handdator

Visa fullständig version : Mc-folkettätta
2009-10-10, 17:27
Hej Smc och VAKNA till lite!!!!

Varför i herrans namn kommer det sig att SMC Värmland har så svårt att skriva något om det Värmländska distiktet?? Händet det ingeting i vårt län??
Eller är det så att någon (sekr.) inte har lust eller är för bekväm, eller är det okunnighet som gör att det vid flera tillfällen inte kommit någon rapport från vårat vackra landskap. Det är nästan så man skäms för att vara medlem i SMC-Värmland.
Ser fram emot att få höra vad styrelsen har för förklaring till detta. De brukar ju alltid ha en frisk förklaring till det meststa....

Tätta

Ekshärad
2009-10-20, 22:26
Hej Tätta,
Länsinfon är en av flera informationsvägar som vi har att använda oss av. När det gäller aktiviteter innehåller även länsutskicket, (som följer med MC-Folket) de flesta av våra aktiviteter inklusive klubb info. En flexiblare och mer aktuell informationskanal än tryckt info med deadlines är den här hemsidan.
Det som skrivs i länsinfon är information angående de SMC aktiviter som är planerade förhållandevis långt i förväg, eftersom vi har en ca 6 veckors lång förskjutning mellan manusstopp och utgivning. I den mån vi sen skriver om utförda aktiviteter är det sådant som hänt i närtid eftersom det ändå blir minst två månader gamla nyheter.

Lite kort saxat från SMC’s riktlinjer för länsinfon:
- Nytt från distrikten är till för SMC arrangemang inte texter om klubbar och klubbarrangemang.
- Skriv kortfattat och nyttja utrymmet till väsentliga saker som är intressanta för hela distriktet.
- Koncentration på kommande aktiviteter istället för retro-referat
- Finns inget nytt att rapportera är det inte nödvändigt att skriva för skrivandets skull.

Med detta inte sagt att vi inte missar, och att vi inte kan bli bättre. I det arbetet använder vi oss av olika informationsvägar men vi tror att det är länets hemsida som har den största potentialen. Och om du är intresserad av att hjälpa till är du hjärtligt välkommen att bidra med kreativ feedback och/eller något produktivt, exempelvis någon trevlig MC-väg, ett referat från något SMC-arrangemang eller liknande.

Med vänliga hälsningar,
Per-Thomas Lindberg /Länsinformatör/
e-post: per-thomas.lindberg@hotmail.com