handdator

Visa fullständig version : Extraljus ihop med halvljus?svehwa
2008-05-17, 20:56
Kan någon tala tala om vad som gäller för extraljus på MC! Har för mig att det är lagligt att köra med det även på dagtid med MC om det inte bländar?
Får det då vara ihop med halvljus? Vad gäller för besiktning?:confused:

lime
2008-05-17, 21:21
Vi vänder oss till Svensk författningssamling och tittar i trafikförordningen. Där hittar vi följande:


Trafikförordning (1998:1276)
3 kap. Bestämmelser för trafik med fordon
71 § Vid färd på väg med bil, motorredskap klass I, tung
terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för
halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att
uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock
inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när
väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder
att halvljuset behöver vara tänt.

I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i
stället för halvljus.

Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus
får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med
motorcykel under dagsljus.


Sedan finns det en massa info på http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2003nr023%20.pdf

svehwa
2008-05-17, 23:30
Tack. Det var detta jag letade efter. Vad jag förstår så är det alltså INTE tillåtet i mörker ÄVEN om de inte bländar. De får alltså inte vara permanent inkopplade med halvljuset.

lime
2008-05-18, 09:14
Tack. Det var detta jag letade efter. Vad jag förstår så är det alltså INTE tillåtet i mörker ÄVEN om de inte bländar. De får alltså inte vara permanent inkopplade med halvljuset.

Ja, det är den tolkningen jag har fått från Vägverket också. Undantaget är fordon som används för tävlingsbruk på allmän väg där tävlingsregler kan göra att det är tillåtet att ha extra lampor monterade.

Pettsson
2008-08-08, 06:28
Någon som vet varför MC får köra med halvljus OCH extraljus medan bil och andra fordon får välja antingen eller?

PeterH
2008-08-08, 08:11
Någon som vet varför MC får köra med halvljus OCH extraljus medan bil och andra fordon får välja antingen eller?

Just denna idéen var just att öka en motorcykels synbarhet med just denna så kallade triangelbelysningen som det nu sedan ett antal år finns med i regelveket och som även för egen del mycket positivt använts på ett antal egna hojar.
Vet dock inte egentliga orsaken till att denna kombination inte får användas i mörker som ju skulle göra än mer nytta och som allt fler ställer sig frågande till, men orsaken kan vara att bländningsrisken ökar markant,,,

Men använder man tex korrekt inställda dimljus lär dessa risker vara minimerade, även om dessa med kan upplevas bländande då vid nedlägg av mc, iaf verkar detta inte vara speciellt vanligt förekommande och inga inga probla alls vid besiktningen såvida inte den extra belysningen är frånkopplingsbar just för mörker körning.