handdator

Visa fullständig version : Säkerhet för utvalda!25-an
2007-10-15, 19:46
Inför öppnandet av den nyanlagda motorvägen norr ut från Uppsala till Älvkarleby kritiserar viltvårdarna i länet Vägverket för glesa och dåliga viltstängsel. Viltvården anser att maskorna om 15x15 cm är för vida och låter småvilt som räv, grävling, mindre viltsvin komma ut på vägen. Rena viltslakten tycker viltvårdarna.
Hör och häpna! Vägverket svarar att de endast avser att hindra större djur som rådjur, älg och större svin att komma ut i trafiken. ” Det är endast dessa djur som är en fara för trafikanterna” svarar Vägverket.
Man häpnar över inställningen. En nybyggd väg där den passiva säkerheten endast är utformad för bilister. Är det sant? Vet inte vägverket vad en krock eller en undanmanöver för en räv, grävling eller ett viltsvin innebär för en motorcyklist? Stor fara och falsk säkerhet för motorcyklister. Och detta har man helt bortsett ifrån när vägen byggs.
Återigen visar Vägverket att motorcyklisters säkerhet inte har någon betydelse i deras värld.

Mimmi
2007-10-15, 19:50
Inför öppnandet av den nyanlagda motorvägen norr ut från Uppsala till Älvkarleby kritiserar viltvårdarna i länet Vägverket för glesa och dåliga viltstängsel. Viltvården anser att maskorna om 15x15 cm är för vida och låter småvilt som räv, grävling, mindre viltsvin komma ut på vägen. Rena viltslakten tycker viltvårdarna.
Hör och häpna! Vägverket svarar att de endast avser att hindra större djur som rådjur, älg och större svin att komma ut i trafiken. ” Det är endast dessa djur som är en fara för trafikanterna” svarar Vägverket.
Man häpnar över inställningen. En nybyggd väg där den passiva säkerheten endast är utformad för bilister. Är det sant? Vet inte vägverket vad en krock eller en undanmanöver för en räv, grävling eller ett viltsvin innebär för en motorcyklist? Stor fara och falsk säkerhet för motorcycklister. Och detta har man helt bortsett ifrån när vägen byggs.
Återigen visar Vägverket att motorcyklisters säkerhet inte har någon betydelse i deras värld.


... förvånar mig längre när det gäller Vägverket...:( :mad:

Hasse
2007-10-15, 21:36
bara ett olycksfall i arbetet!:mad:

Bruksen
2007-10-15, 22:13
Hade hört många saker om MC ute i trafiken när det gäller räcken etc med vägverkets syn på MC säkerhet... trode jag, innan jag gick med i SMC och registrerade mig här på forumet.

Att vägverket har sån blind syn mot sveriges MC trafikanter (inte bara i vilt frågor) förvånade mig verkligen.

Vägverket borde i dagens läge byta namn till Bilistverket tills dess att motorcyklisters säkerhet också beräknas med i ny/om- byggen av vägar, stängsel och räcken.

/En orolig (snart) mc trafikant

Galne Dansken
2007-10-15, 22:38
VGU - Vägar och gators Utformiong är den regelbok, som styr hur Vägverkets entreprenörer byggar väg miljön efter.

VGU´n har inte MC med!

Enligt det 9 punkts program (http://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/Document.pdf)som SMC har forhandlad fram med Vägverket under året som har gått, vill vi se förbättringar i framtiden.

VGU versionen för 2008 uppdateras nu under hösten, och för första gång kommer MC specifikka krav att finnas i VGU för 2008.

För en god ordnings skyll kommer vi såklart att påpeka sitsen med storlekn på viltstängsel för VV ;)

Katarina
2007-10-16, 10:23
Det borde vara ett anställningskrav hos Vägverket att man MÅSTE ha mc-körkort, annars får man inte jobbet. Fria arbetsfordon (mc) som fri förmån och man måste köra året runt. Sen kanske det blir bättre planerade vägar. För jag tror att de som planerar inte kör mc, de har väl knappast körkort för mc.