handdator

Visa fullständig version : Försäkra hojen utomlandsrockme
2007-01-02, 16:56
Är det någon som vet om det är möjligt att försäkra hojen hos ett Tyskt försäkringsbolag istället för ett Svenskt? Om svaret är JA, kommer ,man då runt det ev. problmet med höjda premier i Sverige.
/H

Mathias
2007-01-02, 18:17
Antar att den då måste vara tyskregistrerad samt att du måste köra ner till Tyskland 1 gång /år för besiktning eller liknande. Sen är det nog en massa annat krssidullande oxå.

Galne Dansken
2007-01-02, 18:39
Forslaget om Trafikförsäkringsskatten innehåller bl. a följande text;


Skattskyldighet

3 § Skattskyldig för skatt på premie för trafikförsäkring är
försäkringsgivare som meddelar trafikförsäkring enligt trafikskadelagen
(1975:1410).
Om en försäkringsgivare bedriver verksamhet i Sverige genom
generalrepresentation, skall ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 §
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige ansvara för redovisning och betalning av
skatt enligt denna lag.
En utländsk försäkringsgivare som inte bedriver sin verksamhet här i
landet från en sekundäretablering enligt lagen om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
skall utse en representant som ansvarar för redovisning och betalning av
skatt enligt denna lag. Representanten skall vara bosatt i Sverige eller
vara en svensk juridisk person.

rover75
2007-01-02, 19:00
Hejsan

Vill bara påminna om att höjningen gäller förslag till en ny skatt på trafikförsäkringen som samtidigt ska privatiseras. Det är inte försäkringsbolagen som höjer.
Privatiseringen och beskattningen är regeringens första steg i omläggningen av försäkringen och avser kostnader för gamla, redan inträffade trafikskador.
Kolla denna länk:
http://www.regeringen.se/sb/d/6187/a/74048

Kan inte hitta SMC som remissinstans!!!
Däremot Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation! De ni.

lantzen
2007-01-03, 07:36
Bara som info.......SMC finns på plats 25 i listan över remissinstanser.