handdator

Visa fullständig version : Ska vi minera våra vägar?MORR
2009-04-14, 22:35
Lade ut följande kommentar till Vägverket: "Jag vill att ni betänker alla de vajerräcken som finns på våra vägar (ofta på trefiliga vägar med omkörningssträckor). De är dödsfällor för motorcyklister."

Här nedan finner ni Vägverkets svar:

........................................
På de trefältiga vägarna, som ibland kallas 2+1-vägar, har sannolikehten för att motorcyklister ska dödas eller skadas svårt reducerats med minst 40 % efter ombyggnad till mötersfri väg med mitträcke. Detta framgår av VTI Rapprot 636 "Uppföljning av mötesfria vägar. Slutrapport"

Du kan hitta rapporten här:

http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=10915

Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten.
............................................

Denna kommentar funderar jag på:

"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Enligt samma logik borde vi minera våra vägar med stridsvagnsminor så att folk håller hastigheten. Fartkamerorna borde enligt logiken bytas utt mot snabbskjutande automatkanoner som skjuter folk av vägen. Enligt logiken borde polisen ha rätt att skjuta skarpt mot bråkiga demonstranter och fotbollshuliganer så att det blir lugn och ro.

Andra tankar?

Mvh

/MORR

Goffen
2009-04-15, 11:33
Det där med att skjuta skarpt mot hulliganer och demonstranter skriver jag under på i alla fall.....

MORR
2009-04-15, 16:36
Det där med att skjuta skarpt mot hulliganer och demonstranter skriver jag under på i alla fall.....

Ang: "Det där med att skjuta skarpt mot hulliganer och demonstranter skriver jag under på i alla fall....."

Det här forumet är lustigt. Vad ska Cencureras? Det är helt ok att skriva att man ska skjuta fotbollshuliganer. Att skriva: "Just nu säljs sverige ut av regeringen" är inte ok för att det upprör någon med andra åsikter. Vad ska censureras och vem är det som bestämmer? Den censuren måste bli rätt så godtycklig och subjektiv. Ska man ta bort allt som upprör någon?

Mvh

/MORR

P-O Noren
2009-04-15, 17:58
Är inte en del farthinder redan att betrakta som minor?

Att på en 50 väg medvetet konstruera ett fysiskt hinder, som om man körde 50 sannolikt skulle kunna ta livet av en motorcyklist.
(åtminstone kasta en av vägen)

Dom där djävla bulorna blir ju dessutom bara värre med åren då sättningar i asfalten från tung trafik gör hindret bara värre och värre. Hade dom gjort ett sådant hinder i frankrike hade bönderna dragit ut vägverksbossarna på gatorna och spöat skiten ur dom. Sedan dumpat ett lass koskit utanförentrén så dom inte kom ut förren dom hade vett att skämmas.

Kan inte förstå att inte SMC på central nivå har reagerat över dessa fällor.

Thruxtonerich
2009-04-15, 18:41
Är inte en del farthinder redan att betrakta som minor?

Att på en 50 väg medvetet konstruera ett fysiskt hinder, som om man körde 50 sannolikt skulle kunna ta livet av en motorcyklist.
(åtminstone kasta en av vägen)

Dom där djävla bulorna blir ju dessutom bara värre med åren då sättningar i asfalten från tung trafik gör hindret bara värre och värre. Hade dom gjort ett sådant hinder i frankrike hade bönderna dragit ut vägverksbossarna på gatorna och spöat skiten ur dom. Sedan dumpat ett lass koskit utanförentrén så dom inte kom ut förren dom hade vett att skämmas.

Kan inte förstå att inte SMC på central nivå har reagerat över dessa fällor.

Inte att förglömma alla "drivminor" i form av ouppmärksamma bilister.

jan-olovj
2009-04-15, 19:20
(Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten.)Snarare är det nog så att vi väljer andra vägar så att vi sllipper köra på 2-1vägar. Har jag fel i det?

Galne Dansken
2009-04-15, 20:54
..
Kan inte förstå att inte SMC på central nivå har reagerat över dessa fällor.

uPs - ska kolla med Maria i morgon om vi haft detta uppe..

Jag vett att vi har varit extremt kategoriska, och totalt u-flexibla, över vissa nya förslag till fart-gubbz, som därefter strax blev skickat retur till producenter..

MORR
2009-04-15, 22:20
(Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten.)Snarare är det nog så att vi väljer andra vägar så att vi sllipper köra på 2-1vägar. Har jag fel i det?


Jag tycker att det är ok att köra på dessa vägar. Räckena är däremot farliga. Finns det ingen som tittat på detta? Finns det inga andra lösningar? Det jag reagerade på var logiken i Vägverekets svar.

MORR
2009-04-15, 22:23
Är inte en del farthinder redan att betrakta som minor?

Att på en 50 väg medvetet konstruera ett fysiskt hinder, som om man körde 50 sannolikt skulle kunna ta livet av en motorcyklist.
(åtminstone kasta en av vägen)

Dom där djävla bulorna blir ju dessutom bara värre med åren då sättningar i asfalten från tung trafik gör hindret bara värre och värre. Hade dom gjort ett sådant hinder i frankrike hade bönderna dragit ut vägverksbossarna på gatorna och spöat skiten ur dom. Sedan dumpat ett lass koskit utanförentrén så dom inte kom ut förren dom hade vett att skämmas.

Kan inte förstå att inte SMC på central nivå har reagerat över dessa fällor.

Ord och inga visor :). Faktum är att jag själv varit med och byggt farthinder på en väg. Vi gjorde dom för flacka och fick göra om dom. Jag undrar hur det går till vid vissa farthinders tillblivelse :) ... fast detta har ju inte bara med motorcyklister att göra...

P-O Noren
2009-04-15, 22:38
Jag förstår tanken bakom farthinder men det finns bara ett problem. Ett farthinder på en 50 väg skall vara konstruerad på ett sådant sätt att man obehindrat och utan fara ska kunna passera hindret i just: 50 km/h

Annars är antingen någonting som är fel i hastighetsbegränsningen eller farthindret. Men är det ingen annan än mig som reagerar över att man gör ett farthinder som man bara säkert kan passera i 10 km/h på en väg som har hastighetsbegränsing 50 Km/h?

Ska man med vett och vilja BYGGA ett hinder på en i övrigt bra fungerande väg, som blir livsfarligt att passera vid säg 70% av lagstadgad hastighet?
Som sagt; i de flesta andra länder som inte är diktaturer får sådana ideér och projekt följdverkningar. Allt från att folk på ansvarigt departement får sluta till att folk protesterar. Vad händer i Sverige? Claes Tingvall får mediabevakning och hyllas som en hjälte...

Om problemet är att folk kör för fort så inför man hastighetskontroller, med de bötesnivåer som föreligger nu så kommer folk mycket snabbt att hålla rätt fart om ryktet går att polisen har kontroller.

Tacka vet jag Danmark, dom kan göra farthinder. Där är hindren mjukt utformade och anpassade efter den hastighetsbegränsning som råder.

Maria Nordqvist
2009-04-16, 06:13
SMC har diskuterat farthinder i Vägmiljögruppen. INom det pågående arbetet med Nationell strategi har jag dessutom hittat en forskningsrapport som säger att farthinder av denna typ har liten effekt på trafiksäkerheten. Det finns alltså med i det arbete som pågår.

Räcken, de är en given fråga i strategin eftersom 30 motorcyklister dött 2000-2008 i räckesolyckor. 9 motorcyklister har dött på2+ 1-vägarna. Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor följt av stolpar. Mot den bakgrunden är det bara att beklaga det svar du fått från VV.

Maru
2009-04-16, 07:24
Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten.
............................................

Denna kommentar funderar jag på:

"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Enligt samma logik borde vi minera våra vägar med stridsvagnsminor så att folk håller hastigheten. Fartkamerorna borde enligt logiken bytas utt mot snabbskjutande automatkanoner som skjuter folk av vägen. Enligt logiken borde polisen ha rätt att skjuta skarpt mot bråkiga demonstranter och fotbollshuliganer så att det blir lugn och ro.

Andra tankar?

Mvh

/MORR

Ja i en del fall behövs "hinder" för att få ner farten. Det hjälper ju bevisligen.
Om inte människan själv förstår allvaret så får man införa pekpinnen.

Fartkameror negligeras i alltför stor utsträckning av motorcyklister då de är "ofarligt" att köra för fort förbi dem. Ladda dem med färgad filmjölk, så skola det synas vem som syndaren äro....:rolleyes:

Jag tycker inte att polisen ska ha rätt att skjuta skarpt mot demonstranter och hulliganer men väl kunna utnyttja vattenkanoner(vem vill bråka om man genomblöt, då vill man bara hem och byta kläder). Jag var inne ett tag på gummikulor också men tydligen finns det rapporter som visar på att dessa kan göra oerhörd skada.

Maru
2009-04-16, 07:30
Annars är antingen någonting som är fel i hastighetsbegränsningen eller farthindret. Men är det ingen annan än mig som reagerar över att man gör ett farthinder som man bara säkert kan passera i 10 km/h på en väg som har hastighetsbegränsing 50 Km/h?Det är väl den hastighet en gående har....om den har bråttom.

P-O Noren
2009-04-16, 09:51
Det är väl den hastighet en gående har....om den har bråttom.

Ja, tyvärr finns det så idiotiska farthinder...
Ursprungligen konstruerade med skarpa kanter, genom åren så har dessutom tung trafik skapat urgröpningar och i vissa fall hål som förstärker effekten.
Farliga i trafikmiljön för motorcyklister, dessutom medvetet skapade...

Andelen bilar som har fått underkänt pga spräckta fjädrar och sönderslagna fjädersäten har ökat dramatiskt på besiktningen berättade en kille där när jag besiktade bilen i veckan. En form av fel som tidigare var rätt så ovanligt, men har ökat enbart i Sverige. Ingen annan marknad har detta problem. Helt och hållet tack vare vägverket. Eller transportstyrelsen som dom nu vill kalla sig.

janric
2009-04-16, 14:24
Jag förstår tanken bakom farthinder men det finns bara ett problem. Ett farthinder på en 50 väg skall vara konstruerad på ett sådant sätt att man obehindrat och utan fara ska kunna passera hindret i just: 50 km/h

Annars är antingen någonting som är fel i hastighetsbegränsningen eller farthindret. Men är det ingen annan än mig som reagerar över att man gör ett farthinder som man bara säkert kan passera i 10 km/h på en väg som har hastighetsbegränsing 50 Km/h?

Ska man med vett och vilja BYGGA ett hinder på en i övrigt bra fungerande väg, som blir livsfarligt att passera vid säg 70% av lagstadgad hastighet?
Som sagt; i de flesta andra länder som inte är diktaturer får sådana ideér och projekt följdverkningar. Allt från att folk på ansvarigt departement får sluta till att folk protesterar. Vad händer i Sverige? Claes Tingvall får mediabevakning och hyllas som en hjälte...

Om problemet är att folk kör för fort så inför man hastighetskontroller, med de bötesnivåer som föreligger nu så kommer folk mycket snabbt att hålla rätt fart om ryktet går att polisen har kontroller.

Tacka vet jag Danmark, dom kan göra farthinder. Där är hindren mjukt utformade och anpassade efter den hastighetsbegränsning som råder.

Så Tingvall har blivit hjälte i media nu igen? Var, när? Och Danmark trafiksäkerhetens föregångsland?

"50" på en sån där gul tavla med röd kant innebär högsta tillåtna hastighet. Inte vad man måste hålla. Detsamma i Danmark.

I trafikförordningen finns följande att läsa: 2 kap § 1 "För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna." Om alla följde denna enkla paragraf krävdes varken farthinder eller hastighetsbegränsningar. Och i 2 kap § 2 "En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, ..."
Således, du skall köra så att du kan upptäcka och sänka din fart om det finns farthinder. Oftast, vilket vägmärksförordningen föreskriver, finns varningsskyltar för farthinder. Säkert detsamma i danska trafikregler.

Farthinder placeras med syfte att sänka hastigheterna på gator/vägar där man i övrigt kanske tillåter t.ex. 50 eller 30. T.ex. på platser där det finns skolor. Att placera ett farthinder på en 50-gata där farthindret tillåter överfart i 50 är ganska verkningslöst, i vart fall för fotgängare.
Det man vet säkert är att efterlevnaden av hastighetsbegränsingar är dålig. Man vet också säkert att chansen att överleva om man blir påkörd av ett fordon med 30 km hastighet är hyfsad. Minskas hastigheten till en som är lämplig att passera de flesta farthinder med ökar överlevnadschansen radikalt. Ingen skillnad mot i Danmark där inte.

