handdator

Visa fullständig version : Förvalta en egen bana??!!mule
2008-04-07, 15:52
Har man fått storhetsvansinne i SMS styrelsen. Här har man i flera år diskuterat en vikande ekonomi och ett minskande medlemsantal. Nu finns det tydligen helt plötsligt planer på att ta över förvaltningen av en motorbana i 50-miljoners klassen. Kan detta verkligen vara försvarbart. Vad jag vet så fungerar det bra med dom banor som används redan idag. Nej hejda er nu i styrelsen och sätt stopp för detta. Snacka om "Galen Dansk".

Mathias
2008-04-07, 17:56
Varför inte???

Bara man tänker längre vad gäller finansiering. SMC ska INTE ta några ekonomiska risker.

Tänk att man har en egen bana som man kan använda och bestämma över själv.

Självklart skaffar man avtal med olika trafikskolor, kanske till och med ha en egen skola i anknytning till banan m.m.

Men kom ihåg att göra så den är självständig ,går det minus eller käpprätt åt helvete (konkurs) så ska inte SMC bli lidande, men blir det plus så ska det gå till investeringar och ev vinst efter detta faller tillbaka till SMC (kanske det som kallas aktiebolag:confused:)

jan-olovj
2008-04-07, 18:28
Varför inte???

Bara man tänker längre vad gäller finansiering. SMC ska INTE ta några ekonomiska risker.

Tänk att man har en egen bana som man kan använda och bestämma över själv.

Självklart skaffar man avtal med olika trafikskolor, kanske till och med ha en egen skola i anknytning till banan m.m.

Men kom ihåg att göra så den är självständig ,går det minus eller käpprätt åt helvete (konkurs) så ska inte SMC bli lidande, men blir det plus så ska det gå till investeringar och ev vinst efter detta faller tillbaka till SMC (kanske det som kallas aktiebolag:confused:)

Glöm inte att Sverige är långt. Medlemarna finns i hela landet så alla har inte samma tillgång. Vi medlemmar är inte alla intresserade av banåkning, men vi har gemensam kassa så en form av röstning bör ske.

Jan-Olov

Ducatista
2008-04-07, 19:05
Jag tror inte ni behöver bli allt för hysteriska.
Enligt vad jag kan utläsa så rör det som om att förvalta en bana. (typ ta hand om uthyrningen och klippa gräsmattan ;)

Själv skulle jag hålla tummarna för att det i framtiden skulle kunna omfatta fler banor. Och i så fall skulle vi kanske kunna få bättre priser på banhyror om vi själva får ta del av kakan....

Se inte bara problemen utan även möjligheterna.

Mathias
2008-04-07, 19:13
Visst är Sverige långt.
Men att ha en egen utbildningsplats är ju inte helt fel.

Sen poängterade jag att SMC inte ska gå förlorande i detta.

P.s jag har inte läst artiklen än.

lime
2008-04-07, 19:52
Det jag blir lite upprörd över är att det hamnar ännu än bana rejält långt från den ort där en majoritet av SMC's medlemmar håller till (ABC-län).

Samtidigt som man pratar om en ny bana i Lidköpingstrakten så säger inte SMC flasklock när det gäller Viking Motorpark i Enköping. DET är en bansatsning som skulle kunna påverka rejält.

jan-olovj
2008-04-07, 20:50
Det jag blir lite upprörd över är att det hamnar ännu än bana rejält långt från den ort där en majoritet av SMC's medlemmar håller till (ABC-län).

Samtidigt som man pratar om en ny bana i Lidköpingstrakten så säger inte SMC flasklock när det gäller Viking Motorpark i Enköping. DET är en bansatsning som skulle kunna påverka rejält.

Det kan så vara att ni i stockhlmsregionen kommer långt ifrån, Skåne o Småland ligger minst lika lång ifrån och vi har samma medlemsavgifter som ni. Det blir ju så att de som bor närmast som får driva det hela man kan inte begära att någon skall åka 35 mil enkel resa för att klippa gräset eller liknande. En riktig anläggning måste drivas proffsigt annrs funkar det inte.

