handdator

Visa fullständig version : Lite skrämmande när man tänker tillDucatista
2010-11-30, 14:38
20 nov hade man möjlighet att chatta med Sydsvenskans motorreporter Lasse Holmström. En av frågorna han fick var denna och när man tänker till på svaret som ges kan man inte bli annat än skrämd.

Är det verkligen bättre att trafikanter med bristande trafikkunskap får fortsätta köra bil för att de annars skulle öka olycksstatistiken som oskyddad trafikant? :eek:
___________________
Stefan D: Har det någon gång övervägts att ha återkommande kontroller av bilisternas trafikkunskaper? Bilarna kontrolleras varje år, men en bil kan vara hur bra som helst - om föraren har bristfälliga kunskaper blir ekipaget en trafikfara.

Lasse Holmström: Både gamla Trafiksäkerhetsverket och Vägverket tittade på det, men la det åt sidan, bland annat med erfarenhet från andra länder där man var tvungen att förnya körkortet vid en viss ålder. De som inte klarade - eller ville förnya - körkortet valde i stället att cykla eller köra moped. Det vill säga bli oskyddade trafikanter. Och olyckorna ökade också för dessa trafikantkategorier. Och de olyckorna fick allvarligare konsekvenser än om de suttit i en bil.

Marie
2010-11-30, 18:03
De som inte klarade - eller ville förnya - körkortet valde i stället att cykla eller köra moped. Det vill säga bli oskyddade trafikanter. Och olyckorna ökade också för dessa trafikantkategorier. Och de olyckorna fick allvarligare konsekvenser än om de suttit i en bil.

Den omedelbara frågan blir ju då:
"Allvarligare för dem själva, eller för medtrafikanterna?"

Roberth
2010-11-30, 20:28
Om man nu vill hålla nere antalet olyckor och allvarligt skadade totalt, så är det bättre. Också ur ett samhällsekonomiskt perpektiv.

eha
2010-12-01, 20:29
Det är i så fall lustigt att det fungerar med återkommande förarprov i den stora mängd länder som har det systemet. Alltså inte bara för gamla. Men de borde alltså upphöra med detta och då få en minskad olycksstatistik.. Eller är svensken så speciellt att inga jämförelser åt det hållet kan genomföras? :rolleyes:

Man ska kanske börja med räkna in alla sparade liv genom att alla förare har en aktuell och uppdaterad kompetens. Istället för att ha som på farfars tid. Att inte tro att vårt system som saknar kompetenshöjande faktorer orsakar fler olyckor än det utbrett använda med regelbundna omprov är i bästa fall naivt.

Vad blir nästa argument - att det är ett inkört och beprövat system som kostar lite att administrera? Likt fortsatt obeskattat barnbidrag.

I förlängningen kan man annars fråga sig varför ett förarprov alls? (I bl a Mexico är det så.)

Man undrar hur länge sedan det tittades på det med tanke på att cykel och moped anförs som alternativen? Mopedbil skulle jag säga är det moderna alternativet. Ett fullgott. Klarar man inte att köra den är det slut på ursäkter för att folk ska få köra bil. Då är det dags för färdtjänst, kollektivtrafik om så flytt krävs. För många är det bara en fråga om år innan det sker i alla fall. Kan man undvika ett antal olyckor på detta är mycket vunnet. Att olyckorna flyttas mellan trafikslagen kan man inte använda som argument. Fler förare ger fler olyckor. Olyckspotentialen i en bil är oerhört mycket större än med en cykel, moped eller mopedbil. Alltså ska man styra osäkra förare mot enklare trafikslag. Eller för deras och alla vi andras skull ställa fram andra lösningar.

Olycksstatistiken säger även att kompetensbrist är en del av olycksorsakerna. Men man kallar det sjukdom, bristande uppmärksamhet, att man tog fel på gas och broms pga stress osv. Allt detta är ju helt normalt och acceptabelt - bara man inte sammanför det under kompetensbrist och antar att det går att göra något åt.

