namnbytet från snabb till sport är jätteviktigt , eftersom det markerar att det är en icke trafikförsäkrad grupp. Det innebär att det kan förekomma oreggade hojar och att det kan förekomma personer utan rätt körkort t.ex en 20 åring med ett a2 kort på en rejspreppad gsxr 600 (120 hk). I dom fallen blir det inte möjligt att flytta till medelgrupp. Även vid en uppflyttning så måste deltagaren vara medveten om att hela försäkringsskyddet förändras.

Det krävs inget namnbyte för det. Vi kallar det steg 6 och det finns redan idag.

CB_Tobbe
2014-04-15, 07:10
Det krävs inget namnbyte för det. Vi kallar det steg 6 och det finns redan idag.

Det är idag det stora problemet med kursupplägget att deltagare ''tvingas'' gå trafikförsäkrade steg 1 -4 för att nå steg 5-6 .
Det blir liksom helt fel att använda trafikförsäkrade lösningar för att deltagarna skall ''nå'' oförsäkrade race grupper (steg 5 -6).

En vild gissing är att det är deltagare från snabb och medelsnabb som fortsätter med steg 5-6. Det nog inte så vanligt att deltagare från lugn grupp går steg 5-6 ( om det inte är 125 cc 15hk).

M|cke
2014-04-15, 07:25
Du måste inte gå steg 1-4 för att få köra i steg 6....du kan ta licensen på valfritt ställe och vara med och köra i steg 6.....

För att gå SMC's steg 5 (licenskurs) måste du ha gått steg 1-4, eftersom kursen är lite kortare för den förutsätter att du har gått steg 1-4 samt har körkort och lite körvana sedan innan....

Vad är problemet?

CB_Tobbe
2014-04-15, 08:21
Du måste inte gå steg 1-4 för att få köra i steg 6....du kan ta licensen på valfritt ställe och vara med och köra i steg 6.....

För att gå SMC's steg 5 (licenskurs) måste du ha gått steg 1-4, eftersom kursen är lite kortare för den förutsät
ter att du har gått steg 1-4 samt har körkort och lite körvana sedan innan....

Vad är problemet?

Den lösningen som du beskriver är väl den sämsta tänkbara för en steg 6 deltagare. Deltagaren kommer från en klubbarrangerad licenskurs med 1 dags kör och startutbildning ( praktik).

I mitt förslag på en ''premiumlicenskurs'' , där skulle deltagarna ha 4 dagar praktisk utb steg 1,2,3 samt gamla steg 5. Den deltagaren kan lätt finputsa sin grundutbildning i steg 6.

M|cke
2014-04-15, 12:01
Är inte riktigt med på vart du vill komma?

I vårat fall har deltagarna 5 praktiska dagar genom steg 1, 2, 3, 4 och själva licenskursen steg 5.... dom har alltså en dag mer än du vill..... Klubbarranerad licenskurs? Du menar Licenskurs som hålls utav Svemo utbildad personal?

Hur många dagars erfarenhet har du om du tar licens med t.ex LMS innan du får köra i våran steg 6 (vilket den bara heter, kunde hetat licenskörning som hos andra)?

CB_Tobbe
2014-04-15, 12:39
Är inte riktigt med på vart du vill komma?

I vårat fall har deltagarna 5 praktiska dagar genom steg 1, 2, 3, 4 och själva licenskursen steg 5.... dom har alltså en dag mer än du vill..... Klubbarranerad licenskurs? Du menar Licenskurs som hålls utav Svemo utbildad personal?

Hur många dagars erfarenhet har du om du tar licens med t.ex LMS innan du får köra i våran steg 6 (vilket den bara heter, kunde hetat licenskörning som hos andra)?
En normal svemo licenskurs består av en dag teori samt en 1 dag praktik på banan på banan med körövningar och startövningar.
Har själv gått samt varit funktionär på sådana.
På den kursen är spridningen i förkunskaper enorm. Med allt ifrån gamla ai eller steg 4 deltagare till ungdomar som lägger 100 procent på växling ,koppling och grundgas. Där kan vi lungt prata om skillnader i fart och spårval.
Vi har haft folk på fredagsträningar inför sm som har behövt 1,38 för att köra ett varv där klassledaren använde 55 s. Där har vi en person som är välkommen på steg 6 men inte på steg 1.

M|cke
2014-04-15, 12:50
Fortfarande vad är problemet?

När jag gick steg 5 var det ena dagen teori och andra dagen var det praktiska övningar på banan med startövningar.
Sen fick jag köra vidare efter vi var klara i steg 5 gruppen, var man mogen fick man gå upp och köra i steg 6....

Har du varit närvarande på våra licenskurser eller har du fantiserat ihop något själv?
Vad har du emot att vi får in flera deltagare i sporten med licens som kommer börja köra tävlingar?

Vi får bort dom som körde i steg 4 till licens och mao då kör dom som alla andra med licens utan trafik/halv/hel försäkring utan med det som ingår i Svemos skydd.....

Förstår inte riktigt vad du är ute efter, gör som dom andra och ställer mig på sidan, försöker förstå.

Peter1980
2014-04-15, 14:40
På den kursen är spridningen i förkunskaper enorm. Med allt ifrån gamla ai eller steg 4 deltage till ungdomar som lägger 100 procent på växling ,koppling och grundgas. Där kan vi lungt prata om skillnader i fart och spårval.
Vi har haft folk på fredagsträningar inför sm som har behövt 1,38 för att köra ett varv där klassledaren använde 55 s. Där har vi en person som är välkommen på steg 6 men inte på steg 1.

Det är ju skillnad på förkunskaper och erfarenhet överallt, även ute i trafiken.

Och även om man skulle införa din "variant" med en flerstegsmodell fram till licensen så kommer det fortfarande inte att innebära att alla som hamnar i steg 6 kör "fort".

Försöker också förstå vad du vill åstadkomma, i mina ögon blir det bara ännu krångligare och svårtillgänligt enligt din modell?

CB_Tobbe
2014-04-15, 17:42
Det är ju skillnad på förkunskaper och erfarenhet överallt, även ute i trafiken.

