handdator

Visa fullständig version : Svårt att få Trafikverket att sopa grus...Mats F
2010-08-16, 17:01
Jag har nu för andra sommaren i rad, påpekat för Trafikverket att det ligger rullgrus på körbanan i rondeller i H-län, men..
Det händer tyvärr inte mycket.

Jo, en mycket trevlig kvinna ringer upp mig efter jag anmält på Trafikverket's hemsida, frågar om hur och var grus ligger och meddelar att det ska åtgärdas.
Nu verkar detta inte funka i verkligheten, för inget händer.
Inte ens efter 3 påstötningar.
Ringde henne på hennes semester, fick ju hennes nummer, så.. Hon tyckte jag skulle ringa entreprenören, vilket jag inte ville.
Det ska inte vara min uppgift att sköta TV's åtaganden! TV har ansvaret. Hon höll med.

Jag pratade om nollvisionen och vikten av att ha en säker vägmiljö, och att vi på Mc alltid drabbas värst. Hon höll med. (hon kör MC själv)

Jag påtalade att även om det nu blir en vurpa utan personskador, så kan det bli skador på en hoj för 50.000, alldeles i onödan. Vilket förstås höjer premien. Hon höll med.

Jag sa att det ligger ju grus på fler ställen, men då utanför vita kantlinjen, och där är det ju ett mindre problem. Men det finns ju en överenskommelse om att lösgrus ska sopas bort några dagar efter lappandet, och det kan ju inte var så svårt att följa det. Hon höll med.

Kan berätta om förra året, då det låg löst grus på en bra där vägen svänger före och efter bron, och de hade "fusklappat".
1. Jag går in på hemsidan, beskriver platsen och vad som är fel, klickar in på kartan var det är. Hon ringer upp och lovar ta tag i det.
2. Efter 2 veckor har inget hänt, jag stöter på igen på hemsidan. Hon ringer upp igen, nu något förvånad. Ska ta tag i det.
3. Efter ännu c:a 2 veckor, kör jag där och ser att de just målat väglinjer ÖVER en del av lösgruset! Var tydligen för jobbigt att sopa...
4. Jag kontaktar igen och påpekar att ingen sopat, men att det målats över en del av lösgruset. Hon erbjuder mig NCC's nummer så jag kan ringa själv...
Jag vägrar.

Men, hur ska man få dem att inse allvaret? :confused:

Catherine
2010-08-16, 17:09
Bara för att tala om att det också kan fungera...

I en rondell när hemma blev det i våras ett par rätt stora hål som de kom ut och lagade, med en massa farligt lösgrus i rondellen som följd. Ringde trafikverket och påtalade faran. Döm om min förvåning när det inom några timmar kommit upp varningsskyltar och ett par dagar senare var det sopat. Det finns hopp...

Motormannen
2010-08-16, 18:37
Vägar inom tätbebyggt område ansvarar väl oftast respektive kommuns trafikkontor för?

Bra att du tog en liten ''fight'' med TV i frågan, dock!

Catherine
2010-08-16, 18:48
Vägar inom tätbebyggt område ansvarar väl oftast respektive kommuns trafikkontor för?

Bra att du tog en liten ''fight'' med TV i frågan, dock!

Hur drog du slutsatsen att det gäller kommunala vägar? Tycker snarare det verkar som att TV tagit på sig ansvaret, men inte gjort något åt saken. Annars hade de väl hänvisat till kommunen, eller?

Hallandsexpressen
2010-08-16, 19:02
Men, hur ska man få dem att inse allvaret? :confused:
Att det ligger rullgrus efter lagningar får vi sannolikt acceptera nuförtiden, så länge det är skyltat om slirig vägbana. Det är där det ibland brister. Jag menar att det finns ett enda sätt att få entreprenörerna att inse allvaret.

