handdator

Visa fullständig version : Handledare för A men....tessan
2008-05-14, 15:30
Hej,
Jag tänkte höra om det är fler som hamnat i samma dilemma. Jag tog körkort
-02 för A begränsad och har från -04 A obegränsad. Nu tänkte jag vara handledare för min sambo som vill köra upp för tung mc. Tyvärr har jag fått avslag då jag inte haft mc-kort för tung mer än 4 år.

Men nu till frågan, varför skulle inte jag kunna handleda tung när jag har kört tung mc (1100cc) i 4 år utan bara övningsköra med honom för mellanklass, trots att jag kört tung längre än mellanklass.

Han måste alltså köra en mellanklass cykel men kan ha lämp för A obegränsad och jag kan köra min tunga cykel men har bara handledare för mellanklass. Vägverket har ju erkänt mig som kapabel att köra tung utan vare sig teori eller uppkörning.

Med andra ord innebär det att kubiken spelar en oerhörd roll och jag valde att köra upp för mellan eftersom jag inte ansåg mig klara av en tung och ville vänta i 2år. Dessutom har jag haft mc-kort i 6år nu utan vare sig böter eller skador. Jag om något borde vara kapabel att lära min sambo men min mor som fick det med sitt körkort kan övningsköra med honom liksom hans pappa (ingen av dem har kört mc tidigare...)

Maria Nordqvist
2008-05-14, 17:02
Tessan är tyvärr inte ensam om problemet. Får samtal varje år om detta. Många som har tagit prov för motorcykel nyligen underkänns medan de som fick körkortet på köpet före 1976 godkänns som handledare. Tessan och jag har talats vid ¨på telefon, diskuterat överklagande av Länsstyrelsens beslut och vilka grunder man ska basera överklagandet på. Håller tummarna för att det ska gå vägen!

Zopilote
2008-05-14, 18:38
Jag har råkat ut för något liknande, men ännu mer förvirrat...
1986 tog jag körkort för lätt MC. Då fanns inte A1-kort, utan mitt körkort blev klass A med villkoret: Max 125CC (Ingen effektbegränsning). När reglerna senare ändrades till max 11kW, så fick jag följaktligen fortfarande köra hur stark motorcykel som helst, bara den var max 125cc. (Även hojar som numera klassas som "tunga".
2003 körde jag upp på en tung motorcykel och hävde därmed villkoret "Max 125cc". Jag tog alltså inget nytt körkort, utan hävde bara ett villkor på mitt befintliga.
2004 ansökte jag om att få vara handledare åt en kompis för obegränsat körkort, och fick beviljat ansökan.
2005 var det dags för nästa kompis att ta MC-kort, även denna gång blev jag godkänd som handledare.
2006 ansökte jag igen åt ytterligare en kompis , men fick denna gång AVSLAG...:eek:
Motiveringen var att jag inte haft mitt villkorslösa körkort tillräckligt länge :(
Överklagade till första instans och påpekade att jag två gånger tidigare fått godkänt, men fick avslag även där, sedan brydde jag mig inte om att driva saken vidare...

Hallandsexpressen
2008-05-17, 10:59
Men nu till frågan, varför skulle inte jag kunna handleda tung när jag har kört tung mc (1100cc) i 4 år utan bara övningsköra med honom för mellanklass, trots att jag kört tung längre än mellanklass.
Grunden i problemställningen är kanske förvirringen mellan olika fordons- och körkortsklasser. Allt bottnar i att det ju faktiskt inte finns någon kk-behörighet som heter mellanklass, utan det är A1 för Lätt motorcykel respektive A för Tung motorcykel - som i sin tur kan villkoras för begränsad effekt. Det existerar alltså inte mågot mellanklasskörkort i lagens mening, vilket är viktigt att komma ihåg och som påverkar tessans handledarskap.

Jag om något borde vara kapabel att lära min sambo men min mor som fick det med sitt körkort kan övningsköra med honom liksom hans pappa (ingen av dem har kört mc tidigare...)
Nej, tvärt emot en allmän och populär missuppfattning får din mor och din sambos pappa inte övningsköra för motorcykel med honom. Körkortslagen (1998:488) är väldigt tydlig i den frågan i 4. kap:

5 § Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt
1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola,
2. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller Försvarsmakten, eller
3. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall. Lag (2004:1087).