Och även om man skulle införa din "variant" med en flerstegsmodell fram till licensen så kommer det fortfarande inte att innebära att alla som hamnar i steg 6 kör "fort".

Försöker också förstå vad du vill åstadkomma, i mina ögon blir det bara ännu krångligare och svårtillgänligt enligt din modell?
Det kommer alltid att finnas fartskillnader det är jag inte sen att erkänna. Men med bättre utbildning då minskar riskarna kraftigt. Detta eftersom alla får ett mer konsekvent spårval

Avarage
2014-04-15, 17:51
Det är idag det stora problemet med kursupplägget att deltagare ''tvingas'' gå trafikförsäkrade steg 1 -4 för att nå steg 5-6 .
Det blir liksom helt fel att använda trafikförsäkrade lösningar för att deltagarna skall ''nå'' oförsäkrade race grupper (steg 5 -6).

En vild gissing är att det är deltagare från snabb och medelsnabb som fortsätter med steg 5-6. Det nog inte så vanligt att deltagare från lugn grupp går steg 5-6 ( om det inte är 125 cc 15hk).

Det är ju precis det som är hela poängen, att fånga upp de gatåkare (via trafiksäkerhetsövningar som är kul/lockar dem). Om nu dessa motorcyklister efter ett antal kurser märker att detta är så jäkla kul att de vill fortsätta men med mer banåkning och kanske köra en och annan licensträning utanför SMC:s regi så erbjuder vi (SMC) dem hjälpen vägen dit via steg 5 & 6.

Vill de ta licens och träna utan att ha satt sin fot på en SMC-kurs finns de sedvanliga arrangörerna som ombesörjer licensutbildning. SMC är ett komplement till dem inte en konkurrent.

Att det sedan är motorcyklister som, efter att ha gått ett antal kurser, från mellan och snabb grupp som väljer att fortsätta till steg 5 & 6 är ju bara en naturlig följd av att de har kört en del på banan innan. Dvs. jag ser inget konstigt med det ung. som att man lär sig gå innan man springer och man springer en halvmara innan man springer sin första maraton osv.

Avarage
2014-04-15, 17:53
Det kommer alltid att finnas fartskillnader det är jag inte sen att erkänna. Men med bättre utbildning då minskar riskarna kraftigt. Detta eftersom alla får ett mer konsekvent spårval

Det är ju precis detta jag försökt skriva med fler hastighetsgrupper på kurserna minskar skillnaden i fart mellan snabbast/långsammast i resp. grupp.

CB_Tobbe
2014-04-15, 18:53
Det är ju precis detta jag försökt skriva med fler hastighetsgrupper på kurserna minskar skillnaden i fart mellan snabbast/långsammast i resp. grupp.
Det svaret du citerade var ett svar på en helt annan frågeställning kring steg 6. Där man bjuder in deltagare från andra svemoklubbar med svemolicens till steg 6. Då skriver jag att min ''premiumlicens'' bestående av 4 dagar praktik är en mycket bättre produkt än 1 dagars (praktik) som erbjuds av många klubbar. Detta gäller speciellt nybörjare.

Det är en ganska dyr och komplicerad lösning för den som bara vill ha en licensbricka. Så konkurensmedlet är utbildningskvalitet och säkerhet för deltagaren. Deltagaren slipper nog flera onödiga vurpor som beror på okunskap.

Ricken
2014-04-15, 20:17
Det svaret du citerade var ett svar på en helt annan frågeställning kring steg 6. Där man bjuder in deltagare från andra svemoklubbar med svemolicens till steg 6. Då skriver jag att min ''premiumlicens'' bestående av 4 dagar praktik är en mycket bättre produkt än 1 dagars (praktik) som erbjuds av många klubbar. Detta gäller speciellt nybörjare.

Det är en ganska dyr och komplicerad lösning för den som bara vill ha en licensbricka. Så konkurensmedlet är utbildningskvalitet och säkerhet för deltagaren. Deltagaren slipper nog flera onödiga vurpor som beror på okunskap.

Nu kliver jag in utan att ha läst allt.
Men vilken bakgrund har du?

Galne Dansken
2014-04-15, 21:29
Som jag läser tråden är det viktigt att vi skiljer mellan:

1. SMC Trafiksäkerhets kurser för SMC:s medlem (som har körkort när vi prater kurs på RR banor).
2. Bandags marknaden med dom regler eller brist på samma, som inte finns i pkt. 1. & 3.
3. SVEMO godkände körningar.

Kommentar:
1. Detta är till för SMC medlem med körkort, inte ungdomar utan körkort eller med tävlings licens. Dessa utbildningar steg 1234, har i ärlighetens namn till syfte att ge deltagaren en insikt om sin egen sårbarhet, och starta en process om egen villighet att ta risker eller mera korrekt - reducera risktagandet i trafiken. Att SMC sedan lär ut av en verktygs låda i färdigheter, är det som lockar deltagaren in - mera komplicerad är det inte.
En variant i detta, kan vara att SMC ger möjlighet att testa på racing, om man kommer till insikt om att MC glädjan finns vid att köra fort och luta i kurvorna. - i den trygga miljö som man känner igen sig i från trafiksäkerhets kurserna.
MC Sporten, får nog erkänna att befintliga rekryterings system inte har gett väldigt mycket nya idrottare, senare åren!

2. Bandags marknaden, med sin brist på konkrete accepterade kristallklara regler om ersättningar vid olyckor - är naturligt inte ett segment SMC kan bege sig in på.

