handdator

Visa fullständig version : Instruktörskurs 13-14 Mars 2009 och 3-4-5AprilA_C_E
2009-02-24, 18:05
Hej


Då SMC Rix med kort varsel ställde in den nationella Instruktörskonferansen 14-15Mars
genomför SMC Blekinge och SMC Skåne en egen Instruktörskonferans.

Dag 1 bekostas av SMC Rix medan Dag 2 kommer att belasta resp distrikt.... prel:- 600:-/deltagare inkl HLR, övernattning mat mm

/Anders Carlsson SMC Blekinge och Pelle Randau SMC Skåne

Inbjudan riktar sig till alla nya och gamla instruktörer funktionärer som hjälper till vid någon av kurserna inom SMC School i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar.

För att bli färdig Grundkurs Instruktör och ev examinarad för BKK kortbana
behöver du närvara och bli Godkänd på både del 1 och del2....

Utbildningen består i två delar Teori del 1 och Praktik del 2.

Del 1:
Teori delen genomförs den 14-15 Mars på Aspans Kursgård i Blekinge skärgård. Se: http://www.iogt.se/aspan

Del 2:
Praktik genomförs den 3-4 -5 April på Lockarps Gokartbana, och HanksvillFarm
Se: http://www.lockarpsgokart.se/bana.htm http://www.hanksville.se/
( vi börjar kvällenb den 3: april)

denna anmälan gäller enbart del 1..Teori ...den 14- 15 Mars

anmäldig snarast till instr.anm@smcblekinge.se

Anmälan bör innehålla:
1. Namn,
2. Län,
3. mailadress,
4. födelse nr,
5. medlemsnummer i SMC,
6. Mobiltfn nummer.
7. Om du avser att komma redan på Fredag kvällen den 13 Mars
8. Har du fått HLR utb under 2008 ? Ja / Nej
9. Övrigt……………………
10. Så fort vi fått in anmälan kommer mer information att skickas ut
till din mailadress, bl.a. Erbjudande från våra Sponsorer!!!!
det handlar om att du som ställer upp ska få kunna
köpa utrustning och däck billigare…

Med vänlig hälsning

Anders Carlsson

SH Instruktör och Träningsledare
på trafiksäkerhetskurser
Mail: Anders.Carlsson@smcblekinge.se
Mobil: 0708 - 178778