handdator

Visa fullständig version : Livsfarligt vägunderhållgoranl
2010-09-14, 19:59
Jag trodde i min enfald att man slutat med den för oss motorcyklister livsfarliga metoden att laga vägbanan med tunnflytande asfalt och därefter sprutar finkornig sand. Att så inte var fallet fick både jag och min son erfara i helgen. På Färingsö, Ekerö kommun har man lappat många av de mindre vägarna med denna metod och vid Skå Edeby flygplats fanns inte ens några varningsskyltar utsatta. Nu är vi båda erfarna motorcyklister så ingen olycka skedde bara några rejäla släpp men det fick mig ändå upprörd. Jag minns debatten för 7, 8 år sedan när man flitigt använde denna metod även på större vägar med en följd av många mc-olyckor och om jag inte minns fel så var någon med dödlig utgång. På våren är vi alla medvetna om att det kan finnas grus på vägen och uppmärksamheten är på max men att så här års råka ut för denna nästan osynliga sand gör oddsen små att undkomma en olycka.
Om Trafikverket nu lovat att arbeta med säkra vägar för oss motorcyklister så fattar inte jag att man fortfarande använder denna idiotmetod. Kan det vara så att underentreprenörer använder metoden för att spara pengar och mörkar det för sin uppdragsgivare Trafikverket?
Att som enskild medlem driva en kampanj mot Trafikverket känns meningslöst här måste SMC gå in centralt och agera.:mad:

Bengt Allevad
2010-09-14, 20:19
Det du tar upp verkar vara ett ständigt problem som inte vägverket verkar förstå, när det tagits upp med dem.

Vi får oss förklarat att asfaltslagningen måste armeras med grus och det begriper vi alla.

Vad vi däremot inte begriper är, varför överflödigt grus, som förvisso måste komma utanför lagningen vid arbetstillfället men som inte gör någon nytta i armeringssyfte, inte tas bort omedelbart utan oftast ligger i drivor metervis från lagningsstället.

Om det är en kostnadsfråga tycker jag det är ett mycket cyniskt synsätt av vägverket.

eha
2010-09-14, 22:09
Klart det är en kostnadsfråga. Om man kunde få över kostnaden för orsakad olycka på utföraren eller utkrävt ansvar skulle det inte slarvas lika mycket.

JBG
2010-09-15, 00:07
Jag har varit inblandad i en projektgrupp från Trafikverket som SMCs representant i frågan "Minimera överskottssten vid snabellagning".
Rapport och informationsfilm finns på Trafikverkets hemsida (http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Utveckling-inom-drift-och-underhall/Belagd-vag/Pagaende/Pagaende-projekt-listning/Utvardering-Minimera-overskottssten-vid-snabellagning/?tabId=24418).

Där framgår tydligt att projektgruppen anser det vara möjligt att sopa bort överskottsten ganska snabbt efter lagningen, samt att det är viktigt att skylta tydligt innan lagningen så att kan hinner sänka hastigheten eller om möjligt välja annan väg.

Jag hoppas att Trafikverket tar ett beslut om att detta ska följas av alla underentreprenörer väldigt snart. Mitt tips är att kontakta entreprenören direkt och hänvisa till rapporten, det har jag gjort med strålande resultat.

hobbe
2010-09-15, 09:10
Jag har varit inblandad i en projektgrupp från Trafikverket som SMCs representant i frågan "Minimera överskottssten vid snabellagning".
Rapport och informationsfilm finns på Trafikverkets hemsida (http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Utveckling-inom-drift-och-underhall/Belagd-vag/Pagaende/Pagaende-projekt-listning/Utvardering-Minimera-overskottssten-vid-snabellagning/?tabId=24418).

Där framgår tydligt att projektgruppen anser det vara möjligt att sopa bort överskottsten ganska snabbt efter lagningen, samt att det är viktigt att skylta tydligt innan lagningen så att kan hinner sänka hastigheten eller om möjligt välja annan väg.

Jag hoppas att Trafikverket tar ett beslut om att detta ska följas av alla underentreprenörer väldigt snart. Mitt tips är att kontakta entreprenören direkt och hänvisa till rapporten, det har jag gjort med strålande resultat.

Har du hört något om att ändra färg så att lagningsgruset inte har samma färg som vägbanan så man kan se lagningarna lättare ?

Hampe
2010-09-15, 09:25
Klart det är en kostnadsfråga. Om man kunde få över kostnaden för orsakad olycka på utföraren eller utkrävt ansvar skulle det inte slarvas lika mycket.

Där har du något som låg inbäddat i trafikförsäkringsreformens andra steg!
Hade den genomförts som tänkt, och SMC hade sett möjligheterna och drivit på och varit med för att forma istället för att bromsa och gnöla så hade vi kunnat se en mycket mer MC-vänlig trafikmiljö om några år - helt enkelt för att money talks and bullshit walks!