3. SMC Sport, är en klubb, som ägs av klubbens medlem, varken mera eller mindre. Självfallet är dessa ägare tighta med SMC eftersom initiativet till klubben kommer från SMC, och klubben syfte är att slussa SMC deltagare från steg 1234 in i sporten och därmed bort från olycksrisken på gatan. Stadgarna för SMC Sport matcher RF dvs idrotten och därmed även Svemo´s. Därför jobbar SMC Sport som man ska i sporten - med den frihet som alla idrotts klubbar har till att t. ex. har egna undantag för vissa aktiviteter i klubben. Ex. gat hojer, med avplockat reg-skylt, får köra på banan. Tydligt inga trafikförsäkring.
SMC SPORT är road racing's korpen. det är här man får smaka på RR ett enkelt och billigt sätt.
Som läget är nu med strax under 200 medlem - är prio på att få till en vis volym av träningar. Har vi deltagare nog - kör viu med 2 hastighets grupper. Är det inte nog, blir det med en hastighets grupp. Den som kör på 1:30 har rätten på sin sida. den som kör 1:10, har större fördel av att köra med en etablerad mästerskaps klubb. SMC Sport är stolte när vi kan slussa snabba förare in i andra klubbar. Om framtiden blir så att talangerna vill stanna - det vett inga i dag. Time will show!
I sporten, är det vanligt att man med god idrotts anda bjussar lika sinnade idrottare välkomna på träningar - och har man en Svemo licens är man välkommen, så även hos SMC Sport.

Frågor om hastighets skillnader på ungdomar, eller andra entusiastiska nybörjare, som endast har körd och klarat av sin licens kurs i en vanlig Svemo klubb - är inte nått som SMC ska eller kan lösa. fetta är en utmaning för Svemo´s systemet.
Ja, sporten / SVEMO, har en del utmaningar det är korrekt - men, det är inte samma sak som det är SMC:s eller SMC SPORT´s eftersom båda underlag är ganska väl definierad.

SMC hjälper allt vi kan ungdoms satsningen - vi gav en hoj till ungdoms verksamheten, genom dom senaste ca. 12 åren har SMC årligen stöttat ungdoms racingen med ca. 50.000 kr / år. Filip Backlund är ett produkt av denna satsning, för att ta ett exempel. (gamla SMC Road Racing Fabriken).

Försäkrings bolagen, är med på vagnen med våre tanker om SMC SPORT - bl.a ses detta på IF´s reaktion i år.
0-visions arbetat försiggår, och börjar fungera. Försäkringsbolagen, har tidigare gett kommitments i den Nationale MC & Moped Strategi ver. 1.0 - Marknaden är fri, så även för ideella organisationer (kallad även den 3´die sektor), som investerar i sin egen verksamhet, alla kan konkurrera med SMC, som prissätter efter faktiska kostnader idag, vilket vi började med 2005. Innan gav SMC stora belopp i tillsjkott till fortbildningar, som oftast var kostnads fria eller kraftigt subventionerad - vilket också är OK.

Igen viktigt att skilja mellan dom olika syften - aktörer och roller.

CB_Tobbe
2014-04-15, 22:57
Problemet idag är att det är variant 2 som växer och ger sig in på variant 3 ( läs svemo) område. Bandagen är inte bara en bandag idag. Den innehåller även enklare tävlingar och startträning m.m. Ju starkare dom aktörerna ''tillåts'' bli, ju svårare blir det för dom övriga att hävda sig.

Sedan har svedea som ger märkesförsäkring till yamaha, honda, kawasaki och aprillia i praktiken förbjuder sina försäkringstagare att delta i medelsnabb och snabb grupp. Det gör att man tvingas flytta ner dessa deltagare till medelgrupp trots motorstarka streethojar på över 100 hk och en snabb pilot.

Det är samtidigt konstigt att smc marknadsför steg 6 som det högsta steget i en utbildningskedja.
Som för en trogen smc medlem kräver rätt mc körkort, och fem utbildningssteg för att köra steg 6. Med motiveringen att deltagarna måste ha goda förkunskaper för att klara steget.

Samtidigt välkomnar man en deltagare utan körkort och med 1 dags praktisk utbildning att delta.
Det känns mer som om smc school vill tjäna pengar på den lojala medlemen som inte ifrågasätter.
Det finns ju inte kvar några säkerhetsmässiga argument att resonera om behovet av t.ex rätt körkort för att gå kurser. Med det resomanget så skulle gå utmärkt att ta in en 15 årig deltagare med am körkort att delta på en mindre mc typ 125 -300 cc på bkk kurserna med motiveringen att han hon är under förarutveckling till laglig mc förare. Den personen besitter ju redan trafikregelkunskap, enklare riskutbildning samt körutbildning.
Dessa personer är otroligt viktiga att prata med eftersom dom kommer att utgöra nästa genaration mc förare samt även svara för den så viktiga föryngringen av smc's medlemskår och är kanske en framtida instruktör om fem år.

Avarage
2014-04-16, 04:50
Det svaret du citerade var ett svar på en helt annan frågeställning kring steg 6. Där man bjuder in deltagare från andra svemoklubbar med svemolicens till steg 6. Då skriver jag att min ''premiumlicens'' bestående av 4 dagar praktik är en mycket bättre produkt än 1 dagars (praktik) som erbjuds av många klubbar. Detta gäller speciellt nybörjare.

Det är en ganska dyr och komplicerad lösning för den som bara vill ha en licensbricka. Så konkurensmedlet är utbildningskvalitet och säkerhet för deltagaren. Deltagaren slipper nog flera onödiga vurpor som beror på okunskap.

Medan du under dessa 4 dagars utbildning vill minska antalet hastighetsgrupper vilket ökar riskerna. Å ena sidan vill du att SMC licensierade förare skall få en bättre utbildning och därmed bli säkrare piloter å andra sidan vill di försämra förutsättningarna för inte bara dessa pilote rutan även de som endast vill gå en trafiksäkerhetsutbildning. Vilket i mina ögon blir en kraftig försämring av säkerheten.

Skall jag gå rakt på sak anser jag inte det var ett bra förslag så länge det går ut över andra. Och då målgruppen du har i fokus än så länge är i kraftig minoritet bland våra deltagare anser jag inte att SMC skall lägga mycket mer krut på steg 5 & 6 än vad vi redan gör idag. Jag tycker vi har en lagom nivå av engagemang och förändringsbenägenhet.

