handdator

Visa fullständig version : Kejsarns nya kläder25-an
2008-03-29, 19:41
Finns det ingen klok människa på Vägverket, eller politiker i Riksdagens trafikutskott? Att skylta om Sveriges vägar, med förmodligen hundratusen vägmärken, sysselsätta några hundra jurister på verk, myndigheter, länsstyrelser och i kommunerna. Dessa har nu jobbet säkrat för ett tag framöver. Varje kilometer väg ska analyseras, sedan ska besluten om vägarnas fastställda fartgränser prövas, beslutas och stadfästas. Byråkratin är omfattande bakom varje hastighetsbeslut.
Sedan så ska Vägverkets medarbetare ut och skylta om eller sätta upp nya skyltar på nya ställen.
Sedan måste givetvis en informations- och utbildningskampanj genomföras över hela landet och under avsevärd tid genomföras.
Och sedan ska säkert polismyndigheterna intensifiera sin hastighetsövervakning.
Därefter ska 900 plåtpoliser omprogrammeras eller flyttas. Listan kan säkert göras längre.

Vad detta ”kalas” kostar skattebetalarnna berättar inte VV? Men att det inte är miljoner utan miljardbelopp det rör sig om är alldeles säkert.
En självklar fråga är ju om detta är en kostnadseffektiv åtgärd? Vad annat och effektivare i trafiksäkerhetshöjande åtgärder till den enorma kostnaden kan de svenska trafikanterna få för samma pengar?
Vad är alternativen och vad ger dessa för samma summa pengar? Bättre vägar, säkrare vägräcken och mer underhåll av befintliga vägar? Varför tillförs inte miljarder på dessa områden?
Dessutom saknas en miljökonsekvensutredning på beslutets effekter ur ett miljöperspektiv. Skyltarna är av aluminium och beläggningen är av plast och till detta kommer alla fordonskilometer som krävs för att placera ut alla nya skyltar.

P-O Noren
2008-03-29, 23:36
Det var väl hög tid att revidera gamla gränser och göra nya bedömningar?

Gränserna är tagna med beaktande av olycksstatistik och annat underlag som redan fanns till hands. Varje väg har ju en utsedd vägmästare, så jag tror inte byråkratin eller arbetet var alltför betungande. Bra att dom omprövar gamla förlegade hastighetsgränser.

Marie
2008-03-30, 01:54
Revisionerna görs ju bara i EN riktning.:mad:

Hade vi haft realistiska hastighetsgränser kunde jag känt en viss respekt för dem, men nu sätts de ju till krypfart. Med realistiska menar jag som i Tyskland. Fri fart på motorväg, 50 km/h inom tätort och 100 km/h i övrigt. Och avsteg bara när starka skäl finns.
Med vår glesa trafik och långa avstånd skulle den generella gränsen med fördel sättas ännu högre på landsväg, förslagsvis 120-130 nånting.

25-an
2008-03-30, 11:51
Hej P-O och tack för ditt inlägg.
För din och andras kunskap så fattar Vägverket beslut om 90- och 110-begränsningar. Övriga beslut sker på landets Länsstyrelser. Där kan vem som helst ansöka om förändrade fartgränser på alla vägar, exvis kommuner, samfälligheter, skolor och medborgare.
Även vägmästaren måste anmäla sina hastighetsbeslut dit för de ska laglig giltighet vid exvis en överträdelse.
Det sista är också ett tips när du blir bötfälld!