Som det är nu betalar vi en premieskatt på våra försäkringar utan att få motsvarande reduktion i inkomstskatt - eller ens ett uns gehör för våra krav på anständig/anpassad trafikmiljö.


Ämnet!
Jag hör till dom som aktivt söker grus, och har svårt att uppröras över grus på oväntade ställen.
Har dock full respekt för dom som ogillar det och kan bara säga:

Dokumentera!
Plåta, ta datum, tid och plats och jaga upp den skyldig i en trädtopp!
Det är enda chansen att komma någon vart.
Ring Trafikverket och ge dig inte när du blir bortkopplad för nuttifjuttonde gången - på'et igen!
När du fått fatt i ett namn så ta dennes emailadress och gör en formell anmälan - dom måste göra ett ärende av det och köra det i botten.
Är det rätt gubbe så har du honom på gaffeln, är det fel gubbe så lovar jag att han kommer att hjälpa dig rätt - det är nämligen enda sättet för honom eller henne att få bort ärendet från sitt bord.
Upplever du att det förhalas och dribblas så koppla in SMC centralt i mailkonversationen, och meddela att växlat upp ärendet.

Ingen kritik mot dig, goranl, (välkommen till forumet, förresten) men det funkar inte att som en del andra skriva sura insändare veckovis senare och hoppas att "SMC skall ta tag i detta".
SMC gör vad man kan, centralt - men det är vi som är ute och finkammar vägnätet som kan peka på precis var och när Trafikverket bryter mot sina egna riktlinjer. Ansvaret för förbättrad trafikmiljö för motorcyklister ligger på - enskilda motorcyklister.
Visserligen med benäget bistånd av en centralorganisation som kan ge tyngd åt resonemanget, men ändå - en rejäl bit egen insats krävs av oss enskilda om vi skall komma någon vart.Hampe

Hallandsexpressen
2010-09-15, 12:03
Jag hoppas att Trafikverket tar ett beslut om att detta ska följas av alla underentreprenörer väldigt snart. Mitt tips är att kontakta entreprenören direkt och hänvisa till rapporten, det har jag gjort med strålande resultat.
Det du skriver är intressant, eftersom det innebär att någon möjligen tror att det krävs beslut och kontraktsskrivning för att kräva sopning och skyltning. Så är det inte, utan det är en icke förhandlingsbar lagstadgad skyldighet som är reglerad direkt i Trafikförordningen.

Ove 60+
2010-09-15, 18:31
Tog en tur mot Kinnekulle idag. I en kurva när jag lämnade Lugnås på väg mot Årnäs får jag ett rejält släpp på bakhjulet. Undrar om det är punka eller något för jag såg inget av höstens normala risker, löv. lera, spannmål osv. Får förklaringen lite längre fram.... Snabelbilen som varit ute och duttat. Varningsskyltar fanns naturligtvis inte ute.

Jag var inte observant på snabelgrus för jag trodde att dom var klara i området tidigare, men tydligen är det inte så att man går i någon områdesindelning vid den typen av arbete?

JBG
2010-09-15, 22:11
Har du hört något om att ändra färg så att lagningsgruset inte har samma färg som vägbanan så man kan se lagningarna lättare ?

Ja, det var ett förslag som jag faktiskt har tagit upp i gruppen. Förklaringen jag fick var att snabellagningen anses vara en permanent åtgärd, och därför skulle ett färgat grus innebära att nästan alla våra vägar kommer att ha massvis med färgade fält till slut. Att måla om det färgade gruset efteråt är inte ekonomiskt hållbart.

JBG
2010-09-15, 22:20
Det du skriver är intressant, eftersom det innebär att någon möjligen tror att det krävs beslut och kontraktsskrivning för att kräva sopning och skyltning. Så är det inte, utan det är en icke förhandlingsbar lagstadgad skyldighet som är reglerad direkt i Trafikförordningen.


Kan du bevisa ditt påstående med en källhänvisning?

Räven
2010-09-15, 22:48
Dessa snabelagningar sker med en sk. emision som ar vattenbaserad. Vattnet ska avdunsta,vilket tar olika tid på grund av temp å väder. Innan vattnet har avdunstat läcker lagningen grus. Sopning sker oftast inom 3 dagar, men grus lossnar vid ogynsam väderlek ytterligare minst 2 veckor å ingen mer sopning sker. Haft väldiga diskutioner med väghållare om detta förfaringssätt i region sydost. Rapportera dessa faror till Tv när ni ser det. Skyltningen är oxå ett stort problem vid små lagningar.

Hallandsexpressen
2010-09-16, 09:22
Kan du bevisa ditt påstående med en källhänvisning?
Trafikförordningen 2. kap 10 § : (https://lagen.nu/1998:1276#K2P10S1)
Sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får inte kastas eller lämnas på en väg.

Den som förorsakat att något som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken finns på vägen skall omedelbart avlägsna detta. Om det inte går skall han eller hon uppmärksamma andra på förhållandet genom utmärkning eller dylikt tills han eller hon låtit undanröja faran eller olägenheten.

