handdator

Visa fullständig version : SMC söker väginspektörerMaria Nordqvist
2007-08-31, 10:16
Som alla vet har SMC och Vägverket undertecknat handlingsprogrammet MC på Väg, läs mer här: http://www.svmc.se/templates/xform.aspx?id=2146

SMC ska inventera vägar vilket pågått via hemsidan sedan i våras. Omkring 250 vägavsnitt har lämnats in. Nästa steg blir att ta fram förslag på åtgärder och prioritering tillsammans med Vägverket. Sammanställning av problemtyper för motorcyklister har SMC gjort vilken bifogas.

Vägverket har sju regioner som ansvarar för vägarna i Sverige. Du hittar dem här och vilka län som ingår i respektive region. http://www.vv.se/templates/page3____11911.aspx

SMC behöver därmed minst sju personer som kan vara med i detta arbete runt om i landet. SMC har frågat distrikten men inte fått något napp. Därför efterlyser vi personer via nätet. Vill du eller känner du någon som är insatt i frågan och skulle kunna delta i arbetet med respektive region? Kontakta mig, helst via e-post: maria.nordqvist@svmc.se Skriv ner dina uppgifter; namn, e-post, adress och telefonnummer.

SMC träffar Vägverket angående inventeringen 17 september. Jag är tacksam för svar från er senast 13 september.

Maria Nordqvist
2007-10-04, 10:10
Nu har arbetet startat. Alla väginspektörer som anmält sig har kontaktats. I Stockholm har vi fyra personer, Mälardalen tre, Skåne tvål, Mitt två och Sydost en. Men vi saknar folk i några regioner! Region Norr (Västerbotten och Norrbotten), Region Väst (Halland, Västra Götaland och Värmland) samt Region Sydost behöver väginspektörer. Det vore också bra med en representant i Jämtlands län, Gävleborgs län samt på Gotland. Känner du dig manad, hör av dig till mig till mig. Mer info hittar du i mitt förra inlägg.

Mathias
2007-10-04, 17:04
Sorry Maria.
Men jag hoppas att det är mer än Skåne som har tvål :)