handdator

Visa fullständig version : Ang. nya körkortsdirektivetSwedie
2007-01-11, 14:33
Hallå alla! Vad tycker ni om nya körkortsdirektivet där man nu inte längre får ta körtkort för tung mc från att man är 21 år, utan istället 24. Det positiva är ju att nu ökas mellankortet till 35kw. Dock är det få hojar som finns inom detta skikte som är attraktiva på marknaden.

http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=1601

Skipper
2007-01-12, 08:54
Hej

Tycker att det är förmynderi från strorebror, viktigt att inte höja åldern för A1 då kommer ännu färre att ta mc kort. Om det är färre mc på vägarna våra myndigheter vill se kommer de att lyckas.
/Skipper

HonkyTonkMan
2007-01-12, 18:40
Man får rösta, öppna eget bankkonto, köpa öl, och man kallas till mönstring för eventuell vpl-tjänstgöring när man är 18. Det finns skogsbrukskurser som kvalificerar dej att köra motorsåg när du är 16. Sexton är också åldern för att få göra högviltprovet i jaktexamen, vilket kvalificerar för grovkalibriga studsare. I vårt fanatiskt nykteristiska land får man tom köpa sprit vid 20 års ålder. Det låg länge ett förslag om att man skulle få börja övningsköra med bil vid 16 års ålder. (Hur gick det med det?) Vad gäller körkortsålder för andra fordon så är det 18 för bil, tung lastbil, samt tunga släp till dessa. Busskort får man ta vid 21 års ålder. Då anses man alltså mogen att ta ansvar för kanske 50 andra människors liv medan man rattar ett många ton tungt fordon vars närsikt och manövrerbarhet knappast är imponerande. Vid femton års ålder får du ta traktorkort, och därmed framföra 20 - 25 ton tunga vagntåg i trafiken. Men vi som kör ett fordon med oöverträffad närsikt och svårslagen manövrerbarhet, och som oftast kör utan passagerare, ska behöva vänta till en ålder när de militära myndigheterna i de flesta länder tycker att man är för gammal för att bli soldat.

Vi kanske skulle vara smickrade över den omsorg som EU-byråkraterna visar våra eländiga liv. Men ingen gillar att bli behandlad som ett barn efter att den har blivit vuxen, så avskaffa förmyndarattityden va!

Strömma
2007-01-13, 17:57
Nya regler
Det är inte svårt att förstå att man vill höja åldern med tanke på hur det har sett ut nu ett par år, både med olyckor och med den totala brist på respekt som tyvärr har visats både när det gäller moped/mc i vissa fall, eftersom det är patentlösningen som alltid tas till. Skärper man sedan kraven och höjer gränserna för moped, ja då ligger det nära till hands att höja även för A1 etc. Att det sedan inte är vare sig det enda, eller det bästa sättet att lösa problemet på, tja det förvånar väl ingen...

Personligen
tycker jag i och för sig att det är bra att något görs, bara det inte är rena skrivbordsprodukter som vanligt. Det ska inte vara så att man sätter gränser och regler bara för att hindra en viss grupp att använda sig av ett visst fordon, utan för att det finns verklighetsrelaterade anledningar till varför man gör det. Om jag har läst de nya reglerna rätt så är det inte ens säkert att det kommer att bli någon större skillnad från dagens, beroende på hur man väljer att använda sig av dom, eftersom dom går att "anpassa" åt olika håll.

Men om det nu blir som brukligt, dvs att det ställs högre krav på oss, så ska vi givetvis ställa krav på dom åt andra hållet. T.ex. genom att kräva att dom tillhandahåller en bättre utbildning för...

Mopeder
Det är staten som har utformat och godkänt den utbildning som finns idag, eller snarare bristen på den, och då måste dom ta ansvaret för det. Det bör sedan delas med dom som idag utför utbildningen, och som faktiskt känner till hur dålig den är, och frågan är väl hur många av dom som är lämpade att sköta den? Vad man behöver göra är att skapa en utbildning värd namnet (dagens utbildning är snällt sagt urdålig) istället för att stirra sig blinda på åldern, och det är idag alldeles för lätt att tjäna pengar på en utbildning som inte är värd namnet. Sedan bör definitivt vissa av dagens skrivbordsregler ändras. Att man idag får skjutsa på de flesta eu-mopeder, men inte som 16-åring på en lätt mc med en riktig körkortsutbildning i ryggen, det är inget annat än ett rent skämt.

Klass A1
Bra här är givetvis om vi då kan ta till statistik som visar att den här kategorin trots allt inte är inblandad i fler olyckor än någon annan, trots den ringa åldern. Sedan ska man kanske även visa statistiken dom har för efterföljande år på "tung" mc, dvs att erfarenheterna dom har med sig från tidigare betalar sig i form av mindre olyckor senare då dom är bättre förare med mer rutin.