JBG
2010-09-16, 16:15
Trafikförordningen 2. kap 10 § : (https://lagen.nu/1998:1276#K2P10S1)
Sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får inte kastas eller lämnas på en väg.

Den som förorsakat att något som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken finns på vägen skall omedelbart avlägsna detta. Om det inte går skall han eller hon uppmärksamma andra på förhållandet genom utmärkning eller dylikt tills han eller hon låtit undanröja faran eller olägenheten.

Kapitel 2 i Trafikförordningen heter Bestämmelser för trafikanter.
Jag förutsätter att entreprenörerna är undantagna från dessa regler, annars skulle de aldrig kunna ex.vis spärra av eller leda om trafik vid vägarbeten.

Entreprenörerna ska följa Funktions- och Standardbeskrivning Drift (http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/Entreprenorer/Dokument-DoU/Kontraktsdokument/Funktions--och-standarbeskrivning-drift/).

(Denna har dock revideras många gånger under årens lopp, så en del bestämmelser kan ha tillkommit senare än vid avtalsskrivning.)

Sedan 2004 gäller § 82 BELAGD VÄG:

"Entreprenören ska vid beläggningsarbeten då löst stenmaterial finns på vägen varna trafikanten genom skyltning. Vägytan ska snarast vara fri från lös sten, dock senast 2 dygn efter åtgärd."

Detta är ganska tydligt tycker jag, men alla entreprenörer har inte koll på detta.

per2010
2010-09-16, 17:48
Jag håller med Hampe - låt kostnaderna tala. Går man omkull pga av utlagt grus på vägbanan och det saknas varningsskyltning är det en bra idé att försöka få försäkringsbolaget att driva frågan om ersättning mot TV. Juridiskt borde det vara mer eller mindre öppet mål - har någon genom en aktiv handling orsakat fara för annan person så bör man ha ansvar för om det sker en olycka (om det inte finns uttalade undantag för TV).
Som jämförelse kan jag berätta att min far en gång för länge sedan körde ned ett hjul på bilen i ett mycket djupt hål i vägbanan så att däcket sprack. Då han klagade hos VV fick han svaret att om han bara kunde visa att VV känt till problemet och struntat i att laga eller åtminstone skylta en varning skulle de ersätta däcket.
Eftersom det är TV som utför lagningarna (även om de köpt tjänsten av en entreprenör) så är de ju bevisligen medvetna om omständigheterna. Om entreprenören lämnat grus/struntat i att skylta - i strid med anvisningar och regler - så är det en juridisk sak mellan TV och entreprenören.
Jag skulle gå på TV med krav på ersättning. Det behövs troligen endast ett prejudicerande fall för att procedurerna skall skärpas upp.

//

goranl
2010-09-16, 19:17
Då var det dags att hoppa in i diskussionen igen. Alla tycks acceptera att metoden används och att allt är frid och fröjd bara man sopar upp sanden. Det jag menade var att vi skulle verka för att metoden förbjuds och att Trafikverket skulle välja den konventionella metoden d.v.s att fräsa upp delar av den gamla beläggningen och asfaltera . Man gör ju det på många vägar och inne i stan. Helt klart att det blir dyrare men min uppfattning är att ekonomin inte kan styra när det gäller människoliv.:confused:

eha
2010-09-17, 00:23
http://www.svevia.se/Global/Documents/PDF/PaVag/pa%20vag%202010-4.pdf

från sista sidan i senaste "På Väg" (Svevias företagstidning, f d Vägverket produktion)

"Snabel lagar snabbt och snyggt
Nu förbättras metoden för att undvika spill och stenskott

Snabellagaren arbetar snabbt, trafiksäkert och miljövänligt. Men det lösa stenmaterial som blir kvar på vägen efter lagningen har visat sig vara ett
problem för bland annat motorcyklister.

Vill man ha en bra kvalitet på lagningen av sprickor hål och mindre beläggningskador i vägbanan är snabellagaren ett bra alternativ.

Snabelbilen fungerar så att föraren från hytten styr en arm som är försedd med tre munstycken: ett för försegling, ett för spricklagning och ett mixmunstycke med vilket stenmaterialet sprayas med klister på väg ut. Grusmaterialet blåses ut genom en grov slang på kranen, vilket gör att man även kan välja att endast blåsa, till exempel om det är vatten eller löst material i hålet som ska repareras.

– Fördelen med den här metoden är att ingen person behöver arbeta på vägen, utan allt sköts med enkla handgrepp på reglagen från hytten, säger Jens Södergren som kör en av Svevias snabellagare.

Men metoden har också nackdelar. Det lösa stenmaterial som blir kvar på vägen efter lagningen har visat sig vara ett problem för bland annat
motorcyklister. Efter påtryckningar till dåvarande Vägverket från Sveriges
Motorcyklister (SMC) tillsattes därför en projektgrupp med representanter från maskintillverkare, bindemedelstillverkare, Vägverket VNU och Svevia. Syftet med projektet var att hitta bra metoder för att minimera riskerna för stenskott och slirig vägbana efter snabellagningen. Dessutom se till att kraven i Special Beskrivning Drift (SBD) efterföljdes av entreprenörerna."

