handdator

Visa fullständig version : Ny statistik på MC-olyckorptre
2010-04-21, 20:15
Trafikverket har släppt statistik om MC-olyckor idag.
Rapporten finns på http://www.trafikverket.se/PageFiles...eckling_mc.pdf

Spiff
2010-04-21, 21:16
http://www.trafikverket.se/PageFiles/28172/llycksutveckling_mc.pdf

Det är ett intressant faktum att antalet dödade och svårt skadade motorcyklister inte är beroende av hur många vi är.

Syster-Tysk
2010-04-22, 08:28
Det är ett intressant faktum att antalet dödade och svårt skadade motorcyklister inte är beroende av hur många vi är.

Eller snarare att det är en positiv trend att, trots att vi blir fler motorcyklar på vägarna så ökar inte dödsfallen i samma utsträckning!

Det konstiga är väl att Trafikverket har statistik på att om man går en frivillig utbildning så är risken större att dö i trafiken?
Eller vad menar de på sista sidan,54???

Marie
2010-04-22, 10:07
Det konstiga är väl att Trafikverket har statistik på att om man går en frivillig utbildning så är risken större att dö i trafiken?
Eller vad menar de på sista sidan,54???

Det är väl inget konstigt. Lär man sig köra närmre gränserna så kommer man utnyttja det också.....
Jag håller mig för säkerhets skull så långt borta från SMCs bankurser som jag kan.

Spiff
2010-04-22, 10:14
Eller snarare att det är en positiv trend att, trots att vi blir fler motorcyklar på vägarna så ökar inte dödsfallen i samma utsträckning!

Nej, det finns ingen koppling. Det är klart att det låter märkligt att det inte finns en koppling mellan antalet motorcyklar och antalet som dör körandes motorcykel men det är precis så som det ser ut.Det konstiga är väl att Trafikverket har statistik på att om man går en frivillig utbildning så är risken större att dö i trafiken?
Eller vad menar de på sista sidan,54???
Det där vet man ju inte vad det betyder. Känns som det saknas massa ord till den bilden.

Agile
2010-04-22, 11:29
Det konstiga är väl att Trafikverket har statistik på att om man går en frivillig utbildning så är risken större att dö i trafiken?
Eller vad menar de på sista sidan,54???

Nej, de menar att det skett 18 anmälda olyckor (förmodligen med personskador) UNDER frivillig utbildning, dvs kurs eller "trafikövning/bandag".

Frågan är ju hur många de 18 varit utan kurser, och vilken typ av olycka det varit då. Givet det explosionsartade intresset för banåka så är siffran förvånansvärt låg tycker jag. Eloge till alla gatgrupps-arrangörer!

Chopperbyggarn
2010-04-22, 12:40
Det står: Procent ändring i antal olyckor

Obligatorisk Inlärning -6
Körkortsprov för moped/mc förare -13
Frivilligt vald inlärning +18
Frivilligt vald inlärning (olyckor/km) +44

Sedan om detta är olyckor under inlärning eller efter inlärning kan man undra??

Vad menas med obligatorisk inlärning??

Vad menas med frivilligt vald inlärning??

Anders.J

HåkanP
2010-04-22, 15:13
Nej, de menar att det skett 18 anmälda olyckor (förmodligen med personskador) UNDER frivillig utbildning, dvs kurs eller "trafikövning/bandag".

Frågan är ju hur många de 18 varit utan kurser, och vilken typ av olycka det varit då.

Sannolikt 0 då, dvs under frivillig utb i kurs. Inga kurser inga 18 skadade.:)

Maria Nordqvist
2010-04-22, 22:27
Man refererar till en studie från TÖI som bara tittar på forskning från åren 1972-1992. Man tittar inte på senare forskning som visar på positiva resultat. detta har SMC påtalat hur många gånger som helst. Och bjudit in Trafikverket, Transportstyrelsen, STR m fl till en kursdag på gelleråsen i mitten av maj. Vi hoppas kunna bevisa att fortbildning ökar säkerheten, inte tvärtom.