I framtiden när alla trafikanter har en modern utbildning kanske det kan antas rimligt att man ser ett samband mellan uppdaterad kompetens och olycksbenägenhet. När de som hålls om ryggen som för lågutbildade att leva upp till detta men med rätt att köra oavsett till slut dött ut kanske trafiksäkerhetsdebatten kan få ett seriöst helhetsgrepp. Nu sitter alltför många beslutsfattare i knät och begraver somliga frågor och styr fokus åt annat håll. Passiv säkerhet is the shit! Kompetenshöjning ska införas med de olycksbenägna, trafikfarliga nyblivna förarna. Resten är vassle. Olycksbenägna i trafikkollektivet i övrigt debatteras med jämna mellanrum. Men inga åtgärder föreslås eftersom de innebär stor risk för inskränkningar och är oerhört impopulära hos trojkan.

Är det inte uppenbart att trafiksäkerhetspolitiken haltar?

Olle Å
2011-01-14, 10:41
Har framfört åsikten tidigare att det borde vara ett litet teoretiskt prov och ett enkelt körprov vart 5:e år från exvis. 70 års ålder. En del skulle kanske då avstå och fösvinna med bil eller mc från vägarna.
Att de skulle bli sk. oskyddade trafikanter och öka på olycksstatistiken är nog en osanning.
Att framföra en bil utan att ha full kompetens, medför vid olycka, oftast flertal skadade.

NeXTer
2011-02-12, 10:44
I ett samhälle där körkort och rätten att köra bil anses vara någonting av en mänsklig rättighet är det nog svårt att få till en relevant förbättring genom förnyade prov.

Det är inte allför ovanligt att man läser om någon som "äntligen" fixat lappen efter 50:e försöket. Någonstans bör man kanske överväga om sådana personer överhuvudtaget har något i trafiken att göra. Möjligen som kollektivtrafikspassagerare.

Det tråkiga med dagens trafiksäkerhetspolitik är att det fokuseras alltför mycket på hastigheten, troligen för att den är en av få faktorer i trafiken som kan mätas på ett objektivt och standardiserat vis.

Om mer fokus lades på att vinka in folk som inte vet vad blinkerspaken är till för, kör med ljuset släckt dagtid eller på annat sätt visar på bristande omdöme eller medvetenhet i trafiken skulle nog mycket vara vunnet.

En förare som på ett medvetet och defensivt sätt framför sitt fordon bitvis betydligt över gällande hastighetsgräns är fortfarande betydligt säkrare än en person som knappt kan hålla koll på var fordonets fyra hörn befinner sig och som slaviskt följer skyltad hastighet utan hänsyn till väderlek, vägmiljö eller trafiksituation.

swischmc
2011-02-12, 12:16
Det är väl bara att titta på tv4 och Sveriges värsta bilförare? Hur 17 har dessa människor lyckats få sina körkort?! Och varför ska vissa av dem köra bil när det uppenbarligen är något de varken vill eller kan klara av?

Det är ingen mänsklig rättighet att ha bil och körkort, inte heller mc-kort, busskort, lastbilskort, moppekort osv. Det förenklar vardagen för många, visst, men det innebär fortfarande inte att det är en mänsklig rättighet.

Jag tycker fortfarande att det vore vettigt med uppkörning + teori (kanske i något mindre format än originalet) vart 5:e / 10:e år för alla trafikanter. Idag tar många körkort när de bor hemma/är unga. Sedan kör de inte på 10 år och när de sedan ger sig ut i trafiken kan de varken trafikregler eller hantera bilen. Det är synd att det vore politiskt självmord att försöka ta upp detta i riksdag/regering.

Inom smc är det (för många) självklart att vidareutbilda sig och/eller gå avrostning varje år för att förbättra och fördjupa sina kunskaper. En halkkörning varje höst skulle nog ge rätt många en tankeställare... Vinterdäck på = halkkörning, vinterdäck av = teoriprov. Eller? ;)