CB_Tobbe
2014-04-16, 08:32
Medan du under dessa 4 dagars utbildning vill minska antalet hastighetsgrupper vilket ökar riskerna. Å ena sidan vill du att SMC licensierade förare skall få en bättre utbildning och därmed bli säkrare piloter å andra sidan vill di försämra förutsättningarna för inte bara dessa pilote rutan även de som endast vill gå en trafiksäkerhetsutbildning. Vilket i mina ögon blir en kraftig försämring av säkerheten.

Skall jag gå rakt på sak anser jag inte det var ett bra förslag så länge det går ut över andra. Och då målgruppen du har i fokus än så länge är i kraftig minoritet bland våra deltagare anser jag inte att SMC skall lägga mycket mer krut på steg 5 & 6 än vad vi redan gör idag. Jag tycker vi har en lagom nivå av engagemang och förändringsbenägenhet.
Jag håller helt med dig om att flera fartgrupper naturligtvis är jättebra.

Men problemet är fortfarande så att lugn och medel känns helt naturligt för försäkringskollektivet att stödja. Detta eftersom körtempot på dom grupperna vänder sig till en laglydlig mc förare som.behöver förbättra sina marginaler för att bättre kunna hantera oväntade situationer.

Däremot i snabb grupp där faller motivet eftersom dom mc förarna redan kan hantera situationer som uppkommer i laglig fart med marginal. Men behöver utbildning för att bli säkrare i sitt olagliga körtempo alternativt höja det ännu mer. Där blir det mer tveksamt att stödja samtidigt som trafikverket m.fl. jobbar för att få ner dom olagliga hastigheterna

Skall smc fortsätta att vara en trovärdig remissinstans i samhället för majoriteten av sina medlemmar..
Då måste man samtidigt ta avstånd från ''den snabba'' minoritetsgrupp som utgör kursdeltagare i snabb grupp. Då känns det helt naturligt att man erbjuder dom en ''premiumlicenskurs'' och samtidigt talar om att deras utveckling som mc förare ligger på olika banor.
Det är även bra ekonomiskt för föraren att dom slipper gatgodkänd och försäkrad hoj som kostar pengar, som dom kan lägga på sin bankörning istället.
Även en försäkrad hoj tar så långt tid att laga under högsäsong att det blir omöjligt att vänta på det under ''bansäsongen''. Föraren måste ändå fixa den under kommande 1 - 2 veckor.

Avarage
2014-04-16, 09:14
Jag håller helt med dig om att flera fartgrupper naturligtvis är jättebra.

Men problemet är fortfarande så att lugn och medel känns helt naturligt för försäkringskollektivet att stödja. Detta eftersom körtempot på dom grupperna vänder sig till en laglydlig mc förare som.behöver förbättra sina marginaler för att bättre kunna hantera oväntade situationer.

För det första, det är Fb som bestämmer vilka grupper som skall ha gällande försäkringsskydd och i vilken omfattning och de flesta Fb har valt att ge fullt försäkringsskydd även för snabb grupp.

Verksamheten, med dagens utformning startade 2005/2006 och det är endast under ETT av dessa år fram till idag som Fb. tagit bort försäkringsskyddet i den omfattningen det gällt tidigare och det var förra året. I år är flera Fb. tillbaks. Så på vilka grunder stödjer du detta uttalandet på, egen högst personlig uppfattning eller finns det mer substans bakom?Däremot i snabb grupp där faller motivet eftersom dom mc förarna redan kan hantera situationer som uppkommer i laglig fart med marginal. Men behöver utbildning för att bli säkrare i sitt olagliga körtempo alternativt höja det ännu mer. Där blir det mer tveksamt att stödja samtidigt som trafikverket m.fl. jobbar för att få ner dom olagliga hastigheterna


Åter igen Fb. stödjer ju verksamheten även i de snabbare grupperna (utom Svedea) och har gjort så i många år så Fb. anser ju rent generellt att det är värt att stödja SMC:s verksamhet ÄVEN i de snabbare grupperna.

För övrigt ser jag väldigt liten koppling mellan tempot en förare väljer att hålla på ett avslyst område jämfört med ute i trafiken. Inte sällan har vi rena touringåkare i snabb grupp som helt enkelt hastighetsmässigt passar där tack vare sin stora erfarenhet med många år och mil "i ryggen" medan det är inte dessa förare du återfinner i statistiken för omkommna och jag misstänker att det inte är dessa du har i åtanke heller!?

Utöver dessa är det inte sällan förare som för första gången kör med oss väljer snabb grupp (och då kör de oftast sporthoj) där det går fort på rakorna men farligt och långsamt i kurvorna (nu generaliserar jag väldigt). När vi väl tagit ner hastigheten på rakorna på dessa passar de oftast bättre i det du CB_Tobbe skulle kalla mellangrupperna.

Slutligen, och detta har jag skrivit flera gånger, så kommer de flesta förare i snabb grupp först från långsam eller medel men har byggt upp, genom ett antal kurser och egen träning däremellan, ett tempo som passar bättre i snabb grupp än någon annan stans. Dessa individer hör inte till dem du refererar till som kontinuerligt kör så farligt i trafik att de sticker ut i statistik och därmed skulle få ögonen på sig varken från Fb. sida eller någon annan myndighet eller "Svensson" heller för den delen.

Den klick du vill åt är en minoritet i de snabba grupperna och har varit så under många år.Skall smc fortsätta att vara en trovärdig remissinstans i samhället för majoriteten av sina medlemmar..
Då måste man samtidigt ta avstånd från ''den snabba'' minoritetsgrupp som utgör kursdeltagare i snabb grupp. Då känns det helt naturligt att man erbjuder dom en ''premiumlicenskurs'' och samtidigt talar om att deras utveckling som mc förare ligger på olika banor.


Inte alls. SMC kan och HAR dessutom valt att i stället erbjuda dem vägen via steg 1-4 och detta till ett så förmånligt pris som det bara går. Det är oerhört få indvider som kör extremt på gata och som har tanke på att tävla OCH har förmågan till det (resurser, tid mm.).

Att ta licens via en SVEMO-ansluten klubb blir betydligt billigare än någon annan väg till licens som finns idag. När inte ens det lockar dem har jag svårt att se hur din lösning (som skulle bli väsentligt mycket dyrare för dem) skulle vara lockande.Det är även bra ekonomiskt för föraren att dom slipper gatgodkänd och försäkrad hoj som kostar pengar, som kan lägga på sin bankörning istället.


