handdator

Visa fullständig version : Årsmötet-08Bandit-per
2009-01-21, 10:52
Kära SMC-are i Värmland. Vi genomled i höstas ett årsmöte som vi inte var särskilt nöjda med. Styrelsen har fått kommentarer från besvikna årsmötesdeltagare och jag är i de flesta fall helt enig med dessa kommentarer.
Som ren upplysning vill jag bara säja att:

1/ Styrelsen väljer inte Valberedning det gör årsmötet, så därför vill inte styrelsen ha kritik för vad Valberedningen åstadkommer. M.a.o. Lös problemet.

2/ Verksamhetsberättelsen var inte underskriven innan årsmötet därför att vi inte tyckte att det var nödvändigt att köra omkring ett papper i hela Värmland för att få underskrifter innan vi kopierade för att årsmötesdeltagarna skull få ett ex. (Den blev signerad på årsmötesdagen). Vi kunde givetvis ha skrivit under först och kopierat på Scandic Winn för att årsmötet skulle få underskrivna dokument, men tyvärr tänkte vi inte på den möjligheten.

3/ "Man" har fått ett dåligt bemötande. Tyvärr vet inte jag vem "man" är och inte heller vem (Nå´n) som stått för det dåliga bemötandet, men jag är helt övertygad om att ingen i den styrelse Ni valt vill bemöta SMC-medlemmar på ett dåligt sätt. Om "man" hör av sej till "Nå´n" så kan säkert detta redas ut så vi kan fortsätta att utveckla SMC-arbetet i Värmland.

En för dagen grinig Bandit-per, men det går snart över. :)