handdator

Visa fullständig version : MCT beslut om SMC SCHOOL WebserviceGalne Dansken
2007-03-11, 21:03
Citat:

Minnesanteckningar förda vid MCT-möte 060311 i Upplands Väsby
...
....

10. SMC Schools webb service
Jesper gick igenom vad vi erbjuder när det gäller anmälningsservice till länens kurser. IT-avdelningen på kansliet har fått i uppgift att ordna en databas där MCT kan administrera sina egna kurser. Den skall vara klar innan säsongen kommer igång. Stockholm eftersöker att även redovisningen bör kunna gå via webb-servicen. Priset för att använda denna databas kommer att bli 50 kronor per deltagare.

Jesper lovade att länen inte behöver betala serviceavgiften för att få hjälp med anmälningarna i år. Nästa år kommer det dock att sättas en prislapp på detta.

....

På helgens storkurs möte, hade MCT (Distriktens MC Instruktörsansvariga) och Distriktsordförande en till tider "hektisk" debatt om nya datasystemet - det framkom även att Distrikten var misnöjda med att man inte var informerad om att ett sådant system är undervejs och att det inte är tänkt att detta kan vara fullkomligt kostnadsfritt!
Specielt inte när vi har en situation vart vi måste finansiera videra utbildning av befintliga instruktörer, samt utbildning av nya.

I Sporthojsprojektet har vi haft mycket diskussion om att en hög nivå och en nivå som är samma över hela Sverige är ett krav. Därför har vi Rård & Riktlinjer och en Riks / National Utbildningsgrupp. Denne Utbildnings Grupp består av instruktörer från flera Distrikt och Instruktörs Grupperingar. Gruppens medlem har vi kytum att bytta store delar av år för år - exakt för att uppnå samma nivå och för att få godbiterna med från store delar av hela Riket.

Beslut togs om att "debatten" kan fortsätta här på forum och för SH instruktörernes deras samlingsplats.

Nb 1.: Ovanståndende runt webservicen och avgiften - blev besluttad för Distriktens MC Grundkurser och även SH kurser.
På SH Instruktöerernas möte i Linköping Sept. blev beloppet för SH anset som rinligt på 150,- kr om SMC:s Servicekontor i Mora hanterar det ekonomiska flöde.

Nb 2.: SH Instruktörsmötet på HojX kommmer säkerligen att beröra punkten.

Debatten är fri...

Tack för en trevlig helg http://www.sporthoj.com/forum/images/smilies/nya/smile.gif

Richie
2007-03-12, 12:56
På helgens storkurs möte, hade MCT (Distriktens MC Instruktörsansvariga) och Distriktsordförande en till tider "hektisk" debatt om nya datasystemet

Senare på MCT-mötet föreslog bl.a. jag en alternativ modell (inspirerad av Chippens inlägg) som kunde bekosta utbildningarna; att länen helt enkelt betalar kostnaden för varje instruktör. Patrik höftade till med att det kunde kosta 5-6000:- per utbildad (grundkurs-)instruktör vilket iaf jag tycker är rimligt. En annan variant kan vara att ta en procent på kursavgiften - då slår det inte lika hårt mot de billiga grundkurserna/avrostningarna. En av de största fördelarna som jag ser med att koppla de ekonomiska förutsättningarna till själva kurserna är att de distrikt som vill köpa de här utbildningarna av ett annat distrikt enkelt kan göra det utan att känna att de betalar två gånger för det och att de län som utbildar egna instruktörer får behålla en större andel av sina pengar för att kunna återinvestera i att utbilda fler instruktörer, kunna hålla fler kurser, får in mer pengar för att utbilda fler istruktörer osv.

På väg hem kom jag dessutom på en hybrid-modell som kan vara värd att fundera på och slipa till:

En hel del av motståndet jag känner mot att tvingas använda bokningssystemet är att vår modell med att ha avrostningar med drop-in utan föranmälan och utan kostnad i praktiken helt försvinner. Man kan kanske tänka sig att kostnadsfria kurser utan krav på föranmälan enbart använder systemet för deltagarrapportering i efterhand och alltså INTE använder momenten föranmälan och betalningshantering utan enbart rapporterar deltagare och samlar in kursutvärderingar. Dessa skulle då kunna vara kostnadsfria. Istället tas en avgift ut för bokningar till avgiftsbelagda kurser med föranmälan.
Om den ska vara en fast avgift, en procentuell andel av avgiften eller en kombination är enligt min mening en detaljfråga som inte kan avgöras förrän vi ser hur mycket pengar som behövs samlas in och hur många sådana kurser det kan tänkas bli. I den här modellen kan vi fortfarande ha en viss kostnad per utbildad instruktör, men den kostnaden kan då bli lägre, kanske i storleksordningen ett par, tre tusen. (Jag tänker utveckla tanken med två-stegs grundkurser i en annan tråd. :-)

För övrigt börjar jag kraftigt luta åt åsikten att årliga MCT-möten är ett skitdåligt forum för beslutsfattande och kontinuitet. Resultaten och "besluten" vi får ut ur dem beror alldeles för mycket på faktorer som vilka personer från vilka distrikt som deltar och vilket humör de råkar vara på. De saker vi ska diskutera och ibland besluta om är för dåligt beredda, vi är för dåligt förberedda och istället tar vi direkt fram spadarna och gräver ner oss i skyttegravarna och den metoden för att komma framåt dömdes ut redan 1918.

Som metod att nätverka och knyta kontakter är mötena ovärderliga, men vi måste sluta tjabba om skitsaker. Allvarligt. Det är god underhållning, men vi har inte den lyxen att ta oss den tiden en gång per år.

Jåke
2007-03-12, 14:16
En hel del av motståndet jag känner mot att tvingas använda bokningssystemet är att vår modell med att ha avrostningar med drop-in utan föranmälan och utan kostnad i praktiken helt försvinner. Man kan kanske tänka sig att kostnadsfria kurser utan krav på föranmälan enbart använder systemet för deltagarrapportering i efterhand och alltså INTE använder momenten föranmälan och betalningshantering utan enbart rapporterar deltagare och samlar in kursutvärderingar. Dessa skulle då kunna vara kostnadsfria. Istället tas en avgift ut för bokningar till avgiftsbelagda kurser med föranmälan.
Jag såg inget problem med att drop-in skulle försvinna, främst beroende på att jag faktiskt trodde det uppenbart för alla att man skulle kunna göra så som du föreslår...