Ta reda på vilken entreprenör det handlar om, och vem som är ansvarig arbetsledare/förman för det aktuella jobbet. Transportstyrelsen brukar kunna bistå med de uppgifterna. Polisanmäl arbetsledaren personligen för brott mot Trafikförordningen 2. kap 10 §.
"Sådant som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken får inte kastas eller lämnas på en väg.
Den som förorsakat att något som kan medföra fara eller olägenhet för trafiken finns på vägen skall omedelbart avlägsna detta. Om det inte går skall han eller hon uppmärksamma andra på förhållandet genom utmärkning eller dylikt tills han eller hon låtit undanröja faran eller olägenheten."

Motormannen
2010-08-16, 21:27
Hur drog du slutsatsen att det gäller kommunala vägar? Tycker snarare det verkar som att TV tagit på sig ansvaret, men inte gjort något åt saken. Annars hade de väl hänvisat till kommunen, eller?

Därför att det är inte ofta man ser rondeller på motorvägar eller större landsvägar utom tätbebyggt område. Har ringt Trafik Stockholm många gånger om diverse saker och vissa gånger har de hänvisat att det är en kommunal väg och därför är det de som har ansvaret för att åtgärda ett vägmärke eller forsla bort ett hinder på vägen.

Catherine
2010-08-16, 21:29
Därför att det är inte ofta man ser rondeller på motorvägar eller större landsvägar utom tätbebyggt område. Har ringt Trafik Stockholm många gånger om diverse saker och vissa gånger har de hänvisat att det är en kommunal väg och därför är det de som har ansvaret för att åtgärda ett vägmärke eller forsla bort ett hinder på vägen.

Det är rätt så mycket rondeller på större genomfartsleder och liknande också, och de är oftast i TV:s regi.

janric
2010-08-16, 22:16
Tips: Endast de största kommunerna ansvarar för allmänna vägar (motsats till kommunala gator eller enskilda vägar). Och då gäller det endast länsvägar med vägnr högre än 500 som regel INOM de större tätorterna.
Svårt att hålla reda på men Trafikverkets personal bör ha koll på detta men det är långt ifrån säkert.

Visst är det för jäkligt att påpekade fel inte åtgärdas. Nått fel verkar det vara i kommunikationen mellan TV och deras entreprenörer. Eller om det på grund av vinstintressen inte hinns med de åtgärder som entreprenörerna egentligen är ålagda? Löst grus skall inte finnas på beläggning helt enkelt.

Det skall ju fullföljas ett arbete för att få in med mc-tänk hos TV i alla dess avseenden - utformning till underhåll. Hoppas att detta kan ge något för framtiden. Jag tror inte det kommer att gå fort men vi får hoppas på resultat. Och att det SMC kommit överens med TV om kan bli verklighet nån dag.

Maria Nordqvist
2010-08-17, 06:48
Jag tar upp frågan med Trafikverket.

DearHunter
2010-08-18, 14:10
Jag tar upp frågan med Trafikverket.

Bra Maria...på dem bara. De måste väl begripa sådant. Hur i H-E kan man låta gruset ligga kvar på det sättet. Jag betalar TV via mina skattepengar för att de ska hålla vägarna körbara och säkra.

Var det inte de franska bönderna som tömde en långtradare med gödsel på någon ministers tomt i samband med ngn strejk för några år sedan? Vi skulle kunna sopa upp vägarna och ta med gruset till... :D ;)

Wegeboss
2010-08-20, 09:08
Hur drog du slutsatsen att det gäller kommunala vägar? Tycker snarare det verkar som att TV tagit på sig ansvaret, men inte gjort något åt saken. Annars hade de väl hänvisat till kommunen, eller?

Alla E och riksvägar har trafikverket ansvar över annars är det kommunerna
som har ansvar över vägar inom kommunen, enligt kommunen jag pratat med:rolleyes:.

eha
2010-08-21, 22:42
Alla E och riksvägar har trafikverket ansvar över annars är det kommunerna
som har ansvar över vägar inom kommunen, enligt kommunen jag pratat med:rolleyes:.