Vilket inte krävs om du tar licens via en SVEMO-ansluten klubb på traditionellt vis.

nir_scorpio
2014-04-16, 20:58
Problemet idag är att det är variant 2 som växer och ger sig in på variant 3 ( läs svemo) område. Bandagen är inte bara en bandag idag. Den innehåller även enklare tävlingar och startträning m.m. Ju starkare dom aktörerna ''tillåts'' bli, ju svårare blir det för dom övriga att hävda sig.

Det kallas konkurrens... Det tyder också på att det finns en efterfrågan på något som ingen annan tillhandahåller - med möjligt undantag för det relativt nya SMC Sport/steg 6. Gissningsvis är det möjligheten att kunna rejsa lite med sin vanliga gathoj utan att behöva bygga om den så att den uppfyller SVEMOs reglemente(n), med allt vad det innebär, som lockar. Lösningen för de "övriga" är helt enkelt att erbjuda något liknande om de vill ha en del av den kakan.

CB_Tobbe
2014-04-16, 21:44
Det kallas konkurrens... Det tyder också på att det finns en efterfrågan på något som ingen annan tillhandahåller - med möjligt undantag för det relativt nya SMC Sport/steg 6. Gissningsvis är det möjligheten att kunna rejsa lite med sin vanliga gathoj utan att behöva bygga om den så att den uppfyller SVEMOs reglemente(n), med allt vad det innebär, som lockar. Lösningen för de "övriga" är helt enkelt att erbjuda något liknande om de vill ha en del av den kakan.
Det är jättebra med konkurens.. Men det är ingen enkel fråga när ideela idrotsföreningar och företag skall konkurrera. T.ex vem skall arrangera sm i roadracing, idag är det olika motorklubbar.
Med allt färre deltagare på dessa arrangemang och klubbmedlemmar med mc intresse, då är det stor risk att dessa förvandlas till rena racing bils klubbar. Alla dom stora motorklubbarna vid dom stora banorna är kombinerade mc o bil klubbar. Den enda klubben som nästan bara jobbar med mc är lms i Linköping och det beror på att deras bana är för smal för flertalet bilrace.

Sedan finns vissa frågetecken kring försäkring. Man skall även vara metveten om att olika svemolicenser inte gäller vid privata tävlingar.

Nu är ju inte allt svemo reglemente löjligt även om det finns vissa inslag i dom lite enkare tävlingarna.
T.ex krav på personlig skyddsutrustning (det sköter folk föredömligt.). oljeuppsamlare under motor. Problemet är att det kan bli svårt att montera på vissa hojar i orginalskick eftersom halva/hela ljudämparen och katalysator ligger under motorn på många modeller.

CB_Tobbe
2014-04-20, 08:24
Medan du under dessa 4 dagars utbildning vill minska antalet hastighetsgrupper vilket ökar riskerna. Å ena sidan vill du att SMC licensierade förare skall få en bättre utbildning och därmed bli säkrare piloter å andra sidan vill di försämra förutsättningarna för inte bara dessa pilote rutan även de som endast vill gå en trafiksäkerhetsutbildning. Vilket i mina ögon blir en kraftig försämring av säkerheten.

Skall jag gå rakt på sak anser jag inte det var ett bra förslag så länge det går ut över andra. Och då målgruppen du har i fokus än så länge är i kraftig minoritet bland våra deltagare anser jag inte att SMC skall lägga mycket mer krut på steg 5 & 6 än vad vi redan gör idag. Jag tycker vi har en lagom nivå av engagemang och förändringsbenägenhet.


Dom kursutvärderingarna som görs visar naturligtvis på bra resultat. Men dom görs bara av personer som uppfyllde alla dagens krav för deltagande. Den andra gruppen kom ju inte.

Den gruppen som inte kunde komma är kanske den viktigaste gruppen att få kontakt med för smc. I den gruppen finns en rad ''extrema beteenden'' t.ex körning utan rätt körkort, köra strypt a2 hoj ostrypt, skenförsäkra på mormor eller pappa i en småstad.

Delar av den gruppen gruppen får man tag i med min modell. Eftersom man inte kräver att alla dessa saker skall vara korrekta. Detta är till stor hjälp för smc's medlemmar eftersom den skadar för övriga skötsamma mc förare.

Det finns även en grupp som inte smc skall prata med. Det är missbrukare på ''fixade'' mc och ungdomar som kommer ensamma med tvivelaktiga hojar och förklaringar.

Först då kommer kursutvärderingen att kunna visa även den gruppens åsikter om utbildningen.

HkanB
2014-04-20, 09:47
Dom kursutvärderingarna som görs visar naturligtvis på bra resultat. Men dom görs bara av personer som uppfyllde alla dagens krav för deltagande. Den andra gruppen kom ju inte.

Den gruppen som inte kunde komma är kanske den viktigaste gruppen att få kontakt med för smc. I den gruppen finns en rad ''extrema beteenden'' t.ex körning utan rätt körkort, köra strypt a2 hoj ostrypt, skenförsäkra på mormor eller pappa i en småstad.

Delar av den gruppen gruppen får man tag i med min modell. Eftersom man inte kräver att alla dessa saker skall vara korrekta. Detta är till stor hjälp för smc's medlemmar eftersom den skadar för övriga skötsamma mc förare.

Det finns även en grupp som inte smc skall prata med. Det är missbrukare på ''fixade'' mc och ungdomar som kommer ensamma med tvivelaktiga hojar och förklaringar.

Först då kommer kursutvärderingen att kunna visa även den gruppens åsikter om utbildningen.

Jag känner mig om så för bara ett aldrig så kort ögonblick nödgad att ta mig ned från läktaren igen...