Har mer, men hinner inte just nu.

Richie
2007-03-12, 14:23
Jag ser inget problem med att det du nämner skulle försvinna, främst beroende på att jag faktiskt trodde det uppenbart för alla att man skulle kunna göra så som du föreslår.
För mig var det uppenbart att inte alla förstod det. :-) Och bara för att man KAN göra så betyder det ju inte att vi får direktiv om att vi SKA göra så. Man KAN köpa rosa tröjor från Polyshop också, men vi SKA inte. ;-)


Att skicka i rapportering i ett format som enkelt går att importera i databasen var såvitt jag förstod inte ett problem från något håll, och då faller alla eventuella argument att det inte går att använda systemet på evenemang utan föranmälan.
Du har helt rätt, men kostnaden togs aldrig upp i samband med den diskussionen och det kan vara värt att förtydliga det (ännu mer). Jesper gjorde ju ett tappert försök att skilja beslutet om kostnaden från systemets vara eller inte vara, men då var det för sent - skyttegravarna var redan färdiggrävda.

Det jag skulle velat se (om inte annat som underlag för att öht kunna fundera på att ta ett beslut i frågan) är kalkylerna som ligger bakom 50 spänn per bokning. Om de hade redovisats innan mötet tror jag inte alls vi hade fått en så infekterad debatt. En del trodde ju t.ex. att femtilappen skulle gå till att betala för själva bokningssystemet (det trodde jag också först). En snabb kalkyl som visar på en beräkning på antal avgiftsbelagda kurser kontra en uppskattning av antalet utbildningsplatser för instruktörer som behövs för att synliggöra vart pengarna skulle gå hade räckt långt. Det är klart att ingen av oss tror att Hannes och Patrik käkar pengar, men hela det debaclet hade lätt undvikits genom att berätta direkt vart stålarna skulle gå, hur summan hade beräknats och helt kort vilka alternativa finansieringsmetoder som förkastats och varför.

En närliggande sak som jag noterade från dag ett var att Jesper nämnde hur många SMC-försäkringar Folksam hade sålt och i nästa andetag att Folksam skjutit till pengar nästan motsvarande de som vi fått tidigare. Det framgick inte om han i jämförelsen syftade på Vägverkets eller Trygg Hansas tidigare bidrag eller om Folksams pengar var öronmärkta till något projekt.

EDIT: Tog bort siffran sålda försäkringar, den är egentligen ointressant för principdiskussionen.

Galne Dansken
2007-03-12, 16:18
..En närliggande sak som jag noterade från dag ett var att Jesper nämnde att det hade sålts 250 SMC-försäkringar och i nästa andetag att Folksam skjutit till pengar nästan motsvarande de som vi fått tidigare. Det framgick inte om han i jämförelsen syftade på Vägverkets eller Trygg Hansas tidigare bidrag eller om Folksams pengar var öronmärkta till något projekt.

FAKTA info;
Tidigare har SMC fått runt +/- 200.000 tills ½ miljon årligen från gamla försäkringspartneren till (distriktens)fortbildningar.
Med Folksam får vi xx kr per SMC medlem som har en Folksam MC försäkring. (Av fortroligethets grund kan vi inte publicera denne siffra - jag kan upplysa den på telefon - men, inte i ett öppet internetforum).

Fördelen med ett rörligt belopp, är att vi kan få mera än tidigare, når vi är duktiga på att beriva verksamhet, och Folksam också har ett attraktivt produkt för bl. a klass 1-6.

Idag kommer vi inte upp på beloppen som tidigare - men, jag tror att kommer ditt under resans gång - om bara distrikten och kursarrangörerna hänger med i utvecklingen. Folksam kommer sålunda per kulance igen att ge 180.000 kr - tacka Folksam :)

När vi på MCT mötet 2006 sa att det är OK att ta betalt på en kurs, var syftet; Få distrikten att lära sig att finansiera verksamheten själva så vi blir uberoende av bidragsgivare i stort. Få en inkomst som betyder att instruktörerna kan få skälig ersättning som dom oftast inte får idag!

Att VV har annonserad att vi själva i fortsättningen måste hantera ekonomin är inget nytt och det var även en anledning till att vi tog kraftag förre året på att ändra gamla kutymer. VV / NTF, stödjar historisk i princip endast fortbildning av specifikka instruktörer. Där finns altså nästan inga rörelsesfrihet.
------

Jag ka ha lite personliga åsikter omhela problematiken runt bidrag, fortbildningarna i stort, instruktörs utbildningarna ekonomisk handtering, men det kan vi ta sen om någon vill..

HW
2007-03-12, 21:30
Det var dåligt informerat i början av debatten och det får väl även jag ta på mig lite av kritiken för (mot).

Avgiften för kurserna har som tidigare påpekats väldigt lite med webbsystemet att göra. Det enda egentliga sambandet är att dom kommer införas samtidigt.

Det är som Jesper skriver av största vikt att vi lär oss ta betalt så vi slipper vara beroende av bidrag. Vi har inga pålitliga bidrag idag förutom lite kickback från folksam. På varje bord i möteslokalen fanns föregående års mötesprotokoll. Där framgår tydligt att ett system kommer att utvecklas och tas i drift till 2007 samt att det kommer finnas en prislapp på det.

Tyvärr är det lite felformulerat för det är ju inte själva datasystemet som behöver finansieras utan allt runtomkring.
Visst, lite pengar kostar det att utvecka systemet men vi har personal på kansliet, någon / något skall ta emot och behandla betalningarna, någon skall underhålla webbsidan, webbhotell, servrar, reklam för kurserna, hantering av deltagarlistorna, rapportering till försäkringsbolag (även om det sker automatiskt pågår det kontinuerlig rapportering manuellt).
Utöver detta arbetas det fram material, rapporter, skrivelser, tryckmaterial, annonser.
Kansliet spenderar en hel del tid med att söka bidrag, så vi kanske slipper avgiften osv. 2000 övertidstimmar på kansliet har ju inte tillkommit för att dom inget har att göra på jobbet. :cool:

Usch vad jag skriver... jag bryter här och fortsätter i ett annat inlägg.

/HW

Richie
2007-03-13, 10:25
Det var dåligt informerat i början av debatten och det får väl även jag ta på mig lite av kritiken för (mot).

Jag vill klargöra att jag inte är ute efter att hänga ut nån - vi kan alla göra misstag och om mitt inlägg uppfattades som om jag bankade på nån specifik, så ber jag om ursäkt. Jag har ju egentligen också haft flera chanser att förtydliga saker och ting tidigare...

Jag vill egentligen bara att vi ska komma framåt och börja diskutera de principer som Jesper snuddar vid - hur ska vi finansiera verksamheten framgent och hur ska vi göra under övergångsperioden?

Jag är helt med på att vi ska försöka ta betalt för utbildningarna. Grejen är bara att vi har många - både instruktörer, styrelser, medlemmar och andra som ser ett behov av att fortsätta ha nån slags kostnadsfri verksamhet också. Att dela upp våra gamla sorters avrostningar i en enklare, kostnadsfri och en lite mer avancerad, avgiftsbelagd del kan vara en väg att gå för att förenkla övergången och motivera avgiften samtidigt som vi kan göra reklam för både SMC och vårt kursutbud. Det finns helt säkert andra sätt också, men vi måste diskutera dem. Det blir lätt antingen-eller i debatterna men så behöver det ju inte alls vara. En del metoder passar en del distrikt eller för vissa typer av kurser medan vi kanske ska ha en helt annan struktur för att dra in pengar för en annan typ av verksamhet.

Men då måste det vara 110% klart för alla vad som gäller. (Jag tror inte vi är emot centralstyrning och helhandspekning bara vi fått komma till tals, diskuterat alternativ och sett motiveringar och det har nog inte varit praktiskt möjligt att göra det på MCT-mötena.)

Jag är alltså jätteintresserad av en mer övergripande diskussion runt principerna för finansiering - bidrag/avgifter och sedan följddiskussionen om hur vi ska kunna implementera de principerna i verksamheten på bästa sätt.

HW
2007-03-13, 12:48
Jag vill klargöra att jag inte är ute efter att hänga ut nån - vi kan alla göra misstag och om mitt inlägg uppfattades som om jag bankade på nån specifik, så ber jag om ursäkt.

Jag tog då inte illa upp. Det krävs mer än så! :)

Det är väldig få av oss som är kapabla att göra ekonomiska kalkyler för en organisation i jämförbar storlek. SMC har knappt 20 anställda och en omsättning på drygt 1 mille per anställd. Jukka och Jesper är rekryterade och anställda för att ekonomin respektive verksamheten. Om dom säger att vi behöver generera lite pengar ska vi inte se det som att dom vill stjäla dom.
Det är en uppgift, en utmaning från dom som faktiskt bestämmer och styr över oss.
Själv tvivlar jag inte en sekund på att dom har rätt.

/HW

Richie
2007-03-13, 16:31
Själv tvivlar jag inte en sekund på att dom har rätt.

Det gör ju egentligen inte jag heller, men om vi får veta lite mer om underlaget och resonemanget så kan vi dels känna oss lite mer delaktiga, kanske komma på nån variant att få in pengarna som de missat och bli mer motiverade att dra in stålarna. Win-win-win! :-)

Det är väldigt lätt att missa att vi engagerade medlemmar är en av de viktigaste resurser som finns i en sån här organisation, jag lider själv av kroniskt "kan själv-syndrom".
En sån enkel sak som att tigga kampanjpengar via en "Donera"-knapp på hemsidan (via PG/BG/Paypal och SMS) kan ge ett välbehövligt tillskott till Utrotningshotad-kampanjen. Den ideella organisation jag åsyftar i en annan tråd (1) fick nyligen en mycket stor anonym donation som gör att den kan driva opinionsbildning i över ett år framåt. Inget att förlita sig på, men väldigt välkommet när det dyker upp och bra att ta till vid större kampanjer. Vi hörde ju flera exempel under helgen på folk som inte ville bli medlemmar men gärna stödja oss och vårt arbete på andra sätt och donationer kan kanske vara en väg.

(1) http://forum.svmc.se/showthread.php?p=5452#post5452

Nyberg
2007-03-15, 00:44
Senare på MCT-mötet föreslog bl.a. jag en alternativ modell (inspirerad av Chippens inlägg) som kunde bekosta utbildningarna; att länen helt enkelt betalar kostnaden för varje instruktör. Patrik höftade till med att det kunde kosta 5-6000:- per utbildad (grundkurs-)instruktör vilket iaf jag tycker är rimligt.
Personligen tycker jag att det är en SKITDÅLIG idé!!
Det går jättebra för dom distrikt som har god ekonomi,
men var ska alla distrikten som har en mindre bra ekonomi få dessa pengar ifrån???En annan variant kan vara att ta en procent på kursavgiften - då slår det inte lika hårt mot de billiga grundkurserna/avrostningarna.
Se där nu börjar det likna något.. :)
Varför kan vi inte göra så för att få in pengar till ALLAS utbildningarna???


En av de största fördelarna som jag ser med att koppla de ekonomiska förutsättningarna till själva kurserna är att de distrikt som vill köpa de här utbildningarna av ett annat distrikt enkelt kan göra det utan att känna att de betalar två gånger för det och att de län som utbildar egna instruktörer får behålla en större andel av sina pengar för att kunna återinvestera i att utbilda fler instruktörer, kunna hålla fler kurser, får in mer pengar för att utbilda fler istruktörer osv.
Här spårar det ur igen...
De rika distrikten ska alltså bli rikare och dom fattiga, fattigare
SMC är EN organisation, varför ska det vara så jäkla svårt att hålla ihop !!?En hel del av motståndet jag känner mot att tvingas använda bokningssystemet är att vår modell med att ha avrostningar med drop-in utan föranmälan och utan kostnad i praktiken helt försvinner. Man kan kanske tänka sig att kostnadsfria kurser utan krav på föranmälan enbart använder systemet för deltagarrapportering i efterhand och alltså INTE använder momenten föranmälan och betalningshantering utan enbart rapporterar deltagare och samlar in kursutvärderingar.
Eftersom bokningssystemet håller på att byggas nu så kan dom säkert få in även denna funktionen i systemet.

Jag/vi vill inte att deltagarlistorna ska hanteras på samma sätt som dom görs idag, det skapar otroligt mycket extraarbete för mig som MCT och dom andra som har hand om deltagarlistorna.
För att inte tala om hur ENORMT mycket arbete det skulle spara för personalen på riks kontor!! Idag måste dom lägga in alla listor i dataform, något som jag tycker distrikten själva ska göra.


Som metod att nätverka och knyta kontakter är mötena ovärderliga, men vi måste sluta tjabba om skitsaker. Allvarligt. Det är god underhållning, men vi har inte den lyxen att ta oss den tiden en gång per år.
Jag kan inte annat än hålla med till fullo !!
Vid vissa tillfällen så kändes det som om jag inte hade med vuxet folk att göra.

Avarage
2007-03-15, 07:39
På helgens storkurs möte, hade MCT (Distriktens MC Instruktörsansvariga) och Distriktsordförande en till tider "hektisk" debatt om nya datasystemet - det framkom även att Distrikten var misnöjda med att man inte var informerad om att ett sådant system är undervejs och att det inte är tänkt att detta kan vara fullkomligt kostnadsfritt!


OK, diskussionen är i full gång så då hopar väl även jag in! ;)

Att ett nytt system för bla. anmälningar till fortbildningar är på G är INGEN nyhet! GD har flaggat för det vid flera tillfällen och på olika platser varför åt minstånde JAG har vetat om det i god tid!Nb 1.: Ovanståndende runt webservicen och avgiften - blev besluttad för Distriktens MC Grundkurser och även SH kurser.

Och vad gäller SMC Väst´s del kom/kommer det nya systemet i gång för sent för att kunna användas till 2007. Vi kör våran första kurs 22/4 (det är idag mindre än 5,5 veckor dit). Så vi kände oss därför tvingade att satsa på ett eget system, vilket nu är i drift sedan 2,5 veckor bakåt.På SH Instruktöerernas möte i Linköping Sept. blev beloppet för SH anset som rinligt på 150,- kr om SMC:s Servicekontor i Mora hanterar det ekonomiska flöde.]

Jag har sett detta uttalande vid något annat ställe på det sistone och jag var med på mötet men minndes inte att vi beslutade eller blev informerade om att priserna skulle skilja på olika kurstyper. Så jag bad Klas S om en kopia på protokollet från mötet och där står inget om kostnaden what so ever. Och eftersom alla diskussioner tidigare har handlat om summor på ca. 50kr/delt./utb. dag blev vi minst sagt förvånade när Patrik informerade oss (och ville ha ett beslut från länen) att BKK/SHK skulle belastas med en kostnad på 150kr/del./kursdag.

I det läget började vi räkna på vad alternativen var och väga för/nackdelar med det nya riks-systemet och kom fram till att trots alla fördelar (det finns flera vinster som arrangör med det (om det nu håller vad vi har som målbild)) så ansåg inte vi att kostnaden stod i paritet med vad vi får. Det var helt enkelt för dyrt!
Nb 2.: SH Instruktörsmötet på HojX kommmer säkerligen att beröra punkten.]

Japp, det misstänker jag också! :DTack för en trevlig helg http://www.sporthoj.com/forum/images/smilies/nya/smile.gif

Hade gärna varit med men samtidigt som storhelgens möte gick av stapeln hade vi bokat in en dag avsedd för att bli (mer) pedagogisk och det ville inte jag missa! Även det var en bra och givande dag!

Väl mött på HojX!
// Niklas

HW
2007-03-15, 08:26
Jag har sett detta uttalande vid något annat ställe på det sistone och jag var med på mötet men minndes inte att vi beslutade eller blev informerade om att priserna skulle skilja på olika kurstyper.// Niklas

Det diskuterades inte på mötet i linköping utan på ett möte med Styr&mål-gruppen i borlänge i oktober-november och efter det har Patrik ringt runt till samtliga län. Det var därför det togs upp på MCT-mötet.

/HW

HW
2007-03-15, 08:29
I det läget började vi räkna på vad alternativen var och väga för/nackdelar med det nya riks-systemet och kom fram till att trots alla fördelar (det finns flera vinster som arrangör med det (om det nu håller vad vi har som målbild)) så ansåg inte vi att kostnaden stod i paritet med vad vi får. Det var helt enkelt för dyrt!// Niklas

Ännu en gång är det inte webbsystemet och dess fördelar / nackdelar som skall bekostas. Hela SMC har en situation där vi måste bli ekonomiskt självständiga. Det finns inga alternativ, vi måste få in pengar om vi skall fortsätta existera.

/WH

Richie
2007-03-15, 10:07
Personligen tycker jag att det är en SKITDÅLIG idé!!
Det går jättebra för dom distrikt som har god ekonomi,
men var ska alla distrikten som har en mindre bra ekonomi få dessa pengar ifrån???

Man kan dels tänka sig behovsprövade bidrag som tas ur en pott som man får genom att ta ut lite mer i avgifter av övriga distrikt än vad som faktiskt "går åt" till utbildningarna och dels kan man tänka sig att distrikten faktiskt får rätta mun efter matsäcken och inte skicka nån på utbildning ett år om man inte har pengar till det. Det är ju egentligen inte konstigare än att man har en budget i distriktet som man rättar sig efter vad det gäller andra aktiviteter.

Eller en kombination - alla distrikt får betala nån del av kostnaden men vi har nån slags utjämningssystem. Eller att deltagaren får betala en del själv för att få en bra kurs. Exakt hur det ska gå till är egentligen detaljer som vi kan ta sen, jag vill bara flagga för att det finns lösningar på det mesta bara man är hyfsat överens om åt vilket håll vi vill gå.

Vill vi ha kvar möjligheten att skicka folk att bli grundkursintruktörer så måste det betalas nånstans. Exakt var och hur, det vet inte jag. Men det jag vet är att vi kommer att behöva utbilda folk för att kunna bedriva verksamhet framgent. Om inte SMC Riks kan få ta in pengar till det på nåt sätt så får jag göra som jag och Chippen diskuterade för nåt år sedan och låta SMC Stockholm utbilda SMC Jämtlands instruktörer, givetvis mot en avgift.

becklestone
2007-03-15, 10:15
Varför enkelt, när man kan ha så komplicerat som möjligt?

SvenneC
2007-03-15, 11:07
Personligen tycker jag att det är en SKITDÅLIG idé!!
Det går jättebra för dom distrikt som har god ekonomi,
men var ska alla distrikten som har en mindre bra ekonomi få dessa pengar ifrån???


Affe, du har helt rätt i att distrikt med som du säger "mindre bra ekonomi" behöver ha hjälp, men att brandskatta oss med stor budget tycker jag verkligen inte är konstruktivt. Det finns helt enkelt inga vinster att dela, för vi gör ingen vinst trots att vi är det distrikt som tar ut de högsta priserna per kursplats.

Visste du att SMC Stockholm vid den här tiden förra året såg ut att gå nära 200.000kr back? Om vi då dessutom hade beskattats med 150kr per deltagare på våra kurser på Gelleråsen så hade det inneburit en extra belastning på ca 40.000kr.

Vi lyckades till slut, efter en stenhård bantningskur av hela verksamheten och massor av tjat på bidragsgivare, med konststycket att rädda ekonomin. Så även om man är klassad som "rik" betyder det inte nödvändigtvis att det finns några pengar att ta utan att verksamheten blir lidande.

Det MÅSTE helt enkelt finnas bättre sätt att finansiera utbildningen till distrikt med liten budget än att ta pengar från oss med stor budget.

/Chip!

Tillägg ==> Svar på frågan var man får pengar ifrån: Ta betalt för kurserna!
Vi tar mellan 300kr och 400kr för en Grundkurs, då bjuder vi på lunchen och begränsar deltagarantalet så att deltagaren garanteras hög kvalitet och en trevlig dag.

HW
2007-03-15, 11:56
Jag håller med helt om att tiden när saker var "gratis" är förbi, även för smc och dess medlemmar. Det fungerar inte i praktiken när vi inte får bidrag i samma omfattning som tidigare.

/HW

Avarage
2007-03-15, 15:29
Det diskuterades inte på mötet i linköping utan på ett möte med Styr&mål-gruppen i borlänge i oktober-november och efter det har Patrik ringt runt till samtliga län. Det var därför det togs upp på MCT-mötet.

/HW

Summan 50 kr/delt/kursdag HAR varit uppe tidigare än okt-nov! Däremot togs inget beslut om 150kr/delt/kursdag i Linköping! Vilket var vad jag kommenterade!

// Niklas

Avarage
2007-03-15, 15:32
Ännu en gång är det inte webbsystemet och dess fördelar / nackdelar som skall bekostas. Hela SMC har en situation där vi måste bli ekonomiskt självständiga. Det finns inga alternativ, vi måste få in pengar om vi skall fortsätta existera.

/WH


Och vi som arrangerar dessa kurser måste dels rekrytera instruktörer men viktigare ändå är att behålla de duktiga vi har. Således måste vi göra arrangemang som ger + på sista raden för att kunna internutbilda våra instruktörer och behålla motivationen i långa loppet! Att då bära en kostnad, för länet, motsvarande 48 000 kr bara för SMC Väst och 2007 känns aningen tungt!

// Niklas

Richie
2007-03-19, 10:04
Att då bära en kostnad, för länet, motsvarande 48 000 kr bara för SMC Väst och 2007 känns aningen tungt!
Bara för att klargöra, är det vad ni skulle betala om det kostade 50:- per kursbokning eller är det vad det skulle kosta er att utbilda åtta instruktörer om det kostade 6000:- per styck?

Om det är det senare så finns det ju alltid möjligheten att skicka några enstaka på central kurs som sedan får utbilda resten hos er. Det är kanske inte en 110% perfekt lösning för alla distrikt, men nåt att fundera på som en möjlig väg att gå.

(Jag måste erkänna att tanken på att skicka åtta instruktörer på utbildning ett och samma år känns lite som ett lyxproblem för mig som sitter i ett distrikt där vi totalt är fyra instruktörer, vilket har inneburit en 400%-ig ökning på fem år)

Nyberg
2007-03-19, 13:33
Vi är EN organisation
För mig personligen som jobbar en massa timmar ideelt per år för våra medlemmar,
så känns det tametusan pinsamt att denna "egotripp" pågår inom SMC

Vad säger alla andra distrikt?
Gör eran röst hörd, annars så finns ni ju inte !!

Visste du att SMC Stockholm vid den här tiden förra året såg ut att gå nära 200.000kr back? Om vi då dessutom hade beskattats med 150kr per deltagare på våra kurser på Gelleråsen så hade det inneburit en extra belastning på ca 40.000kr.
Vi lyckades till slut, efter en stenhård bantningskur av hela verksamheten och massor av tjat på bidragsgivare, med konststycket att rädda ekonomin. Så även om man är klassad som "rik" betyder det inte nödvändigtvis att det finns några pengar att ta utan att verksamheten blir lidande.
Du kan ju inte bara säga A utan att säga B...
Hur kom ni överhuvudtaget i den sitsen, tog ni er vatten över huvudet eller..:confused:Affe, du har helt rätt i att distrikt med som du säger "mindre bra ekonomi" behöver ha hjälp, men att brandskatta oss med stor budget tycker jag verkligen inte är konstruktivt. Det finns helt enkelt inga vinster att dela, för vi gör ingen vinst trots att vi är det distrikt som tar ut de högsta priserna per kursplats.

Det MÅSTE helt enkelt finnas bättre sätt att finansiera utbildningen till distrikt med liten budget än att ta pengar från oss med stor budget.

/Chip!

Jag ser det inte som att eran budget som kan bidra till att hjälpa andra distrikt, utan erat deltagarantal.

Kan inte alla sluta tänka 150:-/deltagare och säg istället vilken summa som är rimlig istället för att köra huvet i väggen!
Lek med tanken att "avgiften" är 10:-/deltagare, skulle inte folktäta Stockholm kunna fixa det??:confused:

10:-/deltagare kanske inte räcker långt, men det är en jäkligt bra början !!

Själv så är jag för att man tar ut en viss procent av deltagaravgiften,
säg typ 10% av deltagaravgiften på "körgårdsutbildningar" och 5% vid utbildningar på banor.
(skillnaden i procent är pga stora skillnader i anmälningsavgifterna)


Tillägg ==> Svar på frågan var man får pengar ifrån: Ta betalt för kurserna!
Vi tar mellan 300kr och 400kr för en Grundkurs, då bjuder vi på lunchen och begränsar deltagarantalet så att deltagaren garanteras hög kvalitet och en trevlig dag.
Sen jag blev invald som MCT för två år sedan så har jag hört dig säga:
- Det går bra att ta betalt, vi i Stockholm tar mycket betalt, dyrast i landet... osv osv

Sätt dig i Norrland med samma koncept och avgifter så ska vi se hur bra det funkar...

Avarage
2007-03-19, 22:16
Bara för att klargöra, är det vad ni skulle betala om det kostade 50:- per kursbokning eller är det vad det skulle kosta er att utbilda åtta instruktörer om det kostade 6000:- per styck?


150kr/del/kusdag i administrationskostnad (SMC Riks)
80st deltagare/kursdag
4st. kursdagar under 2007

(150kr x 80st.)x4dagar=48000kr

Mer information gavs på mötet på HojX kring detta varför jag avslutar diskussionen här (för min del). Dvs. jag har inget mer att framföra men vi har en mycket bra förklaring på varför vi under 2007 inte kunde välja annat system än vad vi nu har gjort! Tid!

Väl mött på sveriges banor i år!
// Niklas

Richie
2007-03-20, 09:03
Sätt dig i Norrland med samma koncept och avgifter så ska vi se hur bra det funkar...
Jag är personligen jäkligt skeptisk (för att inte tala om vad min styrelse är), men ska faktiskt göra ett försök i år. 400:- för en grundkurs, 50:- om man är SMC-medlem. ;-)

Nyberg
2007-03-20, 12:29
Jag är personligen jäkligt skeptisk (för att inte tala om vad min styrelse är), men ska faktiskt göra ett försök i år. 400:- för en grundkurs, 50:- om man är SMC-medlem. ;-)

Jättebra att ni/du faktiskt försöker, hoppas att det går bra för er..:)

SvenneC
2007-03-20, 18:33
Vi är EN organisation
För mig personligen som jobbar en massa timmar ideelt per år för våra medlemmar,
så känns det tametusan pinsamt att denna "egotripp" pågår inom SMC


Ta pajkastningen via pm om detta var riktat mot mig...

Det är för övrigt ingen "egotripp" från min sida, utan enbart en sann oro för mitt distrikts ekonomi och fortsatta verksamhet.Du kan ju inte bara säga A utan att säga B...
Hur kom ni överhuvudtaget i den sitsen, tog ni er vatten över huvudet eller..:confused:


Nej, jag anser inte att vi hade tagit oss vatten över huvudet. Det var inför förra säsongen som dels Vägverket drog ner drastiskt på samtliga bidrag till SMC, vilket påverkade alla SMC's distrikt mycket kraftigt, och dels bestämde sig Kultur och Utbildningsnämnden för att sluta ge oss det bidrag som har gjort att vi har kunnat ha en kanslist anställd. Detaljerna kring detta berättar jag gärna om för den som frågar, men inte på ett öppet forum.

Än en gång, "vatten över huvudet" - Ta sådant som kan tolkas som pajkastning via pm eller telefon!Jag ser det inte som att eran budget som kan bidra till att hjälpa andra distrikt, utan erat deltagarantal.

Kan inte alla sluta tänka 150:-/deltagare och säg istället vilken summa som är rimlig istället för att köra huvet i väggen!
Lek med tanken att "avgiften" är 10:-/deltagare, skulle inte folktäta Stockholm kunna fixa det??:confused:

10:-/deltagare kanske inte räcker långt, men det är en jäkligt bra början !!


Nu är det förvisso SMC Riks kanslipersonal som pratar mest av alla om 150kr per deltagare, så det är fullt naturligt att vi andra reagerar. Och Jooo... Prislappen per deltagare i det nya bokningssystemet påverkar budgeten i högsta grad, oavsett om priset är stort eller litet.

Jag har aldrig någonsin sagt annat än att vi i Stockholm är villiga att betala för att använda det nya systemet. Det är 150 spänn per deltagare som känns alldeles för vildsint. I synnerhet som att det var en avgift runt 50kr/deltagare som det pratades om när det nya bokningssystemet först började diskuteras.Själv så är jag för att man tar ut en viss procent av deltagaravgiften,
säg typ 10% av deltagaravgiften på "körgårdsutbildningar" och 5% vid utbildningar på banor.
(skillnaden i procent är pga stora skillnader i anmälningsavgifterna)


Ja! Ser man på... Då kanske vi är på samma sida trots allt?

Personligen tycker jag att en grundsumma + n% av uttagen kursavgift är en vettig konstruktion, men är öppen för andra likartade konstruktioner.

Grundsumman skall täcka den administrativa kostnaden för att driva och underhålla systemet. (Priset för utvecklingen av systemet har redan betalats som del den höjning av medlemsavgifterna som beslutades i Ronneby.)
Min gissning är att det är rimligt att grundsumman landar på ca 50kr, som det sades från början.
Vad "n%" skall vara borde vi kanske ägna en del tid åt att träta om.

Personligen tycker jag att n borde vara rackarns nära noll, eftersom vi snarare borde leta sposorer till de centrala instruktörsutbildningarna snarare än att höja priserna ännu mer gentemot deltagarna.Sen jag blev invald som MCT för två år sedan så har jag hört dig säga:
- Det går bra att ta betalt, vi i Stockholm tar mycket betalt, dyrast i landet... osv osv


Vi måste ta betalt för att över huvud taget kunna ha någon verksamhet och vi är dyrast av den enkla anledningen att vi troligen måste betala mest av alla för att hyra marken där vi håller till med kurserna.

Allting under 10.000kr per dag är att klassa som "fyndpris" för en plats att hålla grundkurs i Stockholm med omnejd. De få ställen som går att låna billigare är påfallande ofta (med ett fåtal undantag) av den karaktären att vi måste ordna med både sopning och till exempel baja-major för att kunna hålla till där, så det slutar i alla fall med att det kostar en ryslig massa pengar att anordna grundkurs i Stockholm.

Att våra priser är höga för kurserna på Gelleråsen beror på att vi både har högre instruktörstäthet än vad som är brukligt och vi ser till att folk äter ordentligt genom att lunch alltid ingår. Detta är två mycket enkla medel för att öka chansen att vi levererar hög kvalitet samtidigt som en ordentlig lunch ger energi till eftermiddagen och därmed minskar kraschrisken.Sätt dig i Norrland med samma koncept och avgifter så ska vi se hur bra det funkar...

Jag utgår ifrån att det inte heller kostar 10.000kr/dag att hyra mark för att hålla en grundkurs i Norrland.

Visst, milersättningen kostar troligen en hel del per instruktör men å andra sidan måste vi troligen ha fler instruktörer på plats för att klara av ett större antal deltagare i och med att det bor drygt 30.000 motorcyklister i ett till ytan relativt litet distrikt.

Kungen
2007-03-22, 03:19
Harrkel. godmorgon alla mina vänner..

Jag har inte varit med på Hoj X eller andra möten den senaste tiden av olika orsaker.

dock läser jag typ över allt dels här och även på sporthoj att det skall komma ett bokningssystem som skall kosta 150:- per deltagare för länen att använda detta systemet.
(märk här att jag lägger inga verdier i om jag tycker det är bra eller mindre bra)

finns det dokumenterat någonstans vilka kurser detta skall innefatta ?.
är det MEkkurser, sporthojskurser, Broms & kurv kurser, tjej kurser, glada rundan,

Är det alla körningar som alla länen som skall in i detta systemet?..

Jag har sökt med ljus och lykta på alla forum som innehåller motorcyklar och letat efter mer information än det som vår allas kära Jesper har skrivit på forumet här. (samma info finns på sporthoj)..

nu tre timmar senare kommer jag på överskriften i ämnet "MCT Beslut om SMC SCHOOL Webservice"
det borde innebära att alla kurser som inngår under SMC School skall vara med..

Åter till nästa fråga.. Vilka kurser inngår i SMC School ?...

Hahahahaha den som letar han hittar..
http://www.svmc.se/upload/School/Dokument/Fortbildning%202007.pdf

här har vi.. hmm..
BKK
SH
CSS
Tjejkurser
tjejMekar kurser
Dalaträffen
Endags 50+
Hallands avrostningsrally
osv..nu till nästa fråga.. finns det dokumenterad vad denna webservicen innehåller?.
Vad vi kan förvänta oss av den?. vilka krav som ställs på oss. vilka förväntningar vi kan ha på webservicen?.
när blir den lancerad?. blir det en provperiod?.

Feeeed me with information ..

And don't forget.
Keep the rubber side down.


Nej jag har inte somnat än...

funderar på lite saker..
här är många som hänger upp sig på kostnaden. 150:-/del Per utbt
som jag förstått det är det väl inte satt en kostnad för detta än. och återigen vad får vi för dessa pengarna?.. Det vill jag gärna veta.. Tar detta websystemet hand om alla våra transaktioner avstämining med habblatjooch hej.

säger den tokiga dansken att priset hamnar på 700:- per deltagare per utbildnings tillfälle och jag ser att vi sparar tid ,kraft, energi,pengar som övergår dessa 700:- så är det för mig en självklarhet att köra detta..


Hmm.. jag funderar lite vidare..

Kungen
2007-03-22, 16:56
Allå allå.. någon som vet ?

Galne Dansken
2007-03-22, 17:51
Harrkel. godmorgon alla mina vänner..

....Vilka kurser inngår i SMC School ?...

..
Hmm.. jag funderar lite vidare..

AL fortbildning och kurs verksamhet i SMC liggar under varumärket SMC SCHOOL. ¨Som ex. finns sålunda Storkurshelgen under SMC SCHOOL.

Nya webservice systemet som är på G, är ett önskemål från Distrikten - som istort har önskad att Servicekontoret i Mora sku lätta på den börda av administration som Distrikten har båda gällanda att hantera anmäldingar, betalningar på kurser, samt efterföljande försäkrings rapportering och äskning av medel för kommanda år.

(Läs gärna klagomål från kursdeltgare som INTE är rappoterad in från Distrikten - i försäkrings delen.)

Om du vill se delar av hur anmäldingsbiten kommer ta sig ut - är det enkelt att gå in på SMC SCHOOL och kolla på kursanmälan - det finns och det har kört sedan januari. Lite extra features kommer i April när vi koppler samman med Visma Global CRK/Affärssystemet, som ex. kan vara kreditkortbetalningar.

Alla Distrikt har sedan förre MCT möte haft möjlighet att ge Riks önskemål, och vi har fått såna från bl.a SMC Stockholm.

Vi kommer altså jobba i ett webbbaserad system, som kan hantera anmäldingar, avbokningar, bookningar, betalningar, budget, kursevalueringar, rapportering t. f. ex. f-bolag, etc..

Detta är det system som Riksorganisationen har önskad.


Just nu är diskussionen enkel; Va ska det kosta att jobba i systemet?

Sen kan vi komplicera diskutionen med: Hur finansierar vi att ALLA distrikt har samma instruktörsutbildning?(Och Torstein - du får inte en lång krav-spec´s och design instrux till systembyggarna - du var själv med att skapa önskemålen förra året när du satt i Styr & Målgrupp f. SH projektet :))

Kungen
2007-03-23, 01:54
HAHAHA superbra du har ettt Visa kort med bild på mig :-)
AL fortbildning och kurs verksamhet i SMC liggar under varumärket SMC SCHOOL. ¨Som ex. finns sålunda Storkurshelgen under SMC SCHOOL.

Nya webservice systemet som är på G, är ett önskemål från Distrikten - som istort har önskad att Servicekontoret i Mora sku lätta på den börda av administration som Distrikten har båda gällanda att hantera anmäldingar, betalningar på kurser, samt efterföljande försäkrings rapportering och äskning av medel för kommanda år.

(Läs gärna klagomål från kursdeltgare som INTE är rappoterad in från Distrikten - i försäkrings delen.)

Om du vill se delar av hur anmäldingsbiten kommer ta sig ut - är det enkelt att gå in på SMC SCHOOL och kolla på kursanmälan - det finns och det har kört sedan januari. Lite extra features kommer i April när vi koppler samman med Visma Global CRK/Affärssystemet, som ex. kan vara kreditkortbetalningar.

Alla Distrikt har sedan förre MCT möte haft möjlighet att ge Riks önskemål, och vi har fått såna från bl.a SMC Stockholm.

Vi kommer altså jobba i ett webbbaserad system, som kan hantera anmäldingar, avbokningar, bookningar, betalningar, budget, kursevalueringar, rapportering t. f. ex. f-bolag, etc..

Detta är det system som Riksorganisationen har önskad.


Just nu är diskussionen enkel; Va ska det kosta att jobba i systemet?

Sen kan vi komplicera diskutionen med: Hur finansierar vi att ALLA distrikt har samma instruktörsutbildning?

Vi håller den andra diskutionen i en annan tråd. om hur vi finansierar instrukörs utb. denna trådan handlar om webservicen och MCT beslutet. såvidare det inte är tänkt att webservicen skall betala instr utbildningar?.

Jag var inne och kollade lite i anmälnings systemet och ni kan ta bort anmälningen till Pelle Plutt :-)

Jag är övertygad om websystemet blir bra när det är tillfullo utvecklat. då kan man ju koppla det tillsammans med massor av andra listor. feedback till instrukörer och MASSOR med kreativa saker. :)

Här är vissa som skriver att vi skall ta betald för våra utb o JAPP jag stod upp i fjol på MCT mötet o skrek rakt ut i luften TA BETALD och det står jag för den dag i dag. allt kostar i dag och folk är villiga till att betala för något som är bra..
SMC kurser är BRA = ta betald.

Kostnaden för bruk av websystemet?.
Vad är tanken där. skall länen betala systemet?..
Skall systemet bli en liten mjölk kossa där vi stoppar in en del pengar (läs överskott som sedan delas ut till länen)

Kungen
2007-03-25, 23:38
Är det bara Jesper som sitter på den informationen jag söker ?.

HW
2007-03-26, 07:11
Exakt VAD är det du söker?

Om det är innehållet i webbsystemet du söker så finns min powerpoint här: http://delnorth.mine.nu/smc/Webbgui2003.ppt

Vilka kurser som skall "bidragsbestraffas"? Alla som har föranmälan och någon form av ekonomi. Alla kurser framöver bör ha ekonomi, det är vi nog ganska överens om.
Exakt prislapp på systemet är inte bestämt men ännu en gång så är det INTE SJÄLVA WEBBSIDAN SOM SKALL BEKOSTAS utan hela maskineriet vi kallar "SMC SCHOOL" med allt vad det innebär.
Beskrivning av det finns i denna tråd, flera gånger.

/HW

Avarage
2007-03-27, 10:01
Exakt prislapp på systemet är inte bestämt men ännu en gång så är det INTE SJÄLVA WEBBSIDAN SOM SKALL BEKOSTAS utan hela maskineriet vi kallar "SMC SCHOOL" med allt vad det innebär.
/HW

OK, solklart! Enkelt så det förslår!

Resultat: Många kurser (läs deltagare) supportar med mer pengar än de län som utbildar färre deltagare (fakta, utan värderingar bra/dåligt).

Torstein ställer en bra fråga, och till viss del besvarades väl den på HojX, nämligen "vad får vi för dessa pengar?". På HojX nämndes bla. instruktörsutbildning/fortbildning av befintliga instruktörer (eller minns jag fel?).

Det sades förmodligen också mer som kopplas ihop med dessa pengar och som ger distrikten något tillbaks men det har jag förträngt!:( Fräscha gärna upp mitt minne ni som var där!

Mvh!
// Niklas

Kungen
2007-03-28, 03:17
Exakt VAD är det du söker?

Om det är innehållet i webbsystemet du söker så finns min powerpoint här: http://delnorth.mine.nu/smc/Webbgui2003.ppt

Vilka kurser som skall "bidragsbestraffas"? Alla som har föranmälan och någon form av ekonomi. Alla kurser framöver bör ha ekonomi, det är vi nog ganska överens om.
Exakt prislapp på systemet är inte bestämt men ännu en gång så är det INTE SJÄLVA WEBBSIDAN SOM SKALL BEKOSTAS utan hela maskineriet vi kallar "SMC SCHOOL" med allt vad det innebär.
Beskrivning av det finns i denna tråd, flera gånger.

/HW

Jaaaaaaa den PPen var kalaspuffar.. tack så mkt.. med detta systemet uppe och snurrar är det klart lixom.. detta är toppenbra..

Jesper skriver i första inlägget att det skall vara klart innan säsongen drar igång.
är systemet fullt utvecklat och allt som står i PPen inlaggd?.
hur går länen tillväga för att komma in som arangör och se hur det ser ut på "baksidan"


Nu skall jag läsa och kolla.. samt leta efter informationen om vad SMC School innebär..

Tjiip tjopp folkens.

Kungen
2007-04-05, 17:33
Är det bara Jesper som jobbar med detta eller är det andra inblandade på länsnivå ?

HW
2007-04-05, 20:53
Jesper jobbar med hela SMC, det blir inte många minuter per uppdrag.
Johnny (swedie) jobbar med webbsidorna och servrar och sånt men detta system byggs inte av dom utan av en extern konsult och visma ihop.
Kravspecen för just webbsystemet har jag tagit fram men den är inte helig. Jag är öppen för förslag. Dock har det inte inkommit några konkreta sådadana så just nu blir det enl. mina riktlinjer.

Leveranstiden för något i IT-branchen är som bekant inget att lita på. Vi var lovade att det skulle fungera för länge sedan men det sprack. Nu har vi ett nytt löfte som säger något om nästa vecka. Vi får väl se hur det går med det.
Jag räknar med att det kommer ta en hel del tid innan allt fungerar som jag önskar. Det ingår liksom i planen även om allt är förskjutet just nu.

/HW