Agile
2010-04-22, 22:58
Man refererar till en studie från TÖI som bara tittar på forskning från åren 1972-1992. Man tittar inte på senare forskning som visar på positiva resultat. detta har SMC påtalat hur många gånger som helst. Och bjudit in Trafikverket, Transportstyrelsen, STR m fl till en kursdag på gelleråsen i mitten av maj. Vi hoppas kunna bevisa att fortbildning ökar säkerheten, inte tvärtom.

Får man rabatt på kursen för att köra på 65% istället för 85% då?

Alltid är det ju nån som går av... :D

Skämt åsido. Det ÄR skillnad på "kurs" där det körs på kanske 80-85% och rr-dagar när det går 95-100%.

Vad de måste förstå, är att en avåkning på bana, med materiella och/eller lindriga personskador (vilket oftast är fallet) kanske är substitutet för en dödsolycka eller 5 allvarliga olyckor i trafiken, just pga av säkerheten på en bana.

Nästa steg är att man oavsett nivå får en förståelse för sin egen nivå OCH bedömningsförmåga, vilket gör att man blir oerhört mkt bättre på att anpassa hastighet och körning även i trafiken (ibland trots att hastigheten kanske i sak har ökat). Frågan är om de är kapabla att förstå att de som kör ihjäl sig ändå, trots kurser och kompetens, skulle ha gjort det i vilket fall, men på en mindre kurvig väg kanske!

hobbe
2010-04-23, 01:14
sidan 3
Jättefint att vi har fördubblats de senaste 10 åren.
men vi har mer än 3 gånger så många motorcyklar i trafik 2009 än vad som var i trafik 1990.

sidan 4
Ledsen men jag förstår inte, officiell statistik under de senaste 12 månaderna ? grafen visar ju från jan 97-jan 2010...
fel i rubriken ?
Källhänvisning ?

Sidan 5
Se kommentar sidan 4

Sidan 6
källhänvisning ?

sidan 7
källhänvisning ?

sidan 8
Personbil minskar men MC minskar inte.
Kan detta ha något med att göra att personbil finns med i VGU emedan mc INTE finns med i VGU och att därmed tas
det hänsyn till personbil men inte mc när man ordnar till vägarna ?

Sidan 9
Ingen kommentar

Sidan 10
Varför lägga in annat el.okänt ? varför var inte den med på sidan 9 ?
varför inte kvinnor ?
kan det vara så att trenden med kvinnor hade gett ett sämre intryck mot bilarna jämfört med MC-Moped ?
sid 9 minus sid 10 borde ge antalet kvinnor (på ett ungefär iaf).
Varför sammanför man MC och moped här men inte i andra bilder ?

sidan 11
källhänvisning ?

Sidan 12
Källhänvisning ?

Sid 13
Källhänvisning ?
här kan vi se att trots en fördubbling i antalet motorcyklar i trafik så minskar kurvan som visar svårt skadade och kurvan omkommna håller sig relativt stabil.
Kan detta bero på bättre utbildning ? eller bättre utrustning ?

sidan 14
Källhänvisning ?

Sidan 15
källhänvisning ?

sidan 16
källhänvisning ?

Sidan 17
Källhänvisning ?
vad står DSS för ? Döda/svårt skadade ?

Sidan 18
när det gäller huvud inkluderar det hjärnskador till följd av slag eller är det bara direkt ben/brosk skador ?
källhänvisning ?
Strada sjukvård säger inte så mkt.

Sidan 19 Källhänvisning ?

Sidan 20
Värt att notera är att 2009 var det mer Korsningsolyckor än singel men inga övrigt.
Källhänvisning ?

Sidan 21
källhänvisning ?

Sidan 22
källhänvisning ?
värt att notera, det är större risk att dö än att skada sig vid mötesolyckor.
i korsnings olyckor är chanserna mer eller mindre 50/50 och vid singelolyckor så är det större chans att man blir skadad än att man avlider.
Har det något med bilar att göra ?

sidan 23
min kommentar : i mer än 70% av fallen har bilisten korsat
MCns väg, och endast i 23% av fallen har MCn korsat bilistens väg.
samt givetvis, Källhänvisning ?

sidan 23
källhänvisning ?
min kommentar i närmare 70% av fallen så är det i en ytterkurva som olyckan inträffar. Skulle utbildning hjälpt ?

sidan 24
Källhänvisning ?

sidan 25
Källhänvisning ?
försäkringsförbundet säger inte så mkt.
Intressant att se att det inte finns med några andra fordon i denna jämförelse
varför det ?

sidan 26
källhänvisning ?
kan detta ha något med befolkningsmängd att göra ?

sidan 28
källhänvisning ?

