handdator

Visa fullständig version : Ändrade föreskrifter om förarprov.Esquire
2008-03-25, 02:43
Jag råkade just snubbla över nya föreskrifter om förarprov för behörighet A och A1 inne på Vägverkets hemsida. De gamla föreskrifterna hette VVFS 2004:109 (http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=20 04:109) och de nya heter VVFS 2008:164 (http://www20.vv.se/vvfs/lagrum_dokument_historik.asp?dokumentbeteckning=20 08:164). Beslutet om de nya föreskrifterna kom 080310 och de träder i kraft 080401.

Efter att bara ha skummat igenom de nya föreskrifterna snabbt så hittar jag inga större förändringar mot de gamla. Däremot så finns det en hel del små förändringar.

Bland förändringarna hittar man:
* En av högfartsbanorna har tagits bort.
* Under paragrafen om att sökanden ska bära ändamålsenlig skyddsutrustning så har det kommit ett tillägg att utrustningen ska vara "fri från skador".
* Tidigare fick man inte ha checklista vid säkerhetskontoll. Det ska man få ha nu, men den får inte innehålla anvisningar för tillvägagångssättet för kontrollen.
* Miljö verkar ha blivit lite viktigare.

Dessutom finns det en del små förändringar och förtydliganden. Bland annat så fick man intrycket av de gamla föreskrifterna om man läste de ordagrant att man skulle hålla ungefär 50km/tim genom hela högfartsbanornas serpentin, även vändningen. Men nu står det att "tempoväxling ska ske i slutet av banan och vändning ska göras runt sista konen". :D

P-O Noren
2008-03-25, 15:15
Bra att man får ha pricklista för säkerhetskontrollen. Samt omskrivningen av hastigheten i konbanan. Vad betyder miljön är viktigare? Hur kan det ha inverkan vid ett förarprov?
(låter som en del floskler)

Esquire
2008-03-25, 18:43
Vad betyder miljön är viktigare? Hur kan det ha inverkan vid ett förarprov?
(låter som en del floskler)
Det betyder att du ska tänka på lite Eco-driving när du kör. Inte köra på lägra växel än nödvändigt och så vidare. Förut fanns det ju inget formellt förbud mot att t.ex. köra på ettans växel genom hela uppkörningen. Möjligtvis att man hade kunnat blivit kuggad på grund av en bristande växlingsteknik eller liknande på grund av en sån sak.

Men samtidigt så blir det ju hyfsat svårt för förarprövaren att hålla 100% koll på något sånt vid körning ute i trafik. Det har nog tillkommit på MC för att det även finns på t.ex. föreskrifterna för förarprov behörighet B nu. Jag tror inte att risken är direkt överhängande att bli kuggad enbart på grund av att man inte kör så bränslesnålt som möjligt. Det blir nog som med det mesta annat på uppkörningen: i sig inte en orsak till att underkänna eleven, men när det börjar läggas ihop med andra fel och brister som eleven har haft så ökar risken att bli underkänd.

Det står ju till och med i 5 kap. 4 § i nya bestämmelserna "Enstaka brister som vid en helhetsbedömning är av liten betydelse för trafiksäkerheten ska inte leda till underkännande." (fanns med i de gamla föreskrifterna också). Med andra ord så är trafiksäkerheten fortfarande det allra viktigaste vid uppkörningen.

Jag har gått igenom de nya föreskrifterna lite mera noggrant nu och bland annat även hittat följande skillnader mot de gamla föreskrifterna:
* Nu beräknas avståndet mellan koner från kontopp till kontopp, tidigare fanns det inte angivet vart på konan man skulle mäta.
* Nu får förarprövaren ställa situationanpassade frågor som ett underlag för bedömning av uppkomna situationer.
* Om brister upptäcks vid säkerhetskontrollen ska nu sökanden kunna föreslå hur de kan åtgärdas.

P-O Noren
2008-03-25, 20:14
Okej, miljöfrågorna ryms bättre inom teoridelen tycker jag spontant.

Inga kommentarer för hur provförfarandet skall ändras eller bedömmas vid våt vägbana heller gissar jag?

Esquire
2008-03-26, 03:55
Inga kommentarer för hur provförfarandet skall ändras eller bedömmas vid våt vägbana heller gissar jag?
Det enda som nämns om våt väg bana i de nya föreskrifterna (och det är formulerat på ett liknande sätt i de gamla ) är i fjärde kapitlet, 22 §, andra stycket:
"Är underlaget vått får förarprövaren medge lägre has*tighet vid undanmanövern."
(Det gäller alltså högfartsdelen av manöverprovet.)

Tycker du att förarprövaren bör ta större hänsyn till en våt vägbana vid bedömning av elevens körning?

lime
2008-03-26, 09:05
Det enda som nämns om våt väg bana i de nya föreskrifterna (och det är formulerat på ett liknande sätt i de gamla ) är i fjärde kapitlet, 22 §, andra stycket:
"Är underlaget vått får förarprövaren medge lägre has*tighet vid undanmanövern."
(Det gäller alltså högfartsdelen av manöverprovet.)

Tycker du att förarprövaren bör ta större hänsyn till en våt vägbana vid bedömning av elevens körning?

Varför skulle de? I praktiken är ju momentet identiskt oberoende av underlag (undantag grus).

P-O Noren
2008-03-26, 09:54
Varför skulle de? I praktiken är ju momentet identiskt oberoende av underlag (undantag grus).

Nja, det förekommer inga konbanor på grus. Sådana uppkörningsplatser godkänns inte. Förstår inte riktigt vad du menar. utveckla gärna

Det har enligt vissa forum varit väldigt olika bedömningar för olika uppkörningslärare. Likriktning borde vara viktigt, det skall inte ha betydelse vilket väder du kör upp i, med avseende på dina chanser att klara uppkörningen.