Tycker för övrigt själv att farthindren i Sverige är av varierande slag och påfallande ofta liknar det som finns i Danmark och andra länder i Europa. Många riktigt bra, vissa riktigt usla i sin utformning. Man stjäl säkert ideér från varandra. Konstruktioner som sätts upp i Sverige är ofta importerade, ibland från Danmark.

Vitsen med farthinder är att skona oskyddade trafikanter, inte göra det besvärligt för motorcyklister.

Maru
2009-04-16, 14:33
Ja, tyvärr finns det så idiotiska farthinder...
Ursprungligen konstruerade med skarpa kanter, genom åren så har dessutom tung trafik skapat urgröpningar och i vissa fall hål som förstärker effekten.
Farliga i trafikmiljön för motorcyklister, dessutom medvetet skapade...

Andelen bilar som har fått underkänt pga spräckta fjädrar och sönderslagna fjädersäten har ökat dramatiskt på besiktningen berättade en kille där när jag besiktade bilen i veckan. En form av fel som tidigare var rätt så ovanligt, men har ökat enbart i Sverige. Ingen annan marknad har detta problem. Helt och hållet tack vare vägverket. Eller transportstyrelsen som dom nu vill kalla sig.

Att man ska hålla "gångfart" är väl för att man kan möta gående. Det är väl själva syftet med farthindret.

Kan man verkligen lägga skulden på vägverket? Låter lite som hastigheten på vinterväg......man åkte av vägen för att det stod 70 på skylten och skyller sen på underlaget. "Bilist blev offer för halkan"....och inte "Bilist missbedömde situation"....:confused:

P-O Noren
2009-04-16, 16:00
Att man ska hålla "gångfart" är väl för att man kan möta gående. Det är väl själva syftet med farthindret.

Kan man verkligen lägga skulden på vägverket? Låter lite som hastigheten på vinterväg......man åkte av vägen för att det stod 70 på skylten och skyller sen på underlaget. "Bilist blev offer för halkan"....och inte "Bilist missbedömde situation"....:confused:

Nej det har inte med säkerhet att göra, inte nu längre. Allt pekar mot att dessa hinder bara är hinder.

Ska man tvinga förare att sakta ner för att förare av fordon annars skulle köra på någon? Låter ju så galet det bara kan bli. Det är därför vi har poliser, regler och körkort. För det kan väl inte vara rimligt att fortsätta bygga in fysiska hinder överallt?

Vad kommer härnäst? vattenfyllda vallgravar på sidan av vägen så att rattfyllon har större chans att bli stoppade när dom vinglar på vägen?

Dom som inte stannar för att släppa fram folk tar polisen, sedan blir dom av med
körkortet för att dom inte följt reglerna...

Ska man bygga in farliga farthinder på cykelstigar där inte mopeder får köra? Det är ju logiskt, med det resonemanget.

jan-olovj
2009-04-16, 16:36
Det finns ju aktiva farthinder det är sådana son fälls upp automatiskt om jag kör för fort över. Jag har aldrig sett hindret utlösas men fy tusan för att köra på ett sådant. En annan modell är dem som en bil kan gränsla åtminstone lastbilar och bussar, yrkesschafförerna skonar ryggen när de slipper knycken.
Jag själv upplever inte särskilt svårt att passera men det får inte gå fort, min tecknik är att frikoppla strax innan och sedan rulla över.

MORR
2009-04-16, 17:02
Ja i en del fall behövs "hinder" för att få ner farten. Det hjälper ju bevisligen.
Om inte människan själv förstår allvaret så får man införa pekpinnen.

Fartkameror negligeras i alltför stor utsträckning av motorcyklister då de är "ofarligt" att köra för fort förbi dem. Ladda dem med färgad filmjölk, så skola det synas vem som syndaren äro....:rolleyes:

Jag tycker inte att polisen ska ha rätt att skjuta skarpt mot demonstranter och hulliganer men väl kunna utnyttja vattenkanoner(vem vill bråka om man genomblöt, då vill man bara hem och byta kläder). Jag var inne ett tag på gummikulor också men tydligen finns det rapporter som visar på att dessa kan göra oerhörd skada.

Det är stor skillnad på "pekpinnar" och att konstruera mordredskap. Resonemanget innebär ju att man konstruerar något som man helt medvetet vet skadar allvarligt. Vajerräcken lär knappast göra skillnad mellan en motorcyklist som kör för fort och en som kör lagligt. Om nu vajerräcken skulle kunna göra skillnad på fartsyndare och icke fartsyndare så är väl ändå dödsstraff för fortkörning lite väl magstarkt?

Då frågar jag mig om de faktiskt sätter upp vajerräcken för att straffa människor som tycker om att köra MC ... ?

MORR
2009-04-16, 17:06
Det finns ju aktiva farthinder det är sådana son fälls upp automatiskt om jag kör för fort över. Jag har aldrig sett hindret utlösas men fy tusan för att köra på ett sådant. En annan modell är dem som en bil kan gränsla åtminstone lastbilar och bussar, yrkesschafförerna skonar ryggen när de slipper knycken.
Jag själv upplever inte särskilt svårt att passera men det får inte gå fort, min tecknik är att frikoppla strax innan och sedan rulla över.

Ja, det gäller att hitta en överlevnadstrategi :)

MORR
2009-04-16, 17:07
Att man ska hålla "gångfart" är väl för att man kan möta gående. Det är väl själva syftet med farthindret.

Kan man verkligen lägga skulden på vägverket? Låter lite som hastigheten på vinterväg......man åkte av vägen för att det stod 70 på skylten och skyller sen på underlaget. "Bilist blev offer för halkan"....och inte "Bilist missbedömde situation"....:confused:

Vädret kan vi inte påverka. Vägverket kan vi påverka.

MORR
2009-04-16, 17:09
Jag förstår tanken bakom farthinder men det finns bara ett problem. Ett farthinder på en 50 väg skall vara konstruerad på ett sådant sätt att man obehindrat och utan fara ska kunna passera hindret i just: 50 km/h

Annars är antingen någonting som är fel i hastighetsbegränsningen eller farthindret. Men är det ingen annan än mig som reagerar över att man gör ett farthinder som man bara säkert kan passera i 10 km/h på en väg som har hastighetsbegränsing 50 Km/h?

Ska man med vett och vilja BYGGA ett hinder på en i övrigt bra fungerande väg, som blir livsfarligt att passera vid säg 70% av lagstadgad hastighet?
Som sagt; i de flesta andra länder som inte är diktaturer får sådana ideér och projekt följdverkningar. Allt från att folk på ansvarigt departement får sluta till att folk protesterar. Vad händer i Sverige? Claes Tingvall får mediabevakning och hyllas som en hjälte...

Om problemet är att folk kör för fort så inför man hastighetskontroller, med de bötesnivåer som föreligger nu så kommer folk mycket snabbt att hålla rätt fart om ryktet går att polisen har kontroller.

Tacka vet jag Danmark, dom kan göra farthinder. Där är hindren mjukt utformade och anpassade efter den hastighetsbegränsning som råder.

Heja danmark :) !

SailorChief
2009-04-16, 20:43
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?

MORR
2009-04-16, 20:50
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?

Ja, varför gick du med :) ?

SailorChief
2009-04-16, 21:46
Det är stor skillnad på "pekpinnar" och att konstruera mordredskap. Resonemanget innebär ju att man konstruerar något som man helt medvetet vet skadar allvarligt. Vajerräcken lär knappast göra skillnad mellan en motorcyklist som kör för fort och en som kör lagligt. Om nu vajerräcken skulle kunna göra skillnad på fartsyndare och icke fartsyndare så är väl ändå dödsstraff för fortkörning lite väl magstarkt?

Då frågar jag mig om de faktiskt sätter upp vajerräcken för att straffa människor som tycker om att köra MC ... ?

Medvetet skadar folk???Hur är ett vajerräcke kontra frontalkrock med en personbil i 90 km/h, vilket är att föredra?

P-O Noren
2009-04-16, 22:50
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?

Du gillar ju vårt forum :-)

Om du tycker SMC verkar vara något du inte gillar, kan du jobba för att förändra SMC.
;)
Du har ju missat tråden om vägrenskörning, den är fin

MORR
2009-04-16, 23:23
Medvetet skadar folk???Hur är ett vajerräcke kontra frontalkrock med en personbil i 90 km/h, vilket är att föredra?

Som pest eller kolera. Det borde finnas andra lösningar än vajerräcken. Det är väl egentligen det intressanta att diskutera.

För en billist fungerar vajerräcken bra eftersom de glider på räcket med enbart plåtskador som följd. För en motorcyklist är vajerräcket en dödsfälla. För övrigt är det absolut inte säkert att det skulle ha blivit en frontalkrock bara för att motorcyklisten vinglar ut på mötande vägbana.

Hmmm...

jan-olovj
2009-04-17, 05:37
http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=5938

Det är tydligen inte bara vi här på folumet som inte gillar felaktiga mitträcken.

swischmc
2009-04-17, 07:10
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?

Skönt med någon som vågar säga emot! Avsluta inte dit medlemskap, det behövs folk med alla åsikter. Det här forumet är delvis en lekstuga för några med åsikten "vi mot dom". När någon annan reagerar och påpekar att alla inte tycker lika förändras oftast tankegångarna på tråden. Fler med "avvikande" åsikter vågar kliva fram. Stå på dig! Alla har både rätt och fel, ingen är totalt allvetande.

Sjäv snittar jag 1700 mil per år och kämpar varje säsong med kurser för att bli en bättre mc-förare. Det är bara att inse, man är oskyddad på hoj - oavsett vems felet är. Men, man kan själv påverka genom att synas, hålla vettiga hastigheter och köra med insidan av hjälmen.

Simma lugnt i sommar!

Maria Nordqvist
2009-04-17, 08:40
Har just nu skickat ett pressmeddelande till all media i Sverige angående vägräcken: http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=284
NU får vi se om man citerar SMC också.

MORR
2009-04-17, 09:27
Skönt med någon som vågar säga emot! Avsluta inte dit medlemskap, det behövs folk med alla åsikter. Det här forumet är delvis en lekstuga för några med åsikten "vi mot dom". När någon annan reagerar och påpekar att alla inte tycker lika förändras oftast tankegångarna på tråden. Fler med "avvikande" åsikter vågar kliva fram. Stå på dig! Alla har både rätt och fel, ingen är totalt allvetande.

Sjäv snittar jag 1700 mil per år och kämpar varje säsong med kurser för att bli en bättre mc-förare. Det är bara att inse, man är oskyddad på hoj - oavsett vems felet är. Men, man kan själv påverka genom att synas, hålla vettiga hastigheter och köra med insidan av hjälmen.

Simma lugnt i sommar!

Jojo ... jag har själv arbetat som yrkeschaufför under ett decennium av mitt liv. Buss, lastbil och taxi. Jag känner igen snacket om "braigheten" hos en själv och fördömmandet av alla andra "inkompetenta idioter" på vägen (eller forumet) som inte fattar något :). Egentligen tror jag att de flesta tänker så någon gång när de sitter bakom ratten/styret. Det för knappast diskussionen framåt och det höjer inte nivån :)

MORR
2009-04-17, 09:28
Har just nu skickat ett pressmeddelande till all media i Sverige angående vägräcken: http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=284
NU får vi se om man citerar SMC också.

Action is king :)

Maria Nordqvist
2009-04-17, 09:28
OPPS! Jag klistrade in fel länk! http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=5942

Maru
2009-04-17, 09:53
Ska man tvinga förare att sakta ner för att förare av fordon annars skulle köra på någon? Låter ju så galet det bara kan bli. Det är därför vi har poliser, regler och körkort. För det kan väl inte vara rimligt att fortsätta bygga in fysiska hinder överallt?

Vad kommer härnäst? vattenfyllda vallgravar på sidan av vägen så att rattfyllon har större chans att bli stoppade när dom vinglar på vägen?

Dom som inte stannar för att släppa fram folk tar polisen, sedan blir dom av med
körkortet för att dom inte följt reglerna...

Ska man bygga in farliga farthinder på cykelstigar där inte mopeder får köra? Det är ju logiskt, med det resonemanget.

