handdator

Visa fullständig version : MC-körning säkrare än flygetOlsson
2007-03-18, 09:58
Sannolikheten att omkomma under en timmes privatflygning är ca 10 gånger så stor jämfört med att köra motorcykel en timme.

Sannolikheten att omkomma under en timmes mc-körning är lika stor som vid en timmes flygning i kommersiell luftfart med lätta flygplan och helikoptrar -- s k bruksflyg.Privatflyg (ej s k sportflyg inräknat) (källa Luftfartstyrelsen)
---------------------------

Flygtidsproduktion, svenskt luftfart (privatflyg), 1995-2004 är från 100 000(1995) till 80 000 (2004) flygtimmar per år. Uppskattat medel ca 90 000 timmar per år.

Medelvärdet för antal omkomna under perioden 1995-2004 är 4.7 omkomna per år.

Under denna tioårsperiod omkommer ca 5.22 per 100 000 flygtimmar.

Under denna tioårsperiod skadas 2.78 allvarligt per 100 000. (medelvärde, antal allvarligt skadade från 1998-2005 samt 90 000 timmar gissat medelvärde för trafikarbetet mellan 95-04 som gradvis sjunker från 100k/år till 80k/år.)

Motorcykel 2005 (källa Sika)
---------------------------
I trafik: 225 038

Genomsnittlig körsträcka per fordon: 307 mil/år

Antal omkomna (2005): 50

Totalt trafikarbete (mil/år): 69 086 666

Uppskattad medelhastighet: 72 km/t (siffra tagen från färddator/display på en klass-7 mc efter ca 500 mil)

Totalt trafikarbete (körtimmar/år): 9 595 370

0.52 omkomna per 100 000 körtimmar.
Faktor: c a 0.10 mot privatflygning

4.08 svårt skadade per 100 000 körtimmar (2005)
Faktor: 1.47 mot privatflygning.
------------------------

MC-körning står sig väl även mot den kommersiella luftfarten, bestående av helikopter och lätta flygplan -- s k bruksflyg.

Sannolikheten att omkomma under en timme från sådan yrkesmässig flygning är näst intill idenstiskt med en timmes mc-körning. D v s 0.5 per 100 000 flygtimmar mot mc-körning som har 0.52 per 100 000 timmar.

Dock för allvarligt skadade har bruksflyget bara c a 1.07 alvarligt skadade per 100k timmar mot mc's 4.08 per 100k timmar.

(Bruksflyg, uppskattat medelvärde för trafikarbete till 70 000 timmar/år mellan 95-04 som gradvis sjunker från 80k/år till 60k/år.)

(Bruksflyg, uppskattat medelvärde till 0.75 alvarligt skadade/år. Data från åren 1998-2005.)

VFunRider
2007-03-18, 13:11
Mycket intressant. Har hört i veckan att under 2006 har 136 vuxna och barn blivit svår skadat av kamphundar och att fetma i Sverige kostar samhälle 16 miljarder. Skall aliansen ta extra betalt från hundägare och alla som väger över 70 kilo?

Hanlotta
2007-03-18, 19:13
Mycket intressant. Har hört i veckan att under 2006 har 136 vuxna och barn blivit svår skadat av kamphundar och att fetma i Sverige kostar samhälle 16 miljarder. Skall aliansen ta extra betalt from hundägare och alla som väger över 70 kilo?

Neeeej! :p
Det blir ingen lek att ta sig under 70 kilo... :)