Sidan 29
Källhänvisning ?
Värt att notera
det är tydligen inte samma djupstudier som man genomfört då den ena är olyckor och den andra är dödsolyckor ?
varför inte samma studie ?

sidan 30
Källhänvisning ?
hur många Supersport finns det i trafik vs hur många av de andra ?

Sidan 31
Källhänvisning ?

sidan 32
Hemskt ledsen men jag förstår inte symbolerna eller hur jag skall läsa ut detta..
källhänvisning ?

Sidan 33
se sid 32

Sidan 34
Källhänvisning ?
vore kanske bra med en fingervisning om hur mkt av vägnätet som räknas som statligt, kommunakt eller enskilt ?
svårt att sätta sifrorna i sammanhang annars.

Sidan 36
källhänvisning ?
Min kommentar, värt att notera är att flest svårt skadade sker på 50väg, emedan minst antal
svårt skadade sker på 110väg samtidigt som 110väg även är minst antal omkommna
hur g år det ihop med att hastigheten dödar ?
kan det vara så att den bättre standarden på 110 väg är mer förlåtande för motorcyklister ?
med stora diken osv.

Sid 37
källhänvisning ?
Här ser man tydligt att det finns ett samband mellan hur vägen är utformad och underhållen jämfört med hur folk avlider.
av de totalt 74 så kan man väl avskriva okänt, volt/vält, mark, parkerad bil samt slänt.
kvar blir då 62 dödsolyckor som har direkt anknytning till vägen och dess utformning såsom hur stolpar
och andra hinder är placerade mm mm.

sidan 38
Källhänvisning ?
kan detta ha något att göra med att det inte tagits fram MC vänliga vägräcken ?

Sid 39
Källhänvisning ?
Denna bilden visar på en djup ovilja av trafikverket att ta åt sig att motorcyklar har speciella behov.
på de olycksplatser som jag har varit med och analyserat så har åtminstånde 3/4 vart klandervärda.
ett klart och markant skillnad i synsätt.
kan det vara en utbildnings sak att trafikverket får utbilda sina inspektörer så att de förstår Motorcyklars speciella krav på väghållaren ?

sidan 41
Källhänvisning ?

Sidan 42
källhänvisning ?

sidan 43
Källhänvisning ?
min kommentar: 50% har INTE utbildat sig till mcförare.

Sidan 44
Källhänvisning ?
ledsen men jag förstår inte vad som man vill ha sagt.

Sidan 45
Källhänvisning ?

Sidan 46
källhänvisning ?
hur sker den bedömningen ?

Sidan 47
Källhänvisning ?
mellan 2004-2007 var det väl mer än 63 dödsolyckor ? vad hände med de andra ?

Sidan 48
Källhänvisning ?
Min kommentar.
Det verkar som att MC kollektivet är mycket bättre än resten av fordons kollektivet när det gäller alkohol och drogpåverkan.
vore kanske en bra ide att lägga in andra fordon också ? så man får en enkel jämförelse ?

sidan 49
Källhänvisning ?
detta borde kanske jämföras med andra säkerhetsåtgärder, jämförelse med antal som har bilbälte i en bil kanske ?

Sidan 50
källhänvisning ?
min kommentar:
4 av 10 följde alla regler och ändå blev de dödade i trafiken.
mjäll betyder inte att man inte dricker.
Hade en fjärdedel enbart haft hastighet som riskfaktor hade man inte läst om dem i statisitiken.
detta är altså inte sant.

sidan 51
Källhänvisning ?
min kommentar
då motorcykelåkning för de flesta är en vackert väder aktivitet så sammanfaller naturligtvis motorcykelåkandet med vackert väder månaderna.

Sidan 52
Källhänvisning ?

Sidan 53
Källhänvisning ?

Sidan 54
Källhänvisning ?
gäller detta i sverige och vad är det som igentligen står där ?
olyckor /km ? menar ni att det går 44 olyckor /km vid frivilligt vald inlärning ?
töi 2003 ?

Sista kommentar till hela rapporten.
Det är brukligt att om man framlägger en rapport så skall man lämna fram referenser till källmatrial osv så att alla andra kan ta fram samma information så att alla kan se att det verkligen stämmer.
Det är sorgligt lite kött på benen för påståendena i denna rapporten.
Vem är det som framställt den ?
var kommer uppgifterna ifrån ?
osv.
Många frågor som rapporten inte ens försöker besvara, vilket också gör att sanningshalten i både slutsatser och annat måste ifrågasättas.

adrian_vg
2010-04-23, 08:30
Intressant...

Vad hände 2003, när män som skadas i personbil plötsligt dippar (s10)?

Lustigt också med kurvorna på s 7, hur de alla liksom konvergerar runt 300-400 svårt skadade per år. Är det månne en slags gräns vi har nått nu?

Varför ökade räckesdödsolyckorna runt 2002 för mc (s38)?

Jag förstår inte riktigt bilden på s54; ökar olycksrisken om man gått en frivillig jurs typ BKK?? :confused:

Chopperbyggarn
2010-04-23, 15:41
Man refererar till en studie från TÖI som bara tittar på forskning från åren 1972-1992. Man tittar inte på senare forskning som visar på positiva resultat. detta har SMC påtalat hur många gånger som helst. Och bjudit in Trafikverket, Transportstyrelsen, STR m fl till en kursdag på gelleråsen i mitten av maj. Vi hoppas kunna bevisa att fortbildning ökar säkerheten, inte tvärtom.

Hej Maria!
Trots att tabellen sid 54 är gammal och inte längre relevant så undrar man vad TÖI studien vill visa ang åren 1972-1992?
Procen i ökningar repektive minskningar av olyckor från vilka utgångssiffror?
Har dessa procenttal tagit hänsyn av ökningen av motorcyklister 1972-92?
Fanns det överhuvudtaget någon obligatorisk utbildning under dom åren?
Det gick väl att chansa på uppkörning/teoriprov direkt om man ville?
FMCK var kända för bra organiserad frivillig utbildning på den tiden...räknas även privat övningskörning respektive körskoleutbildning utbildning in under "frivillig utbildning?
Ligger det överhuvudtaget någon sanning i dessa procenttal itabellen?
När trafikverket lägger ut en tabell som man överhuvudtaget inte förstår vad den visar så blir man självklart nyfiken och SMC verkar ju veta vad TÖI vill visa med tabellen.

Anders.J

Laijnuss
2010-05-05, 05:45
Lät, för skojs skull, min mor, som arbetat många år som lärare på högskola och som har handlett ett otal studenter med deras arbeten och uppsatser, läsa igenom rapporten.
Hennes totalbedömning om den var att "den hade definitivt inte fått godkänt".
Några av synpunkterna hon hade:
* saknas referenser i mångt och mycket.
* ej konsekvent i "spännvidden" i diagram och staplar, alltså, det hoppas tex hej vilt mellan vilka årtal som statistiken är hämtad ifrån.
* varför slår man ihop MC och moped?? (s.9 och 10)
* Ingen förklaring till varför antalet omkomna inom samma tidsperiod minskar från en sida till en annan. (s42, 43).
* många tabeller, bilder är otydliga, röriga eller i vissa fall helt obegripliga (tex s.15,16,20,32,33,54)
osv.
Slutklämmen blev
-Lögn, förbannad dikt och statistik. Det är tydligt att de vill belysa något och "hjälper" till genom att, med lite tricks, förtydliga detta i sina staplar och diagram.

Molgan
2010-05-05, 08:19
Trafikverket måste sluta med att låta deras pryo ta fram sådana här rapporter, det ser så illa ut.

Maria Nordqvist
2010-05-05, 08:55
Hej Maria!
Trots att tabellen sid 54 är gammal och inte längre relevant så undrar man vad TÖI studien vill visa ang åren 1972-1992?
Procen i ökningar repektive minskningar av olyckor från vilka utgångssiffror?
Har dessa procenttal tagit hänsyn av ökningen av motorcyklister 1972-92?
Fanns det överhuvudtaget någon obligatorisk utbildning under dom åren?
Det gick väl att chansa på uppkörning/teoriprov direkt om man ville?
FMCK var kända för bra organiserad frivillig utbildning på den tiden...räknas även privat övningskörning respektive körskoleutbildning utbildning in under "frivillig utbildning?
Ligger det överhuvudtaget någon sanning i dessa procenttal itabellen?
När trafikverket lägger ut en tabell som man överhuvudtaget inte förstår vad den visar så blir man självklart nyfiken och SMC verkar ju veta vad TÖI vill visa med tabellen.

Anders.J

Jag ska försöka förtydliga mig. Nej, det har aldrig funnits något obligatorium i svensk körkortsundervisning för MC, utöver prov, innan 1 november 2009 då riskutbildning infördes. TÖI-rapporten utgavs 2003 och handlar bl a om fortbildning. Rapporten har inte tittat på någon forskning efter 1992. Alla MC-förare vet att det hänt mycket, både på utbildnings- och fortbildningssidan. Den nyare forskning som finns visar att fortbildning ökar säkerhet, att det finns inslag i fortbildning som borde ingå i grundutbildning samt att man inte ökar hastigheten efter fortbildning. Tyvärr tar man inte notis om dessa rapporter som bland annat kommer från Norge. Vägverket/Trafikverket refererar aldrig till annan forskning på detta område än just TÖI-rapporten.
Däremot kommer VTI:s rapport om Sporthojsprojektet att vara en utgångspunkt, den är beställd av Vägverket. Mer forskning kommer att bedrivas förmodligen att ske i frågan, det är en del av vad som framkom i strategiarbetet.
Jag anser inte att den bilden bör finnas med i en presentation över olycksstatistik för motorcyklister i Sverige. Men, den visades på seminariet då strategin presenterades, det är förmodligen orsaken till att bilden är med.

Till alla kritiker av siffrorna: när frågor diskuteras på vårt forum skickar jag ibland aktuell tråd till berörda tjänstemän. Det gör jag nu!

Chopperbyggarn
2010-05-05, 12:37
Jag ska försöka förtydliga mig. Nej, det har aldrig funnits något obligatorium i svensk körkortsundervisning för MC, utöver prov, innan 1 november 2009 då riskutbildning infördes. TÖI-rapporten utgavs 2003 och handlar bl a om fortbildning. Rapporten har inte tittat på någon forskning efter 1992. Alla MC-förare vet att det hänt mycket, både på utbildnings- och fortbildningssidan. Den nyare forskning som finns visar att fortbildning ökar säkerhet, att det finns inslag i fortbildning som borde ingå i grundutbildning samt att man inte ökar hastigheten efter fortbildning. Tyvärr tar man inte notis om dessa rapporter som bland annat kommer från Norge. Vägverket/Trafikverket refererar aldrig till annan forskning på detta område än just TÖI-rapporten.
Däremot kommer VTI:s rapport om Sporthojsprojektet att vara en utgångspunkt, den är beställd av Vägverket. Mer forskning kommer att bedrivas förmodligen att ske i frågan, det är en del av vad som framkom i strategiarbetet.
Jag anser inte att den bilden bör finnas med i en presentation över olycksstatistik för motorcyklister i Sverige. Men, den visades på seminariet då strategin presenterades, det är förmodligen orsaken till att bilden är med.

Till alla kritiker av siffrorna: när frågor diskuteras på vårt forum skickar jag ibland aktuell tråd till berörda tjänstemän. Det gör jag nu!

Tack för förtydligandet! Denna rapport är med andra ord oproffesionell och innehåller rena sakfel som till o med en lekman kan upptäcka. Då kommer följdfrågan hur många felaktigheter innehåller proffsigt sammansatta forskningsrapporter..felaktigheter som inte upptäcks och som ligger till grund för beslutsfattande?

Anders.J

Agile
2010-05-05, 13:28
Tack för förtydligandet! Denna rapport är med andra ord oproffesionell och innehåller rena sakfel som till o med en lekman kan upptäcka. Då kommer följdfrågan hur många felaktigheter innehåller proffsigt sammansatta forskningsrapporter..felaktigheter som inte upptäcks och som ligger till grund för beslutsfattande?