Om det ändå vore så enkelt. Men olycks-statistiken visar tydligen på att eminenta trafikanter inte har förmågan att undvika att skada fotgängare vid övergångställen. Annars finns det väl ingen anledningen att bygga hinder?

Maru
2009-04-17, 09:58
Då frågar jag mig om de faktiskt sätter upp vajerräcken för att straffa människor som tycker om att köra MC ... ?

Nej, om jag har förstått det rätt så sitter vajerräckena där för att minska på mötesolyckor. Tror inte man sätter upp dem för att skada folk, låter motsägelsefullt.

Maru
2009-04-17, 09:58
Vädret kan vi inte påverka. Vägverket kan vi påverka.

Men framförallt vårat eget beteende....

MORR
2009-04-17, 10:43
Nej, om jag har förstått det rätt så sitter vajerräckena där för att minska på mötesolyckor. Tror inte man sätter upp dem för att skada folk, låter motsägelsefullt.

Ja visst gör det ... fast man kan ju fundera med tanke på logiken i resonemanget...

MORR
2009-04-17, 10:44
Men framförallt vårat eget beteende....

Självklart :)

P-O Noren
2009-04-17, 11:36
Om det ändå vore så enkelt. Men olycks-statistiken visar tydligen på att eminenta trafikanter inte har förmågan att undvika att skada fotgängare vid övergångställen. Annars finns det väl ingen anledningen att bygga hinder?
Vad jag förstår fungerar inte farthindren som det är tänkt i olycksstatistiken. Fortfarande lika många fotgängare som blir påkörda, så dom byggs inte av den anledningen iaf.

Maru
2009-04-17, 17:27
Vad jag förstår fungerar inte farthindren som det är tänkt i olycksstatistiken. Fortfarande lika många fotgängare som blir påkörda, så dom byggs inte av den anledningen iaf.

Men det visste man inte innan de kom dit, då hade man ju inte gjort det.

Så jag får ge mig, farthindren gjorde inte att bilisterna fick upp ögonen för faran. De fortsatte köra i samma hastighet med dyra reparationskostnader som följd plus att man körde på fotgängaren.

Attans vägvärk...förlåt vägverk...:rolleyes:

swischmc
2009-04-17, 17:41
Jojo ... jag har själv arbetat som yrkeschaufför under ett decennium av mitt liv. Buss, lastbil och taxi. Jag känner igen snacket om "braigheten" hos en själv och fördömmandet av alla andra "inkompetenta idioter" på vägen (eller forumet) som inte fattar något :). Egentligen tror jag att de flesta tänker så någon gång när de sitter bakom ratten/styret. Det för knappast diskussionen framåt och det höjer inte nivån :)

Men, var det inte det jag skrev?? Att det behövs alla sorters människor som tycker olika, just för att föra en diskussion framåt? Att många här på forumet tycker lika. (Det är väl så det brukar vara, man dras till likasinnade.) Då är det kanon att någon som tycker annorlunda vågar stå ut och vidga diskussionen. Eller?

Jag skrev också att jag kämpar med kurser för att bli en bättre förare - alltså anser jag mig inte vara bäst på hoj, långt därifrån. Det enda som räddar mig i en knivig situation är mitt eget kunnande. Sedan ska naturligtvis trafikmiljön vara förlåtande, men det är bara att inse, som hojåkare är det svårt med förlåtande omgivning. Om inte alla vägar ska se ut som F1-banorna med avkörningsszoner och grusfållor förståss... :)

Catherine
2009-04-17, 18:56
OPPS! Jag klistrade in fel länk! http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=5942

Kanonbra pressmeddelande! Jag uppskattar SMC:s arbete för motorcyklisterna!!

raz
2009-04-17, 18:59
Avskyr ni alla vajerräcken oavsett hur/var de sitter? Jag blir lite förvirrad ibland av debatten. Personligen har jag ingenting emot vajerräcken mellan körfälten, de betraktar jag mer som ett skydd, men jag avskyr verkligen att vara instängd med räcken på bägge sidor. Sådana vägar undviker jag som pesten. Dessutom är det ju helt obegripligt att sätta vajerräcken på sidan när det bara är en mjuk grässluttning på sidan :confused: Det tillför ju inget för varken bilar eller mc och kostar en jäla massa pengar.

Därmed inte sagt att de inte kan bli bättre. De måste självfallet vara utformade med även motorcyklister i åtanke. Det gäller alla räcken.

Catherine
2009-04-17, 19:14
Avskyr ni alla vajerräcken oavsett hur/var de sitter? Jag blir lite förvirrad ibland av debatten. Personligen har jag ingenting emot vajerräcken mellan körfälten, de betraktar jag mer som ett skydd, men jag avskyr verkligen att vara instängd med räcken på bägge sidor. Sådana vägar undviker jag som pesten. Dessutom är det ju helt obegripligt att sätta vajerräcken på sidan när det bara är en mjuk grässluttning på sidan :confused: Det tillför ju inget för varken bilar eller mc och kostar en jäla massa pengar.

Därmed inte sagt att de inte kan bli bättre. De måste självfallet vara utformade med även motorcyklister i åtanke. Det gäller alla räcken.

Det är väl så att det finns andra typer av räcken som är bättre för motorcyklister. Jag är positiv till räcken, men inte just vajerräcken. Dessutom kom det förra året en avhandling som visade att vajerräcken är den dyraste typen av räcken. Detta kan möjligen vara ett argument som Vägverket lyssnar på...

MORR
2009-04-17, 20:59
Men, var det inte det jag skrev?? Att det behövs alla sorters människor som tycker olika, just för att föra en diskussion framåt? Att många här på forumet tycker lika. (Det är väl så det brukar vara, man dras till likasinnade.) Då är det kanon att någon som tycker annorlunda vågar stå ut och vidga diskussionen. Eller?

Jag skrev också att jag kämpar med kurser för att bli en bättre förare - alltså anser jag mig inte vara bäst på hoj, långt därifrån. Det enda som räddar mig i en knivig situation är mitt eget kunnande. Sedan ska naturligtvis trafikmiljön vara förlåtande, men det är bara att inse, som hojåkare är det svårt med förlåtande omgivning. Om inte alla vägar ska se ut som F1-banorna med avkörningsszoner och grusfållor förståss... :)

Jamen jag talade inte om dig utan om herrn som skrev detta och vilken du försvarade:

........................................
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?
...........................................

Det där är ju ett sågande av allt och alla och det för ingenting framåt. Han får helt enkelt räkna med mothugg :) :) :) ... whatever :) ...

puttepj
2009-04-17, 21:56
Vilket misstag jag gjort, helt otroligt, hur kunde jag gå med i SMC,hur f-n kunde jag det.

Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?

Jag kör i snitt 2500 mil per år, förstår inte vad det är för svårt att blinka eller att köra på 2-1 vägar med vajer räcken.

Hur får man avgiften tillbaka?

Jag är oerhört avundsjuk på dig. Du är bevisligen skyhögt i nivå över oss andra och ditt kunnande ligger på en höjd, få förunnat.
Den enda brist jag kunnat ana genom att läsa dina inlägg, må vara att du går med i organisationer utan att först skaffa dig en uppfattning om vad du betalar för. Men när du nu ändå slängt pengarna i sjön, så gör du i alla fall en strong insats att höja medvetenheten på oss losers och det är jag i alla fall tacksam för.

/putte

MORR
2009-04-17, 22:21
Jag är oerhört avundsjuk på dig. Du är bevisligen skyhögt i nivå över oss andra och ditt kunnande ligger på en höjd, få förunnat.
Den enda brist jag kunnat ana genom att läsa dina inlägg, må vara att du går med i organisationer utan att först skaffa dig en uppfattning om vad du betalar för. Men när du nu ändå slängt pengarna i sjön, så gör du i alla fall en strong insats att höja medvetenheten på oss losers och det är jag i alla fall tacksam för.

/putte

:D :);):p

SailorChief
2009-04-17, 22:27
Jag är oerhört avundsjuk på dig. Du är bevisligen skyhögt i nivå över oss andra och ditt kunnande ligger på en höjd, få förunnat.
Den enda brist jag kunnat ana genom att läsa dina inlägg, må vara att du går med i organisationer utan att först skaffa dig en uppfattning om vad du betalar för. Men när du nu ändå slängt pengarna i sjön, så gör du i alla fall en strong insats att höja medvetenheten på oss losers och det är jag i alla fall tacksam för.

/putte

Jo,självklart förstår jag du är avundsjuk på mitt kunnande, men det är ju det som är så skrämmande ju,att folk,med godkända körtkort för MC inte kan detta med blinkers, inte kan köra på vägar med vajerräcken etc, det är det som skrämmer mig.
Jag har inte gått någon elitskola för MC kortet, körde upp 1981 som privatist,då fanns inga vägar med vajerräcken men jag har inga svårigheter med detta. Och blinkers fanns ju redan innan jag föddes,och det lärde jag mig snabbt, så jag förstår inte att det ska vara så svårt.

Och en sak till,att dessutom som de flesta SMC:are på detta forum verkar gilla,att inte köra med bästa tänkbara skydd pga olika anledingar, ändå köra MC utan kunskap om blinkers och med inte kunskapen köra på vägar med vajerräcken skrämmer än mer, drivs ni av nån dödslängtan?

Maria Nordqvist
2009-04-17, 22:58
Mitträcken är helt OK. Sidoräcken också om inget annat kan undvikas. jälvklart ska varje motorcyklist kunna köra på en väg med vägräcken. MEN, när en olycka händer, oavsett orsak, ska räcket vara så bra som möjligt för alla som kör på vägen. Vajerräcken är förmodligen sämsta tänkbara räckestypen för en MC-förare. Förmodligen, eftersom det aldrig testats med MC.

Det finns andra räckestyper som är bättre än vajerräcken. Det enda SMC begär är att man ska ta hänsyn till alla trafikanter som eventuellt kör in i det. Risken att dödas är 15 gånger högre för en MC-ist. Val av räcke blir därför oerhört viktigt. Jag har talat med motorcyklister som kört in i vajerräcken och överlevt och haft alla tänkbara skydd på sig. Ett räcke med skydd för stolparna hade förmodligen lindrat skadorna och inte lemlästat dem för livet. Den personliga skyddsutrustningen räddade livet på dem men inte alla kroppsdelar.
Ring mig om du vill snacka mer om räcken. Gå inte ur SMC. Vi behöver uppkäftiga medlemmar.

SailorChief
2009-04-18, 02:49
Risken att dödas är 15 gånger högre för en MC-ist. Val av räcke blir därför oerhört viktigt. Jag har talat med motorcyklister som kört in i vajerräcken och överlevt och haft alla tänkbara skydd på sig. Ett räcke med skydd för stolparna hade förmodligen lindrat skadorna och inte lemlästat dem för livet. Den personliga skyddsutrustningen räddade livet på dem men inte alla kroppsdelar.
Ring mig om du vill snacka mer om räcken. Gå inte ur SMC. Vi behöver uppkäftiga medlemmar.


Jo,nog kan allt göras bättre, även vajerräcken och att risken att dödas är nog säkert 15 ggr större för en MC-ist,men ändå,risken kanske är mindre trots allt att dö på en 2-1 väg än en vanlig väg även för en MC-ist?

Sen är jag nog inte så uppkäftig, känner mig som en liten fegis bland alla de "stora" grabbarna här som kör hoj utan de bästa skydden utan som spar "massa" pengar på välja sämre saker än vad som finns på marknaden.

Sen har jag betalt för ett år så jag får kvarstå som medlem tills tiden gått ut,och kommer säkert kommentera fler gånger, är ju som tur är i alla fall mycket lättare att hoppa av som medlem i SMC jämfört med Bandidos och Hells Angels.

Blazer
2009-04-18, 07:06
Är nog benägen att hålla med "SailorChief" till stor del.
Vad jag främst reagerar över är att det är ett par personer som skall skriva inlägg i nästan alla trådar och det dessa skriver är tydligen helt rätt, men om någon har en avvikande åsikt från detta så blir man mer eller mindre idiotförklarad. Ni som nu vet bäst, oavsett om det gäller ryggskydd, vajerräcken, hjälmar eller har svårt för blinkers, vore kul att veta er bakgrund vad gäller utbildning, erfarenhet m.m. som gör er så mycket trovärdigare än andra.