Du måste veta veta något om den mänskliga naturen som ingen av oss andra känner till. Hur man når de onåbara. Hur man fångar intresset hos de som inget intresse har. Hur man når de som valt att ställa sig utanför.
För de av dessa som inte har sjunkit ned för långt i det olagliga träsket, så saknas det som är grundförutsättningen för att hålla på med motorcyklar överhuvudtaget, nämligen en fungerande personlig ekonomi! Hade man råd, på riktigt, skulle man inte skenförsäkra o.s.v.
Sen icke att förglömma så finns det en del, bland de körkortslösa som jag helst ser att de förblir körkortslösa, allra helst även utan ens ett B-kort. En del som jag helst ser att vi slipper...helt och hållet.

Även bland de som du vill nå finns, om man lyssnar till hur det låter på "nätet" förvånansvärt många som bara inte klarar av att vänta. En hel del av dem försöker hitta intressanta men omöjliga genvägar till A2, fast ändå inte. Oroväckande är dessutom att de flesta knappt ens verkar vara läskunniga! Men har så bråttom att de flesta motorcykelforumen har en överflöd av A2-relaterade trådar som för det mesta går ut på något i stil med..."kan jag strypa en R1:a...". De som kräver "omedelbar belöning" och inte klarar av att vänta, de borde vara hos en huvudkrympare i stället för på en bana.

Den gruppen du vill nå, även om de bara rör sig i de legala tassemarkerna och gråzonerna så är väl frågan ändå, egentligen; vill vi verkligen ha med dem som deltagare i vår kursverksamhet oavsett vad den kallas? De bakomliggande, verkliga orsakerna till det uppvisade beteendena är inget som en kurs på bana råder bot på! Det är sannolikt mycket som krävs och därtill en hel del som givet dagens politiska situation är rätt så kontroversiellt, för att få ordning på saker och ting.

Den gruppen som som inte kommer idag...kommer inte heller i morgon. Det går inte att göra det tillräcklig billigt och jo, jag vet att jag låter cynisk men hur många av dem vill vi egentligen ha med, givet hur du beskriver dem? De har ju redan bevisat att de är beredda att kapa hörn så vilka fler genvägar kan de tänka sig att leta efter?

Summa summarum...vi har nog redan de deltagare "vi" vill ha på kurserna. Den potentiella deltagarskara du nämner ovan behöver nog kanske gå på kurs men knappast då i SMC:s regi.


Så, nu tillbaka upp på läktaren.

CB_Tobbe
2014-04-20, 14:11
Smc skriver samtidigt att man vill jobba mot extrema beteenden. Det är den enda gruppen där smc kan göra en insats. Eftersom den kan göras innan något regelbrott har begåtts.

Alla andra insatser kan bara göras av polisen eller motsvarande myndigheter.

Förövrigt har smc ett konstigt budskap mot sina egna medlemmar. Ena stunden kräver man att medlemmarna skall ha körkort samt gå 1-4 för att få gå steg 5 och 6. Där marknadsförs steg 6 som det högsta steget i en utbildningskedja. Men hör o häpna så kan det dyka upp personer utan körkort som bara har 1 dags praktisk utbildning på mc genom en klubbarrangerad licenskurs.
Samtidigt som smc 's budskap är att du behöver föregående steg för att klara steget och att deltagarna skall vara trygga. En smc medlem som t.ex vill hoppa över 1 eller 2 steg tillåts inte göra det, eftersom han då inte kan anmäla sig till steg 5. Då finns inget annat motiv än att tjäna pengar på sina lojala medlemmar.

Det visar bara på det orimliga med att blanda ihop tvång på trafikövningar, för att få deltaga i smc sports verksamhet för en smc medlem.

Slutigen vill jag påpeka att det skall vara nolltolerans mot dåligt och farligt beteende på oavsett utbildningssteg.

HkanB
2014-04-20, 14:33
Smc skriver samtidigt att man vill jobba mot extrema beteenden. Det är den enda gruppen där smc kan göra en insats. Eftersom den kan göras innan något regelbrott har begåtts.

Alla andra insatser kan bara göras av polisen eller motsvarande myndigheter.

Förövrigt har smc ett konstigt budskap mot sina egna medlemmar. Ena stunden kräver man att medlemmarna skall ha körkort samt gå 1-4 för att få gå steg 5 och 6. Där marknadsförs steg 6 som det högsta steget i en utbildningskedja. Men hör o häpna så kan det dyka upp personer utan körkort som bara har 1 dags praktisk utbildning på mc genom en klubbarrangerad licenskurs.
Samtidigt som smc 's budskap är att du behöver föregående steg för att klara steget och att deltagarna skall vara trygga. En smc medlem som t.ex vill hoppa över 1 eller 2 steg tillåts inte göra det, eftersom han då inte kan anmäla sig till steg 5. Då finns inget annat motiv än att tjäna pengar på sina lojala medlemmar.

Det visar bara på det orimliga med att blanda ihop tvång på trafikövningar, för att få deltaga i smc sports verksamhet för en smc medlem.

Slutigen vill jag påpeka att det skall vara nolltolerans mot dåligt och farligt beteende på oavsett oavsett utbildningssteg.

Du har potential för en hel mängd motioner till nästa årsmöte. Utnyttja den möjligheten! Vem vet, du kanske kan övertyga årsmötet även om du inte lyckas frälsa någon här.
Med det, så är det slut för mig...och den här tråden.

Avarage
2014-04-21, 20:09
Dom kursutvärderingarna som görs visar naturligtvis på bra resultat. Men dom görs bara av personer som uppfyllde alla dagens krav för deltagande. Den andra gruppen kom ju inte.

Kraven vi har är:
a) Körkort
b.) Egen hoj
c.)... som är försäkrad och påställd.

Om du menar att vi inte når dem som saknar körkort och kör på någon annans hoj (dvs. stulen) så har du helt rätt dem når vi inte. Vi varken vill eller kan hjälpa dem heller. Det är en ren polisiär insats och en samhällsfråga som ingen ideell organisation löser ut till fullo. Sorry!Den gruppen som inte kunde komma är kanske den viktigaste gruppen att få kontakt med för smc. I den gruppen finns en rad ''extrema beteenden'' t.ex körning utan rätt körkort, köra strypt a2 hoj ostrypt, skenförsäkra på mormor eller pappa i en småstad.