Jan-Olov

totte_kott
2008-04-07, 21:30
Det jag blir lite upprörd över är att det hamnar ännu än bana rejält långt från den ort där en majoritet av SMC's medlemmar håller till (ABC-län).

Samtidigt som man pratar om en ny bana i Lidköpingstrakten så säger inte SMC flasklock när det gäller Viking Motorpark i Enköping. DET är en bansatsning som skulle kunna påverka rejält.

Skojar du eller?...... skulle SMC ha över 30 000 medlemmar i ABC-län?

Nu får du ta och kamma dig.

Ella
2008-04-07, 21:45
Stopp och belägg! Än så länge vet vi ju inte hur tankarna är bakom detta - vi har ju inte fått hela bilden. Dock måste jag säga att det är en god idé. Kanske för att jag själv haft dessa tankar då halkbanan i Västerås skulle säljas, man pratar om att flytta på Malmabanan (crossbanan) då den ligger för nära en vattentäckt. Då tänkte jag: Tänk om man kunde få kommunen att sponsra ett motoranläggning som SMC sedan kunde vara delaktiga i för att kunna driva sina utbildningar!

Precis som Lime säger så har vi ju också Viking Motorpark som förhoppningsvis blir till verklighet.

OM detta i Essunga blir av så tror jag att det behöver drivas som ett aktiebolag, precis som SMC Resor drivs idag. Det ska vara professionellt, med anställda, som kan konsten att utnyttja banan till fullo och göra den vinstdrivande.

Om lagförslagen går igenom angående riskutbildningar osv vore det ju en fördel om SMC, som redan är erfarna när det gäller MC-utbildningar, kan vara med och dela med sig av sin erfarenhet samt också få en del av kakan ekonomiskt sett. SMC är fortfarande en intresseorganisation, vars intresse är att värna om medlemmarna, men för att göra det behövs pengar och därmed anser jag att det inte är fel om man kan hitta alternativa inkomstkällor och inte bara medlemsavgiften. Vi jobbar för alla motorcyklister och eftersom inte alla motorcyklister är medlemmar behövs det mer pengar för att driva verksamheten vidare.

Jesper är en klok entrepenör och jag är övertygad om att han inte skulle planera att kasta iväg medlemmarnas pengar i sjön. Han ser till motorcyklisternas och medlemmarnas bästa. Det viktiga är att vi måste hitta nya medel, nya visioner och ta nya tag för att se till att vi motorcyklister fortfarande har rätten att köra på vägarna. Det är bara bra med nya vinklingar!

Ser fram emot fortsättningen med spänning!

Galne Dansken
2008-04-07, 23:22
Har man fått storhetsvansinne i SMS styrelsen. Här har man i flera år diskuterat en vikande ekonomi och ett minskande medlemsantal. Nu finns det tydligen helt plötsligt planer på att ta över förvaltningen av en motorbana i 50-miljoners klassen. Kan detta verkligen vara försvarbart. Vad jag vet så fungerar det bra med dom banor som används redan idag. Nej hejda er nu i styrelsen och sätt stopp för detta. Snacka om "Galen Dansk".

Vi har noterad att SMCs ordförande tillbaka på 60´tio talet i SMC Medlems tidning skrev att, SMCs önska var att driva en bana. Senast i februari uttryckte SMCs ordförande överför Distrikts Organisationerna; tänk om SMC ku ha möjlighet att driva en bana, då skulle vi kanske ha möjlighet att finansiera delar av SMCs store trafiksäkerhets arbeta.
Detta får absolut inte förväxlas med att SMC ska ta på sig större kostnader och risk.

Essunga projektet är initierad av SMC medlem Peråke Lundberg, som med stort SMC hjärta och vilja har lyckas att få till en förstudie finansierad av ”Leader” - en utvecklings fond.
Den positiva förstudie är nu klar, och man önskar i Essunga Kommun att ta nästa steg i projektet, vilket innebär att man måste ha en principiell huvudman för driften av anläggningen.

SMC:S styrelse har inte tagit beslut i frågan, och just nu jobbas det på att skapa korrekt besluts underlag.