Stå på dig "SailorChief" och övriga upproriska, det behövs för att inte ett par skall ta över hela forumet med sina i många fall snedvridna åsikter.

Ja, jag har också funderat på varför jag gick med i SMC och inte var det för dessa besserwissrars skull och åsikter.

puttepj
2009-04-18, 08:03
Är nog benägen att hålla med "SailorChief" till stor del.
Vad jag främst reagerar över är att det är ett par personer som skall skriva inlägg i nästan alla trådar och det dessa skriver är tydligen helt rätt, men om någon har en avvikande åsikt från detta så blir man mer eller mindre idiotförklarad. Ni som nu vet bäst, oavsett om det gäller ryggskydd, vajerräcken, hjälmar eller har svårt för blinkers, vore kul att veta er bakgrund vad gäller utbildning, erfarenhet m.m. som gör er så mycket trovärdigare än andra.

Stå på dig "SailorChief" och övriga upproriska, det behövs för att inte ett par skall ta över hela forumet med sina i många fall snedvridna åsikter.

Ja, jag har också funderat på varför jag gick med i SMC och inte var det för dessa besserwissrars skull och åsikter.

Att det är några få som postar kan knappast skyllas på de personerna eftersom det står vem som helst fritt att posta.

Jag tycker däremot inte heller att man skall 'idiotförklaras' för avvikande åsikt. Det jag ibland reagerar på, är när man väljer att gå in på ett forum och kategoriskt 'idiotförklara' forumets medlemmar som ett kollektiv, ofta också rätt osakligt.

Du efterlyser att de 'som vet bäst' skall redogöra för bakgrund och utbildning. Jag tycker du skall börja med att kolla hur mycket de som kritiserar massan delger det samma. Det är långt ifrån ovanligt att just dessa personer döljer sig bakom ett nickname och inte gärna lägger ut någon övrig info och det ligger väl i sakens natur, kan jag tro.

Jag ser inget egenvärde i att Sailorchief eller någon annan som vill presenterar en egen och avvikande åsikt skall lämna forumet eller SMC. Däremot vinner han ingen respekt när han bland sina första inlägg klargör att är så oerhört mycket bättre än alla andra så man ångrar sitt medlemskap, samtidigt som man är ledsen för att man inte fått ett klistermärke ( ! ).

Sen som någon annan så vist sade slår man mot allt och alla får man nog finna sig i att få mothugg.

/putte

swischmc
2009-04-18, 09:04
Jag förstår inte... som vanligt. :o
Det är ok att tycka och tänka om man är inne på forumet ofta, men med bara några få inlägg måste man hålla med?

Detta är helt OT, men en väldigt intressant diskussion. Ett forum lever och utvecklas genom att folk tycker olika. Att sedan några tar det personligt, visst, det gör även jag ibland. Jag tycker ändå att det är viktigt med olika åsikter, oavsett om de är "rätt" eller fel". Hellre SMC än Bandidos/HA. :)

Naturligtvis ska vägarna vara förlåtande i största möjliga mån och det ska SMC jobba för. Men, det måste också vara rätt att ta eget ansvar.
Ibland bli jag trött på hoj-åkares generella inställning att "alla andra" inte förstår. Vi är ju så snälla och lagliga, vi är världens bästa trafikanter. Skrapar man på ytan ser man snart att vi (som kollektiv) gärna kör för fort, struntar i decibelgränser, anser oss ha rätt att bryta mot diverser trafikregler, köper enklaste skydd och lägger pengarna på hojens utseende/prestande och tycker att alla ska få ha skinnväst utan att bli kallade banditer och annat obehagligt. (ja, jag generaliserar)

Misstänker att jag få äta upp detta... Jag får leva med det.

swischmc
2009-04-18, 09:06
Ett tillägg. Jag har inga planer att gå ur SMC, för mig är det viktigt att stödja en organisation som jobbar för mc-åkarnas säkerhet och överlevnad. Dessutom har de massor med kul kurser! :D

puttepj
2009-04-18, 09:45
Jag förstår inte... som vanligt. :o
Det är ok att tycka och tänka om man är inne på forumet ofta, men med bara några få inlägg måste man hålla med?

Detta är helt OT, men en väldigt intressant diskussion. Ett forum lever och utvecklas genom att folk tycker olika. Att sedan några tar det personligt, visst, det gör även jag ibland. Jag tycker ändå att det är viktigt med olika åsikter, oavsett om de är "rätt" eller fel". Hellre SMC än Bandidos/HA. :)

Naturligtvis ska vägarna vara förlåtande i största möjliga mån och det ska SMC jobba för. Men, det måste också vara rätt att ta eget ansvar.
Ibland bli jag trött på hoj-åkares generella inställning att "alla andra" inte förstår. Vi är ju så snälla och lagliga, vi är världens bästa trafikanter. Skrapar man på ytan ser man snart att vi (som kollektiv) gärna kör för fort, struntar i decibelgränser, anser oss ha rätt att bryta mot diverser trafikregler, köper enklaste skydd och lägger pengarna på hojens utseende/prestande och tycker att alla ska få ha skinnväst utan att bli kallade banditer och annat obehagligt. (ja, jag generaliserar)

Misstänker att jag få äta upp detta... Jag får leva med det.

Jag tänker i alla fall inte hugga emot. Jag tycker du har helt rätt. SMC som org bör som t.ex. Maria rätt tydligt svarade i ett av inläggen påpekade att man skall sätta upp räcken som är bra för alla kategorier - även motorcyklister.

Men att som MC kollektiv anse att alla andra är de som gör fel, känns inte helt nyanserat när man t.ex. som jag låg i runt maxfart på E4:an i mycket tät trafik men som ändå rullade nära lagstadgade 90km, bara hinner reagera på ett brölande motorljud och en sporthoj kommer dundrande i gissningsvis dryga 150 i en bussfil (ej avsedd för MC).
Jag moraliserar inte, men inser också att vi som grupp absolut inte kan stå över andra grupper utan måste vara en hel del självkritiska.

Sen om det finns belägg för att wireräcken lemlästar mc-förare, egentligen vare sig om dessa gjort rätt eller fel, så finns all anledning att fundera på om det går att bygga bort det.

Jag har inte obehagskänslor när jag kör 2+1 sträckor med wireräcken, trots att jag generellt är rätt så feg och försiktig när jag kör, men det beror säkert mest på att jag kör en så pass effektsvag cykel att det vare sig jag vill eller ej går i ett lugnt tempo. Personligen tycker jag kritiken mot wireräcken är valid och oavsett om de fyller en funktion eller inte bör man göra så mycket som möjligt att de skyddar alla trafikantgrupper, eller så bör de ersättas med bättre alternativ i den mån det finns.

/putte

SailorChief
2009-04-18, 14:23
Att det är några få som postar kan knappast skyllas på de personerna eftersom det står vem som helst fritt att posta.

Jag tycker däremot inte heller att man skall 'idiotförklaras' för avvikande åsikt. Det jag ibland reagerar på, är när man väljer att gå in på ett forum och kategoriskt 'idiotförklara' forumets medlemmar som ett kollektiv, ofta också rätt osakligt.

Sen som någon annan så vist sade slår man mot allt och alla får man nog finna sig i att få mothugg.

/putte

När idiotförklarade jag någon? Var snäll och visa det citatet för jag hittar det inte själv. Det jag reagerar emot,är bl a att folk på Forumet, VET allt, de rekommenderar de som är osäkra,kanske förstagångsköpare av MC, att inhandla utrustning som INTE är bevisade ha god kvalitet eller att inhandla utrustning på försäljningsställen där de inte kan få hjälp av kunnig personal.

Är det hjälp för en som kanske nyss köpt MC, går med i SMC och för att kanske öka sin säkerhet går in med en fråga, och sen får de som svar att i stort sett alla välkända märken som säljs i butiker som bara sysslar med detta inte ska gynnas,utan att de ska spara lite pengar,köpa saker som kan ha fel storleksmärkning (Biltemas ryggskydd) och hos personal som inte kan MC utrustning alls (läs Lidl)? Är detta en hjälp för en nybliven MC åkare?

Sen kommer Vägverket med rapport om vajerräcken, som bevisligen räddar liv även om de säkert kan göras mycket bättre, ja då döms räckverken ut helt,det skriv man kan inte köra på dessa vägar, är man då egentligen lämpad som MC förare?

Sen att folk inte klarar av blinkers, som är mer viktig på en oskyddad hoj, då är man ju heller inte lämpad i trafiken som motorcyklist, man ska ju helst kunna gå och äta tugggummi samtidigt, dvs klara av att koncentrera sig lite mer,på lite fler saker i trafiken som MC-ist än som bilist pga vår utsatta position.

Det gnälls på massa bilister,ja, de är klantar, men vi har väl eget ansvar också,och jag är i alla fall rädd om mitt egna liv.

Sen är det lite som min farsa sa till en grannfru då nya lagen om övergångställe kom.

Hon klagade på bilisterna att de inte stannade, farsan sa "Men du måste ju ha uppsikt själv också", hon replikerade"Nej, de ska lämna företräde",
"Jo " sa farsan,"men vad händer om du blir påkörd på övergångstället"
Grannfrun svarade"Ja, då får han böter då det är hans fel"
"Helt riktigt" sa min farsa, "han som körde för kanske 5000:- i böter, och du, du kanske får ett liv i rullstol"

Tänk på det innan Ni klagar för mycket på bilisterna att det är deras fel, de får böter etc, vi på MC kan få ett liv i rullstol eller inget liv alls.

Jag trodde att SMC bestod av MC-ister som gör allt för att hjälpa varann med råd och tips,främja säkerheten men med STORT eget ansvar men läser man på forumet så är det ju inte så.

Jag rekommenderade folk att köpa det allra bästa som finns i säkerhet,då fick jag otroligt många påhugg för Biltema etc var minsann mycket billigare. Jag tvingade ingen köpa de bästa (som oftast är de bästa trots vad Ni skriver), men jag rekommenderar INGEN att köpa ett sämre skydd för att spara några kronor.

Så, jag får skit för jag rekommenderar,kända som okända MC-ister, det säkraste utrustningen som finns, att folk kanske ska tänka på om de är lämpade som MC-ister när de har stora problem med vägtyper och fordonets "alla" lampor,så varför då vara med i en organisation.

Sen vet jag att jag gick med frivilligt,så jag anklagar ingen, jag ställde väl bara en fråga varför jag gick med,kanske någon på forumet skulle vara vänlig och hjälpa mig med den frågan,är väl därför man frågar här eller?

puttepj
2009-04-18, 21:01
När idiotförklarade jag någon? Var snäll och visa det citatet för jag hittar det inte själv.

Du hittar nedanstående kommentarer bland dina egna inlägg:
Citat
****
Jag ser nu att de som tänker enbart på utseendet (hoppas det är helintegralhjälm som är snyggt hos vissa, samt de som har så svårt med blinkers tex, de är medlemmar i SMC.

Alltså inte de som vill ha bästa tänkabara skydd eller som kan hantera sin MC till fullo utan har tex blinkersproblem
****
Nja,du vet väl inte vad jag har för utrustning eller? Jag klarar också köpa skydd som passar,men det finns många som nyss köpt MC som behöver råd om utrustning, men klart,du som är så stor och duktig klarar det säkert,och då är ju forumet helt onödigt för dig eftersom det mesta här handlar om att få råd om saker och ting.
****
Som jag sagt innan,förstår att man inte får dekal från SMC, man fattar ju vilka som är medlemmar då man läser forumet, svårt med blinkers, kör med usla skydd och nu,nu kan Ni inte ens köra på vägar med vajer räcken, ör det motorcyklister eller?
****
Och en sak till,att dessutom som de flesta SMC:are på detta forum verkar gilla,att inte köra med bästa tänkbara skydd pga olika anledingar, ändå köra MC utan kunskap om blinkers och med inte kunskapen köra på vägar med vajerräcken skrämmer än mer, drivs ni av nån dödslängtan?
****
Sen att folk inte klarar av blinkers, som är mer viktig på en oskyddad hoj, då är man ju heller inte lämpad i trafiken som motorcyklist, man ska ju helst kunna gå och äta tugggummi samtidigt, dvs klara av att koncentrera sig lite mer,på lite fler saker i trafiken som MC-ist än som bilist pga vår utsatta position.
****
Slut citat
Du får sätta vilken stämpel du vill, det står dig fritt, men jag ser det som en 'idiotförklaring' av forumets medlemmar.

