handdator

Visa fullständig version : Var är grundkurserna?OH-
2008-03-05, 15:39
Varje senhöst är det likadant. SMC centralt, länet, webnissar och trycksaksproducenter jagar oss stackars instruktörer med blåslampa. Långt innan julkorten är köpta och höstskiten avspolad från hojen skall vi veta när, var och hur vårens kurser skall hållas.

Nu, flera månader senare frågar jag mig, vad var så brottom? När jag klickar på skolavdelningen på centrala hemsidan hittar jag summa summarum en (1) grundkurs i hela Sverige.
På länets (Väst) hemsida hittar jag absolut ingenting om grundkurser under skolrubriken och inte heller en enda kurs som arrangeras av MCT/insruktörsgruppen i den månadsvisa kalendern.

Det är inte det att jag tror deltagarna behöver informationen förrän ungefär nu, i Mars. Men fattar ni hur motivationssänkande det är trolla ihop kurser med knäna bara för att möta en deadline och sen inte se nåt resultat?