Läs mitt svar ovan.Delar av den gruppen gruppen får man tag i med min modell. Eftersom man inte kräver att alla dessa saker skall vara korrekta. Detta är till stor hjälp för smc's medlemmar eftersom den skadar för övriga skötsamma mc förare.

Du kanske inte vet men även SVEMO motarbetar och vill inte ha stulna hojar på sina banor, därav bla. MC-ID Card. Så inte ens med "din modell" som i stort sett är samma som vi redan har med undantag från nytt namn på en grupp och inga krav på steg 1-4 för att få köra steg 5.Det finns även en grupp som inte smc skall prata med. Det är missbrukare på ''fixade'' mc och ungdomar som kommer ensamma med tvivelaktiga hojar och förklaringar.

Inget nytt under solen här!Först då kommer kursutvärderingen att kunna visa även den gruppens åsikter om utbildningen.

Om du här åsyftar ex. GP-Gänget och motsvarande mc-förare (som kör på sin egna hoj, har körkort men kör på ett minst sagt osunt sätt så har vi även haft den typen av deltagare, fler än en gång. Faktum är att i hade ca. 80% av samtliga deltagare på en och samma kursdag med dessa mc-förare. Och gissa vad, feedbacken blev i stort sett lika bra som övriga kursdagar. Förvånad??? Det beror på att du inte har samma info. som jag har utan bara gissar!!! Sluta med det för du far med osanning ibland när du gör det. Och riskerar sprida uppgifter som inte stämmer. Och det blir inte bra för någon.

Avarage
2014-04-21, 20:22
Smc skriver samtidigt att man vill jobba mot extrema beteenden.

Vilket vi också gör. Visste du inte det?


Det är den enda gruppen där smc kan göra en insats. Eftersom den kan göras innan något regelbrott har begåtts.

Vad har du fått detta från? Det är inte sant det du skriver. SMC kan nå samtliga motorcyklister som ligger i farozonen att råka ut för allvarlig olycka. Och hit hör såväl nybörjare som erfarna förare, unga som gamla, med sunt tänk med bristande förmåga eller osunt tänk med god förmåga. Samtliga som kör ihjäl sig ELLER skadas allvarligt hör INTE till gruppen som anses ha ett extremt beteende.Förövrigt har smc ett konstigt budskap mot sina egna medlemmar. Ena stunden kräver man att medlemmarna skall ha körkort samt gå 1-4 för att få gå steg 5 och 6. Där marknadsförs steg 6 som det högsta steget i en utbildningskedja. Men hör o häpna så kan det dyka upp personer utan körkort som bara har 1 dags praktisk utbildning på mc genom en klubbarrangerad licenskurs.

Vad är det för konstigt om en medlem som tar licens och VÄLJER att köra oförsäkrat tillsammans med licensierade förare (med allt vad det innebär)? Det är ju inget som de blir påtvingade utan eget val. Jag ser inget konstigt med det.


Samtidigt som smc 's budskap är att du behöver föregående steg för att klara steget och att deltagarna skall vara trygga. En smc medlem som t.ex vill hoppa över 1 eller 2 steg tillåts inte göra det, eftersom han då inte kan anmäla sig till steg 5. Då finns inget annat motiv än att tjäna pengar på sina lojala medlemmar.

En SMC-medlem som går steg 5 i SMC Sports regi är bättre rustad inför sin licenstagning och vidare utveckling mot tävlingsförare. Därmed FÅR de gå steg 5 som är en FÖRKORTAD version av licenstagning (om du jämför med andra arrangörer). Vill man gå denna förkortade version krävs förkunskaper som fås via steg 1-4.

Vill man köra steg 6 hos SMC Sport men inte VILL vara lika bra rustad OCH betala mer för licenskursen (som då är längre) tar man sin licens hos annan arrangör.

Vilket man väljer har SMC inga synpunkter på. Inte heller har SMC några synpunkter på att förare som saknar körkort och som har endast en dags förkunskaper på en steg 6 dag. Vi löser det på exakt samma sätt som alla träningsledare gör för RR oavsett arrangör så det blir så säkert det bara går för alla parter.

Då det är individen själv som väljer vilken väg till licens man vill gå OCH informationen om hur är öppen och tillgänglig för alla är det ingen som blir lurad. Du har ett konstigt sätt att se på detta anser jag.

Det visar bara på det orimliga med att blanda ihop tvång på trafikövningar, för att få deltaga i smc sports verksamhet för en smc medlem.

Slutigen vill jag påpeka att det skall vara nolltolerans mot dåligt och farligt beteende på oavsett utbildningssteg.[/QUOTE]

Peter1980
2014-04-21, 21:23
Det är den enda gruppen där smc kan göra en insats. Eftersom den kan göras innan något regelbrott har begåtts.


Sorry, men det där är helt felaktigt. Det finns mängder och åter mängder av glada "amatörer" som fått ut otroligt mkt av SMC kurser i form av att köra mc även i de fall det inte går vare sig fort eller vårdslöst/"extremt" ute i trafiken. För de personerna kan en kurs göra så att de kör på ett sätt där de är mer medvetna om vad de faktiskt faktiskt gör på hojen, körtekniskt skickligare, än tidigare om du så vill. Har de inte fått ut något då?

CB_Tobbe
2014-04-21, 21:59
Att säga att licens kursen använder trafikövningar som bedömningsunderlag gör sammanblandningen ännu mer tydlig. Då blir det ännu svårare att motivera varför trafikövningarna skall ha fullt försäkrngsskydd.

Det är förstås en förutsättning att allt rr inriktat är HELT frikpplat från trafikövningarna 1-4.
Att steg 1-6 ingår i samma utbildningstrappa ger en rörig bild mot beslutsfattare utanför smc.

Om smc har så höga krav på deltagarna som har beskrivets här, då undrar jag fortfarande hur smc vågar bjuda in övriga med rr licens till sitt högsta steg (6). När det kan skilja 4 utb dagar samt ett mc-körkort. Där är även en 12 åring välkommen som inte ens får köra moped.


