handdator

Visa fullständig version : Barncancermilen?OH-
2007-08-14, 10:11
Nu kommer jag säkert att framställas som snål elak barnamördare, för det finns saker som inte får diskuteras. Betänk då att jag är en Grinig Gammal Gubbe, och då är allt tillåtet. Så de så!

Nu har jag läst på om "Barncancermilen" och det är ju ett föga genomtänkt mish-mash av olika idéer, kryddat med opraktisk administration och försök att skaffa good will.

Själva "milen" kanske kommer av en idé som tydligen finns på vissa företag där dom anställda motionerar och företaget som morot skänker X kr/km löpning eller promenad till välgörenhet. I det här fallet har man kopplat isär mil och belopp och dessutom skall deltagarna själva köpa och hålla moroten på en pinne.
Vill man donera till Barncancerfonden så lär man väl göra det utan att koppla ihop det med nästa MC-tur?

Välgörenhet inom MC-kretsar är etablerat sedan länge men då är man aktiv, man skramlar med bössor, skickar runt hatten eller gör något positivt direkt tillsammans med dom som har behovet. Detta fungerar, man kan säga att körningen har ett mål och det är lätt att skapa positiv publicitet.

Kvitton som skall kopieras, skickas och visas. Jag blir trött bara jag hör det. Och mil som nogsammt skall redovisas grundat på antaganden som görs innan man ens vet om det är barmark, snö eller översvämmning den 22/9 ???

Nej, jag kommer att delta i den lokala körningen med frågesport där anmälningsavgiften går oavkortat till Trafikskadefonden.

Henning
2007-08-14, 12:52
Hej Ola Holmblad!
Hur menar du det är föga genomtänkt och opraktisk administration?
Administrationen är ju helt Barncancermilens sak? Ja, förutom det frivilliga att skicka kvittot eller kopia av det då.

För den som vill delta är det ju bara att betala in på Barncancerfondens konto och köra - om man vill. Ensam eller i grupp.

Goodwillen hamnar hos svenska motorcyklister i allmänhet och hos SMC i synnerhet.
Moroten håller man i själv, för att man tycker det är kul att göra något med och för andra och för att man skänker till just Barncancerfonden och inget annat.

Som webbsidan säger skall man betala till Barncancerfonden kan man välja att göra det på deras konto och ange precis ingenting eller ange "Milen 2007" och köra med de andra som kör. För oss som är engagerade i BCM 2007 är det givetvis lite roligare om du väljer att engagera dig gemensamt med oss andra 22 september.

Skramlande med bössor KAN leda till att pengar försvinner på vägen och det är det, prio ett, jag vill undvika med denna medtod.
Du som åker MÅSTE ju inte skicka kvittot om du inte vill. Det är ju bara en kul grej om det blir fler mil!

Sen behöver inte milen nogsamt redovisas, det spelar ju som det står på barncancermilens hemsida ingen roll om vi åker eller ej. Det är inte hela världen. Det viktiga är ju att Barncancerfonden fått sina pengar. Resten är ju bara nöje för dem som åker "Milen".

Men visst låter jag dig delta i vilket evenemang du vill. All form av deltagande i äkta välgörenhet är av godo.

Med vänliga hälsningar
Henning Svedberg