Sen tycker jag nästan att det är lite kul att du ber samma personer på forumet att förklara varför du gick med:
"jag ställde väl bara en fråga varför jag gick med,kanske någon på forumet skulle vara vänlig och hjälpa mig med den frågan,är väl därför man frågar här eller? "

Jag skall försöka att ignorera och låta bli att svara på dina kommentarer framöver eftersom jag inte tycker du är värd det.

/putte

SailorChief
2009-04-18, 21:16
Du får sätta vilken stämpel du vill, det står dig fritt, men jag ser det som en 'idiotförklaring' av forumets medlemmar.

Sen tycker jag nästan att det är lite kul att du ber samma personer på forumet att förklara varför du gick med:
"jag ställde väl bara en fråga varför jag gick med,kanske någon på forumet skulle vara vänlig och hjälpa mig med den frågan,är väl därför man frågar här eller? "

Jag skall försöka att ignorera och låta bli att svara på dina kommentarer framöver eftersom jag inte tycker du är värd det.

/putte

Jo,förstår att du ska försöka ignorera mina inlägg, då du inte fann att jag idiotförklarat någon här på forumet.

Men man kanske skulle kunna, nä, sånt gör inte jag, och du, jag ser lika värde i alla människor, vilket inte du gör, det är därför jag rekommenderar dem att köpa de bästa skydden, lära sig hantera sin MC innan de far ut i trafiken, allt för att de ska vara så säkra som möjligt.

Men jag ska ändå tacka dig Putte, du har gett mig i alla fall förklaringen varför jag INTE ska vara medlem i SMC mer,och det är ju inte illa det heller.

Jag gick nog på någon reklam,villfarelse eller så då jag gick med i SMC


************************************************** *
Jag är dum och blir lurad, men jag lurar ingen.

Marie
2009-04-19, 00:43
Du får sätta vilken stämpel du vill, det står dig fritt, men jag ser det som en 'idiotförklaring' av forumets medlemmar.

Tänk, jag gapskrattade åt just de fyndigt ironiska formuleringarna!
Jag tyckte att de var helt obetalbara.
;):cool:

Att sen jag själv hör till de åsyftade är en annan femma, jag kan skratta lika gott ändå.
Jag ser ju ingen mening med att kasta ut pengar på att köpa en massa skydd. Jag gör i stället precis som Carola, jag förlitar mig tryggt på Guds beskydd.

SailorChief
2009-04-19, 12:28
Att sen jag själv hör till de åsyftade är en annan femma, jag kan skratta lika gott ändå.
Jag ser ju ingen mening med att kasta ut pengar på att köpa en massa skydd. Jag gör i stället precis som Carola, jag förlitar mig tryggt på Guds beskydd.


Jo det kan man ju göra, dvs göra som Carola och lita på Guds beskydd, men å andra sidan tror jag mig läste att Carola ett tag var självmordsbenägen,och då stämmer det väl än mer att man gillar dåliga skydd och gör som Carola.

Men det jag menar med mina inlägg är, verkar vara svårt för många att förstå, är att de får köra utan hjälm om de så vill, men som medlem och medmänniska så anser jag ku inte att man skall rekommendera sämre skydd än det bästa som finns på marknaden, finner ingen anledning till detta.

Sen verkar ju ditt säkerhetstänkande vara under all kritik,om det du nu skriver är sant, 200km/h och prata i mobiltelefon då man kör hoj på Autobahn,utan de bästa skydden som finns, är ju upp till dig men knappast inget en normal förare gör eller rekommenderar.

SGM
2009-04-19, 12:49
Jag ser ju ingen mening med att kasta ut pengar på att köpa en massa skydd. Jag gör i stället precis som Carola, jag förlitar mig tryggt på Guds beskydd.

Är du helt allvarlig nu? :confused:

Personligen föredrar jag ett tight skinnställ, med alla skydden på/under - och gärna så bra jag har råd med - om man nu nödvändigtvis måste åka på baken längs asfalten, än "Guds beskydd".

Hur duktig man än är, så dräller det av okända faktorer därute - eller som en vis person sade "skit händer".

/J

P-O Noren
2009-04-19, 13:17
Citat SailorChief:

Och en sak till,att dessutom som de flesta SMC:are på detta forum verkar gilla,att inte köra med bästa tänkbara skydd pga olika anledingar, ändå köra MC utan kunskap om blinkers och med inte kunskapen köra på vägar med vajerräcken skrämmer än mer, drivs ni av nån dödslängtan?

Du har ju bara klargjort att du vill BETALA mest av alla för dina skydd.
Samtidigt att alla som inte valde att betala maximalt för grejer var dumma och dödslängtande.

Diskussionen gällde om hur man får bäst skydd, relaterat till hur mycket man betalar. En form av Skyddsnivå/kostnads-maximering.

När man börjar fundera i dom banorna blir det klart att du kan investera enorma summor i utrustning som inte är bra, bara dyr. Man måste läsa på och göra medvetna val, precis som vid alla större inköp till hushållet.

Det måste finnas kunskap och möjligheter till diskussion om vilka skydd man kan välja, med fortsatt höga krav på säkerhet, som inte kostar en förmögenhet. Alla kan inte av ekonomiska skäl leva upp till dina elitistiska krav på personlig utrustning.

SailorChief
2009-04-19, 15:12
Citat SailorChief:

Du har ju bara klargjort att du vill BETALA mest av alla för dina skydd.
Samtidigt att alla som inte valde att betala maximalt för grejer var dumma och dödslängtande.

Diskussionen gällde om hur man får bäst skydd, relaterat till hur mycket man betalar. En form av Skyddsnivå/kostnads-maximering.

När man börjar fundera i dom banorna blir det klart att du kan investera enorma summor i utrustning som inte är bra, bara dyr. Man måste läsa på och göra medvetna val, precis som vid alla större inköp till hushållet.

Det måste finnas kunskap och möjligheter till diskussion om vilka skydd man kan välja, med fortsatt höga krav på säkerhet, som inte kostar en förmögenhet. Alla kan inte av ekonomiska skäl leva upp till dina elitistiska krav på personlig utrustning.

Nej,jag har inte hävdat man ska betala så mkt som möjligt, utan det bästa ska man välja. Du väljer ju välja vad som är mest prisvärt,inte jag,jag väljer det bästa,oavsett priset.

Ta ryggskydd, Lidl's var bra skydd, kostade inte särskilt mkt,men var det bäst, nej,då väljer som sagt jag det bästa. Du förespråkar ju utrustning som är billigast,utan testresultat, (Nej,Biltema har inte svarat mitt mail, frågade om tillverkare,tillverkningsland,testresultat från CE klassning etc, men hittills inget svar), och,Biltema's hjälmar har INTE testats mig veterligen för något annat än CE-märkningen, det skrev du ju själv i ett inlägg.

Jag hade BMW's ryggskydd,men det fanns bättre,så jag bytte,och jag rekommenderar nu endast det bästa som testats,alltså inte BMW's.

Men än en gång, var skrev jag att man endast ska välja det dyraste?

P-O Noren
2009-04-19, 15:32
Såhär säger jag; alla har inte råd att köpa det bästa enligt alla tester. Många får välja det som ger mest skydd för de pengar dom har att lägga. Därför behövs en debatt om vilka alternativ som är prisvärda.

Då jag menar prisvärda så är det jämförbara alternativ. Skillnaderna i testresultat mellan det som ger bäst skydd till det som kommer trea kanske är ytterst marginella i vissa tester. Dock kan prislappen skilja tusenlappar.

Biltema har ju redan klargjort att dom inte får ange tillverkarfabrik dom använder i mitt svar som jag redovisat, och ändå skickar du en fråga och vill ha svar på just det. Underligt att du inte får svar...

Troligtvis finns det dock svar på det snart, jag har en gissning om att en av våra medlemmar har just hittad vilken tillverkare som dom köper av. Stämmer den gissningen tror jag vi kommer hitta hjälmen under annat namn i sharptest.

SailorChief
2009-04-19, 16:55
Då jag menar prisvärda så är det jämförbara alternativ. Skillnaderna i testresultat mellan det som ger bäst skydd till det som kommer trea kanske är ytterst marginella i vissa tester. Dock kan prislappen skilja tusenlappar.

Biltema har ju redan klargjort att dom inte får ange tillverkarfabrik dom använder i mitt svar som jag redovisat, och ändå skickar du en fråga och vill ha svar på just det. Underligt att du inte får svar...

Troligtvis finns det dock svar på det snart, jag har en gissning om att en av våra medlemmar har just hittad vilken tillverkare som dom köper av. Stämmer den gissningen tror jag vi kommer hitta hjälmen under annat namn i sharptest.

Läser Ni inte eller förstår Ni inte, jag frågade Biltema flera frågor, bl a vem som tillverkar hjälmen. Om de inte vill svara på det så kan de ju ialla fall skicka svar på de övriga frågorna eller hur?

Sen SHARP testet, vet inte om det är fel på min dator men det enda jag får upp där är en typ av ranking, inte vilka mätvärden eller dylikt.
Mätvärden och omdömen är rätt intressanta att få reda på,och jämföra.

Sen gällande prisvärdhet, ja,som jag också skrivit innan, hur högt värdesätter man sig själv? Väljer man ett skydd,som är godkänt och acceptabelt och det kostar 500:- eller väljer man det bästa skyddet som kostar kanske 1500:-? Hur gör Ni? Vad gör man om man sen råkar ut för olycka och det visar sig att det dyrare skyddet hade kanske klarat dig från men medans det billigare skyddet,som var godkänt,testat och acceptabelt men det räddade inte dig från livlånga men, hur har man då fått till en bedömning av prisvärdheten hos skyddet?

MORR
2009-04-19, 18:50
Läser Ni inte eller förstår Ni inte, jag frågade Biltema flera frågor, bl a vem som tillverkar hjälmen. Om de inte vill svara på det så kan de ju ialla fall skicka svar på de övriga frågorna eller hur?

Sen SHARP testet, vet inte om det är fel på min dator men det enda jag får upp där är en typ av ranking, inte vilka mätvärden eller dylikt.
Mätvärden och omdömen är rätt intressanta att få reda på,och jämföra.

Sen gällande prisvärdhet, ja,som jag också skrivit innan, hur högt värdesätter man sig själv? Väljer man ett skydd,som är godkänt och acceptabelt och det kostar 500:- eller väljer man det bästa skyddet som kostar kanske 1500:-? Hur gör Ni? Vad gör man om man sen råkar ut för olycka och det visar sig att det dyrare skyddet hade kanske klarat dig från men medans det billigare skyddet,som var godkänt,testat och acceptabelt men det räddade inte dig från livlånga men, hur har man då fått till en bedömning av prisvärdheten hos skyddet?

Tjena seglarchefen....

Varierar ... jag har ett spyke skydd ... fast det är så j-a svettigt och klumpigt så jag brukar ibland nöja mig med det som är inbyggt i jackan (vilket är högst bristfälligt). Särskilt om det är svettigt varmt på sommaren eller om jag ska ta med mig kläderna in någonstans (typ på ett fik med vänner) ... så jag gör ibland som tidigare fröken sade ... trusting in God :)

Fast den här tråden har börjat handla om lite av varje :)

Marie
2009-04-19, 21:28
Sen verkar ju ditt säkerhetstänkande vara under all kritik,om det du nu skriver är sant, 200km/h och prata i mobiltelefon då man kör hoj på Autobahn,utan de bästa skydden som finns, är ju upp till dig men knappast inget en normal förare gör eller rekommenderar.

Hur så?
Vad skall man annars fördriva tiden med på Autobahn? Det är en aning långtråkigt när man kör Rostock-Villach. För att det skall bli lite mindre långrandigt så får man väl hålla över 200 när så är tillåtet, och det är det gudskelov på ganska stora delar av den sträckan. Men även i 200 känner jag mig ganska sysslolös, så då är det skönt att ringa någon och småprata lite medan milen rullar undan...

Och skulle det smälla i 200 så kvittar det nog ganska lika vilka skydd man har - eller inte har.:D;)

SailorChief
2009-04-19, 21:33
Hur så?
Vad skall man annars fördriva tiden med på Autobahn? Det är en aning långtråkigt när man kör Rostock-Villach. För att det skall bli lite mindre långrandigt så får man väl hålla över 200 när så är tillåtet, och det är det gudskelov på ganska stora delar av den sträckan. Men även i 200 känner jag mig ganska sysslolös, så då är det skönt att ringa någon och småprata lite medan milen rullar undan...

