handdator

Visa fullständig version : cdi vs transistortändninghonda cbf 500
2010-02-21, 16:38
Hej,

Är det ngn som kan beskriva hur cdi och transistortändning fungerar och vad skillnaden är mellan dem?

// Amir

Bengt Allevad
2010-02-21, 17:32
Väldigt enkelt beskrivet är:
transistortänding enbart en förstärkning av den ström som går genom tändspolen kontra den ström som utgör triggningen.
Gnistan får stort energiinnehåll (lång varaktighet) därför att det handlar om en stor ström genom spolen.

CDI, Capacitive Discharge Ignition består av en svängningskrets som laddar en kondensator som sedan urladdas när triggpulsen kommer.
Gnistan får hög effekt och väl definierad urladdningspunkt men kort varaktighet

Jag kan inte utveckla det mer än så här men det kanske ändå ger en impuls att söka på internet om mer detaljer och konstruktioner.

CB_Tobbe
2010-02-22, 11:09
En skillnad är spänningen i tändspolens primärlindning.

Transistortändningen har ofta 12 v till tändspolen.

CDI har kanske 100 volt eftersom man har en switchad spänningsomvandlare i CDI-boxen. Det blir en tvåstegs upptransformering först i CDI o sedan i tändspolen.