Det ser jag fram emot!

JBG
2010-09-17, 12:19
Tack för länken eha, den hade jag missat!

Hampe
2012-03-30, 09:19
Så här kan en anmälan på Trafikvekets sida http://www20.vv.se/arenden/SkapaNyArendeMeny.aspx?VVseId=IGID005056930747oZte Rw5yoVOgQgAA se ut:Länsväg N905 Frillesås - Idala och andra vägar i området.
Populära MC-vägar: Inga skyltar som varnar för snabellagning utsatta.

Snabellagning med entreprenör inhyrd från PEAB. Sprider grus i korsningar, i kurvor - även blinda, och på raksträckor. Arbetet påbörjat Torsdag 29/3 och fortsatte Fredag 30/3. Chauffören konfronterad på plats under arbete, men visste inte om vem som skulle skylta eller att det ens krävdes. Förstod inte innebörden av att den aktuella vägsträckan var en livligt frekventerad MC-sträcka. Chauffören uppgav vidare att sträckan inte kommer att sopas inom 2 dagar utan säger att "det får blåsa bort".

Försöker få kontakt med ansvarig på PEAB, och blir i tur och ordning kopplad till PEAB Göteborg, PEAB Halmstad och PEAB Ängelholm(HK). Möts av totalt ointresse, dels för ärendet och dels för att hjälpas fram inom PEAB. Man har ingen kännedom om pågående arbeten, och inget vilja att leta reda på någon som kanske vet mer.

Anmäler via 0771-242424 och blir uppringd inom utsatt tid!
Vettig kille, namnet fallit bort nu, men uppgav sig vara ansvarig i grannområdet Viskadalen. Alltså inte direkt ansvarig för just detta jobbet, men med kännedom om området och förståelse för situationen.

Frågan är: hur kan PEAB inleda ett arbete sent i veckan som dom inte klarar av att avsluta på ett säkert sätt innan helgen?
Hur kan PEABs i sin tur inhyrda underentreprenör vara helt okunnig om vilka regler som gäller? Inte förstå riskerna med det man gör? Inte inse vad konsekvenserna kan bli?

Om PEAB är oförmögen att sköta sina åtaganden så är det enkelt att bara vända på kuttingen: En välinformerad chaufför skall inte börja sprida grus på vägen förrän det är skyltar utsatta. Lätt som en plätt!

Vad gör Trafikverket för att råda bot på problemet?Hoppas kunna ta lite bilder i kväll eller till helgen - vi här inne vet väl visserligen hur snabellagningar ser ut, men jag börjar undra om folk på Trafikverket, Svevia och framförallt PEAB vet...

Förutom anmälan ovan har det varit ett sjuhelvittes jagande på telefon, skall ni veta, och jag har mötts av kompakt och total oförståelse för kravet på skyltning och sopning allt från chauffören jag konfronterade och hela vägen upp inom PEAB som är entreprenören, och framför allt PEABs sätt att hantera detta ärendet retar gallfeber på mig.
Man verkar ha övertagit alla gamla statliga betongverks absolut sämsta egenskaper i kontakter med allmänheten, och målar ut sig själva som totalt inkompetenta, på ALLT, i de telefonkontakter jag haft hittills.

Undantag: En "Thomas" på PEAB i Gävle(!) som tyx ha visst ansvar i det som händer på västkusten(!!) och är trevlig, engagerad och påläst. Han försöker nu få fatt i vem som verkligen har ansvaret för jobbet som pågår just nu i norra Halland.

Trafikverket har varit korrekta och Svevia dessutom förstående och lite bekymrade - men faktum kvarstår:
Deras under-under-underentreprenör sprider grus på populära MC-vägar utan att ha en susning kring vad han gör eller vad hans ansvar är, vad konsekvenserna kan bli och hur enkelt han kunde styrt upp situationen.

Det kan verka överarbetat, men det är tyvärr så vi alla måste agera om vi vill få till en förändring; engagera oss.
Visst, klicka på "felanmälan" här ovan är också nödvändigt, men även leta reda på den som är verkligt ansvarig för just det aktuella jobbet och grilla den jäveln tills han aldrig gör om samma misstag.

Det måste vara obekvämt att skita i hojåkares säkerhet! Visst, det blir aldrig lika obekvämt som skrubbsår, hudtransplantationer och hojar på verkstad - men ändå; "Hunt them down, hang'em high!"

Inte bokstavligt, och inte riktigt lika otrevligt som PEAB uppför sig på telefon - men vi måste höras och synas!
Varje enskild hojåkare som har en uppfattning om vägunderhåll måste ta sitt ansvar och vara ifrågasättande och jobbig.

Det finns inte en jalle i världen att SMC-centralt under några vårveckor skall kunna och hinna bevaka alla dumheter som sker - enskilda medlemmar och hojåkare MÅSTE vara delaktiga för att något skall hända.
Rapportera på länken ovan är ett minimikrav, men jag är övertygad att sticka telefonkniven i rätt gubbe - och en massa andra på vägen ger mycket snabbare och bättre resultat.Hampe

Hallandsexpressen
2012-03-30, 10:27
Visst, klicka på "felanmälan" här ovan är också nödvändigt, men även leta reda på den som är verkligt ansvarig för just det aktuella jobbet och grilla den jäveln tills han aldrig gör om samma misstag.
Jag tror faktiskt att det är lättare att åstadkomma förändring ju lägre ner i organisationen man jobbar. Som du själv upptäckt så är vägunderhåll idag en löjligt snårig djungel av under-under-underentreprenörer där det räcker att vara en nivå från det faktiska jobbet för att vara helt untouchable. PEAB (i detta fallet) har säkert sett till att avtala sig fria från allt ansvar för fel som deras underleverantörer (och deras underleverantörer etc...) kan göra. Därför tror jag att det enda effektiva är att börja från botten. Den som är verkligt ansvarig för att sprida ut sådant som kan medföra fara på vägen utan att skylta, är förstås den enskilde snabelbilschauffören. Med litet förståelse från polis/förundersökningsledare, gärna någon som själv kör hoj, och litet stödjande bevisning i form av tid, plats, regnummer, signalement och kanske foto på föraren, så tror jag att det enda verkligt effektiva är att polisanmäla den enskilde chauffören för brott mot Trafikförordningen 2. kap 10 §. När det sprider sig i fikarummen att man behöver följa svensk lag även i snabelbil så tror jag att skyltarna kommer att börja ställas ut.

JoHu
2012-03-30, 16:38
Kan man inte polisanmäla detta eftersom man begår ett brott mot Trafikförordningen 2. kap 10 §?

Bob Sweden
2012-03-31, 00:32
Intressant artikel från "andra sidan" finns här (http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/snabbt-jobbat-med-snabel-och-sopvals/).


Citat:
"En enda man i en besnablad lastbil ersätter utan problem hela asfalteringsgäng när det gäller att laga småskador."
Slut citat.

Värt att notera:
-En enda man. Ingen extra personal för skyltning?
-Jag ser inte att lastbilen är utrustad med förvaringsmöjlighet för några större mängder skyltningsmateriel, men vad vet jag om sådant...

Föraren är dock i viss mån medveten:
"– När man lagat en dag måste man sopa bort allt lösgrus, det går bra så länge man ställer ut skyltar om stenskott."

Så ut och spana, den som känner för det kan ringa NCC och fråga när dom ska uppdatera tidplanen för snabelbilarna som finns här (http://www.ncc.se/sv/Material-och-service/Vagservice/potthalslagning-snabelbil/tidplan-snabelbilarna/).

Ytterligare lite letande leder mig till ett "utbildning och informationsmaterial" från Svevia, du hittar det här (http://www.asfaltskolan.se/asfaltdagar/asfaltdag10/presentationer/F%F6rsegling%20och%20spricklagning.pdf).
Citat:
"På gator och leder med hastighetsgräns över 50km/h ställs med fördel skyltar för stenskott alt. slirig körbana ut.
1-2 tim efter arbetets utförande kan kvarvarande löst grus sopas bort."

Med FÖRDEL?
Det är alltså helt OK att sprida rullgrus lite hur som helst?

Håhåjaja...

/B

Triumph int
2012-03-31, 07:39
Böter kopplat till den som har ansvaret.

Om det kostar för den som skriver ut arbetsordern då ser den också till att arbetet utförs rätt.

Hallandsexpressen
2012-03-31, 07:58
Böter kopplat till den som har ansvaret.

Om det kostar för den som skriver ut arbetsordern då ser den också till att arbetet utförs rätt.
Det tror inte jag är en framkomlig väg. Straffansvaret i Tf gäller rimligen den som förorsakat att gruset ligger på vägen, inte den som uppdragit åt någon annan att förorsaka. "Jag följde bara order" tror jag inte funkar för att flytta upp straffansvaret.

Triumph int
2012-03-31, 11:03
Det kanske finns bra instuktioner om hur det ska utföras men om inte den ansvarige kollar upp hur det vart i verkligheten då spelar det ingen roll vad det stod i instruktionerna.

Sätter du böter då kommer ansvarige att kolla hur det vart och betalar inte till underent. om inte det är rätt utfört.

Hampe
2012-04-01, 17:17
Kan man inte polisanmäla detta eftersom man begår ett brott mot Trafikförordningen 2. kap 10 §?

Nästa gång tror jag faktiskt att jag gör det: stannar chauffören för att fråga vad han heter och vem han jobbar för, smäller av en ansiktsbild och ytterligare en bild på regplåten och kör iväg till polisstationen med det jag har och låter dom upprätta en anmälan.

Jodå, jag vet att det i detta systemet av upphandlingar och underentreprenörer egentligen inte är chaufförens "fel" att man tvingas begå olagligheter, och jag är egentligen inte helt bekväm med att sätta dit killen bakom ratten som begår ett lagbrott som blivit inbyggt i ett system - men PEABs exempellösa uppförande på telefon under fredagen och det monumentala ointresse man uppvisat gör att jag inte ser någon bättre väg.

Det är som Hallandsexpressen säger - det gäller att få igång snacket underifrån, samtidigt som Trafikverket och Svevia kan distribuera sina manualer och förhållningsorder uppifrån. En dag möts budskapen någonstans på mitten - där dom idag negligeras och förbises. På något sätt kommer vi att komma till rätta med detta - kanske rent av innan nästa snubbe kör ihjäl sig. Men då krävs det att fler än en kör saker och ting i botten.

Ett delresultat av denna historien var att Tore Nilsson från PEAB mailade 16.34 och meddelade att han beklagade att jag blivit tråkigt bemött. Å det var ju bra - Tore Nilsson bossar över division "anläggning" på PEAB så nu vet i vart fall ledningen om problemen. Tyvärr hörde aldrig den ansvarige för just detta jobbet av sig, trots att det var han jag lade mest krut på att jaga rätt på.

Men, se på tusan - när jag kör ner till Frillesås sent på Fredagskvällen så är det banne mig uppskyltat och fint. Hut går hem! Faktum kvarstår dock - under mer än 24 timmar låg gruset utspritt hej vilt utan skyltning alls.
Var det för att jag var obekväm?
Det lär vi aldrig få veta - eftersom den som var reelt ansvarig för jobbet aldrig vågade ringa tillbaka...


Hampe - som egentligen gillar grus.

pceder
2012-05-07, 09:47
I helgen "brast det för mig", blev skogstokig när dom i fredags "grusade ner" hela Fruängen /Stockholm.

Jag plåtade som tur var slangbilen med gatuvy så man såg att dom vare sig hade arbetsområdeskylt eller halt väglagskylt. Inte en enda skylt någonstans i eller in mot Fruängen fanns fr.o.m. fredag (under arbetet) t.o.m. idag.

Trots att jag visste om detta fick jag två rejäla sladdar när jag åkte ut i morse och höll på välta den stillstående hojen i en korsning när t.o.m. foten halkade i gruset.

Jag åkte till polisen i Västberga och polisamnälde Skanska (entreprenören) för "framkallande fara", "mordförsök" och några kraftord till.

Slängde in en anmälan på Trafikverkets sida också.

Nu gäller det att ta reda på var och hur jag anmäler kommunj-vlarna (som alltid skyller ifrån sig)/Peter

Ove 60+
2012-05-09, 21:32
:mad: Körde idag vägarna från Lugnås- Björsäter mot Kinnekulle. På båda vägarna var det massor med snabelgrus och det verkade inte kommit dit nyss. I vanlig ordning fanns inte skymten av någon skylt någonstans.

Se upp där ute! :p

Maria Nordqvist
2012-05-10, 06:46
Anmäl alltid detta till väghållaren d v s Trafikverket. http://www20.vv.se/arenden/SkapaNyArendeMeny.aspx?VVseId=IGID005056930747oZte Rw5yoVOgQgAA

powerglide
2012-05-10, 13:40
Måste säga att på många vägar i Skåne som grusats om med oljegrus så har det kommit upp stenskottsskyltar och sänkt rekommenderad hastighet
:tummenupp för bossarna i Skåne :)

powerglide
2012-05-16, 15:30
Fast nu har skyltarna åkt bort fast det finns långa grussträngar kvar :(

isidor
2012-05-18, 12:24
Måste säga att på många vägar i Skåne som grusats om med oljegrus så har det kommit upp stenskottsskyltar och sänkt rekommenderad hastighet
:tummenupp för bossarna i Skåne :)

Samma här körde runt åsunden Ulricehamn efter gällstad fanns en skylt som varnade för stenskott samt en skylt 50 km h är annars 70 väg
låg stora drivor med fin sand på vägen , vet inte vad det ska vara bra för , men som tur var fanns det skyltar annars vet jag inte hur det hade gått

Nilla
2012-05-31, 12:29
Så här såg min anmälan till vägverket ut efter sådana oskyltade lagningar i mitt hemområde:

Hej igen!

Jag är ingen vägingenjör, men jag är en erfaren bilist, som kör en hel del i tjänsten, samt motorcyklist. Så jag kör ju på vägar runt om i Småland och jag märker då stora skillnader i kvalitén på både vägbeläggningar och lagningar som är gjorda på dem.

Tyvärr måste jag säga att det arbete, som detta ärende gäller, och som ni säger att Svevia ska ha gjort, är undermåligt. Framförallt på påfarten vid Skillingaryd södra, där det fortfarande är stora hål i beläggningen.