Anders.J

Önskar man kunde sätta + på det här...

Väldigt relevant fråg!

R5+1
2010-05-25, 09:16
Hej allihop!

Jag har nu pratat med Jörgen Persson på Trafikverket. Han är en av de som ligger bakom "rapporten" som diskuterats här. Han låter hälsa att detta INTE är en rapport. Det är en OH-serie som togs fram inför ett seminarium i Stockholm nu under våren. Bilderna ska följaktligen förklaras muntligen vartefter. Han kommer se till att denna information blir tydligare på Trafikverkets hemsida.

Djupstudien kan ni ladda ner här: http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____552.aspx
Som jag förstod det, över en mycket skrapig telefonlinje, är detta själva rapporten. Det kan finnas en likadan fast nyare, jag lyckades inte få fram det på telefon och jag har inte hittat den på hemsidan. Om nån av er gör det kan ni väl lägga in länken här.

Säg till om ni har vidare kommentarer / synpunkter ang den riktiga rapporten, Jörgen är mycket positiv till feedback.

//RRRRRR

Syster-Tysk
2010-05-26, 02:51
Hej allihop!
Det kan finnas en likadan fast nyare, jag lyckades inte få fram det på telefon och jag har inte hittat den på hemsidan. Om nån av er gör det kan ni väl lägga in länken här.

//RRRRRR

Ja, den där länken fanns det inga nya siffror i...???
Bara fram till 2006 om jag inte såg fel! :(

Maria Nordqvist
2010-05-26, 07:43
Den där rapporten är gammal. Det som gäller nu är den statistik som redovisats i strategiarbetet. Någon sammanfattande rapport liknande den som gjordes 2000-2003 finns inte. Det som finns är statistik som växlar mellan olika årtal och presenterades i powerpointform i slutet av april 2010: http://trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-pa-vagen/Moped-och-motorcykel/

Galne Dansken
2010-05-26, 08:53
... TÖI-rapporten utgavs 2003 och handlar bl a om fortbildning. Rapporten har inte tittat på någon forskning efter 1992. Alla MC-förare vet att det hänt mycket, både på utbildnings- och fortbildningssidan. Den nyare forskning som finns visar att fortbildning ökar säkerhet, att det finns inslag i fortbildning som borde ingå i grundutbildning samt att man inte ökar hastigheten efter fortbildning. Tyvärr tar man inte notis om dessa rapporter som bland annat kommer från Norge. Vägverket/Trafikverket refererar aldrig till annan forskning på detta område än just TÖI-rapporten. ..

Detta är en sak som jag har svärt att förstå, runt denna svenska konsekvente använding av den åldrande TÖI rapport. Kollar vi på vad som görs i Norge idag, är det som så:

- Vi har i Norge en omfattende og god føreropplæring, men vi ønsket å bidra til at motorsyklister blir bevisst sin egen førerkompetanse og motivere for å benytte de mange gode kurs som motorsykkelmiljøet arrangerer selv. For å bygge opp under tiltaket ble det vist til at det i MC-ulykker er en høy andel førerfeil som er årsak til ulykke. Det er ikke unikt for motorsykkel, men det unike er at gode motorsykkelmiljøer tar sikkerhet på alvor og etablerer kurs som gir mulighet for å videreutvikle førerkompetansen, både når det gjelder ferdigheter og kjørestrategisk kompetanse. Dette arbeidet ville vi støtte gjennom å motivere for at motorsyklister trenger trening og kurs for å opprettholde god førerkompetanse. - citat rådgiver Lars-Inge Haslie i seksjon for trafikkopplæring i Statens vegvesen,
http://www.mc24.no/article.php?articleID=2436&categoryID=6

SMC har 2010 +15.000 deltagare platser på SMC SCHOOLs kurser, och kurserna är i princip slutsålda - detta visar för mig att det finns ett behov - för ökad körkompetens / kör kunskap, bland oss som kör MC. Det är absolut inte min uppfattning att alla har en ambition om bli roadracing förare på landsvägen!

Noterade även att NTF, börjar att inse motorcyklister har fördel av "kunna sitt fordons slag"; http://www.tv4play.se/nyheter/lokala_nyheter/skaraborg?videoId=1.1652854