Mathias
2008-05-17, 14:43
Är det inte så att du ska ha haft körkort för det fordon som övningsföraren framför, i minst 5 år?
Jag tycker det är väldigt enkelt att följa detta.

Hallandsexpressen
2008-05-18, 13:15
Är det inte så att du ska ha haft körkort för det fordon som övningsföraren framför, i minst 5 år?
Jag tycker det är väldigt enkelt att följa detta.
Jodå, visst är det så - dessutom. Jag ville bara belysa att det, tvärtemot vad många tror, inte går bra att övningsköra med vilken A-kortsförsedd släkting eller kompis som helst som handledare, personen ifråga behöver utöver övriga krav vara en van och skicklig motorcyklist.
Jag klistrar in Körkortslagen (1998:488) 4. kap 5-8 § för tydlighets skull, där 5 § och 7 § är de viktigaste i det här sammanhanget:

Uppsikt under övningskörning

5 § Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser samt
1. är utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola,
2. uppfyller kraven i 6 §, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller Försvarsmakten, eller
3. har godkänts som handledare enligt 7 §, om övningskörningen sker i andra fall. Lag (2004:1087).


6 § Uppsikt under övningskörning inom polisväsendet eller Försvarsmakten får utövas endast av den som
1. fyllt 21 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser, och
3. under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft ett sådant körkort.
Uppsikt enligt första stycket får dock inte utövas av den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt
1. 5 kap. 3 § 1, 5 eller 6, eller
2. 5 kap. 3 § 2-4, om den sammanlagda spärrtid som under de senaste tre åren har bestämts enligt 5 kap. 6 § överstiger tre månader.
Med återkallelse avses i andra stycket även återkallelse tills vidare enligt 5 kap. 5 § och med spärrtid sådan giltighetstid som beslutats enligt den paragrafen. Lag (2004:1087).


7 § Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 3 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som
1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant körkort, och
4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den som skall övningsköra, om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.
Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt vad som sägs i 6 § andra och tredje styckena. Lag (2004:1087).


8 § Ett godkännande som handledare enligt 7 § upphör att gälla, om handledarens körkort återkallas enligt 5 kap. 3 § eller återkallas tills vidare enligt 5 kap. 5 §.
Länsstyrelsen skall på begäran av handledaren eller den som övningskör upphäva ett godkännande som handledare. Lag (2004:1087).

P-O Noren
2008-05-18, 14:19
Jag tycker det skall finnas en kolumn där man redogör för vilken erfarenhet man har av hojåkning när man ansöker om att vara handledare. En person som kört 1200mil/år i fyra år kan troligtvis mer än en som kört 150mil/år i 6år.

En annan sak som verkar vara otydlig är om man är skyldig att gå handledarutbildning som handledare för MC med elev.
Senaste numret av AlltomMC nr5, 2008 på sidan 45. Andra spalten andra meningen så anger dom att handledaren skall ha gått introduktionsutbildning. Många bilskolor säger detsamma. Jag hävdar envist att detta bara gäller B-behörighet. Någon som vet hur detta förhålelr sig?
Jag tolkar 7§ i bifogat länk på det sättet. LÄNK (http://62.95.69.3/SFSDOC/04/041087.PDF)
Uppdatering: Fick ett snabbt svar om att jag har rätt från AlltOmMC, Rättelse kommer i nästa nummer.
Tredje saken som kan vara otydlig är hur kommunikationen skall lösas mellan hojarna om man väljer att övningsköra med två hojar. En polisman jag har pratat med sa att om man har mobiltelefoner på sig så skulle det kunna tolkas som att man har uppfyllt kravet. Finns det något rättsfall där detta har klargjorts?
(polismannen visste ej, och pratade som privatperson. Ej Myndighetsutövning)

OH-
2008-05-18, 15:55
..............
Tredje saken som kan vara otydlig är hur kommunikationen skall lösas mellan hojarna om man väljer att övningsköra med två hojar. En polisman jag har pratat med sa att om man har mobiltelefoner på sig så skulle det kunna tolkas som att man har uppfyllt kravet. Finns det något rättsfall där detta har klargjorts?
(polismannen visste ej, och pratade som privatperson. Ej Myndighetsutövning)

:eek: Finns det verkligen några speciella krav på kommunikation? Har just avslutat en period som handledare och vi körde då med stenåldersmetoder. Blink, vink, ljustuta, peka och stanna och snacka.
Oftast gick det bra men om sanningen ska fram så gick det riktigt galet en av dom sista gångerna, olovlig körning en längre sträcka eftersom vi tappade bort varandra på motorvägsklassad väg.

Hallandsexpressen
2008-05-18, 16:06
Jag tycker det skall finnas en kolumn där man redogör för vilken erfarenhet man har av hojåkning när man ansöker om att vara handledare. En person som kört 1200mil/år i fyra år kan troligtvis mer än en som kört 150mil/år i 6år.
En poäng med att inte redogöra i detalj för körerfarenheten är att det skall kunna gå att i varje enskilt fall bedöma huruvida handledarens vana och skicklighet är tillräcklig. Egen utsaga om vana och skicklighet är rimligen lika mycket "värd" som egen utsaga om viss körsträcka.

Tredje saken som kan vara otydlig är hur kommunikationen skall lösas mellan hojarna om man väljer att övningsköra med två hojar. En polisman jag har pratat med sa att om man har mobiltelefoner på sig så skulle det kunna tolkas som att man har uppfyllt kravet.
Varifrån har du fått uppgiften att det finns ett krav på kommunikation? Att trafikskolor oftast har (enkelriktad) kommunikation mellan lärare och elev har såvitt jag vet mer praktiska än juridiska orsaker. Det finns såvitt jag vet inget krav i Körkortslagen eller Körkortsförordningen på kommunikation mellan handledare och elev vid övningskörning.

Rubbe
2008-05-18, 16:49
En poäng med att inte redogöra i detalj för körerfarenheten är att det skall kunna gå att i varje enskilt fall bedöma huruvida handledarens vana och skicklighet är tillräcklig.

Va?
Om man inte redogör för hur mycket man kört så är det lättare att bedöma hur lämplig som handledare man är?
You lost me 3 minutes ago...

Hallandsexpressen
2008-05-18, 17:11
Va?
Om man inte redogör för hur mycket man kört så är det lättare att bedöma hur lämplig som handledare man är?
You lost me 3 minutes ago...
Jag uttryckte mig nog otydligt.
Nackdelen med att fastställa exakta gränser i ett sådant här fall är att bedömningen blir helt avhängig en viss parameter. Lagstiftaren har avsiktligt lämnat öppet för polis och åklagare att kunna bedöma i varje enskilt fall om handledarens vana och skicklighet varit tillräcklig. Eftersom en uppgift om körsträcka i praktiken inte behöver vara något mått på körskicklighet (om än absolut med vana), så räcker det med att kräva vana och skicklighet.
Jämför till exempel med lagstiftningen kring elinstallationer, där enkla åtgärder får utföras av den som har nödvändiga kunskaper - och bedömningen av vad som är nödvändiga kunskaper är avsiktligt inte detaljspecificerad.

P-O Noren
2008-05-18, 17:12
Fick det beskedet när jag ringde in till Polisen i umeå.
Har även fått samma besked från en trafiksola.

Men är det så att det inte behövs, så låter det vettigare.

Jag tror att det finns en poäng i det att den som ansöker som handledare "på heder och samvete" får kommentera sin egen körskicklighet och vana för fordonstypen.

Rubbe
2008-05-18, 17:17
Jag uttryckte mig nog otydligt.
Nackdelen med att fastställa exakta gränser i ett sådant här fall är att bedömningen blir helt avhängig en viss parameter. Lagstiftaren har avsiktligt lämnat öppet för polis och åklagare att kunna bedöma i varje enskilt fall om handledarens vana och skicklighet varit tillräcklig. Eftersom en uppgift om körsträcka i praktiken inte behöver vara något mått på körskicklighet (om än absolut med vana), så räcker det med att kräva vana och skicklighet.
Jämför till exempel med lagstiftningen kring elinstallationer, där enkla åtgärder får utföras av den som har nödvändiga kunskaper - och bedömningen av vad som är nödvändiga kunskaper är avsiktligt inte detaljspecificerad.