Externa utvecklingsfonder och dylikt är enligt Essunga kommun tänkt som finansiärer av tomt, projektering, byggnation, kanske även en underhålls fond, mm.
Sedan anses att SMC kan arrendera anläggningen i ett givet antal år, för ett absolut symbolisk belopp.
Ekonomer, revisorer och jurister kommer att bistå med avtal så Riksorganisationen inte belastas mht. likviditet och risk. Man kan ju enkelt föreställe sig att verksamheten ligger i ett aktiebolag.

Dom befintliga banor som finns idag fungerar alldeles utmärkt, ja! Dock, har vi problem att få tillräckligt med tider, i förhållande till efterfrågan.
Båda SMC och VV anser att fortbildningsverksamhen i samband med ett växande MC kollektiv vill öka. Samtidigt ser SMC att prisbilden för ban hyra konstant ökas, och är den största kostnads faktor i fortbildningsverksamheten. En anläggning vart man inte ska betala hyra är därför ytterst fördel aktig. I planerna, ligger även inkomster i samband med uthyrning till övriga aktörer, f. ex. kör skolar, NTF, VV, Polis, etc..

Vi ser bl. a hos vore partners i FIM, att fortbildningsverksamhet för motorcyklister tar en sådan omfattning att man med gunstiga ekonomiska resultat anlägger avancerade MC övnings anlägg.

Jag ska naturligtvis se till att styrelsen ser dina kommentarer - och jag inte för avsikt att riskera organisationens ve & väl - tvärtom.

Galne Dansken
2008-04-07, 23:39
1. Det jag blir lite upprörd över är att det hamnar ännu än bana rejält långt från den ort

2. där en majoritet av SMC's medlemmar håller till (ABC-län).

3. Samtidigt som man pratar om en ny bana i Lidköpingstrakten så säger inte SMC flasklock när det gäller Viking Motorpark i Enköping. DET är en bansatsning som skulle kunna påverka rejält.

Lite reflektioner.

1. Ledsen att du blir upprörd över att SMC kanske får till egen trafikövnings anläggning, på en ort vart du inte bor.

2. Till information kan man på SMCs hemsida se lite statistik, över antal MC i trafik samt antal medlem per SMC Län LÄNK (http://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/2007.xls)

Västra Götaland
48.775 medlem, 10.468 SMC medlem

Stockholms Län
40.818 medlem, 10.465 SMC medlem

3. Viking Motor Park,
är ett mycket bra projekt, i största avancerade tävlings klass till en stor anläggningskostnad. Vilket vi förmoder ger en hög hyres nivå. Vi ser ju redan i dag effekten av höga banhyror - Banan kommer ju sannolikt, och SMC har inga möjlilghet inte att ha möjlighet att gå in där som aktionär, investor ell. dylikt.

Mht. Stockholm, har du rätt, där finns stort behov. Och ja, SMC jobbar även där på att hitta vettiga lösningar. Jag anser inte vi kan hitta en Essunga modell i Stockholm och därför är utmaningen större.

mule
2008-04-08, 07:08
Även om man "bara" ska förvalta en bana så är det förstås inte gratis. Man kommer att behöva anställa ett antal personer för t.ex skötsel, reparation och underhåll. Maskiner och fordon av olika slag kommer också att behöva skötsel och underhåll. Bokningar mm. ska hanteras. Det kommer att krävas en ganska stor organisation för banan.

Då banan ligger långt från Borlänge, där SMC har sin personal idag, så kommer det inte vara möjligt att utnyttja någon av den personal eller dom lokaler man har där.

Jag tycker detta är en så stor fråga att det borde krävas ett årsmötesbeslut innan beslut tas.

maz-ze
2008-04-08, 07:49
Jag blir imponerad av den handlingskraft SMC visar. Nu senast i idéer om en egen mc bana. Att det behovet är stort runt om i landet är vi många som kan vittna om.
Det finns mindre städer där man inte kan utbilda mc förare fullt ut på körskolan för att närheten till avlysta vägsträckor där broms prov kan göras på ett säkert sätt är för stort.
Initiativet SMC nu tar kan säkert bidra till att fler aktörer vaknar.

Keep up the good work

lime
2008-04-08, 08:21
Skojar du eller?...... skulle SMC ha över 30 000 medlemmar i ABC-län?

Nu får du ta och kamma dig.


Lite reflektioner.

1. Ledsen att du blir upprörd över att SMC kanske får till egen trafikövnings anläggning, på en ort vart du inte bor.

2. Till information kan man på SMCs hemsida se lite statistik, över antal MC i trafik samt antal medlem per SMC Län LÄNK (http://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/2007.xls)

Västra Götaland
48.775 medlem, 10.468 SMC medlem

Stockholms Län
40.818 medlem, 10.465 SMC medlem

3. Viking Motor Park,
är ett mycket bra projekt, i största avancerade tävlings klass till en stor anläggningskostnad. Vilket vi förmoder ger en hög hyres nivå. Vi ser ju redan i dag effekten av höga banhyror - Banan kommer ju sannolikt, och SMC har inga möjlilghet inte att ha möjlighet att gå in där som aktionär, investor ell. dylikt.

Mht. Stockholm, har du rätt, där finns stort behov. Och ja, SMC jobbar även där på att hitta vettiga lösningar. Jag anser inte vi kan hitta en Essunga modell i Stockholm och därför är utmaningen större.


Ja, det var slarvigt och felaktigt formulerat av mig. Stockholm är inte ens störst så då tar vi och struntar i Stockholm.

Sedan har jag faktiskt inte talat om STOCKHOLM, utan om ABC-län, som då till storlek blir ungeför lika stort som Västra Götaland. Annars borde jämförelsen ha varit Stockholm-Göteborg för att det skulle gå att jämföra.

Svar på 3: Även om SMC kanske inte kan gå in och vara investerare i banan så behöver organisationen ändå inte göra en pudel och bara vara tysta....

janric
2008-04-08, 12:15
Det jag blir lite upprörd över är att det hamnar ännu än bana rejält långt från den ort där en majoritet av SMC's medlemmar håller till (ABC-län).

Samtidigt som man pratar om en ny bana i Lidköpingstrakten så säger inte SMC flasklock när det gäller Viking Motorpark i Enköping. DET är en bansatsning som skulle kunna påverka rejält.


:confused:Är ovanstående en äkta stockholmsk inställning? (Retorisk fråga.)

Essunga kommun med Nossebro som huvudort utgär den exakta medelpunkten (klipp ut kartbilden och testa) i det som kallas för västra Sverige - Värmland tillsammans med Västra Götaland och Halland. I denna region har vi 1/4 av allt trafikarbete, industriproduktion, befolkning, BNP etc., etc. Säkerligen också 1/4 av SMC's medlemmar. Plus att Sveriges vagga ligger här.

:DValet av placeringen av denna specifika mc-bana är alldeles utmärkt. Återstår svar på frågor om finansiering av bygget och säkerställandet av den framtida ekonomin för underhåll. Något som jag som SMC-medlem inte är ett dugg orolig för att de inte kan besvaras på bra sätt.

Leif H..oj
2008-04-08, 15:31
Någon från Norrland måste ropa att vi är några som lever här uppe också.

De fyra nordligaste länen utgör 52 % av Sveriges yta, här bor drygt 10 % av rikets befolkning. Vi har älvarna, kraften, stålet och guldet. I Medelpad, 6 mil väster om Sundsvall, ligger rikets geografiska medelpunkt Flataklocken.
Det är lika långt till Treriksröset som till Smygehuk. Det är lätt att ta sig hit - och härifrån;)!!!! Vi har Mittsverigebanan där det körs både distriktskurs och SMC Riks BKK och SHK i maj/juni.

Jag stödjer ändå principen att samverka med en kommun mitt i Västra Götaland, för att få till stånd en mc-motorbana som flera organisationer/myndigheter/företag kan utnyttja. Det synes vara utsiktslöst att tjäna pengar på motorbanor i norr - BNP/reella kronor att köpa varor och tjänster för, finns neröver landet, helt rätt!

Någon bansatsning måste vara den första - och då är det helt naturligt att det blir verksamhet som kan nyttjas av många människor och att vi som bor långt bort helt enkelt får planera in ett par dagar extra för att åka iväg på sånt här. Det är ca 1 400 km tur och retur till den tänkta banplatsen.

Det ska bli spännande att se om gamla uttalade SMC verksamhetsmål kan bli besannade nu, utifrån en ordentlig riskanalys före beslut.

