handdator

Visa fullständig version : Olycksutvecklingenrover75
2007-01-02, 19:23
Hejsan

Enligt Vägverket dog 56 förare/passagerare i MC-olyckor år 2006.
Samtidigt omkom 83 personer i bränder enligt Räddningsverket
och enligt Svenska Livräddningssällskapets drunkningsstatistik
omkom 128 personer genom drunkning.

Kan man då påstå att det är större risk att brinna upp eller drunkna än att köra ihjäl sig på knarren?:confused:

Jåke
2007-01-02, 19:53
Ja, det kan man nog. Men tänka sig, ändå är det trafikförsäkringen man vill göra dyrare :confused:

Fast det är klart, det är ju mycket billigare för alla inblandade att drunkna :rolleyes:

H-son
2007-01-02, 20:40
Nej, snälla släpp genast denna tanketråden... Låt inte de styrande komma på att förbjuda bad, straffskatt på vatten, tändstickor eller annat brandfarligt material!!:(

Olyckor är alltid tragiska, framförallt då någon förolyckas! Men det sätter de ansträngningar som SMC gör, samt de begränsningar som myndigheterna vill göra på MC åkarna i lite perspektiv...

/K


Ja, det kan man nog. Men tänka sig, ändå är det trafikförsäkringen man vill göra dyrare :confused:

Fast det är klart, det är ju mycket billigare för alla inblandade att drunkna :rolleyes:

Marie
2007-01-02, 21:41
Olyckor är alltid tragiska, framförallt då någon förolyckas!


Jag förstår inte alls varför folk hetsar upp sig så över att ett antal människor dör av det ena eller det andra????

Det enda i livet som är riktigt säkert är ju döden, och jag dör mycket hellre i en mc-olycka än genom drunkning eller hemska tanke - av cancer. Något skall man ju dö av någon gång. Dessutom känner jag inte den minsta rädsla inför döden. Döden är ju den himmelska födelsedagen, den dag då jag kommer att få möta Gud. Jag skulle nästan kunna säga att jag ser fram mot den dagen med nyfikenhet och förväntan.

Därmed inte sagt att jag på något sätt tänker påskynda det hele. När jag vurpade för snart två år sedan, var jag mycket medveten om hela händelseförloppet, men jag var aldrig rädd. Jag bara konstaterade efteråt att jag fortfarande levde och försökte skaffa mig en bild av vilka skador jag hade. När jag sen inne på plåsterhotellet fick veta att mjälten var spräckt och att jag inte fortfarande borde vara vid medvetande eftersom ambulansfolket missat att sätta dropp, så tog jag även det med en axelryckning. Det enda viktiga var att de inte fick söva mig och börja operera innan prästen kommit och gett mig sista smörjelsen. Att tossiga läkare skulle karva i mig skrämmer mig mycket mer än att krascha med en hoj, för de där stollarna har en fantastisk förmåga att orsaka ett mycket långt, utdraget och dessutom helt onödigt lidande.

Strömma
2007-01-02, 21:43
Hejsan

Enligt Vägverket dog 56 förare/passagerare i MC-olyckor år 2006.
Samtidigt omkom 83 personer i bränder enligt Räddningsverket
och enligt Svenska Livräddningssällskapets drunkningsstatistik
omkom 128 personer genom drunkning.

Kan man då påstå att det är större risk att brinna upp eller drunkna än att köra ihjäl sig på knarren?:confused:Undrar hur förhållandet ser ut om man tar med vållande faktorn i bilden,dvs hur många dödsolyckor var det med mc där mc-föraren själv har vållat olyckan?

Jåke
2007-01-02, 21:49
Undrar hur förhållandet ser ut om man tar med vållande faktorn i bilden,dvs hur många dödsolyckor var det med mc där mc-föraren själv har vållat olyckan?
I runda slängar 30/70 vållande/icke vållande.

HonkyTonkMan
2007-01-03, 01:17
Hejsan

Enligt Vägverket dog 56 förare/passagerare i MC-olyckor år 2006.
Samtidigt omkom 83 personer i bränder enligt Räddningsverket
och enligt Svenska Livräddningssällskapets drunkningsstatistik
omkom 128 personer genom drunkning.