Klass A2
En övergång från mellanklass till tung på två till tre år tycker jag verkar rimlig, bara den då gäller för alla och inte bara för de som tar körkort vid 18-års ålder. Det är inte ett dugg lättare att framföra en motorcykel vid 40-års ålder bara för att man är äldre och förhoppningsvis har mera erfarenhet. Man har då haft sin "topp" i livet, och hur jobbigt det än är att ta till sig så har man många gånger både svårare att lära sig, såväl som sämre reaktionsförmåga etc. Nej, i så fall bör det vara lika för alla, oavsett ålder. Sedan tycker jag att dom ska sluta stirra sig blinda på storlek på motorn utan nöja sig med att begränsa effekten. Jag förstår inte varför man inte kan få framföra en hoj med 900cc bara effekten är densamma. Vad kan vara bättre en att man får skaffa sig rutin och erfarenhet på den redan som begränsad?

Utbildning Allmänt
Det är dags att vi börjar ställa motkrav på staten, både vad gäller trafiksäkerhet och körkortsutbildningen. Jag tog mitt mc-kort för ett par år sedan, och det teoretiska provet är i mångt och mycket ett skämt. Att behöva svara på frågor på slutprovet där man ska titta på en bild och kunna avgöra om det är en touring eller customhoj man möter, eller hur många som dog i trafiken i alkoholrelaterade olyckor ett visst år som var kvinnor, är totalt överflödigt. Självklart är det saker som behöver tas upp under utbildningens gång, men vad dom har med att göra i det fåtal frågor man sedan har på slutprovet förstår jag inte. Ingen av dom har med hanterandet av mc'n att göra, inte heller är det något man har glädje av i en krissituation. Återigen en skrivbordsprodukt som inte är verklighetsförankrad.

Sedan måste man nog ställa större krav på utvärdering av lämplighet/mognad vid körkortsprovet än idag. Har man bara viljan att ta körkortet så kommer man att klara det, men det betyder självklart inte att man är lämplig. Här måste något göras även om det är svårt, för någon form av bedömning måste till för att få bort de som inte bryr sig om eller kan ta in riskerna som kommer med mc-körning.

Staten
Som ett led i detta bör vi också ställa högre krav på de som skapar de regler och förordningar vi idag lever efter. Alltför många som jobbar med detta har kanske i och för sig rätt utbildning, men ingen som helst erfarenhet eller personligt kunnande runt det de skapar lagar och regler för. Det här är rätt typiskt för sverige, har du bara "rätt utbildning" så anses du lämpad att jobba med exempelvis barn, oavsett om du är bra på det eller inte. Medans killen som faktiskt både förstår och når fram till den avsedda gruppen inte får det för han saknar just "rätt utbildning". Nej, har man ansvaret för jordbruk ska man ha ett gediget kunnande bakom sig om detta, för fordon/trafiksäkerhet gäller givetvis detsamma. Sedan bör kanske inblandade personer vara en del av den grupp trafikanter man är med och lagstiftar om?

Media
Staten har idag väldigt stor hjälp av media, både tv och tidningar, som glatt trumpetar att det är en mc-olycka så fort en mc är inblandad. Detta bidrar givetvis till att öka det allmänna missnöjet och skapa en opinion mot oss på ett för staten enkelt sätt, så detta måste vi på något sätt bemöta. Vi måste alltså jobba/kräva att få synas mer i media i positiv bemärkelse än någonsin tidigare.

Hoj-kollektivet
Sedan kommer vi som grupp alltid att få slåss hårdare för vår rätt att köra mc, då den inte är samma nyttofordon som bilar, bussar, lastbilar etc. Då måste vi ta till statistik på ett mera kraftfullt sätt en idag, och vägra ta ansvar för vad andra grupper vägtrafikanter orsakar. Dvs vi ska inte bära skulden för en olycka som är orsakad av någon/något annat en mc-föraren själv. Idag får vi i allt för ofta bära skulden för alla olyckor en mc är inblandad i, vilket är totalt oacceptabelt, och där måste "skuldbördan" läggas på rätt part från början. Dessutom ska vi kanske tydligare påvisa att vi hela tiden jobbar med att utveckla oss och lära oss mer, och får vi inte någon "cred" för det så är det kanske dags att ställa samma krav på övriga grupper vägtrafikanter.

Nej
nu ska den här hoj-muppen dricka kaffe och vidareutbilda sig i en bra mc-tidning, innan den med måste läsas i begränsad form... :rolleyes: