handdator

Visa fullständig version : Nya EU3 krav från 2008 01 01!!!#46
2007-12-20, 19:50
Motorcyklar tillverkade enligt EU 2 måste ställas i trafik före årsskiftet
FYI:

Nytt regelverk, EU 3, inför 2008
EU 3 är ett nytt regelverk avseende emissioner för motorcyklar. Mopeder berörs inte av det nya regelverket.

I samband med årsskiftet 2007 - 2008 är övergångstiden för inträdet i det nya regelverket, EU3, slut. Detta kan till exempel få konsekvenser att motorcyklar som är tillverkade enligt EU 2, det regelverk som nu slutar gälla, ställs i trafik i december.

Det kan röra sig om motorcyklar som blivit kvar hos handlarna men också om sådana som av olika skäl ännu inte registrerats av köparen. Motorcykeln kanske används i tävlingssammanhang idag och ska säljas i en framtid men det kan också vara en samlare som ställt undan ett exemplar. Vilka skälen än är så kan det påverka registreringsstatistiken för december 2007.

- Motorcyklar tillverkade enligt EU 2 måste ställas i trafik före årsskiftet. Om detta inte görs kommer de aldrig att kunna komma in i systemet säger Per Johansson, VD för McRF.

Mvh Per

#46
2007-12-20, 19:52
Svar från Per Johansson:

Hej!
De hojar som berörs är sådana som aldrig varit ställda i trafik, och därmed aldrig varit inne i systemet, och är tillverkade enligt EU 2. Det kan ju knappast vara många konsumeter som berörs, även om jag vet att det förekommer. Kan vara någon hoj hos någon samlare eller någon hoj som går i roadracing eller liknande.

För branschen, leverantörer och handlare, är detta oerhört viktigt att hålla rätt på. Lagerhojar tillverkade enligt EU 2 måste vara inne i systemet före årsskiftet.

Konsumenthojar som varit i bruk, ställda i trafik tidigare, och som är avställda över vintern berörs inte. De finns ju i systemet även om de för tillfället är avställda.

Det räcker inte att hojen är det vi kallar förregistrerad, vilket en generalagent vanligtvis gör med de hojar som tas in. Hojen måsta vara, eller ha varit, ställd i trafik för att vara inne i systemet.

Den som ställer ett fordon i trafik ska vara medveten om att det krävs trafikförsäkring, detta är lagstadgat. Annars kan det bli onödigt dyrt.
Hoppas det är tydligt, annars är du välkommen att återkomma.

Hälsningar
Per Johansson
McRF

Marie
2007-12-20, 23:49
Har du inte ett detaljfel där?
Nog gills det om fordonet varit taget i trafik i något EU-land innan årsskiftet? Det måste inte vara just Sverige, eller hur?

lime
2007-12-21, 08:09
Har du inte ett detaljfel där?
Nog gills det om fordonet varit taget i trafik i något EU-land innan årsskiftet? Det måste inte vara just Sverige, eller hur?

Korrekt. Fordonet måste ha varit satt i trafik i något av de länder som föreskrifterna gäller i. Det är alla EU-länder och några till, som t.ex. Norge.

RMac
2007-12-21, 13:03
Var kan man hitta de krav som ställs för EU3? Alltså, de gällande gränsvärden, CO, HCO, o.s.v?

Maria Nordqvist
2007-12-21, 13:24
Det heter den lag som bestämmer vilka fordon som får släppas ut på marknaden och vilka gränsvärden som ska uppfyllas. Lagen trädde ikraft 1 januari 2002.
Gränsvärdena återfinns i bilaga 1, avsnitt B.
LÄnk till SFS 2001:1085 som den heter: http://www.notisum.se/rnp/SLS/fakta/a0011085.htm
Bilagorna är inte med i texten ovan, bifogar därför texten som rör mc i två filer.

Vill samtidigt passa på och hälsa alla här på Forumet en riktigt god jul & gott nytt år.

Hoke
2007-12-21, 19:01
Svar från Per Johansson:
Det kan ju knappast vara många konsumeter som berörs, även om jag vet att det förekommer. Kan vara någon hoj hos någon samlare eller någon hoj som går i roadracing eller liknande.

Hälsningar
Per Johansson
McRF

Det han verkar glömma bort är att det finns en hel del privata enduro och crossmotorcyklar ute nu som bara är "förreggade", dessa kommer iom detta inte längre kunna reggas in för att tex kunna användas på endurotävlingar och andra arrangemang som kräver enduro eller lv-registrerad motorcykel.

Av mc-annonserna att dömma vet de flesta inte om att denna föränding även gäller privara motrocyklar på detta sätt, inte ens vägverket viste om det innan de kollade upp det på den tekinska avdelningen -då blev deras av å andra sidan "det vet ju alla eftersom beslutet togs 2002"...

Dåligt att de inte informetat tydligare om detta tycker jag.

PS
Det går fortfarande att registrera motorcyklarna som "Enduroregistrerade"/Tävlingsfordon efter 2008.

lime
2007-12-21, 19:27
Dåligt att de inte informetat tydligare om detta tycker jag.

Nåja. Redan när beslutet togs så stod det med stora rubriker i många tidningar. Det har även stått i ett antal hoj-tidningar samt i den informationsbrochyr som VV skickar med fordonsskatten.

Hoke
2007-12-22, 13:30
Nåja, vi är några som har frågat Vägverket och Bilprovningen nu och inte ens de verkar veta säkert vad som gäller då vi får olika svar på samma frågor(när jag frågade den tekniska avdelningen viste de inte alls vad det handlade om och de fick lov återkomma efter några timmar) -så någon miss i inforamtionen lär det nog vara...

Alla var f.ö. inte med 2002 då beslutet togs.

Det verkar som att "enduroregistrerat" (fordon för tävlingsbruk) kan ha undantag från detta tillsvidare.
Jag känner dock folk på Bilprovningen och det är rätt mycket kring detta som de är frågande till också i brist på riktiga riktlinjer.