Fel! Du har missuppfattat eller så har något tappats bort på vägen.
Titta på: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/
Väl ditt län, klicka på "Vem sköter min väg?" och klicka i kartan så får du en länk till ett utdrag ur vägdatabasen som en PDF. Vägarna där är angivna med nummer; länsväg, europaväg, riksväg. I pdf-en finns även kontaktuppgifter till ansvarig entreprenör för vägskötseln. Det finns mycket att läsa ur vägverkets kartor - men en MC-nyttoghet är att streckade (skrafferade) vägar är grusvägar, de andra är bituminösa (asfalt, oljegrus etc).

janric
2010-08-22, 09:05
Alla E och riksvägar har trafikverket ansvar över annars är det kommunerna
som har ansvar över vägar inom kommunen, enligt kommunen jag pratat med:rolleyes:.

Tro inte fullt ut på den kommuntjänstemannen i så fall.

Större kommuner kan vara väghållare enligt väglagens begrepp och är då utsedda av regeringen att vara detta (de flesta regeringsbesluten togs 1988-1989). Då är kommunen ansvarig inom eget väghållningsområde, oftast inom tätortsområdet för kommunens huvudort. I de fall det finns allmän väg, inte gata eller enskild väg, kan kommunen vara ansvarig för den vägen. I övrigt svarar kommunen för gator (se skillnad på gata och väg). Enskild vägar ansvarar fastighetsägarna för.

Inom väghållningsområdet ansvarar kommunen för allmän väg om den inte är riksväg eller primär länsväg. Hit hör europaväg.

Ex Alingsås kommun är sådan väghållare men har ingen allmän väg att ansvara för. Lerums kommun är det också och ansvarar bl.a. för parallellväg till E20 (motorväg) och några andra mindre allmänna vägar.

Förutom att ansvara för allmänna vägar innebär väglagens väghållaransvar att kommunerna har beslutsrätt i vissa andra sammanhang kring vägar och trafik.


För övrigt tror jag inte på "gödsel i TV-tjänstemäns trädgårdar", eller andra kraftuttryck. Då tror jag att dialogen tvärnitar. Jag tror på samarbete och att TV påverkas att anta förbättrade regler och arbetssätt. Att det i TV-tjänstemäns medvetande också finns mc-trafikanter att ta hänsyn till i allt från planering av byggande till underhåll av vägar. Och att detta kan spridas även till kommuner.

DearHunter
2010-08-22, 22:00
Om en istapp lossnar och skadar en människa så leder det till konsekvenser för de ansvariga eftersom de inte håller rent (på taken). Om en motorcyklist kör ihjäl sig pga grus i tex en kurva, vem hålls ansvarig och vad händer sedan? Det gäller att vara förutseende och ta bort farliga faktorer för oss hojåkare så långt det går. Att låta grus ligga kvar på detta sätt borde klassas som grov ansvarslöshet och enligt min uppfattning: Vållande till kroppskada/annans död i händelse av olycka. Det är ungefär som om TV lät sina arbetsfordon stå kvar i körfälten efter arbetstidens slut utan att spärra av eller förvarna. Kul när man kör på natten :eek:

Jag är mycket förvånad över att TV har anammat ett sådant farligt förfarande vid lagning. Detta kan göras på ett för oss säkrare sätt.

SGM
2010-08-23, 09:07
Tjänstemännen på TV har lite/ingen förståelse för riskerna med grus för oss på två hjul, jag har tröttnat på att stånga mig blodig med en speciell dam i Etuna...

Kontentan är, vi skall se oss för...att många fryser, bromsar, reser upp och kör av i ytterkurva när man ser något farligt har de nada förståelse för.
Hastigheter har inget med saken att göra...

Catherine
2010-08-23, 11:35
Tjänstemännen på TV har lite/ingen förståelse för riskerna med grus för oss på två hjul, jag har tröttnat på att stånga mig blodig med en speciell dam i Etuna...


Prata med damens chef kanske?

eha
2010-08-23, 12:32
Faller detta inte under allmänt åtal för framkallande av fara för annan? Att inte åtgärda påtalade stora brister med stor olyckspotential borde åtminstone prövas. Ställt mot att hänsyn ska tas till alla trafikanter blir det svårt att försvara sig med någon intern policy att bara sopa två gånger på en viss vägsträcka eller vad slentriansvaret kan tänkas vara.

En polisanmälan av den tilltalade tjänstemannen som inte vill agera sätter problemet högre på agendan. Det lär bli mer fart än ingen alls iaf.

Vad är SMC:s centrala hållning om bristerna i väghållningen? Det går ju inte direkt framåt - "same procedure like every year". Det är rätt tröttsamt att behöva påtala det uppenbara om och om igen. När det dessutom rör sig om samma entreprenör och samma vägsträckor är det frapperande hur låg kvalitetsnivån ligger på väghållarnas ambitioner för säker väg. Att skylla på att (släpvagns)trafiken drar upp gruset i kurvorna håller inte. Metodbyte och/eller materialbyte är enda alternativet.

När det gäller slangbilslagningarna vore en annan färg på lagningsgruset prio ett. Metoden att täta beläggningen för att skydda vägbanken är så kostnadseffektiv att det är svårt att göra på annat sätt. Kanske man kunde blanda med kontrasterande vattenlösliga (lysande) färgkorn i gruset så slipper man problemet med att hålla reda på vilken väg som har vilken grusfärg. Dessutom ser man skillnad på om lagningen är ny eller om den är några månader. Efter en vinter syns inget.

Men viktigast är trots allt - att väghållarna skyltar att det slanglagats. Att åka på en väg som man tror har ett hyggligt fast underlag, utom där synligt grus eller annat material ligger, men som plötsligt släpper i kurva är bland det värsta man kan ställas inför. Utan banträning och därav stora marginaler till sin personliga maximala kurvhastighet samt dito frysningsreflexen åker man omkull om man inte har änglavakt. Oavsett vad Tingvall tror i sin teoretiserade värld. Han skulle omgående sättas på en hoj och skickas ut på en kurvig länsväg som inte varningsskyltats för slanglagning.. Kanske det kan gå fram att det finns MC-olyckor där hög hastighet inte är orsaken utan sabotage från myndighet. Borde gjorts samtidigt med banåkandet på Gelleråsen med myndighetspersonerna. Det är inte långt till Hammarbyvägen i Nora från Karlskoga.. ;P

För årets lågvattenmärke var eftermälet av stödkantsfyllandet av Hammarbyvägen utanför Nora. Där låg i veckor ett täcke med centimeterstort stenkross över hela vägbanan i varenda kurva. Inget fordon oavsett hjulantal hade klarat en hastig inbromsning och undanmanöver på det underlaget.

Cawwa
2010-08-23, 21:55
Jag håller absolut med om att sådana här uppenbara felaktigheter borde polisanmälas. Eller kanske dra inför domstol med skadestånd om en olycka sker. Jag är tyvärr övertygad om att då skadestånd döms ut får TV eller annan entreprenör eld i baken. Jämförelsen med fallande istappar är mycket bra exempel!

Mats F
2010-09-01, 13:08
Nu behöver vi inte diskutera om det är kommunen eller TV som är ansvariga här, då jag pratat med TV flera gånger, och hon borde då ju hävdat att det inte ligger på hennes bord, utan jag skulle ringt till kommunen istället. Men, hon har lovat att ta tag i saken. Flera gånger. Och gruset ligger kvar.

Så, jag är övertygad om att TV är den som borde ta tag i det.

Jag funderar allvarligt på att ta foton och sedan sopa upp det, för att visa hur mycket det är. Jag har ju fått något fluffigt svar om att det är entreprenören som ska bedöma om saken behöver åtgärdas. För mig som trafikant är det totalt ointressant vem som bokstavligen underhåller vägen, det är ju ändå TV (eller kommunen) som har ansvaret.
Jag kan inte se att det är acceptabelt att lösgrus lämnas på detta sätt!

Kontenta: Man lappar vägen och sätter upp skyltar, och efter några dagar sopas vägen och skyltarna tas bort, så ska det fungera.
Varför ska det vara så svårt?:mad:

eha
2010-09-02, 12:39
Nu behöver vi inte diskutera om det är kommunen eller TV som är ansvariga här, då jag pratat med TV flera gånger, och hon borde då ju hävdat att det inte ligger på hennes bord, utan jag skulle ringt till kommunen istället. Men, hon har lovat att ta tag i saken. Flera gånger. Och gruset ligger kvar.

