handdator

Visa fullständig version : NollvisionsvägOlsson
2008-05-11, 12:01
http://www.svmc.se/templates/NewsPage.aspx?id=4289

Nollvisionsvägen har skapats av två entusiastiska mc-åkande ingenjörer vid en av Statens Vegvesens regioner, Jan Petter Lyng och Bjorn R Kirste. De har designat vägen som en motorcyklist vill ha den. Det är egentligen inte mycket som krävs för att göra en väg mc-vänligare; räckesskydd, förlåtande sidoområden, smarta skyltplaceringar och röjning av vegetation. Alla förändringar och investeringar är dessutom bra för samtliga väganvändare, även cyklister och bilister. Priset för att förbättra vägen som är 15 kilometer lång uppskattas till € 630 000.


Jag vet inte om sanningshalten i detta är så värst stor. På de körningar jag varit på så består en s k "mc-vänlig väg" av helt andra attribut. Vi väljer oftast vägar med oförlåtande sidoområden och svårbegripliga kurvor där många även har kraschat. Vegetationen består allt som oftast av tjocka läskiga träd. Hur stolparna är placerade vet jag inte – jag har aldrig tänkt på saken.

Vad en mc-vänlig väg består av för mig är långa svepande kurvor där man utan att farten blir löjligt hög, man kan banka hojen ordentligt. Kanske runt 70-120 km/t eller så bör vara lagom. Det ska luta kraftigt; det ska vara svårt d v s man måste vara skärpt och anstränga sig en hel del. En sådan väg de nämner i artikeln verkar ganska trist. Namnet "Nollvisionsväg" är dock bra – nästan visionslös.

Rubbe
2008-05-11, 19:21
Jag tror du får hålla isär termerna lite bättre. Det du beskriver är bana och ingenting som tas upp i artikeln, vilken avser vägar för vanlig trafik.

OH-
2008-05-11, 22:10
....................

Vad en mc-vänlig väg består av för mig är långa svepande kurvor där man utan att farten blir löjligt hög, man kan banka hojen ordentligt. Kanske runt 70-120 km/t eller så bör vara lagom. Det ska luta kraftigt; det ska vara svårt d v s man måste vara skärpt och anstränga sig en hel del. En sådan väg de nämner i artikeln verkar ganska trist. Namnet "Nollvisionsväg" är dock bra – nästan visionslös.

Nu hänger jag inte med. Det står väl inget om att man ändrat några kurvor eller lutningar? För mig blir inte en väg tråkigare bara för att man förbättrat räcken och röjt längs vägkanten.

Olsson
2008-05-11, 23:25
Nu hänger jag inte med. Det står väl inget om att man ändrat några kurvor eller lutningar? För mig blir inte en väg tråkigare bara för att man förbättrat räcken och röjt längs vägkanten.

Jag har bara inte sett någon större efterfrågan på sådana vägar. Det kanske snarare är kraschvänligare vägar?

Maria Nordqvist
2008-05-12, 06:50
Ett vägnät som tar hänsyn till motorcyklister i enlighet med intentionerna i Nollvisionen har efterfrågats av SMC sedan den antogs 1998. Det är en av orsakerna till vårt projekt "1000 mil väg". Motorcyklister finns överhuvudtaget inte omnämnda i Vägverkets styrdokument vilket är en brist eftersom vi använder vägnätet och har ett behov av annan utformning än t ex bilar. Jag har efterlyst mer information om vägen före och efter och specifika förbättringar avseende motorcyklar. SMC är inbjudna att titta på vägen och har bjudit representanter för Vägverket att hänga på.

Olsson
2008-05-12, 09:01
Ja, Vägverket blir nog jätteglada. De får anställa en miljon trädgårdsmästare som jobbar med att trimma s k "sight-hindering vegetation". Vad händer när träden växer? Eller drar de upp dem med rötterna? För att vara lite futuristisk så kanske FEMA en dag presenterar the World’s First Vision Zero-bäkämpningsmedel.

Hur ska man betrakta de nyutplacerade kameraskåpen ur ett mc-perspektiv? Är de i enlighet med Vision Zero – eller är de så delvis? Jag vet en motorcyklist som "missat" en sådan stolpe med någon meter (även om vanlig mänsklig fantasi duger för att man ska förstå att det kommer inträffa) Man kanske kan resonera som så att dessa är lite med och lite mot – men summan av allt är att de är vision zero-kompatibla. OMG vilket jippo!

Maria Nordqvist
2008-05-12, 12:44
Kameraskåpens placering är allt annat än mc-vänlig.

JaKa
2008-05-12, 18:24
Har vägverket något med "noll-illusionen" att göra?
Har man inte uttryckligen sagt att man tar ingen särskild hänsyn till MC?
Man lagar vägar genom att hälla ut tjära och strö grus över det hela.
Sen låter man bli att varna för slirigt underlag.
Vägverket skördar liv.
Och vad bryr sig staten om det?
Inget alls.