handdator

Visa fullständig version : Folksam / SMC-försäkrings giltighet på banagrebbe
2007-03-29, 14:17
Har ett litet dilemma, som alla andra när det gäller försäkringar.

För det första undrar jag om SMC:s helförsäkring gäller på bankörning ordnad av SMC? BKK & SH-kurserna.

Det som förvirrar är följande som står på SMC:s hemsida, angående att alla stora försäkringsbolag täcker vagnskada på deras arrangemang, vilket inte Folksam och Trygghansa gör, enligt de jag har pratat med. Övriga bolag har jag inte kollat.

www.motorcyklisterna.org/templates/Page.aspx?id=959

Jag har pratat med Folksam och deras enda svar jag får är att trafik och egendom gäller. Egendom är i detta fallet om någon slår ner mig och tar hojen på det inhägnade området, inte vagnskada vid en ev. olycka.

Arrangemang ordnade av andra så gäller trafik (troligtvis) inte alls. (personen jag pratade med, som också frågade andra under vårt samtal var inte 100%). Å andra sidan har jag kompisar som har Folksams försäkringar och de hävdar att deras trafikförsäkring gäller även för andra än SMC:s bankörningar. Tydligen varierar detta beroende på vem man pratar med när man ska teckna försäkringen.

Om man kan få det på print att försäkringen gäller under nöjes-bankörningar, gäller detta då vid en olycka, eller kör de bara över en (som vanligt)?

För att klargöra, så pratar jag endast om nöjes / utbildningsåkning på bana, inte träning etc.