Så, jag är övertygad om att TV är den som borde ta tag i det.

Jag funderar allvarligt på att ta foton och sedan sopa upp det, för att visa hur mycket det är. Jag har ju fått något fluffigt svar om att det är entreprenören som ska bedöma om saken behöver åtgärdas. För mig som trafikant är det totalt ointressant vem som bokstavligen underhåller vägen, det är ju ändå TV (eller kommunen) som har ansvaret.
Jag kan inte se att det är acceptabelt att lösgrus lämnas på detta sätt!

Kontenta: Man lappar vägen och sätter upp skyltar, och efter några dagar sopas vägen och skyltarna tas bort, så ska det fungera.
Varför ska det vara så svårt?:mad:

För att det bara innebär merarbete för alla som ska göra jobbet. Så länge som det inte är någon risk för dem med att göra ett, i våra ögon uppenbart, undermåligt jobb är det svårt att få gehör hos dem som saknar insikten om vad "lite grus" på vägbanan kan ha för konsekvenser. Eller ens vikten av att skylta för avvikelser. "Det är inte mer grus än på våren efter vinterns sandning. Behövs det inga skyltar då behövs inga nu.."

Den jag varit i kontakt med (en kollega till din odugliga tjänstekvinna) såg till att de problem jag påtalat i Karlskogatrakten åtgärdades skyndsamt. Det kan lika mycket bero på att entreprenören eller de faktiska arbetarna inte tar det på allvar. Räcker med en fallerande länk så far verksamhetskvalitén åt skogen.

En godtycklig verksamhetskvalitet alltså. Dags för en kvalitetsrevision kanske hos elefantmyndigheten.. Väghållarna behöver över lag en översyn av hur deras metoder fungerar och med vilken kvalitet som de utförs. Iaf i Sörmlands, Örebro, Östergötlands, Dalarnas och Värmlands län.

For på en lokalt mycket populär MC-sträcka i tisdags; Kristinehamn-Bjurtjärn. Där hade man stödkantsförstärkt med 0-40 grus i kurvorna. Det var även aningen tillpackat ute på vägrenen, inte nog för att inte genande däck ska riva ut det dock. Men tyvärr hade maskineriet förts så den gick ½-1 dm in på asfalten så en stor del av gruset ligger redan från början obunden uppe på asfalten. Det går liksom inte att packa ner grus i kall asfalt med den här metoden.. Se upp om ni åker den vägen ett tag framöver alltså.. :(

XT600Z
2010-09-14, 08:10
VARNING FÖR SMÅVÄGARNA I ROSLAGEN!

Vi var uppe i Roslagen i helgen (10-12/9) och körde små fina vägar men tror du inte att det var fullt av dessa livsfarliga gruslagningar på vägarna :mad:
Inte en varningsskylt så långt ögat når utan rätt som det är så har man 2-hjuls släpp i en kurva och hjärtat i halsgropen.

Helt fantastiskt hur de kan använda sig av dessa lagningarna år 2010?
I bästa fall så släpper ju greppet i en högerkurva och man hamnar under en bil så behöver de ju bara spola av vägen igen och skylla på att motorcyklisten körde för fort och i värsta fall så släpper det i en vänster kurva så motorcyklisten slår i ett träd efter dikeskörningen och blir förlamad med efterföljande rehabkostnader, förhöjda försäkringspremier för motorcyklister m.m. och dessutom så kanske hojåkaren kan prata och kan förklara att det var gruslagningarna som förstörde han/hennes liv.

Inte en enda varningsskylt såg vi som varnade för gruslagningarna utan rätt som det var så fick man släpp eller såg hojen framför sladda :eek:

Driver SMC detta mot trafikverket, transportstyrelsen eller vad det kan tänkas heta idag?
Hur många olyckor måste ske innan dessa lagningar förbjuds?

PS. Ursäkta svenskan.... är alldeles för uppretad för att tänka på avstavningar och kommatecken just nu!