Och skulle det smälla i 200 så kvittar det nog ganska lika vilka skydd man har - eller inte har.:D;)


Vilket Forum,och här får man skit för att ha idiotförklarat någon,:D, vad hade jag för fel i det om jag nu gjort det?

Tror inte mkt på dina "historier",eller så har du kanske redan ramlat utan hjälm

Marie
2009-04-19, 21:34
Är du helt allvarlig nu? :confused:

Personligen föredrar jag ett tight skinnställ, med alla skydden på/under - och gärna så bra jag har råd med - om man nu nödvändigtvis måste åka på baken längs asfalten, än "Guds beskydd".

Hur duktig man än är, så dräller det av okända faktorer därute - eller som en vis person sade "skit händer".

/J

Den enkla skillnaden är att med Guds beskydd så blir det aldrig "skit händer", oavsett de där okända faktorerna, och hur klantig jag är. Och skulle det ändå hända, så är det väl dags för mig att få komma hem till Gud.

Marie
2009-04-19, 21:38
Vilket Forum,och här får man skit för att ha idiotförklarat någon,:D, vad hade jag för fel i det om jag nu gjort det?

Tror inte mkt på dina "historier",eller så har du kanske redan ramlat utan hjälm

Nej men jag har pendlat mellan Österrike och Skåne ett antal gånger per år i mer än trettio år, så den vägen är en aning tjatig, men den går å andra sidan att köra en dag.

SGM
2009-04-20, 06:16
Den enkla skillnaden är att med Guds beskydd så blir det aldrig "skit händer", oavsett de där okända faktorerna, och hur klantig jag är. Och skulle det ändå hända, så är det väl dags för mig att få komma hem till Gud.

Återigen, är du helt allvarlig? :eek:

puttepj
2009-04-20, 06:26
Den enkla skillnaden är att med Guds beskydd så blir det aldrig "skit händer", oavsett de där okända faktorerna, och hur klantig jag är. Och skulle det ändå hända, så är det väl dags för mig att få komma hem till Gud.

Vi får väl då be en bön, även om jag inte på något sätt är troende, att om gud kallar hem dig i 200 blås, pratande i telefon för att du inte har något annat att göra, att du då inte tar med dig andra oskyldiga trafikanter.

/putte

P-O Noren
2009-04-20, 10:48
Det finns ju många människor som sätter tillit till religion och förutbestämda öden. Inte helt ovanligt ibland kallas det väl determinism (http://sv.wikipedia.org/wiki/Determinism)?

Det är väl helt fritt att upp till var och en skapa sig en uppfattning om hur dom tror världen är uppbyggd?

EPR-paradoxen (http://sv.wikipedia.org/wiki/EPR)
Predestinationslära (http://sv.wikipedia.org/wiki/Predestination)

På ett personligt plan har jag inte bildat mig en uppfattning, jag öppen för att mina kunskaper om detta är begränsade...
:o

Maru
2009-04-20, 11:12
Sen gällande prisvärdhet, ja,som jag också skrivit innan, hur högt värdesätter man sig själv? Väljer man ett skydd,som är godkänt och acceptabelt och det kostar 500:- eller väljer man det bästa skyddet som kostar kanske 1500:-? Hur gör Ni? Vad gör man om man sen råkar ut för olycka och det visar sig att det dyrare skyddet hade kanske klarat dig från men medans det billigare skyddet,som var godkänt,testat och acceptabelt men det räddade inte dig från livlånga men, hur har man då fått till en bedömning av prisvärdheten hos skyddet?

Ett skydd som är godkänt och sitter skönt, det nappar jag på. Behöver inte vara en testvinnare men bland de bästa. Så man vet att det "gör jobbet" när man dammar i backen...;)

Maru
2009-04-20, 11:13
Fast den här tråden har börjat handla om lite av varje :)

Skojar du...vad var egentligen frågan?? :p

Maru
2009-04-20, 11:14
Och skulle det smälla i 200 så kvittar det nog ganska lika vilka skydd man har - eller inte har.:D;)

Nej då är det mer en fråga om att inte sprida kroppsdelar för mycket...;):eek:

P-O Noren
2009-04-20, 11:21
Ett skydd som är godkänt och sitter skönt, det nappar jag på. Behöver inte vara en testvinnare men bland de bästa. Så man vet att det "gör jobbet" när man dammar i backen...;)

Skillnaden mellan testvinnaren Halvarsson och Lidl'l var i detta fall:
6,1-7,4 på genomsnittlig kraft och 6,3-8,7 på högsta kraft som släpptes igenom. Båda resultaten kan mycket väl ligga inom spridningsintervallet på exempelvis 30 ryggskydd från båda tillverkarna. Dessutom kan det vara skillnader i produktionen mellan åren dom görs. På det hela taget så kan man lugnt säga att det spelar ingen roll vilket av skydden du köper. Båda erbjuder ett mycket bra skydd för ryggen.

Däremot var prisskillnaden 1278kr för halvarsson mot 349 för skyddet från lidl.
Pengar du kan lägga på andra skydd...

MORR
2009-04-20, 14:31
Skojar du...vad var egentligen frågan?? :p

Jepp ... vad vet jag ... trafiksäkerhet verkar i alla fall stämma så det är under rätt huvudrubrik i stort sett iaf :cool:

swischmc
2009-04-20, 15:17
Vadå, är inte minerade vägar och ryggskydd samma sak? Det ena kräver liksom det andra. :D Och om man inte tror på Transportstyrelsen eller prislappen på ryggskyddet, kan man väl tro på Gud, Jantelagen eller en ko? ;)

Underbar utveckling av tråden. *ler*

SailorChief
2009-04-20, 18:26
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

Jojye
2009-04-20, 20:55
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

Så du gick igenom allt detta bara för att få tag i Maries nummer?!

P-O Noren
2009-04-20, 21:09
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

Förstår inte vad du menar, kan du förtydliga?
Ska du och Marie resa till Alperna tillsammans?

MORR
2009-04-20, 21:13
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

trevlig resa! Marie kan ju ta en fika med jämna mellanrum så att du hinner komma ikapp :cool:

Monica
2009-04-20, 21:22
"sitter å käkar popcorn" :rolleyes:

Marie
2009-04-20, 21:35
Återigen, är du helt allvarlig? :eek:

Ja, definitivt.

Bänkad o Klar
2009-04-20, 21:37
"sitter å käkar popcorn" :rolleyes:

Jag med :p:)

SailorChief
2009-04-20, 21:37
Så du gick igenom allt detta bara för att få tag i Maries nummer?!

Läser ni inte igenom inläggen ordentligt, jag skrev väl Marie och andra med lågt säkerhetstänkande eller? Skrev det två gånger, tog Marie bara som ett exempel,i varje fall läser jag det.

P-O Noren
2009-04-20, 21:40
Läser ni inte igenom inläggen ordentligt, jag skrev väl Marie och andra med lågt säkerhetstänkande eller? Skrev det två gånger, tog Marie bara som ett exempel,i varje fall läser jag det.

Kan du inte bara skriva vilka som ska åka med till Alperna?

Jag blir förvirrad...

Marie och vilka mer är det nu?

Marie
2009-04-20, 21:49
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

Naturligtvis!
Jag hyllar ju alltid ekonomiskt tänkande och sparsamhet som en av de största dygderna (andra kallar mig oftast snål)....
WWK754 eller ETO397, beroende på årstid, väder och vind....

swischmc
2009-04-21, 07:10
Men jag har en lösning på en del av detta problemet med säkerhetstänkandet, eller i varje fall lösning på en del följder av bristande säkerhetstänkande.

Kan inte tex Marie och Ni andra med bristfälligt säkerhetstänkande här på forumet uppge Era respektive reg. nummer på forumet, det löser i alla fall en del ev. problem för mig. När jag nu på min majsemester drar neröver till Alperna och råkar, hoppas det verkligen inte händer,men om jag skulle råka se en MC som kraschat efter vägen och ser t ex Maries reg. nummer, då förlorar jag , som inte kör i 200 km/h, inte tid på min semesterresa och jag slipper ju dessutom stanna, ta av mig hjälmen,plocka fram min mobil,( jag njuter av ljudet från mitt Akrapovic istället för telefontjatter) och ringa efter ambulans. Jag kan då hålla mina 120 km/h i snitt.
Och inte för jag är snål,men för att glädja Er som spara pengar på skydd så spar jag ju pengar på ett mobilsamtal till ambulans.

Denna tjänst kan Ni väl göra mig eller?

Jag har tidigare hyllat dig för att du vågar säga emot och stå ut. Men nu undrar jag... Vad är det för människosyn, att bara vilja hjälpa de som köpt de dyraste och bästa skydden??!! Det verkar enormt korkat. Man ska väl inte straffas för att man är fattig eller inte förstår bättre?

Maru
2009-04-21, 13:40
Jag har tidigare hyllat dig för att du vågar säga emot och stå ut. Men nu undrar jag... Vad är det för människosyn, att bara vilja hjälpa de som köpt de dyraste och bästa skydden??!! Det verkar enormt korkat. Man ska väl inte straffas för att man är fattig eller inte förstår bättre?

Det kallas evolution. Det var så neandertalarna dog ut t ex.....;)

Dyrast behöver inte vara bäst...som tidigare påtalats. Alpinestars tar t ex mer betalat för märket, eftersom det är känt.

Maria Nordqvist
2009-04-21, 15:00
Mycket konstigt på denna tråd nu. Tillbaka till ursprungsidén kan jag bara säga att jag under två dagar talat med 8 journalister i frågan.

MORR
2009-04-21, 16:23
Lade ut följande kommentar till Vägverket: "Jag vill att ni betänker alla de vajerräcken som finns på våra vägar (ofta på trefiliga vägar med omkörningssträckor). De är dödsfällor för motorcyklister."

Här nedan finner ni Vägverkets svar:

........................................
På de trefältiga vägarna, som ibland kallas 2+1-vägar, har sannolikehten för att motorcyklister ska dödas eller skadas svårt reducerats med minst 40 % efter ombyggnad till mötersfri väg med mitträcke. Detta framgår av VTI Rapprot 636 "Uppföljning av mötesfria vägar. Slutrapport"

Du kan hitta rapporten här:

http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=10915

Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten.
............................................

Denna kommentar funderar jag på:

"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Enligt samma logik borde vi minera våra vägar med stridsvagnsminor så att folk håller hastigheten. Fartkamerorna borde enligt logiken bytas utt mot snabbskjutande automatkanoner som skjuter folk av vägen. Enligt logiken borde polisen ha rätt att skjuta skarpt mot bråkiga demonstranter och fotbollshuliganer så att det blir lugn och ro.

Andra tankar?

Mvh

/MORR

Jag är nyfiken. Vad säger journalisterna. Lägger in ursprungsmeddelandet ovan :) ...

Maria Nordqvist
2009-04-21, 19:13
De vill prata om pressmeddelandet jag skickade i fredags. De är intresserade och frågar varför räckesstandard inte gäller MC. Man frågar om MC-ister verkligen dött i räckesolyckor. Man blir imponerade över allt vi vet, om t ex drift- och underhållskostnader av olika räckestyper, hur det ser ut i andra länder och så vidare. Räcken är en het fråga, igen!
Vårt pressmeddelande har redan varit ute i ett stort antal tidningar.

P-O Noren
2009-04-21, 19:14
Jag är nyfiken. Vad säger journalisterna. Lägger in ursprungsmeddelandet ovan :) ...

"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Det ligger väl helt i vägverkets linje...

Jag upplever dom såpass cyniska. Du återfinner samma tankegång i blomlådor, fartgupp, kraftiga trottoarkanter.

Jag kan lägga till en ny variant av minering dom gillar. Stenbelagda höga kanter mitt inne i rondeller. I stadsrondeller som är snäva är det mode att skapa en inner-ring av halva vägbredden som består av gatsten. För att fullborda detta vansinne så gör dom dessutom denna stenbeläggning upphöjd med 5-10 cm.

