handdator

Visa fullständig version : Enkät till Västernorrlands våravrostareLeif H..oj
2007-11-26, 19:04
2008-01-11 Nu är enkäten stängd och sammanställd >>> resultatet här:

http://www.svmc.se/templates/xform.aspx?id=3137

Klicka på länken så kommer du nu till utfallet av SMC Västernorrlands enkät rörande vilken dag vi ska ha avrostningen i maj 2008 samt frågan om vilken prisnivå vi ska lägga oss på.

Välkommen till Mittsverigebanan 10 maj, för 100 kronor.

Du som svarade skulle vara presumtiv deltagare i Västernorrlands grundutbildningsdag.