Maria Nordqvist
2010-09-14, 09:47
JA SMC driver frågan. Det går att sopa bort gruset efter lagning. Om man inte gör detta ska det skyltas. Anmäl detta direkt på Trafikverkets hemsida, där gör dina synpunkter bäst nytta: http://www20.vv.se/arenden/SkapaNyArendeMeny.aspx?VVseId=IGID005056930747oZte Rw5yoVOgQgAA

XT600Z
2010-09-14, 10:14
JA SMC driver frågan. Det går att sopa bort gruset efter lagning. Om man inte gör detta ska det skyltas. Anmäl detta direkt på Trafikverkets hemsida, där gör dina synpunkter bäst nytta: http://www20.vv.se/arenden/SkapaNyArendeMeny.aspx?VVseId=IGID005056930747oZte Rw5yoVOgQgAA

Hej Maria!

Jag och några till i klubben har gjort detta och det skall bli intressant att se om de svarar hur de värderar kostnaderna för 1 människas liv jämfört med asfalt.

Ove 60+
2010-09-14, 12:46
Vad gäller stödkantsgruset vore det enkelt att komma tillrätta med. En enkel snedställd gummiskrapa efter strängläggaren som skrapar ner överskottet dit det ska vara vore enkelt att montera. Gruset som är centimetrar högre än asfalten i innerkurvor kommer ofelbart att hamna på vägbanan innan det blåser bort. Bättre om den hamnade rätt från början utan att ställa till.

Iakttog detta när jag körde en ganska krokig väg med nylagd stödkant. På en del ställen var nog gruset upp till tre cm högre än vägen och väldigt löst utlagt. Formning av stödkanten skulle nog ge ett bättre slutresultat även ur hållfasthetssynpunkt.

Mirre
2010-09-14, 14:41
//klipp// ...det var fullt av dessa livsfarliga gruslagningar på vägarna :mad:
Inte en varningsskylt så långt ögat når... //klipp//

Jag var ute på vanligtvis roliga småvägar i Sörmland i helgen och upplevde något liknande. På två vägar stod varningsskylt för "halt väglag" och jag kunde först inte fatta varför - sav på vägbanan?? Men snart fick jag syn på dessa käcka snabellagningar med asfaltgrått grus slabbandes åt alla håll. Behöver väl inte tillägga att det gick _sakta_ resten av vägen??

Poängen alltså: snabellagningarna suger big time oavsett om de är varnade för eller inte...! Men det är säkert en fantastiskt bra affär, så enkelt och billigt det måste vara att göra en sån lagning! *suck*

eha
2010-09-14, 22:05
Stödkantsläggare verkar variera mellan väghållarna. Den jag sett spåren av i Värmland och Närke har packat grussträngen en gnutta. Dock inte tillräckligt för att det ska stanna kvar vid sidan av vägen när genande (last)bilhjul far över dem. För det är huvudsakligen det som är problemet - släp som (måste) gena i kurvorna. Skulle vara önskvärt att man istället för grus varje år kunde lägga asfalt i innerkurvorna istället. Då slipper man gå tillbaka varje år med maskininsatser. Och vi skulle slippa tillbud på tillbud samt en ett antal olyckor och otaliga stenskott i trafiken.

Slangbilen är ett extremt billigt sätt att täta (och skydda) vägbanken. Den urlakas och tappar bärighet om det flödar vatten genom den. Så en annan metod där är kanske inte tänkbar. Men valet av grus(färg) eller kanske tillsats av något avvikande väl synligt som indikerar att nylagt (halt) material ligger på vägen vore rimligt.

Har inte hört något från TV än, trots att det gått ett par veckor sedan påpekandet av bristfälligt utförd stödkantsfyllning. Jag använder det länkade formuläret och är inte osaklig i min framställan. Verksamhetskvalitet var det ja..

