handdator

Visa fullständig version : Motioner till årsmötetDucatista
2006-09-20, 07:21
Motion A (Stadgeändring) Ändrad tidpunkt för årsmötet.
I dagsläget får vi hålla årsmöte mellan 1 okt-15 nov.
Förslaget är att ändra detta till 15 sep-30 okt, dvs flytta fram det 15 dagar.
Anledningen är att vi gärna vill köra hoj till årsmötet och chansen är större att få bra mc-väder om vi har årsmötet tidigare.

Motion B (Stadgeändring) Ändring av val till ledarmöter
I dagsläget ska årsmötet utse ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och vice sekreterare samt två ledarmöter. Förslaget är att årsmötet utser ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt tre ledarmöter. Styrelsen utser själv vice sekreterare.

Victor
2006-09-21, 20:13
Angående motion B, Kan man inte göra samma sak med vice ordis? Då slipper årsmötet utse alla vice-poster´.

Maxi
2006-09-25, 12:06
Angående motion B, Kan man inte göra samma sak med vice ordis? Då slipper årsmötet utse alla vice-poster´.
Det låter väldigt klokt.

Ducatista
2006-09-27, 13:22
Tänkvärt.
Kom till årsmötet och framför era förslag.
Kanske årsmötet går på er linje.

Mathias
2006-10-08, 20:49
Stänger denna tråd då mötet har varit.