Kan man då påstå att det är större risk att brinna upp eller drunkna än att köra ihjäl sig på knarren?:confused:

Antalet omkomna får ju sättas i relation till totala antalet som utsatt sej för risken. Tillexempel så förutsätter jag att de 128 som drunknade är en betydligt mindre andel av alla som badat eller åkt i småbåtar än vad de 56 omkomna i hojolyckor är av oss motorcyklister.

Marie
2007-01-03, 08:30
Antalet omkomna får ju sättas i relation till totala antalet som utsatt sej för risken. Tillexempel så förutsätter jag att de 128 som drunknade är en betydligt mindre andel av alla som badat eller åkt i småbåtar än vad de 56 omkomna i hojolyckor är av oss motorcyklister.

Nog vore det väl mera relevant att jämföra transportarbetet för mc-körning och simning i så fall. Dvs antalet dödsfall per personkilometer....:D

HonkyTonkMan
2007-01-03, 09:12
Nog vore det väl mera relevant att jämföra transportarbetet för mc-körning och simning i så fall. Dvs antalet dödsfall per personkilometer....:D

När nyheten kom att antalet döda på hoj ökat, så skrek både vanliga motorcyklister och de som skriver ledare i hojtidningar att siffran måste sättas i relation till det ökade antalet hojar i trafik. Vi kan inte ändra reglerna bara för att det passar våra egna syften.
Ska vi nånsin få respekt, alternativt behålla den respekt som SMC bland andra skaffat oss, utanför hojkollektivet, så måste vi spela efter samma regler som vi vill att andra ska efterleva. Då kan man inte hålla på och ändra förutsättningarna för statistikanalys så fort den gamla förutsättningen blir mindre fördelaktig för oss.

Strömma
2007-01-03, 12:53
När nyheten kom att antalet döda på hoj ökat, så skrek både vanliga motorcyklister och de som skriver ledare i hojtidningar att siffran måste sättas i relation till det ökade antalet hojar i trafik. Vi kan inte ändra reglerna bara för att det passar våra egna syften.
Ska vi nånsin få respekt, alternativt behålla den respekt som SMC bland andra skaffat oss, utanför hojkollektivet, så måste vi spela efter samma regler som vi vill att andra ska efterleva. Då kan man inte hålla på och ändra förutsättningarna för statistikanalys så fort den gamla förutsättningen blir mindre fördelaktig för oss.
Det finns iofs en poäng i det, men jag tycker ändå att det måste ställas i relation till exempelvis hur många som åker, det är självklart att antalet dödade tyvärr kommer att öka med fler åkare. Utan att nu säkert veta hur många fler det är som har åkt 2006 mot 2005, så är det väl ändå så att antalet döda har minskat procentuellt sett?

Jag tycker definitivt vållande faktorn måste vägas in med. Jag tycker inte hojkollektivet som grupp ska behöva ta ansvaret för olyckor som vi inte är vållande till, och som vi har väldigt liten möjlighet att påverka. I så fall borde vi kunna "tvinga" billister till någon form av vidareutbildning, men det har vi ju ingen möjlighet till. Sedan kan man vända på det och låta bilkollektivet ta allt ansvar för de olyckor som de är inblandade i, oavsett vilken part som har varit vållande, vilket skulle resultera att vårat procenttal skulle minska, men så tänker man ju inte. Sen kan man dra den vidare ytterliggare ett steg och låta SJ ta fullt ansvar för alla olyckor de är iblandade i utan att vara vållande, så kommer bilkollektivets siffor att se mycket bättre ut med en gång.

Sedan menar jag inte att vi inte ska ta vårt ansvar, för det tycker jag definitivt att vi både ska och i mångt och mycket gör. Det är självklart att vi ska ta det här på allvar och göra allt vi kan för att förbättra dessa siffror, det är ju faktiskt vi och våra nära och kära som dör i trafiken. Men jag tycker att man ska sluta avkräva hojkollektivet ett så stort ansvar som man gör idag, där i princip varje motorcyklist ska bära skulden och skammen för varje enskild mc-olycka, oavsett vållande faktorn. Finns ingen billist som får uppleva en motsvarighet till det här fenomenet, utom möjligtvis när det diskuteras rörande enskilda motorsporter som utövas på tävlingsbanor, det händer aldrig med bilkollektivet som allmänhet på samma sätt.