Till saken bör också läggas att Svevia underlät att skylta ordentligt om det farliga gruset under och efter arbetet samt att det överflödiga gruset sopades upp först när det gått över fem arbetsdagar efter appliceringen. (i deras egna reklam påstår de att detta ska göras redan efter fem timmar).

Som bilist tycker jag att detta är mycket irriterande, men som motorcyklist måste jag reagera starkt på detta förfarande, då det är en livsfara för oss när det ligger så mycket grus i en sväng utan att det varnats om det!

Så jag tycker inte att ni ska betala något för detta arbete som Svevia har gjort utan att först inspektera det.
Då tror jag nog att ni håller med om att det inte är ordentligt gjort. Sedan hoppas jag att ni inser att det är ett lagbrott att underlåta ordentlig skyltning före ett sådant arbete som kan innebära fara för annan!

I övrigt ifrågasätter jag starkt denna lagningsmetod på så starkt trafikerade vägar som Europaväg 4!
Jag har inte sett dessa lagningar någon annan stans utmed denna väg utanför Jönköpings område.
Denna lagningsmetod togs fram, om jag minns rätt, för lagningar på mindre landsortsvägar som inte är så starkt trafikerade. Varför då använda den på E4:an där den ändå inte håller mer än några veckor?
Dessutom ställer den ju bara till med problem i form av stenskott och slirig vägbana, både för bilister och motorcyklister.

Ibland verkar snålheten förta vettet...

Och detta fick jag till svar:

Hej!
Ditt ärende har tydligen dialogats tidigare med någon instans på Trafikverket eller Svevia men det är något som jag inte har information om!
Metoden "bindemedelsförsegling" är välbeprövad och används i hela landet. Den största anledningen till att den används är att bibehålla vägarna täta så att inte vatten tränger ner i beläggningslagret. Det är mycket begränsade ytor som måste åtgärdas/år för att förlänga beläggningens livslängd. När en ny heltäckande beläggning sak göras bestämms i första hand av spårdjup och ojämnhet och inte av sprickor.
Utöver att det är en strategi som är kostnadseffektiv har den fördelen att ingen personal behöver röra sig oskyddat i trafiken!

Om det skulle visa sig att det, enligt din uppfattning, förekommer bristande skyltning och även brister i sopningen önskar vi att få veta detta och kontakta då lämpligen Trafikverkets kundtjänst!

Väl mött på vägarna i sommar men tänk på att t.ex lösa stenar kan förekomma på vägbanan även om inte lagningar är gjorda! Vårt råd är att ha uppsikt och kör försiktigt!

Men då jag inte nöjde mig med detta svar så fick jag till slut ett annat svar:

Hej!

Tack för din återkoppling! Jag kommer att inspektera ramperna under nästa vecka för att kontrollera om våra krav uppfylls!


Om du vill svara på detta meddelande via e-post trycker du på "svara"-knappen. Det är viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.

Med vänlig hälsning

Ingemar Gustafsson

Trafikverket
55191 Jönköping
Kaserngatan 10
www.trafikverket.se
0771-921 921

Så nu ligger det RIKTIG asfalt på dessa lagningar! Så det lönar sig att vara envis ibland..! :)

Nilla
2012-05-31, 12:33
Jag passade ju även på att skriva till områdesansvarig på Svevia i Jönköping:

Hej!
Jag bor i Skillingaryd och upptäckte till min fasa när vi var ute med våra motorcyklar häromdagen, att av- och påfarterna till E4:an här är lagade med något slags grus, men där fanns ingen skyltning om det innan påfarterna!
Nu har jag fått veta av Trafikverket att de anlita er till att göra dessa lagningar. Så nu är min fråga varför ni inte har skyltat om detta och varför har ni inte sopat upp det överflödiga gruset trots att det nu gått över fem dagar sedan lagningen gjordes?? Detta är en ren dödsfälla för oss mc-förare och det är verkligen inte första gången ni gör detta med undermålig skyltning (vilket det även finns dokumentation av). Så nu vill vi se en skärpning! I annat fall ser vi ingen annan utväg än att gå vidare med detta och göra polisanmälan varje gång ni göra sådana lagningar med avsaknad av skyltning och efterröjning, vilken ni borde vara medvetna om, är ett lagbrott!
Ni får gärna kontakta mig om ni vill ge en förklaring till det inträffade.
Med hopp om skärpning!
Pernilla Freij och mc-åkare i Vaggeryds kommun

Med vänlig hälsning

Jag har dock inte fått någon som helst återkoppling därifrån... :(

hebymats
2012-07-04, 11:24
Bilder från verkligheten av vägunderhåll.
http://bmwklubben.se/viewtopic.php?f=150&t=16642

Hampe
2014-07-03, 17:15
Bra artikel i ekuriren.se

http://ekuriren.se/nyheter/sormland/1.2441010-vaxande-problem-for-motorcykelforare


