handdator

Visa fullständig version : Gökrallytjan-olovj
2008-04-23, 20:40
Den 3/5 annordnar MCK RödeOrm och Hermans Hedningar Rally. Start vid Verona MC kl. 10,00-13,00 och målgång vid Röde Orms klubbstuga.
Se www.mckrodeorm.se
Jan-Olov