Sedan tycker jag att staten ska gå in och ta ett större ansvar än vad som görs idag för att minska antalet mc-olyckor. Det finns enormt mycket dom kan göra för att förbättra situationen med säkrare vägar/korsningar etc, som trots allt går att förbättra bara genom att skjuta till pengar. Sedan tycker jag vidare att dom måste ta ett större ansvar vid körkortsutbildningen som sådan, både vad gäller billister och motorcyklister. Vad gäller utbildningen för billister så måste det finnas hur mycket som helst man kan göra nästan, med tanke på hur många av olyckorna som bilisterna är vållande till. Och hur många bilister behöver träna på så mycket som en enda undanmanöver när körkortsprovet väl är avklarat?

Vad gäller utbildandet av motorcyklister så läggs mycket av ansvaret på oss som kollektiv där bland annat smc får gå in med vidareutbildningar i efterhand. Där bör man kanske också ändra grundutbildningen för motorcyklister för att kunna säkerställa att kompetensen inte bara gäller handhavandet av fordonet och gällande trafikregler, till att i en större utsträckning omfatta även riskmedvetande och mognad. Nu säger jag inte att man ska sluta med vidareutbildningar, dom är värdefulla, men det är ett stort ansvar att lägga på kollektivet som sådant att i efterhand själva utbilda/påverka enskilda individer för att komma tillrätta med brister som till viss del i så fall finns redan vid det körkortsprov som trots allt faller under statens/vägverkets ansvar. Här ingår dessutom den svåraste uppgiften av alla, nämligen att i efterhand förändra synsättet hos alla dessa omogna, naiva och många gånger hänsynslösa personer som tyvärr kör motorcykel, och som märkligt nog har blivit godkända av vägverket. Det innebär faktiskt att i alla fall vägverket har ansett att dom har kompetens nog för att framföra en motorcykel i trafiken...

Galne Dansken
2007-01-03, 14:32
Mycket bra inlägg Strömma.

Kolla: LÄNK (http://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/Sveriges%20MotorCyklister%20Pressmeddelande%202006 %2010%2018%20Konstanta%20dödstal.pdf)

Strömma
2007-01-03, 15:49
Kolla: LÄNK (http://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/Sveriges%20MotorCyklister%20Pressmeddelande%202006 %2010%2018%20Konstanta%20dödstal.pdf)
Efter att ha läst pressmedelandet i länken som Jesper bifogade konstaterar jag att missade ett par synpunkter:

Längden på säsongen är givetvis också en faktor som ska tas med vid eventuella jämförelser, speciellt med tanke på dom sista årens vädertemperaturer som har möjliggjort att väldigt många har kört både en och två månader längre än vissa tidigare säsonger. Det är tyvärr lika självklart att olyckorna ökar med en längre säsong, som med antalet körda mil. Å andra sidan kan det komma något gott ur det med, då vi förhoppningsvis får mer erfarenhet pga av längre säsong/fler körda mil, men också då vi i större utsträckning mera påtagligt nu måste lära oss att praktiskt tillämpa det vi en gång har lärt oss, nämligen att hantera mc'n annorlunda då vi helt plöstligt nu kör hoj under många gånger sämre förhållanden än tidigare. Och sämre förhållanden betyder inte enbart snö och is, det räcker med en kall hoj som är betydligt mera "bångstyrig" än under en varm sommardag. Lägg sedan till kalla däck, en kall vägbana, och inte minst en lätt frusen förare så krävs det betydligt mer i form av omdöme för att resan/turen ska gå bra. Så det bör faktiskt kunna bidra till att vi blir bättre förare, och att vi lär oss att använda omdömet annorlunda över hela säsongen.

Sedan är det "problemet" med alla som fick A-behörigheten "på köpet". Nu vill jag inte på något sätt peka ut dessa som grupp, det stora flertalet är givetvis alldeles utmärkta förare, men helt klart är väl att det tyvärr finns några som inte besitter de kunskaper dom förmodligen fortfarande tror att dom har kvar. Det här problemet kan givetvis lösas på flera sätt, varav ett är vidareutbildning/avrostningskurser etc, men tyvärr tror jag inte att man når dom som bäst behöver det med mindre en någon form av tvingande utbildning/kompetens prov. Detta då det precis som alltid annars hänger dels på den egna viljan att bli en bättre förare, dels på att man redan tidigare måste besitta förmågan att inse att man aldrig är färdiglärd och att man har svagheter oavsett vad för fordon man kör/kört, oavsett hur länge man än gjort det. Kvarstår i sådana fall någon form av "tvingande" kompetensprov/utbildning, och så fort det blir ett krav så anser jag att det är statens/vägverkets sak att lösa det det problemet. Det går självklart inte att lägga ett krav på smc att komma tillrätta med ett sådant problem då man dels inte kan tvinga sina medlemmar att delta i någonting, och dels är en förening som redan från början bygger sin verksamhet på frivillighet. Nej, det skulle nog vara början till slutet för föreningen som sådan. Om sedan staten/vägverket väljer att ta hjälp av exempelvis smc för detta, och all den samlade kompetens som finns här, så det givetvis ok. Men eventuella krav och riktlinjer ska komma från staten/vägverket.