Man kan ju lungt räkna ut vad som händer om man råkar tangera denna innerdel av rondellen med framhjulet när man lutar hojen för att ta svängen med motorcykeln. Vägverket har en alldeles egen syn på nollvisionen med avseende på motorcyklar...

exempelbild (http://www.taby.se/upload/Parker/Fickparker/Tullhusparken/N%C3%A4sbypark_rondell.JPG)

MORR
2009-04-21, 19:46
De vill prata om pressmeddelandet jag skickade i fredags. De är intresserade och frågar varför räckesstandard inte gäller MC. Man frågar om MC-ister verkligen dött i räckesolyckor. Man blir imponerade över allt vi vet, om t ex drift- och underhållskostnader av olika räckestyper, hur det ser ut i andra länder och så vidare. Räcken är en het fråga, igen!
Vårt pressmeddelande har redan varit ute i ett stort antal tidningar.

Jamen det är ju underbart :) ... så fyller SMC sitt syfte som språkrör för Sveriges motorcyklister och debatten upprätthåller demokratin här i landet :).

Hoppas att det går att komma fram till bättre och smartare lösningar som är till för alla på vägen!

MORR
2009-04-21, 19:50
"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Det ligger väl helt i vägverkets linje...

Jag upplever dom såpass cyniska. Du återfinner samma tankegång i blomlådor, fartgupp, kraftiga trottoarkanter.

Jag kan lägga till en ny variant av minering dom gillar. Stenbelagda höga kanter mitt inne i rondeller. I stadsrondeller som är snäva är det mode att skapa en inner-ring av halva vägbredden som består av gatsten. För att fullborda detta vansinne så gör dom dessutom denna stenbeläggning upphöjd med 5-10 cm.

Man kan ju lungt räkna ut vad som händer om man råkar tangera denna innerdel av rondellen med framhjulet när man lutar hojen för att ta svängen med motorcykeln. Vägverket har en alldeles egen syn på nollvisionen med avseende på motorcyklar...

exempelbild (http://www.taby.se/upload/Parker/Fickparker/Tullhusparken/N%C3%A4sbypark_rondell.JPG)

Visst kan man allvarligt undra över avsikterna ibland. Fast jag tror inte att VV medvetet vill skada motorcyklister. De tar bara inte med oss i sina beräkningar och då är det ju bra att vi säger ifrån och då får jag valuta för min medlemsavgift :)

P-O Noren
2009-04-21, 20:26
Visst kan man allvarligt undra över avsikterna ibland. Fast jag tror inte att VV medvetet vill skada motorcyklister. De tar bara inte med oss i sina beräkningar och då är det ju bra att vi säger ifrån och då får jag valuta för min medlemsavgift :)

Nej visst inte, men det finns en cynism inbyggd i nonchalansen.

Det är denna ovilja att bry sig som är skrämmande.

Jag förlorade en sidoväska, 2 sidokåpor och slogs nästan av hojen i vägskada uppe i sorsele för några år sedan. När jag krävde ersättning för att vägen var i trafikfarligt skick och det saknades varningsskyltar så var ovilja och ointresset gränslös på vägverket. Fick avslag för att vägmästaren hade inspekterat vägen veckan innan och då fanns inte skadan. Alla som har bott norr om Gävle vet att tjälskador sätter sig inte på en vecka. Tar lite längre tid än så milt utryckt.

Ändå hade jag bilder dokumentation, vittnesmål och en vägmästaren på min sida. Du kan inte vinna mot vägverket. Nu har dom bytt namn till transportstyrelsen: same shit, new name...

Maru
2009-04-22, 06:19
De vill prata om pressmeddelandet jag skickade i fredags. De är intresserade och frågar varför räckesstandard inte gäller MC. Man frågar om MC-ister verkligen dött i räckesolyckor. Man blir imponerade över allt vi vet, om t ex drift- och underhållskostnader av olika räckestyper, hur det ser ut i andra länder och så vidare. Räcken är en het fråga, igen!
Vårt pressmeddelande har redan varit ute i ett stort antal tidningar.

Hej Maria,

det här med statistik hänger mycket på hur man vill vinkla en presentation.
I en del av fallen, enligt VTI rapport 636 så har själva olyckan inget med räcket att göra...mer än att det hänt på en vägsträcka med räcken. Ett exempel, övre delen sidan 22..."Det tredje är en mc som kolliderat med markeringsskärm för avfart i refug".
Ett annat fall som jag tänker på är den kille som wheelade och när han satte ner framhjulet tappade kontrollen, gick in i mitträcket och omkom. Som mc-förespråkare hävdar man att han överlevt om räcket inte funnits där. Vägverket hävdar att han överlevt om han låtit bli att wheela. Båda har rätt, ord står mot ord.

Maria Nordqvist
2009-04-22, 06:54
Helt rätt Maru. Jag har bara uppgifter från VVs djupstudier. Där står: kollisionsvåld räcke i samband med dödsolyckan. Vad som hände innan, vad som dödade motorcyklisten osv, det vet jag inte. Det vet inte utredarna heller alla gånger.
Om alla försäkringsbolag däremot samlade sin statistik så att vi kunde få veta skadekostnaden för olika olyckstyper, då skulle vi veta betydligt mer.
SMC och VTI har fått medel till djupstudier av 20 räckesolyckor. I samband med detta har vi efterlyst MC-förare som krockat med räcke. Dödade har vi fått via polisen, överlevande via SMCs forum. Djupstudien fortsätter, alla kan höra av sig till mig!

H-son
2009-04-22, 08:35
Visst kan man allvarligt undra över avsikterna ibland. Fast jag tror inte att VV medvetet vill skada motorcyklister. De tar bara inte med oss i sina beräkningar och då är det ju bra att vi säger ifrån och då får jag valuta för min medlemsavgift :)

Nope tror inte de "vill" skada heller, men då jag läste ett förslag från VV kring ny sträckning i remiss syfte var det uppenbart att de INTE tänker på MC. Inget fel med förslaget, men MC förare nämndes inte med ett ord. De tog upp gående, cyklister, traktorer och andra fordon, men berörde inte med ett ord MC, detta påtalades och jag är säker på att Maria förde det vidare till VV. Sedan måste många fler påtala detta och sedan tar det en lång tid innan det är med på granskningscheklistan för vägutredning (eller vad det heter...)

Men SMC gör rätt i att ligga på, hela tiden :-)

/K

Catherine
2009-04-22, 09:11
"Kanske beror det goda utfallet på att många motorcyklister precis som du upplever räckena som farliga och därför sänker hastigheten."

Det ligger väl helt i vägverkets linje...

Jag upplever dom såpass cyniska. Du återfinner samma tankegång i blomlådor, fartgupp, kraftiga trottoarkanter.

Jag kan lägga till en ny variant av minering dom gillar. Stenbelagda höga kanter mitt inne i rondeller. I stadsrondeller som är snäva är det mode att skapa en inner-ring av halva vägbredden som består av gatsten. För att fullborda detta vansinne så gör dom dessutom denna stenbeläggning upphöjd med 5-10 cm.

Man kan ju lungt räkna ut vad som händer om man råkar tangera denna innerdel av rondellen med framhjulet när man lutar hojen för att ta svängen med motorcykeln. Vägverket har en alldeles egen syn på nollvisionen med avseende på motorcyklar...

exempelbild (http://www.taby.se/upload/Parker/Fickparker/Tullhusparken/N%C3%A4sbypark_rondell.JPG)


Ibland känns det verkligen som att VV vill bli av med oss motorcyklister. Motorcyklister verkar ses som farliga ligister som bara orsakar en massa elände i trafiken. Om de inte kan förbjuda oss, kanske de kan döda oss allihop med olika "mineringar", taskigt vägunderhåll, farliga räcken, så är problemet löst. Taskig statistik några år, men sen är det klart...

Ja ja, kanske inte så seriöst, och jag vet att det inte stämmer. Jag var bara tvungen att skriva av mig. Ibland känns det faktiskt så här, med hjärtat, om man inte kopplar på hjärnan. Ni förstår vad jag menar?

Blazer
2009-04-22, 10:15
Ibland känns det verkligen som att VV vill bli av med oss motorcyklister. Motorcyklister verkar ses som farliga ligister som bara orsakar en massa elände i trafiken. Om de inte kan förbjuda oss, kanske de kan döda oss allihop med olika "mineringar", taskigt vägunderhåll, farliga räcken, så är problemet löst. Taskig statistik några år, men sen är det klart...


Ja, det är det som kallas nollvision

P-O Noren
2009-04-22, 15:55
Jag kanske ska klargöra vad jag menar:
Nej visst vill man inte ta livet av motorcyklister, men man bryr sig bara inte. Alla saker som sker blir ju bara lite ironiskt; ni får skylla er själva...

Hur ska man annars förklara hur man medvetet bygger in saker i trafikmiljön som potentiellt kan bli mycket ödesdigra för MC-åkare.
Som dom själva säger i nollvisionen: ett misstag från föraren skall inte bestraffas med döden. Detta gäller nu naturligtvis bilföraren, inte MC-föraren.

SailorChief
2009-04-22, 16:38
Jag har tidigare hyllat dig för att du vågar säga emot och stå ut. Men nu undrar jag... Vad är det för människosyn, att bara vilja hjälpa de som köpt de dyraste och bästa skydden??!! Det verkar enormt korkat. Man ska väl inte straffas för att man är fattig eller inte förstår bättre?


Jag behöver inte hyllas, och definitivt inte offentligt. Men jag tog exemplet med Marie då hon, i mitt tycke, verkar sakna total brist på säkerhetstänkande och i så fall har jag f-n inte lust bry mig om de som saknar omdöme, för mina 1000 tals mil i bil,på MC, i bussar och tradare så kan jag inte kalla en som kör 200 km/h på MC och samtidigt snacka i mobiltelefon för en person med gott omdömme och som dessutom tycker 0,2 promille är en för låg satt gräns.

Jag ser detta bara som tragiskt och som jag skrev innan, ger mig ännu en anledning till att inte vara med i SMC när detta medlemskapet går ut.

Man får "skit" då man rekommenderar folk på forumet att handla de bästa skydden, jag har aldrig nämnt priser på utrustning,det har andra gjort, och man får skit då man kritiserar folk med dåligt omdömme i trafiken, vilken förening detta är.

En fråga bara, varför kritiserar Ni på SMC's forum bilister som kör dåligt i trafiken, varför kritiserar ni Vägverket för bristande underhåll? De är väl lika goda i sina omdömmen som flertalet av er som brukar vara på Forumet.

Men skall erkänna,jag hade sämst omdöme av Er alla,jag gick åter ,efter endast medlem i BMW klubben, med i SMC och där brast ju mitt omdöme.

Klaga på bilister o Vägverket går bra,men har Ni inget eget ansvar i trafiken??

MORR
2009-04-22, 17:30
Jag behöver inte hyllas, och definitivt inte offentligt. Men jag tog exemplet med Marie då hon, i mitt tycke, verkar sakna total brist på säkerhetstänkande och i så fall har jag f-n inte lust bry mig om de som saknar omdöme, för mina 1000 tals mil i bil,på MC, i bussar och tradare så kan jag inte kalla en som kör 200 km/h på MC och samtidigt snacka i mobiltelefon för en person med gott omdömme och som dessutom tycker 0,2 promille är en för låg satt gräns.

Jag ser detta bara som tragiskt och som jag skrev innan, ger mig ännu en anledning till att inte vara med i SMC när detta medlemskapet går ut.

Man får "skit" då man rekommenderar folk på forumet att handla de bästa skydden, jag har aldrig nämnt priser på utrustning,det har andra gjort, och man får skit då man kritiserar folk med dåligt omdömme i trafiken, vilken förening detta är.

En fråga bara, varför kritiserar Ni på SMC's forum bilister som kör dåligt i trafiken, varför kritiserar ni Vägverket för bristande underhåll? De är väl lika goda i sina omdömmen som flertalet av er som brukar vara på Forumet.

Men skall erkänna,jag hade sämst omdöme av Er alla,jag gick åter ,efter endast medlem i BMW klubben, med i SMC och där brast ju mitt omdöme.

Klaga på bilister o Vägverket går bra,men har Ni inget eget ansvar i trafiken??

För mig får du gärna avsluta ditt medlemskap nu. Jag skulle inte sakna dig :). Förstår inte riktigt varför du är kvar här och "geggar runt" på forumet samtidigt som du vill lämna SMC. Vad är ditt problem? Du är fri att lämna när som helst. Du kanske inte kan få tillbaka pengarna. Forumet kan väl däremot inte vara helt svårt att lämna?