Lykke paa din vej...Jesper

S1000RR
2008-04-08, 16:47
Håller verkligen tummarna för det här projektet, även fast även jag har en liten bit till den tilltänkta banan, men så blir det alltid för någon om man bor i ett avlångt land.

Tycker att det är ett jättebra ide, och hoppas att den går i lås.

Givetvis så finns det alltid en ekonomisk sida som måste lösas innan, men man måste börja i någon ända.

Boka in mig på första turen.

HW
2008-04-08, 19:43
Men hallå!!!
Sådärja.. nu fick ni uppmärksamheten på rätt ställe. :D

SMC har INTE VALT PLACERING PÅ BANAN
SMC har INTE GARANTERAT EN ENDA KRONA
SMC har INTE SPENDERAT NÅGRA PENGAR PÅ DETTA HITTILS
edit: SMC har såvitt jag vet inte ens blivit tillfrågade om finansieringshjälp.

Däremot har:

SMC fått erbjudande om att vara med i planeringen, och så har skett;)
SMC fått erbjudande om att till löljligt lågt pris arrendera anläggningen och det skall styrelsen få ta ställning till inom kort;)

Alla vill ha en bana på sin bakgård, utom dom som har det för dom hatar ljudet :eek: men häng inte Jesper eller SMC för att det denna gång dök upp ett projekt någon annanstans.

Tengaipetrus
2008-04-08, 20:15
Ett utmärkt förslag som jag verkligen hoppas att man kan ro i land och fixa på ett ekonomiskt hållbart sätt. Som några sagt före mig:
Sluta snöa in på orättvisan om att den inte ligger hemma hos dig och se till Sveriges motorcyklisters nytta. Det här kan vara en start och oavsett om det inte blir banor i varenda liten kommun så är det bra och positivt! Det innebär att SMC får möjlighet att i änu högre utsträckning utbilda motorcyklister till rimligt pris och på så sätt bidra till trafiksäkerhet såväl som till motorcykelkollektivet och vårt intresse av att få fortsätta att utöva vårt intresse. Och det alldeles oavsett om vi är intresserade av att köra på bana eller bara på väg.
Magnus

Maru
2008-04-18, 08:19
Jag tror det blir lite fel när en del väljer att tolka det som bankörning. Man ser Knutstorp eller Anderstorp framför sig. Som jag läst det är det inte en sådan banan utan mer som Tuvängen och Rörken(rätta mig gärna om jag har fel ;) ).

Dessa är mer som go-kart banor med skarpare kurvor och är alldeles lysande ur utbildningsyfte. De medger nämnligen att kunna lägga ner hojen i lägre hastigheter vilket inger en trygghet hos utövaren. Dessutom att få träna på detta på avlyst plats istället för på allmän väg är förträffligt.

Tummen upp för den galne dansken, han är galen...på ett bra sätt..:D

P-O Noren
2008-04-18, 13:00
Avvakta

Det känns för tidigt att debattera en fråga som inte ens har fått tydliga ramar eller inriktning. Vi måste ha lite tålamod och tro på vår styrelse om att dom gör riktiga beslut.
När väl ett projekt är klart och tydligt kan man väl diskutera frågan?

jan-olovj
2008-04-18, 20:11
En bana under SMC regi kan bli jättebra, driften tror jag blir den tunga biten om det skall ske på ideell basis, det är kul något år men sen är risken att det blir betungande för den lilla mest engagerade gruppen. Best vore det med anställda men det kräver större intäkter. Går det bra så öppnar det möjliheten för fler banor.

Jan-Olov

HW
2008-04-21, 22:17
Helgens styrelsemöte resulterade i följande, efter att P-Å Lundgren personligen presenterat sitt projekt för SMC:s samlade styrelse.

Styrelsen uttalar intresse för att delta i förstudien och bistå med kunskap för planering av banan och andra direkta MC-frågor. Styrelsen har däremot inte för avsikt att i detta läge binda sig för några ekonomiska eller andra åtaganden gentemot projektet. Man vill dra kunskap av förstudien för att därefter kunna ta ställning till erbjudandet om framtida huvudmannaskap.

Mvh.

Hannes