Sammantaget är det givetvis riktigt tragiskt att det överhuvudtaget finns siffor att redovisa som visar att någon ur "vårt" kollektiv, eller bland övriga trafikanter, fortfarande ibland får sätta livet till utmed våra vägar. Jag hoppas verkligen att "nollvisionen" en dag ska kunna infrias, men samtidigt är det nog ett ouppnåeligt mål tyvärr. Självklart så måste både vi som kollektiv, smc, staten/vägverket fortsätta att jobba för att få ned siffrorna så långt som möjligt, det jobbet kommer aldrig att vara färdigt utan måste utvecklas i takt med att antalet trafikanter ökar och utvecklingen går framåt. Dock tycker jag nog att både smc och vi som kollektiv bör förtjäna lite mera kred för allt som redan nu görs, än vad vi många gånger får. Detta med tanke på att antalet motorcyklister ökar rejält varje år, att säsongen nu har varit ganska mycket längre med betydligt fler mil körda i trafiken, och dessa faktorer till trots så har i alla fall inte antalet dödsolyckor ökat.

Nej, kred till alla er som kör med insidan av huvudet, som hjälper till att exempelvis hålla dessa debatter levande med en bidragande utveckling av oss som förare som följd, samt till smc och övriga organisationer för ett oerhört bra jobb! Utan allt dessa hade säkerligen rapporten varit betydligt dystrare...

Strömma
2007-01-03, 16:01
Antalet omkomna får ju sättas i relation till totala antalet som utsatt sej för risken. Tillexempel så förutsätter jag att de 128 som drunknade är en betydligt mindre andel av alla som badat eller åkt i småbåtar än vad de 56 omkomna i hojolyckor är av oss motorcyklister.
Men då ska väl i rättvisans namn tilläggas att bland de som har drunknat finns både badande, fritidsbåtsolyckor, skridskoåkare etc som befinner sig på sjön med. Vilket då gör att man i så fall ska ta med alla vägtrafikanter för att jämförelsen med motorcyklar ska bli likvärdig, i alla fall de som framför motorfordon i trafik, dvs mopder, motorcyklar, bilar, bussar, lastbilar, arbetsfordon etc? Nu betyder inte det att vi på något sätt kan sluta bidra till att utvecklingen går åt rätt håll, men sett i det sammahanget är inte "vår del" så stor heller.

Och på något sätt hamnar vi då obönhörligen där igen med motorcyklister som ett separat och utpekat kollektiv, som alltid tvingas ta sitt ansvar för allt som drabbar kollektivet som sitt personliga ansvar, och var finns rättvisan i det? Vi är faktiskt en del av gruppen vägtrafikanter, och vi ska inte behandlas varken bättre eller sämre än övriga som tillhör den...

redtop
2007-01-03, 19:30
Tingvall har väl sagt någon gång att "det finns ingen plats för motorcyklar i en nollvision". Det visar sig tydligt i vilken statistik vägverket väljer att presentera.

En snabb Googling gav mig den här rapporten:
http://www.vv.se/filer/22832/5.%20V%C3%A4gtrafikinspektionen%202005%20moped_MC_ PM.pdf

Kombinerar man datan där med det som VV presenterar i pressreleasen om 2006 års siffror får man följande (data för 2003 saknas) graf över atalet omkomna motorcyklister per motorcykel i trafik.

http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_17/06360000-06369999/640x480/6363417.jpg?0
(Lyckas inte få bilden att synas i forumet. Klicka på länken för att se diagrammet.)

Trenden är alltså ett minskat antal olyckor och på tio år har olyckorna med dödlig utgång minskat med ca 65%

/RedTop