Mor min har A på sitt kk men hon har aldrig ens åkt en meter (hon kommer dock snart göra det när jag hälsar på nästa gång, åka alltså, inte köra) men hur vet Länsstyrelsen att hon inte har nån vana ifall hon skulle ansöka om att bli handledare?
(En rent hypotetisk fråga i detta fallet, men det lär ju finnas många som gärna utnyttjar mor eller far att sitta på bönpallen när de ska övningsköra)

Att skriva på ansökan hur mycket man kört blir ju högst godtyckligt, så det är ju egentligen ingen bra idé heller.

Hallandsexpressen
2008-05-18, 18:24
Mor min har A på sitt kk men hon har aldrig ens åkt en meter (hon kommer dock snart göra det när jag hälsar på nästa gång, åka alltså, inte köra) men hur vet Länsstyrelsen att hon inte har nån vana ifall hon skulle ansöka om att bli handledare?
Nej det vet förstås inte Länsstyrelsen - men de kommer att låta din mor styrka att hon har vana och skicklighet i den händelse att något går illa under hennes uppsikt som handledare. Kan hon inte det, då sitter hon rejält på pottan... :rolleyes:

Rubbe
2008-05-18, 18:33
ok

Problemet är ju dock inte permanent, det är väl bara en överskådlig framtid kvar tills alla gratis-A'n inte är aktuella längre?

Marie
2008-05-18, 22:47
Problemet är ju dock inte permanent, det är väl bara en överskådlig framtid kvar tills alla gratis-A'n inte är aktuella längre?


Överskådlig och överskådlig.....
Jag tillhör den näst sista årskullen som har cornflakes-A. Egentligen finns det ingenting som -såvida inte lagstiftningen radikalt ändras, eller min hälsa sviker- hindrar att jag i minst trettio år till utövar handledarskap för mina ättlingar i både första och andra led......

Rubbe
2008-05-18, 23:07
Det var 15-20 år jag hade i tanken, och det stämmer ju rätt bra då. Jag tror inte särskilt många 80-åringar ens skulle drömma om att sätta sig bakpå... http://two.xthost.info/rubbe/smiley/zeby.gif

Mathias
2008-05-19, 08:08
Man vet aldrig, man vet aldrig. :P

Hallandsexpressen
2008-05-19, 08:16
Egentligen finns det ingenting som -såvida inte lagstiftningen radikalt ändras, eller min hälsa sviker- hindrar att jag i minst trettio år till utövar handledarskap för mina ättlingar i både första och andra led......
Vilket ju är glädjande och helt i sin ordning - du har ju rimligen både vana och skicklighet att köra motorcykel, helt oavsett hur du tillskansat dig ditt körkort. :)

Marie
2008-05-19, 23:18
Det var 15-20 år jag hade i tanken, och det stämmer ju rätt bra då. Jag tror inte särskilt många 80-åringar ens skulle drömma om att sätta sig bakpå... http://two.xthost.info/rubbe/smiley/zeby.gif

Tja, jag öste upp farsan på bönpallen förra sommaren och han var då 87.... :D och hade kanske inte suttit på en mc sen han körde lättviktare i mitten av 30-talet.....

tessan
2008-05-27, 10:16
Hej,

Jag har skickat in en överklagan på beslutet. Den anledningen att det står i lagen att man skall föra fram ett fordon av samma slag.

SFS nr: 1998:488

Departement/
myndighet: Näringsdepartementet

Rubrik: Körkortslag (1998:488)

Utfärdad: 1998-06-11

Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1087
7 § Uppsikt under övningskörning som avses i 5 § 3 får utövas endast av den som har godkänts som handledare för den som övningskör. Sådant godkännande får meddelas den som
1. fyllt 24 år,
2. har körkort för fordon av det slag körningen avser,
3. under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren haft ett sådant körkort, och
4. har genomgått introduktionsutbildning tillsammans med den som skall övningsköra, om det är fråga om övningskörning för förarbehörigheten B.Ett godkännande som handledare får dock inte meddelas den vars körkort under de senaste tre åren har varit återkallat enligt vad som sägs i 6 § andra och tredje styckena. Lag (2004:1087).

Lagen ger därmed en tolkning där samma slag likväl kan vara begränsad som obegränsa tung mc OM INTE... lagen även säger enligt vägtrafikdefinitionen

Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner (fordonsförordningen: 3 kap EG-typgodkännande)
SFS 2001:559

Motorcykel
1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt
placerade hjul som är konstruerat för en hastighet
som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det
drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvolym
som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa
utan last som är högst 400 kilogram eller 550

Lätt motorcykel
1. En motorcykel som drivs av förbränningsmotor med
en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter och en
nettoeffekt av högst 11 kilowatt.
2. En motorcykel med annan motor än förbränningsmotor
som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt.

Tung motorcykel
En motorcykel vars motor har en slagvolym som
överstiger 125 kubikcentimeter eller en nettoeffekt
om överstiger 11 kilowatt.

Samma slag är alltså en lätt motorcykel respektive tung motorcykel. Lagen har inte definierat skillnad.. begränsad och obegränsad. Och eftersom jag inte fått göra ett teoriprov, uppkörningen eller fått nytt körkort anser vägverket att jag har lika mycket behörighet för begränsad som obegränsad tung..

Vi får se... Har inte fått svar än..

P-O Noren
2008-05-27, 16:17
Intressant!
håller tummarna för dig Tessan.

Uppenbarligen så vill länsstyrelserna gemensamt motverka att det blir för många handledare. Dom är ute efter att ge så många avslag som möjligt. Tyvärr så behöver inte dessa beslut följa juridikens lagar eftersom detta handlar om ett typ av förvaltningsärende. Då gäller förvaltningslagen om jag förstått detta rätt. Följden blir att besluten kan vara godtyckliga, och du kan bara överklaga internt. Aldrig dra detta till länsrätten och liknande...

Mathias
2008-05-27, 19:51
Bara på dem och lycka till.

tessan
2008-07-04, 12:37
:mad:De hävdar fortfarande behörighet.

Tyvärr blir man straffade för att man vill satsa på att vara säker i trafiken och vänta med att köra tung mc. Så vad ni än gör kör inte upp för mellanklass mc, en "pappersvändares" lag för att särskilja mc-storlekar, kör för tung direkt även om det äventyrar er säkerhet.

/Therese

Marie
2008-07-05, 01:01
:mad:De hävdar fortfarande behörighet.

Tyvärr blir man straffade för att man vill satsa på att vara säker i trafiken och vänta med att köra tung mc. Så vad ni än gör kör inte upp för mellanklass mc, en "pappersvändares" lag för att särskilja mc-storlekar, kör för tung direkt även om det äventyrar er säkerhet.

/Therese

På vilket sätt är man mera säker i trafiken för att man kör upp på mellanklassare först?
Jag förstår inte logiken!
Den logik jag kan hitta är att unga förare med mindre välutbildat omdöme kanske skall ha klenare hoj i början tills omdömet vuxit till sig, men i övrigt?

Själv gick jag med 'cornflakes-A' och köpte en 72 kusars hoj, bara för att 'någon' pratat för mig att inte ha för mycket kräm i början. Tyckte efter några veckor att äskespelet var alltför tunt i karaktären och köpte mig en 98-hästare istället. Jag tycker att jag kör säkrare med rejält vridmoment i spisen - viktigare än antalet hästar i mitt tycke - för med en hoj där man i stort sett slipper växla får i varje fall jag en mera avspänd körning, och mindre risk att det ideliga växlandet förleder till en 'sportigare' och aggressivare körning.

Mitt råd till den som är någotsånär vuxen (24 eller mer) är därför att köpa en rejäl hoj från början, med minst 900 kubik, och köra upp för A obegränsat från början.

Goffen
2008-07-05, 08:55
Någon som vet då hur lång tid det tar innan man får beskedet om att man är godkännd handledare? Jag skickade in för 3veckor sen ca men än har jag inte hört varke bu eller bä. Däremot fick han jag skulle köra med sitt lämp igår och han ansökte dagen efter jag gjordet det. Är det så att han måste få sitt lämp godkännt innan mitt ärende behandlas???

Marie
2008-07-05, 23:16
Någon som vet då hur lång tid det tar innan man får beskedet om att man är godkännd handledare? Jag skickade in för 3veckor sen ca men än har jag inte hört varke bu eller bä. Däremot fick han jag skulle köra med sitt lämp igår och han ansökte dagen efter jag gjordet det. Är det så att han måste få sitt lämp godkännt innan mitt ärende behandlas???


Beror på var du bor.
Storstadslänen tar ofta väldigt lång tid....
Förra året tog det för mig nästan tre månader här i Skåne. Hade jag bott i Halland hade det tagit ungefär en vecka.