handdator

Visa fullständig version : SMC-Hallands årsmötejsfjr
2006-09-13, 18:26
Halmstad 060910Till samtliga SMC anslutna klubbar i länet.Hej!Det börjar åter dra ihop sig till årsmöte i SMC-Halland. I år blir det på Lizzies café, som ligger utanför Holm, söndagen 22 oktober klockan 15:00. Anmäl om ni vill ha kaffe till Jörgen, 035 40849 eller Dick 035 37076 senast 16 oktober.SMC-Halland har saknat valberedning i ett par år. Vi har bett länets klubbar att försöka hitta lämpliga personer, men hittills är det bara The Old Knutters som kommit med ett namn.

Så inför kommande val hoppas vi att ni skall lyckas bättre!

Visst borde det finnas tre personer i länet, som rör sig mycket på motorcykelaktiviteter, som kan hålla ögon och öron öppna och leta upp nya styrelsekandidater?Dessutom vill vi påminna er om möjligheten att utse en klubbrepresentant i SMC-Hallands styrelse. Denne blir en fullvärdig medlem i styrelsen och förväntas, förutom att vara en länk mellan Halland styrelse och klubben, deltaga i arbetet. Så om ni utser någon så är det bra att han/hon är medveten om detta. Skicka in namn och adress på den ni utser senast den 19 oktober, eller kom på årsmötet och presentera henne/honom. Pga tidigare strul, måste hon/han utses skriftligt av klubbens styrelse.Välkomna på årsmötet!

Ulf Bergqvist ordförande SMC-HallandSkicka nedanstående till: SMC-Halland Arkitektgatan 7a 30237 Halmstad, senast den 17 oktober.

Det går också bra att skicka egna ”lappar”, ni behöver inte använda denna ”blankett”!Klubben:………………………………..föreslår ………………………….som har adress………………………………………till posten som valberedare i SMC-Halland.Klubben:………………………………… utser …………………………………………..………………………………………………………………………………………………

till klubbens representant.

………………………………….

underskrift ordförande / sekreterare