H

Per W
2014-07-04, 18:23
Finns lösningar på allt.

https://www.facebook.com/photo.php?v=720559747991034&set=vb.199289656784715&type=2&theater

Ove 60+
2014-07-15, 17:21
Under min lilla morgontur stötte jag på snabelgrus på 2 vägar. Öster om Töreboda vid Sötåsen låg det grus i strängar skylt såg jag när den vägen upphörde i en korsning - i backspegeln, i korsningen där jag körde ut på den aktuells biten fanns inget. Mellan Ullervad och Hasslerör är det en massa snabellagning men inga skyltar alls. Rapporterat men väntar mig inget resultat. :(

Förra gången jag rapporterade grus fick jag svaret att snabelbilens förare avgör om det ska skyltas. Sopning inom 24 timmar verkar vara helt obekant.

powerglide
2014-07-16, 10:41
Fick det här svaret från Trafikverket idag:


On 16 jul 2014, at 08:47, <kund@trafikverket.se> wrote:

Hej!

Vi arbetar för att utföra dessa typer av åtgärder så snart som möjligt. En exakt tid då det kommer vara klart är svårt att säga.

Om du svarar på detta meddelande är det viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.

Med vänlig hälsning

Joel Svedberg
Kundtjänsthandläggare

Telefon: 0771-921 921

Trafikverket
781 89 Borlänge
www.trafikverket.seFrån: Dennis [mailto:...]
Skickat: den 15 juli 2014 11:39
Till: Kundärende
Ämne: Re: Angående ärende #133830

Hej,

Hur lång tid kan jag räkna med att det tar innan sopningen är genomförd?

/Dennis

Maria Nordqvist
2014-07-17, 18:05
Det är fel, snabellagning ska alltid skyltas!

Christian_gbg
2014-07-17, 21:55
Här i Västra Götaland verkar man just nu göra allt för att förstöra tidigare bra vägar. Förutom de sedvanliga snabellagningarna och gruset i kanterna har man nu på ett stort antal vägar använt en metod som är i princip som snabellagning, men där man använder bredare remsor. Man häller ut bindemedel och grus i breda rektangulära remsor, slumpvis utspritt över vägen. Detta har i ett flertal fall skett på vägar med perfekt asfalt och utan skador. Resultatet blir en väg som närmast kan liknas vid en puckelpist. Man hoppar och skumpar fram och tillbaka när man kör över skarvarna. I princip omöjligt att hitta vettiga spårval och detta gör körningen mycket mer osäker. Man använder ett fint grus som liksom glimrar i solskenet. Ibland ligger det löst grus kvar, ibland inte - skillnaden är omöjlig att avgöra utan att kliva av hojen och känna på underlaget - någon skyltning kan man ändå inte räkna med.

En annan variant är när man använder riktig asfalt för att lägga remsor som täcker enbart halva körfältet, med resultatet att det bildas en markant skarv, precis där en motorcykel har sitt hjulspår. Vill minnas att jag någon gång sett att det finns riktlinjer som säger att när man gör lagningar av vägen skall bredden på lappningen vara samma som körfältet för att friktionen skall bli densamma för bägge hjulparen om man kör bil. Detta misstänker jag att man har avskaffat för länge sen, åtminstone i praktiken.

En vanlig MC-tur numera innebär oftast en kombination av alla dessa taffliga varianter av lagningar på samma väg. Istället för att hålla blicken långt fram och hålla utkik för vilt, hitta rätt spårval m.m. tvingas man nu kryssa mellan skarvar, ojämnheter, lösgrus m.m. och hålla blicken alldeles framför hojen. Trafikfarligt är bara förnamnet!

Bansaie
2014-07-18, 01:35
I all "doom and gloom" när det gäller TrV's vägunderhåll så blev jag idag glatt överraskad.
Strax norr om Grycksbo, på vägen mellan Falun och Rättvik, så hade man varit ute och lappat vägen och det satt varningsskyltar både för stenskott och för slirig vägbana. Ännu mer förvånad blev jag när skyltningen upprepade efter nån kilometer. Det såg t.o.m. ut som det var lika bra skyltat från andra hållet. Dock måste jobbet varit gjort för ett antal dagar sen för det fanns inget lösgrus kvar på vägen. Vet inte om det var bortsopat eller bara bortkört av trafiken men jag såg i.a.f. inga strängar kvar mellan körbanorna eller ute på kanten. Har ingen aning vilken entreprenör som gjort jobbet men de verkar i.a.f. ha tagit sitt ansvar.

Lyckan blev i.o.f.s. inte så långvarig för lite senare alldeles norr om Bjursås när jag skulle svänga av mot mot Sörskog och Ingels så var det fullt med sand i korsningen på den anslutande vägen. Kom ju tyvärr på efteråt att jag borde stannat och fotat, men jag hade bilar efter mig och fullt sjå att smyga över sanden så jag tänkte inte på det just då.