handdator

Visa fullständig version : Årsmöteshandlingar - när och var?Titania
2007-08-24, 21:58
När och var kommer alla handlingar gällande årsmötet att finnas tillgängliga? Jag tänker på dagordning, motioner, redovisningar, berättelser etc.

Titania
2007-08-27, 10:15
Är det verkligen ingen som har koll på detta? Mycket märkligt i så fall.

Jag har läst i stadgarna att en kallelse ska gå ut till medlemmarna senast sex veckor innan årsmötet. Innehåller kallelsen samtliga handlingar? Eller kör SMC med problemformuleringsprivilegium?

Maria Nordqvist
2007-08-27, 14:43
Kallelsen kom i MC-Folket i din brevlåda förra veckan. Motioner till årsmötet redovisas i nästa nummer av MC-FOlket. Alla möteshandlingar som du efterlyser kommer att finnas på hemsidan. Vill du veta mer kring årsmötet, kontakta Stig Björk på SMCs kansli som är ansvarig. Tel: 0250-395 01 eller stig.bjork@svmc.se

Titania
2007-08-27, 14:52
Kallelsen kom i MC-Folket i din brevlåda förra veckan. Motioner till årsmötet redovisas i nästa nummer av MC-FOlket. Alla möteshandlingar som du efterlyser kommer att finnas på hemsidan. Vill du veta mer kring årsmötet, kontakta Stig Björk på SMCs kansli som är ansvarig. Tel: 0250-395 01 eller stig.bjork@svmc.se

Tack. :)


(tio tecken)