handdator

Visa fullständig version : Vart är det farligt för MC?Galne Dansken
2006-12-08, 01:44
SMC diskuterar med VV olika test åtgärder på särskild enstaka farliga vägar. Vi ber dig om hjälp med att lokalisera några vägsträckor som är mycket MC intensiva och med mycket hoj åkare, ex. Bogesundsundsvägen vid Vaxholm, Slingrabulten, etc..
Vi är på jakt efter vägsträcken vart det är en hög frekvens av MC olyckor.

Vi behöver veta;

Vägens namn, vägens nummer, exakt vart det är fel på vägen, fel, förslag på åtgärd.

1. Bogesundsvägen, Vaxholm. Generatorböjen (GPS xx.xx.xx…). Avåkningszon bättra när stålräcket är borta, dock trillar ca. 6 MCs årligen i bäcken. Förläng avåkningszonen över bäcken, vid att bäcken får vara i 10 meter långt rör.


Gör gärna en lista – vi har deadline för förslag tisdag eftermiddag – sen tar vi detta med till VV och diskuterar hur vi kan testa olika typer av åtgärder.

Olsson
2006-12-08, 09:31
Hajar inte. Är det frekvens med avseende på vägsträcka, körd sträcka (MC) eller något annat kanske? Oavsett vad, så ska vägen vara MC-intensiv?

Maria Nordqvist
2006-12-08, 09:45
Vägverket vill veta vilka vägar motorcyklister helst kör på. Man vill dessutom veta vad som inte är bra på dessa vägar och förslag på hur de kan förbättras för att öka motorcyklisternas säkerhet.

Avsikten är att dels kartlägga vilka vägar som är i störst behov av förbättringar.

zynthaxx
2006-12-08, 12:57
Ptja, ett exempel från västkusten: Väg 164 (körs när man vill ta "bakvägen" till Norge - den mynnar ut i en rent fantastisk körmiljö) lagades för inte alltför längesen med oljegrus. Ville man ha bort oss från den så lyckades man hyfsat bra, måste jag säga... :eek:

Lucky Luke
2006-12-09, 10:30
Synd att det är "deadline" så snart.
SMC Uppsala Län har i samarbete med NTF gjort ett utskick till 490 av länets medlemmar, där man bl.a. får skriva vilka vägar som man tycker har farliga ställen.
Men det utskicket håller på att samanställas, och hinner inte bli klart tills på tisdag.

Galne Dansken
2006-12-09, 10:56
Synd att det är "deadline" så snart.
SMC Uppsala Län har i samarbete med NTF gjort ett utskick till 490 av länets medlemmar, där man bl.a. får skriva vilka vägar som man tycker har farliga ställen.
Men det utskicket håller på att samanställas, och hinner inte bli klart tills på tisdag.

Jättebra - vi kommer ha använding av materialet. Deadlinen, får vi igivet fall flytta....

Guzzi-Leif
2006-12-09, 21:42
Jag delar såklart uppfattningen att vi ska ha säkra vägar och välkomnar Vv sentida ansträngningar att förbättra slänter, ta bort hinder, med mera. Härligt också att SMC tillåts påverka väggranskningen på detta sätt!

Ändå måste jag undra vilken ambition vi ska ha och vilka krav vi ska framföra. Ska vi ha samma tänkande som vid en banbesiktning? Ska vi räkna särskilt skojiga vägar som naturliga områden för körning över hastighetsgräns? Ska vi radikalt minska förarens ansvar för att i stället lägga detta på Vv?

Det jag hittills upplevt av svenska vägar visar på ett gemensamt, gränssättande problem nämligen det allmänna underhållet. Djupa "rännor" efter tung trafiks hjul, otäcka skarvar i asfalten, klumpig lagning, dålig skyltning vid avvikelse med mera. Alltsammans brister som är jobbiga för oss och ett helvete för yrkestrafiken.

Edit:
Är det en fråga om lämpliga platser för metodförsök snarare än en allmän åtgärdsplan, då faller mina frågor och funderingar. Då är det förstås bara att bejaka samt finna bra testplatser.

Marie
2006-12-10, 00:21
Ja ett av de värre otygen är asfaltering av del av körfält, med längsgående skarv precis där man naturligt vill köra med en hoj. (Längsgående dellagningar ibland flera km sträcka, vanligt förekommande här i Skåne - har aldrig sett motsvarande i Tyskland eller Österrike)

Galne Dansken
2006-12-10, 00:46
Edit:
Är det en fråga om lämpliga platser för metodförsök .... Då är det förstås bara att bejaka samt finna bra testplatser.


Ja :) :) Och det är där vart det är mängder av MC:s.... och vart det i vanligt är en del MC olyckor..

(Nb: Och för att vi ska ha bort lös grus, snabellagringar utan skyltning, vajer räcken i ytterkurvor, etc., - har det inget som hälst med att man ska bryta på gällande hastighets gränser. )

zynthaxx
2006-12-11, 19:29
Läste i en norsk tidning idag att motsv. Vägverket i Norge hade gjort en undersökning som visade att längsgående spår i vägen rent statistiskt ökade olycksrisken på asfalterade vägar med 0,6% per djupmillimeter. Studien ansåg att man kunde laga norska vägar 2 år tidigare än man brukar göra och finansiera detta bara med hjälp av de pengar som sparats in på olycksfallskostnaderna.