handdator

Visa fullständig version : Thomas Lekander, trafiksäkerhetsanalytiker vid Vägverket, uttrycker sig om mitträckenMonsterdiggaren
2008-03-26, 02:30
Ur Västerbottenskuriren 2008-03-25:

http://www.vk.se/Article.jsp?article=176574

"Mitträckets farlighet för motorcyklisten är en myt, jag är övertygad om att det räddat fler än det skadat."

Hur menar karln? :rolleyes:

Det borde väl han veta att allvarliga MC-olyckor är främst:

- Avåkningar typ rakt fram i kurvan, singelolyckan.
- Korsningsolyckor där en vänstersväng leder till krock med mötande.
- Korsningsolyckor där ett fordon kör ut framför ett annat.

Dessa tre olyckstyper dominerar olycksstatistiken helt. Jag ser inte hur ett mitträcke skulle kunna rädda situationen i något av typfallen. Följdaktligen är antalet "räddade" motorcyklister sannolikt inte så stort. Alla som lever i verkligheten känner till händelser där en MC vinglat till eller blivit trängd och trasslat in sig i ett vajerräcke med i värsta fall en lemlästad motorcyklist som följd. Hur många sådana olyckor ska vi anse att vajerräckena ska få kosta?

HonkyTonkMan
2008-04-01, 15:08
You are preaching to the choir, man!

JoS
2008-04-01, 16:06
Om mitträcket räddat fler hojåkare än det dödat är nog svårt att säga. Däremot har nog räcket hindrat bilar att komma över i fel fil vilket är tacksamt för vår del.

Pingo
2008-04-01, 16:14
Ur Västerbottenskuriren 2008-03-25:

http://www.vk.se/Article.jsp?article=176574

"Mitträckets farlighet för motorcyklisten är en myt, jag är övertygad om att det räddat fler än det skadat."

Hur menar karln? :rolleyes:

Det borde väl han veta att allvarliga MC-olyckor är främst:

- Avåkningar typ rakt fram i kurvan, singelolyckan.
- Korsningsolyckor där en vänstersväng leder till krock med mötande.
- Korsningsolyckor där ett fordon kör ut framför ett annat.

Dessa tre olyckstyper dominerar olycksstatistiken helt. Jag ser inte hur ett mitträcke skulle kunna rädda situationen i något av typfallen. Följdaktligen är antalet "räddade" motorcyklister sannolikt inte så stort. Alla som lever i verkligheten känner till händelser där en MC vinglat till eller blivit trängd och trasslat in sig i ett vajerräcke med i värsta fall en lemlästad motorcyklist som följd. Hur många sådana olyckor ska vi anse att vajerräckena ska få kosta?

Ojojoj nu blir de besvärade på kansliet för de liksom känner en viss liten lojalitet med den olyckan ;-)

Galne Dansken
2008-04-03, 02:38
Ojojoj nu blir de besvärade på kansliet för de liksom känner en viss liten lojalitet med den olyckan ;-)

??? Vem jag??

Kolla lita här:
http://www.svmc.se/templates/Ordinary.aspx?id=1411
&
http://www.svmc.se/templates/Page.aspx?id=346

Läs gärna rapporterna i länkarna på sidorna jag refererar till.

Och en fräsch länk oxå från vore kollegor Down under...
http://www.motorcyclenews.com/MCN/News/newsresults/mcn/2008/march/10-16/mar1108wireropebarrierbikerkilled/?&R=EPI-99186 (http://www.motorcyclenews.com/MCN/News/newsresults/mcn/2008/march/10-16/mar1108wireropebarrierbikerkilled/?&R=EPI-99186)

janric
2008-04-03, 10:50
Knappast. Men många läser rubriker i ortspress och aftontidningar. Utan att reflektera över vad som skrivs eller ens om det är riktigt återgivet vad nämnd person sagt. Eller ens reflektera över om det som skrivs har något bakom eller mellan textraderna.

Om det på en viss vägsträcka före vajerräcket förekom mc-olyckor medans det efter räckets tillkomst inte förekommer olyckor så kan ju, möjligen, eventuellt, tolkningsvis etc. räcket ifråga ha medfört att olyckorna försvunnit. Eller?

Jag tror att mitträckena medför att vi sluppit många mötesolyckor oavsett fordonstyp. Jag tror också att hastigheterna på dessa vägar sjunkit. Jag tror också att de betydligt färre och bättre utformade korsningarna på mitträckesvägarna medfört färre korsningsolyckor oavsett fordonstyp. Däremot kan räckenas utformning diskuteras. Ingen räckestyp är egentligen nyttig för en omkullkörd mc-åkare.

Självklart skadas fler mc-åkare av mitträcken där de finns jämfört med där de inte finns. Liksom av sidoräcken. Hur svåra skadorna blir beror på räckesutformning, mc-åkarens skydd, hastighet m.m. Räckesutformningen kan endast väghållaren, d.v.s. Vägverket åtgärda vilket vi hoppas mycket på. Övrigt såsom hastighet, skydd etc. ligger på mc-åkarna att ansvara för. Gör det!

Jag jobbar inte på SMC's kansli, vilka i denna tråd verkar bli beskyllda för att inte gå sina medlemmars ärenden. Säkert är inget mer feltolkat.
Nu har det t.ex. påbörjats ett samarbetet mellan SMC och Vägverket för att ytterligare fördjupa kontakterna och möjligheterna att implementera "mc-tänk" hos vägprojektörer, underhållsansvariga m.fl. inom främst VV. Kommuner åker förhoppningsvis också med så småningom.

Galne Dansken
2008-04-03, 23:01
Endast lite hard-core facts.. (vilket absolut inte är samma sak som jag ell. SMC vill ha mitträcken..)

Marie
2008-04-03, 23:32
Hur har man det med trafikmätningar på de aktuella vägsträckorna?
Ligger mc-trafiken på samma nivå som före mitträckesmonteringen?
Jag för min del väljer i möjligaste mån bort mitträckesförsedda vägar, och gör många andra på samma sätt så är det ju inte heller konstigt om antalet mc-olyckor sjunker när räckena kommer upp. Dvs det vore intressant att se olycksutvecklingen relaterad till trafikarbetet hos mc på aktuell sträcka före och efter.