Jag har ju tydligt skrivet tidigare att några stulna hojar eller personer med missbruk inte kan acepteras på några kurser. Men genom att ''rycka'' enstaka meningar ur sitt sammanhang, då blir naturligtvis bilden missvisande.

Galne Dansken
2014-04-21, 22:22
STOP!

SMC SCHOOL jobbar med Trafiksäkerhets övningar. Härunder Steg 1234 på bana. Plus, KNIX, Avrostningar, etc., etc. och allt i olika variationer.. Och här följs samhällets regelverk.

SMC SPORT, är en idrotts klubb med sport/racing som verksamhet - och den verksamhet som bedrivs där har INGET absolut INGET att göra med trafiksäkerhet och SMCs trafiksäkerhets utbildningar.

Vänligen acceptera att så är det, i fortsatt diskussion.

Nu, blev det så att instruktörer och olika designers av "systemen" valde att använda numera istället för innehålls beteckningar, tyvärr sku jag anse i dag - översättning:

Steg 1 = Trafiksäkerhetskurs; Motorcykeln
Steg 2 = Trafiksäkerhetskurs; Vägen
Steg 3 = Trafiksäkerhetskurs; Föraren
Steg 4 = Trafiksäkerhetskurs; Personlig utvärdering av kunskap, attityd och syfte med MC åkningen
------------------------------------------
Steg 5 = SVEMO RR Licens utbildning
Steg 6 = SVEMO RR Licens träning

Försäkringsbolagen, har bra insikt i kurs innehåll, syfte, uppföljning, etc., etc.. Flera bolag har bland sina beslutsfattare aktive MC förare som ofta är med på kurserna. Det finns inga dolda agendor, etc.. Alla bolag sätter egna preferenser för vilka kostnader man vill "investera" i SMC SCHOOLs verksamhet.

Mera komplicerad är det inte.

----

Alla frågor runt sport, är strikt enligt regler och möjlighet i regler under Svemo - därmed även Riksilldrotts förbundet.
SMC har absolut inga avsikt att konkurrera med befintlig MC/Bilsports klubbar.
SMC vill att vi värner om dom få som kör MC, vara sig på gata eller i sporten.
SMC Sport har tydligen redan nu visat att vi täcker ett behov som inga anan har täckt - Läs gärna om detta i Svemo´s Årsredovisning under RR-sektioen.
SMC jobbar självfallet primärt för sina egna medlem - eftersom vi är en medlemsorganisation. (läs gärna tidl. post om hur vi stöter ungdomar)..

powerglide
2014-04-22, 01:36
Vad har ni gjort med min tråd?
Way of topic vill jag påstå :mad

Avarage
2014-04-22, 04:22
Att säga att licens kursen använder trafikövningar som bedömningsunderlag gör sammanblandningen ännu mer tydlig. Då blir det ännu svårare att motivera varför trafikövningarna skall ha fullt försäkrngsskydd.

Varför tror du att trafiksäkerhetskurserna använder sig av samma signaler (flaggor, handsignaler) mm.? För att det är signaler som fungerar OCH måste finnas även under trafikskerhetsövningarna för att dessa skall ske så säkert det bara går. Tror du Fb. inte inser vikten av detta utan tror att orsaken till detta är något annat???Det är förstås en förutsättning att allt rr inriktat är HELT frikpplat från trafikövningarna 1-4.

Fel, igen! Inte alls om vi pratar säkerhet! Läs ovan.


Att steg 1-6 ingår i samma utbildningstrappa ger en rörig bild mot beslutsfattare utanför smc.


Nämn EN som idag inte förstår skillnaden och som är av vikt för verksamheten inom SMC:s ramar?

För övrigt bedrivs/arrangeras kurserna steg 1-4 av SMC och steg 5-6 av SMC Sport som är en fristående klubb men som är ansluten till SMC precis som vilken som helst. Dvs. två olika arrangörer, vilket OCKSÅ Fb. vet och har förstått.


Om smc har så höga krav på deltagarna som har beskrivets här, då undrar jag fortfarande hur smc vågar bjuda in övriga med rr licens till sitt högsta steg (6). När det kan skilja 4 utb dagar samt ett mc-körkort. Där är även en 12 åring välkommen som inte ens får köra moped.

Det vågar vi därför alla oavsett 12 år eller med minst 4 utbldningsdagar inom SMC:s regi har samma grunder att stå på. De förstår allihop vikten av att signalera när du skall köra in i bandepån, de förstår alla vikten av att inte korsa heldragen linje ut på banan och alla förstår flaggsignalernas betydelse mm. mm. Detta är inte speciellt högt ställda krav men eftersom SMC:s trafiksäkerhetsutbildningar använder sig av samma signlasystem mm. får våra deltagare detta "gratis" och behöver inte lägga en mass atid på det OM de vill ta licens via steg 5.

Allt detta BORDE du känna till då du deltagit både som funktionär på kurser där SMC arrangerat. Dessutom med mångårig erfarenhet som funktionär på såväl rr-träningar som tävlingar så jag förstår inte hur du kan ha missat detta?

Swedie
2014-04-22, 08:13
Kanske bäst att stänga tråden och starta ny om ämnet ska fortsätta diskuteras? Jesper m.fl har ju på denna sida sammanfattat vad som gäller.

Avarage
2014-04-22, 10:03
Vad har ni gjort med min tråd?
Way of topic vill jag påstå :mad

Du verkar varit nöjd med svaret på din fråga i och med ditt svar för snart 10 månader sedan 2013-06-28 (inlägg #3, sid 1) och verkar, trots flera sidor med inlägg som ÄR relevant, inte ha deltagit mer i diskussionen. Så varför du blir arg och dessutom så här långt efteråt när du dessutom fick svar på din fråga är lite märkligt kan jag tycka.

Här kommer en relevant fråga till dig dock:
Vilket bolag och försäkringsform valde du till slut för att få täckning på SMC:s kurser?

Juh@
2014-04-22, 15:56
Stäng gärna


Kanske bäst att stänga tråden och starta ny om ämnet ska fortsätta diskuteras? Jesper m.fl har ju på denna sida sammanfattat vad som gäller.