SailorChief
2009-04-22, 17:54
För mig får du gärna avsluta ditt medlemskap nu. Jag skulle inte sakna dig :). Förstår inte riktigt varför du är kvar här och "geggar runt" på forumet samtidigt som du vill lämna SMC. Vad är ditt problem? Du är fri att lämna när som helst. Du kanske inte kan få tillbaka pengarna. Forumet kan väl däremot inte vara helt svårt att lämna?

Precis vad jag gjort,lämnat denna organisation,pengarna ska de gärna få skicka till en fond för trafikskadade, se mitt inlägg om Lidl's ryggskydd.

elwood
2009-04-22, 19:17
Hejdå.

Maru
2009-04-23, 07:01
Klaga på bilister o Vägverket går bra,men har Ni inget eget ansvar i trafiken??

Kan inte annat än hålla med. Synd att du lämnar SMC, vi måste bli mer självkritiska för att kunna synas på vägarna framöver.

Trodde det kunde lösas med sunt förnuft, men som engelsmannen skulle uttryckt sig. "It is not that common with common sense"....

Jag säger inte att man ska acceptera allt som vägverket gör utan vara en speaking partner och rådgöra.

Men om ingen trafikant fattar att farthinder vid ett övergångställe är där för att få ner farten(vilket är VV's syfte)....utan fortsätter i oförminskad fart och får skador på sina fordon. Ja, då får man väl ta bort farthindret och satsa pengarna på beteendeterapi istället.


VI har ett stort ansvar och vårat förtroende får sig en knäck varje gång någon gör något dumt, precis som pappan och grabben som bara är där för att njuta av en stunds fotboll men istället får se matchen på TV för att ett gäng pajasar ville bråka med motståndarnas supportrar.

MORR
2009-04-23, 08:52
Kan inte annat än hålla med. Synd att du lämnar SMC, vi måste bli mer självkritiska för att kunna synas på vägarna framöver.

Trodde det kunde lösas med sunt förnuft, men som engelsmannen skulle uttryckt sig. "It is not that common with common sense"....

Jag säger inte att man ska acceptera allt som vägverket gör utan vara en speaking partner och rådgöra.

Men om ingen trafikant fattar att farthinder vid ett övergångställe är där för att få ner farten(vilket är VV's syfte)....utan fortsätter i oförminskad fart och får skador på sina fordon. Ja, då får man väl ta bort farthindret och satsa pengarna på beteendeterapi istället.


VI har ett stort ansvar och vårat förtroende får sig en knäck varje gång någon gör något dumt, precis som pappan och grabben som bara är där för att njuta av en stunds fotboll men istället får se matchen på TV för att ett gäng pajasar ville bråka med motståndarnas supportrar.

Självklart har alla sitt personliga ansvar. Den enda vi kan förändra är oss själva. Samtidigt har vi ett ansvar att säga ifrån när omgivningen (såsom vv (Transportstyrelsen)) skapar större faror än innan för vissa för att de bortser ifrån en stor trafikantgrupp (motorcyklister). Det handlar om sunda gränser. För mig finns absolut ingen motsättning i detta :)

puttepj
2009-04-23, 09:01
Ni får ursäkta, men jag förstår inte martyrskapsdiskussionerna att någon med en avvikande åsikt vill lämna en organisation och/eller ett forum.

Visst man skall ha högt till tak och oliktänkande ger bra bränsle till debatter.

Men att från dag ett proklamera att man lurats in i en organisation man inte kan förlika sig med och ändå bränner massor av krut på att påtala att alla andra har fel känns för mig rätt patetiskt. Det finns många diskussioner mellan olika formummedlemmar med starkt avvikande åsikter, samma forummedlemmar som ibland är helt överens i andra ämnen. Nej med risk för att jag blir bannad och kanske med all rätt, mitt råd till Sailorchief: Hyr en gråterska.

/putte

P-O Noren
2009-04-23, 10:16
@Maru:

Men om ingen trafikant fattar att farthinder vid ett övergångställe är där för att få ner farten(vilket är VV's syfte)....utan fortsätter i oförminskad fart och får skador på sina fordon. Ja, då får man väl ta bort farthindret och satsa pengarna på beteendeterapi istället.

Det handlar inte om det, att med fysiska hinder få ned farten är korkat av flera skäl:
- Fordonen tar skada även med förnuftig fart. De är så skarpa och höga att fjädersäten och fjädrar går av. Handlar inte om buskörning.
- fysiska hinder i trafikmiljön är farliga för oskyddade trafikanter: Motorcyklister
- Fysiska hinder har visat sig ha mycket liten eller ingen effekt på hastighet/olyckor. Då borde man ödmjukt inse detta och sluta bygga dom.
- Fysiska hinder skapar bromsning och acceleration även då det inte finns några fotgängare på en kilometers avstånd. Miljöeffekterna med ljud och avgasemissioner av detta är inte rimliga.

För att summera: Ett projekt som gick åt helvete, gör om gör rätt...

Smartswede
2009-04-23, 11:09
Såklart vi ska högt till tak här :) Det är så man får ett levande forum och även många bra idéer.

Det gäller bara att omvandla första tanken att denna person är en komplett idiot för han inte tycker som mig till konkreta argument mot personens argument istället.

Skilj på person och dennes ställningstagande och argument.

Anser själv dessa farthinder oftast är idiotiska och i synnerhet med tanke på oss mcåkare. De är placerade på alltför många ställen bara för VV/kommun ska visa sin handlingskraft. De är dåliga för miljön, närboende och alla bilisterna som faktiskt sköter sig.

Jag satt en kortare tid och arbetade i ett höghus (8:e vån) och varje gång ett tyngre fordon körde över guppet framför huset i lite mer än gånghastighet så kändes det som en liten jordbävning. Detta skedde kanske var 20:e -30:e minut. Allt detta för att en person blivit påkörd utanför när han inte såg sig för och dessutom en bilist brast i uppmärksamheten.

Kanske dags att införa hjälm- och ryggskyddstvång för alla gångare? Bara för säkerhets skull? :D

Maru
2009-04-23, 12:21
@Maru:


Det handlar inte om det, att med fysiska hinder få ned farten är korkat av flera skäl:
- Fordonen tar skada även med förnuftig fart. De är så skarpa och höga att fjädersäten och fjädrar går av. Handlar inte om buskörning.
- fysiska hinder i trafikmiljön är farliga för oskyddade trafikanter: Motorcyklister
- Fysiska hinder har visat sig ha mycket liten eller ingen effekt på hastighet/olyckor. Då borde man ödmjukt inse detta och sluta bygga dom.
- Fysiska hinder skapar bromsning och acceleration även då det inte finns några fotgängare på en kilometers avstånd. Miljöeffekterna med ljud och avgasemissioner av detta är inte rimliga.

För att summera: Ett projekt som gick åt helvete, gör om gör rätt...

Jag tänker inte försvara VV utan försöker bara anpassa mig till den verklighet vi lever i. Att SMC för en vettig diskussion med VV är jättebra.

Men så länge farthindren sitter där de sitter så får man ta det piano.

Undrar just om VV har sett någon rapport på de påpekanden du lyfter fram?

Maru
2009-04-23, 12:27
Kanske dags att införa hjälm- och ryggskyddstvång för alla gångare? Bara för säkerhets skull? :D

Vi lever i ett genomreglerat land...så varför inte. :D

Mitt argument går ut på att ibland undrar jag om folk tänker själva. Rädslan när man kör för fort är inte att man skulle köra på nån utan att man skulle få en fortkörningsbot.....:confused: som ett exempel. Varför är silhuetter av polisbilar ett så bra vapen mot fortkörare annars?

Så mitt förslag är silhuetter av lekande barn istället för fartgupp, köper ni det?

P-O Noren
2009-04-23, 12:40
Jag tänker inte försvara VV utan försöker bara anpassa mig till den verklighet vi lever i. Att SMC för en vettig diskussion med VV är jättebra.

Men så länge farthindren sitter där de sitter så får man ta det piano.

Undrar just om VV har sett någon rapport på de påpekanden du lyfter fram?

I nuläget är man nog handlingsförlamade. Det är mycket farligare att gå på ett obevakat övergångsställe, än riskerna med att bara gå över gatan på andra ställen. En av de faktorer som man pekar på är att fotgängare är nonchalanta på övergångsstället mot där man bara går över gatan.

Nåt måste göras, zebralagen är accepterad av fordonsförare överlag. Men av någon anledning fortsätter statistiken att vara dyster för övergångsställen.

Själv skulle jag gärna sett blinkande lampor som aktiveras av fotgängare på skylten. Går att hitta solcellsdrivna alternativ till detta. Ingen kör ju med vilja på en fotgängare, man är mänsklig, sitter och dagdrömmer. Blinkande lampor kan vara en lösning.

Smartswede
2009-04-23, 15:25
Själv skulle jag gärna sett blinkande lampor som aktiveras av fotgängare på skylten. Går att hitta solcellsdrivna alternativ till detta. Ingen kör ju med vilja på en fotgängare, man är mänsklig, sitter och dagdrömmer. Blinkande lampor kan vara en lösning.

Aaah Och om man fortsätter på mitt förslag om hjälm och ryggskydd på gångare.... så får man vad? Vem kommer först? :D

mikekop
2009-04-23, 16:31
Fotgängare med blinkande lampor på hjälmen?

Maria Nordqvist
2009-04-23, 17:07
TIllbaka till det tråden handlade om i början och det pressmeddelande som SMC skickade ut. Denna artikel pryder framsidan på Borlänge tidning idag. Vägverkets anställda har påpekat det för mig vid en konferens i stockholm: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article422537.ece
På denna konferens diskuteras Nya etappmål för nollvisionen 2020 och 13 indikatorer som ska uppfyllas. En heter Säkra statliga vägar. SMC påpekade att motorcyklister måste omfattas som trafikantgrupp för att vägarna ska bli säkra för oss.
En annan indikator lyder "Säkra korsningar på kommunala gator för BIL. Givetvis påpekade SMC att korsningar är en kritisk punkt för oss som vållar både döda och skadade. DJupstudierna visade att en tredjedel av dödsolyckor i korsningar 2000-2003 berodde på skymd sikt. Motorcyklister och moped klass I måste givetvis ingå i all planering om olyckstalen ska sjunka. Den norske trafiksäkerhetsforskaren Rune Elvik som ska granska arbetet sa " motorfordon" istället för "bil".
SMC örebro har idag deltagit i en direktsänd radiodebatt om vajerräcken och MC.

Leif H..oj
2009-04-23, 17:09
Aaah Och om man fortsätter på mitt förslag om hjälm och ryggskydd på gångare.... så får man vad? Vem kommer först? :D

Vinterturist i Åre

Smartswede
2009-04-23, 18:19
Vinterturist i Åre

Iofs inte fel men rätt va snarare blinkande lampor på alla gångare :) Typ på hjälmen. :D så rätt tänkt där mikekop

Sådär... nu är jag senior member på SMC forum :cool:
Hur många är de egentligen av varje här?

Smartswede
2009-04-23, 18:19
Jag är ekonom och kan inte räkna :rolleyes: Nu va de 100

Bänkad o Klar
2009-04-23, 18:26
Jag är ekonom och kan inte räkna :rolleyes: Nu va de 100

Grattis till "uppgraderingen" :D

MORR
2009-04-23, 19:49
TIllbaka till det tråden handlade om i början och det pressmeddelande som SMC skickade ut. Denna artikel pryder framsidan på Borlänge tidning idag. Vägverkets anställda har påpekat det för mig vid en konferens i stockholm: http://www.dt.se/nyheter/borlange/article422537.ece
På denna konferens diskuteras Nya etappmål för nollvisionen 2020 och 13 indikatorer som ska uppfyllas. En heter Säkra statliga vägar. SMC påpekade att motorcyklister måste omfattas som trafikantgrupp för att vägarna ska bli säkra för oss.
En annan indikator lyder "Säkra korsningar på kommunala gator för BIL. Givetvis påpekade SMC att korsningar är en kritisk punkt för oss som vållar både döda och skadade. DJupstudierna visade att en tredjedel av dödsolyckor i korsningar 2000-2003 berodde på skymd sikt. Motorcyklister och moped klass I måste givetvis ingå i all planering om olyckstalen ska sjunka. Den norske trafiksäkerhetsforskaren Rune Elvik som ska granska arbetet sa " motorfordon" istället för "bil".
SMC örebro har idag deltagit i en direktsänd radiodebatt om vajerräcken och MC.

Grattis :) Va kul att de vill skriva och uppmärksamma :)