handdator

Visa fullständig version : NTF och systembristerKent@
2007-11-25, 12:00
:confused:

Jag läste om tråden som handlar om män och kvinnor. Var tvungen att läsa NTF´s statistik om systembrister under oktober månad och läste en sak som förbryllar mig lite.
Först ett utdrag...

1 oktober kolliderade en personbil och en moped i korsningen vid Kolmsta i Västerås kommun. Mopedföraren omkom. En mer förlåtande utformning av korsningen hade kunnat lindra konsekvenserna.

24 oktober förlorade motorcykelföraren kontrollen över fordonet, i samband med en omkörning på Rv 50, 300 meter norr om Lv 646 i Smedjebackens kommun och körde in i mitträcket. MC-föraren omkom. En motorcykel kan inte skydda föraren från de krockvåldsnivåer som Nollvisionen förutsätter att andra fordon klarar, inom ramen för vägtrafikens hastighetsgränser.

15 oktober kolliderade ett motorredskap och en motorcykel vid en infart till en p-plats på Garagevägen i Stockholm. MC-föraren omkom. En motorcykel kan inte skydda föraren från de krockvåldsnivåer som Nollvisionen förutsätter att andra fordon klarar, inom ramen för vägtrafikens hastighetsgränser.

Slut utdrag....

Varför beskrivs inte mopeder och mc lika?
Kan inte olyckan i Stockholm den 15 oktober beskrivas som att... en mer förlåtande utformning av infarten ha kunnat lindra konsekvensen av olyckan. Jag är helt säker på att det är möjligt.

Kan inte olyckan den 24 oktober ha beskrivits som att.... en mer förlåtande utformning av räcket tillsammans med en ordentlig utredning på plats av orsaken bakom olyckan ha kunnat lindra konsekvensen av olyckan.
Jag är helt säker på att detta vore möjligt.

//Kent@

HonkyTonkMan
2007-11-28, 21:47
Kan inte annat än hålla med. Det här är en fråga du borde ställa direkt till NTF:s och VV:s centralbyråkrater. Håller tummarna för framgång!