Maria Nordqvist
2010-09-16, 12:56
Det pågår två projekt som sagt var. Det ena handlar om att sopa bort grus direkt efter lagning. Projekt är avslutat- återstår för Trafikverket att besluta om detta ska bli en REGEL för entreprenörer. Om inte, kommer gruset att vara kvar. SMC förutsätter att det blir en regel. SMC väntar på svar från Trafikverket.
Det andra projektet handlar om multifunktionella stödremsor, alltså stödremsor där gruset är av material som gör att det stannar i vägkanten. Pågår flera stora projekt och Trafikverket säger att detta också kan bli en REGEL för entreprenörer.
Fortsätt klaga på Trafikverkets hemsidor när ni ser grus på asfalt där det inte ska vara. Och anmäl skador på grund av väghållarens brister. Länkarna har jag lagt ut här.

Självklart publiceras resultat här på hemsidan och i MC-Folket.

eha
2010-09-17, 00:29
Gott! Det är bara för oss hjulfolk att göra vårt och rapportera som Maria säger. Ska vi få någon förbättring är det viktigt++.

XT600Z
2010-09-17, 08:07
Fick svar från TV igår!
Verkar som om han läst men ej förstått :(

Hej!

Trafikverket har tagit del av Ert brev.

När det gäller beläggningar så finns det ett antal etablerade metoder för att underhålla vägen. Däribland är försegling av beläggningsytan ett av de vanligaste förebyggande underhåll. Det Ni har stött på är försegling av beläggningen det innebär att man lägger bitumen och sedan grusas/sandas ytan av, därefter så sopar man bort överskottsmaterial. Det kan ta någon dag efter förseglingen utförts innan sopningen äger rum varningsskyltar skall då finnas uppsatta på den aktuella vägsträckan.

Denna metod finns etablerad över hela landet och är den vanligaste inom statlig och kommunala väghållare.Om du vill svara på detta meddelande via e-post trycker du på "svara"-knappen. Det är viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.

Med vänlig hälsning

Jan Halén

Vägverket
17190 Solna
Sundbybergsvägen 1
www.vv.se
0771-119 119

Mats F
2010-09-22, 12:17
Fick svar från TV igår!
Verkar som om han läst men ej förstått :(

Hej!

Trafikverket har tagit del av Ert brev.

När det gäller beläggningar så finns det ett antal etablerade metoder för att underhålla vägen. Däribland är försegling av beläggningsytan ett av de vanligaste förebyggande underhåll. Det Ni har stött på är försegling av beläggningen det innebär att man lägger bitumen och sedan grusas/sandas ytan av, därefter så sopar man bort överskottsmaterial. Det kan ta någon dag efter förseglingen utförts innan sopningen äger rum varningsskyltar skall då finnas uppsatta på den aktuella vägsträckan.

Denna metod finns etablerad över hela landet och är den vanligaste inom statlig och kommunala väghållare.Om du vill svara på detta meddelande via e-post trycker du på "svara"-knappen. Det är viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.

Med vänlig hälsning

Jan Halén

Vägverket
17190 Solna
Sundbybergsvägen 1
www.vv.se
0771-119 119

Beklagligt att han uppenbarligen inte läst/inte fattat/skitit i vad du skrivit! :mad:
Intressant också att de inte ens har bytt ut signaturen, utan fortfarande kallar sig "Vägverket"... till och med hemsidan finns med, fast Vägverket egentligen inte finns längre utan är Trafikverket sedan några månader.

Och mina grushögar som jag tjafsat med TV om sedan i juni ligger där fortfarande. Funderar på att gå dit och sopa upp gruset, för att sedan skicka det till TV... Ska det vara så j-a svårt att få TV att ta ansvar? :mad:

Kanske skulle jag hota med tidningen? Men, de bryr väl inte sig om sånt här "trivialt", och alla vet ju att motorcyklister alltid kör för fort...hm

Ove 60+
2010-09-22, 14:43
Fick svar från TV igår!
Verkar som om han läst men ej förstått :(

:D Normalreaktion. Man får inget ordentligt svar på frågor utan det kommer något som går ut på att inom staten gör man alltid rätt oavsett hur tokigt det är.

Provade att ringa Borlänge i en specifik fråga och det första jag fick höra på värsta gnällbältesmål var:"Folk bare klager på allt vad vi gör". Ingen mening att försöka få ett vettigt svar av en sån "tjänsteman". :rolleyes: