handdator

Visa fullständig version : ModernaThomas-49
2010-05-27, 21:21
Jag hittade Moderna försäkringar, för några år sedan, det gälde bilförsäkring då, fantastiskt billigt vad gäller om man har en gammal bil, filosofin var, kommer jag i håg: gammal bil billig försäkring, jätte bra, billigt var det, absolut, 1200kr, ca för en trafikförsäkring, en gammal bil från 90-.
Men, sen bytte jag till en bil från 94, då blev premien nästan det 3-dubbla, för trafikförsäkring! Trafikförsäkring är lagstadgad, men betyder det att försäkringsbolag kan ta ut vilken premie dom vill, en trafikförsäkring är väl en trafikförsäkring, jag vet vad det innebär, men premien kan jag inte förstå.
Vad är skillnaden mellan 90-bil till 94-bil, mer än nästan tredubbla premien?

Stig Björk
2010-05-31, 13:12
Angående diffen på försäkringspremien så måste man ställa sig frågan om den nya bilen var av samma märke och modell som den gamla. Annars kan det vara stora variationer. En annan sak är också att kontrollera och jämföra årspremie med årspremie och inte bara med vad som står på inbetalningskortet. Där kan ex. vis det gamla fordonets premie vara årspremien medan den nya kan vara så att det är beloppet fram till årsförfallodagen, vilket i vissa fall kan vara längre än ett år. Oftast är det dock kortare tid.
Det finns en "skälighetsprincip" gällande trafikförsäkringen. Försäkringsbolagen får inte ta ut någon högre "vinst" på den lagstadgade försäkringapremien. Problemet är väl många gånger den att det bland annat är svårigheter att få fram skäligheten eftersom bolagen måste avsätta reserver för ev. inträffade och framtida olyckor när de beräknar premier. Att sia in i framtiden är många gånger svårt men den erfarenhet som finns i branschen är det ofta inte några större avvikelser som förekommer.