handdator

Visa fullständig version : Antalet medlemmar..iceman1975
2007-10-03, 06:24
Undrar lite över hur/om antalet medlemmar minskade mycket när avgiften höjdes detta år..:confused:

Antal medlemmar idag?
Antal medlemmar samma tid förra året?

Maria Nordqvist
2007-10-03, 15:10
Antalet var 64.446 st per den 1/9 i år och 70.543 st samma tid förra året. Det är ca 2.000 medlemmar som inte betalat av olika anledningar som normalt sett skulle ha betalat.
Varför har man inte betalt? Ett antal av dem har inte betalat på grund av avgiftshöjningen, hur många vet vi inte. Det kan även finnas andra anledningar som det nya sättet att skicka ut inbetalningskort via tidningen, ovanan för klubbanslutna att betala direkt till SMC och inte som tidigare via sin klubb, att inbetalningskorten kom ut en månad tidigare än förut (före jul i stället för efter).
SMC har alltid ett ”normaltapp” av gamla medlemmar som ligger på ca 11,5 - 12,5 % per år vilket i år skulle blivit ca 8.500 st. Det blev 10.500 st (ca 15 %) som inte betalade.

Under det här året har SMC fått 5.500 nya medlemmar. Har du frågor? Kontakta Stig Björk.